Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 03 април 2019 г., брой 4927
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(03.04.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27422
USD   1.74628
CHF   1.74706
EUR/USD   1.1200*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Балкантекс АД - Пловдив
Билд Рент БГ АД - Русе
Деметра-Агрохимсервиз АД - Пловдив
Изворите АД - Пловдив
МД Инвест АД - София
Норч АД - Пловдив
Пътинженеринг АД - Плевен
Рилски лен АД - Самоков
Соф Ко АД - София
Технострой Ин АД - София
ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село
Холдинг Марица Холд АД - Пловдив
Холдинг Нов век АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Промишлените цени в ЕС през февруари 2019 г. са нараснали с 0,2 на сто и с 0,1 на сто в еврозоната (спрямо 0,3 на сто през януари и в двете зони, отчита Евростат. България е сред страните с най-голямо месечно покачване на показателя (+1,5 на сто, спрямо +0,2 на сто през януари). На годишна основа промишлените цени в ЕС са се увеличили с 3,1 на сто, а в еврозоната - с 3 процента. В България годишното покачване е 4,1 на сто. През февруари на месечна основа са се повишили цените в еврозоната в енергийния сектор (+0,2 на сто) и в инвестиционните и дълготрайните потребителски стоки (+0,1 на сто). При нетрайните потребителски стоки показателят е останал без промяна, а се е понижил с 0,1 на сто при междинните стоки. В целия промишлен сектор с изключение на енергетиката цените са останали стабилни.

Източник: 24 часа

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7.645 млрд. лв. към края на декември 2018 година. Техният размер се увеличава с 347.7 млн. лв. (4.8%) в сравнение с края на декември 2017 г. (7.297 млрд. лв.), а намалява със 102.3 млн. лв. (1.3%) спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. (7.747 млрд. лева), съобщиха от БНБ. Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват със 118.4 млн. лв. (5.8%) - от 2.034 млрд. лв. към края на декември 2017 г. до 2.153 млрд. лв. към края на същия месец на 2018 година. Спрямо края на септември 2018 г. (2.128 млрд. лв.) те се увеличават с 24.2 млн. лв. (1.1%). Техният относителен дял в общия размер на активите към края на декември 2018 г. е 28.2% при 27.9% към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. и 27.5% в края на септември 2018 година.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство на метални конструкции и части от тях
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Корабно машиностроене АД - Варна   5 601  
  2   Новотехпром ООД - Стара Загора   4 309  
  3   Металик-Иван Михайлов ЕТ - Пловдив   4 290  
  4   Томика Метал АД - Пловдив   2 949  
  5   Стам ЛТД ООД - София   813  
  6   ХМЦ АД - Пловдив   433  
  7   Топ Хаус ООД - София   422  
  8   Стримона строй ЕООД - Петрич   348  
  9   ВИТУ ЕООД - Пловдив   335  
  10   Технопанел ЕАД - София   311  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 02.04.2019
  Обща стойност (BGN): 297 318.11  
Брой търгувани компании: 36
Premium 49 483.47
Standard 128 838.67
АДСИЦ 118 995.97
Най-голяма промяна в цените
Топливо АД - София -13.79 %
Алкомет АД - Шумен 8.33 %
BaSE - Акции: 1 046.32

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила придобиването на българското предприятие за велпапе "Витавел" в Луковит от страна на ирландския гигант Smurfit Kappa. "Витавел" е втората фабрика, която Smurfit Kappa придобива в България – първата сделка бе за "Балканпак" в Казанлък, в която влезе и друга казанлъшка компания, "Елзем България". Одобрението на регулатора е безусловно. Ирландската компания купува и двата завода чрез регистрираното в Холандия дружество Smurfit Kappa Europe. Цената на сделките не е ясна."Витавел" има приходи 13.9 млн. лв. за 2017 г., докато купувачът Smurfit Kappa е световен гигант с приходи близо 9 млрд. евро. Покупките на казанлъшкия и на луковитския завод са част от разширението на ирландската компания на Балканския полуостров, като фирмата купи и заводи в Сърбия и Гърция. Общият оборот на "Витавел" и "Балканпак" за 2017 г. е 25 млн. лв. Проектът "Европа говори" ще събере хора с различни политически възгледи от цяла Европа, за да разговарят лице в лице.

Източник: Капитал

Компанията PlantaSYST е внесла инвестиционното си намерения за изграждането на "Център по растителна системна биология и биотехнология", който ще се намира в ЖР "Тракия" в град Пловдив. Той ще е върху терен от 23 дка, близо до 99 блок на кръстовището на "Княз Борис" с "Цар Симеон". Имотът бе даден от Общинския съвет с безвъзмездно право на строеж. Теренът ще остане общинска собственост, а от компанията ще имат безсрочно право на ползването му. PlantaSYST е резултат от съвместната работа на три български и два германски института - Институт по молекулярна биология и биотехнология и Институт по зеленчукови култури "Марица", Пловдив, Институт по микробиология при БАН, Потсдамски Университет и Институт по молекулярна растителна физиология "Макс Планк", Потсдам-Голм. Това е най-високобюджетният проект в Пловдив през последните години, който е на стойност от над 15 млн. евро. Проектът е подкрепен от всички университети и ще е важна част от научните разработки в сектора. В центъра ще се създава биотехнологии, нужни за фирми и компании от Европа.

Двама кандидати са подали оферти за участие в обществената поръчка за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), която е на стойност 145 млн. евро, без ДДС. Това е гръцкото дружество J&P АВАКС и ДЗЗД „Ай Джи Би–2018”, в което влизат големите български строителни компании „Главболгарстрой” ЕАД и "Джи Пи груп" АД заедно с италианския им партньор Bonatti SpA. От проектната компания ICGB добавят, че предстои разглеждане на техническите предложения за тяхната допустимост, поставяне на техническа оценка според показателите на методиката и отваряне на ценовите предложения. От ICGB предвиждат изпълнителят на проекта да бъде избран през месец май, с което да се обезпечи стартът на строителните дейности през месец юни. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 18 месеца, считано от започване на изпълнението.

Източник: economic.bg

Съветът на директорите на ЕМКА АД предлага брутен дивидент от 8,42100526 ст. на акция за 2018 г., показва поканата за свиканото на 16 май 2019 г. общо събрание на акционерите. Предложеният дивидент е с 14% ръст на годишна база, след като за 2017 г. беше по 7,3684 ст. на акция. Преди това дивидентите бяха 5,263 ст. за 2016 г., 4,21 ст. за 2015 г. и по 4,2105 ст. за 2014 и 2013 г. Разпределен е и дивидент за 2012 г. от 0,03 лв. за ценна книга. Печалбата за 2018 г. е в размер на 3,52 млн. лв., като за дивиент са предложени 1,83 млн. лв. или 52% от печалбата. Останалата част от печалбата ще бъде отнесена в неразпределена печалба и фонд Резервен. ЕМКА АД произвежда кабели. Продажбите през 2018 г. се увеличиха с 8,35 на годишна база до 106 млн. лв. Нетната печалба нарасна с 3,5% до 3,52 млн. лв. Разходите за възнаграждения скочиха с 15% на годишна база до 5,56 млн. лв. за 2018 г., а разходите за материали се повишиха с 8% до 87,7 млн. лв. Основните акционери към 31 декември 2018 г. са Индустриален капитал холдинг АД с дял от 33,12% и КЕМП АД с 37,37%. С дял от 6,93% е ЗУПФ Алианц България АД.

Източник: investor.bg

Набелязаните краткосрочни мерки за стабилизиране на ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД вече са изпълнени, съобщи енергийният министър Теменужка Петкова. Според нея запазването на работата на комплекса е задача от първостепенна важност за правителството. "Български енергиен холдинг" ЕАД е закупил всички необходими квоти за работата на ТЕЦ "Марица-изток 2" до март 2020 година. Проведени са били няколко срещи с Комисията за енергийно и водно регулиране по отношение на използването от страна на ТЕЦ-а на т. нар. Механизъм за компенсиране на разходите за критична инфраструктура, което е предвидено в Закона за енергетиката. Тези разходи, в размер на около 500 млн. лв., са включени в обосновката на ТЕЦ "Марица-изток 2" за цените през новия регулаторен период. Възможността да бъде капитализиран дългът на ТЕЦ "Марица-изток 2" е била обсъдена с Главна дирекция "Конкуренция" в Европейската комисия. Очаква се крайното решение за увеличаване на капитала на централата да бъде взето до средата на годината.

Източник: Банкеръ

Регулирана информация

На 2.04.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2018 г. на Обреди ЕООД - Варна

На 2.04.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12.2018 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4 април 2019 г.: Международна конференция: "Вътрешно сътрудничество по морските отпадъци: фокус върху река Дунав и Черно море”

9 април: Общо събрание на Съюза на птицевъдите в България

9 април: Дискусия на тема: „Бизнесът говори за… кръгова икономика“

10 април: Google "Дигитален гараж" – 10 април 2019 г., ВАРНА

10 април: Дискусия: "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства"

11 април: Дискусия: "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства"

11 април: Google "Дигитален гараж" – 11 април 2019 г., СОФИЯ

16 април: Google "Дигитален гараж" – 16 април 2019 г., ХАСКОВО

16-18 април: Щанд на БСК в рамките на Save the Planet

16 април: Инвестиционен форум за зелена енергия

19 април: Google "Дигитален гараж" – 19 април 2019 г., Боровец

25 април: Google "Дигитален гараж" – 25 април 2019 г., СТАРА ЗАГОРА

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 23 март 2019, съботно-неделен 
CCNA 4 - 23 март 2019, съботно-неделен
ССNА TShoot - 13 април 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

'Великобритания е изложена на риск да унищожи страхотната си връзка с останалата част от Европа заради неуспеха си да осигури сделка за Брексит, каза за Би Би Си главният изпълнителен директор на Siemens за Обединеното кралство Юрген Майер. "Ние сме в момент на криза точно в този момент. Трябва да намерим път напред, за да можем да възстановим това доверие, за да ни даде увереност да инвестираме отново тук. Доверието във Великобритания ще се върне, след като ситуацията бъде решена.'', обясни Майер и допълни: ''Ако днес заявя пред борда на компанията, че тук има още една фабрика, която искам да отворя за голям инфраструктурен проект в Обединеното кралство, мога да ви кажа, че с тази бъркотия сега, предложението няма да получи одобрение.'' ''Спомням си, че тази страна беше болното място на Европа през 1974 г. и ни бяха необходими 45 години, за да създадем Великобритания, която е доверен и надежден търговски партньор.'' "Моята компания, подобно на много други, е инвестирала стотици милиони в тази страна през този период.", коментира Юрген Майер.

Източник: BBC

Америка

Американската хранителна компания Kellogg Co се съгласи да продаде своя бранд бисквити Keebler biscuits и други активи на производителя на шоколада Nutella - Ferrero за 1,3 милиарда долара. Сделката е четвъртото придобиване за италианския производител на бонбони от 2017 година, тъй като Ferrero цели да развие бизнеса с шоколад и бисквити, пише Reuters. Kellogg е отличен стратегически продукт за семействата според председателя на италианската компания Джовани Фереро. Ferrero ще инвестира в бисквитения бизнес, защото тази категория представлява значителна част от консумацията извън храненето. От компанията очакват сделката да създаде ценни контакти с партньори от американския пазар. Тя трябва да приключи до края на юли през настоящата година. Бизнесът на Kellogg e имал нетни продажби от близо 900 милиона долара за 2018 година. Италианската компания, основана в Алба през 1946 година, води доста агресивна политика на придобиване. Зад нея стои Джовани Фереро, който поема компанията след смъртта на баща си през 2015 година.

Източник: Forbes

Азия

Най-голямата компания за споделяне на домове Airbnb планира да инвестира и в индийския пазар. Компанията възнамерява да инвестира до 200 милиона долара в стартиращата верига хотели в Индия - OYO. Това е част от плана на Airbnb да работи съвместно нови фирми за настаняване и хотелиерски услуги на индийския пазар, като ги включи към платформата си, пише Reuters. Инвестицията ще предостави достъп на американците до различни франчайзингови или наети хотели и ще бъде от полза за потребителите, които се опасяват да отседнат в чужд дом. Развиващите се пазари като Китай и Индия са едни от най-силно привличащите туристи на платформата на Airbnb. Хотелиерската верига OYO e привлякла над $1 милиард инвестиции, от които SoftBank. Очаква се възвръщаемостта за инвеститорите да се утрои в рамките на година, тъй като компанията се разраства, както на местно, така и на международно ниво. А влиянието и популярността на Airbnb и достъпът до местни общности откриват нови възможности за OYO.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
02.04.2019
Dow Jones Industrial
26 179.13 (-79.29)
Nasdaq Composite
7 848.69 (19.78)
Стокови борси
02.04.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)62.77
Heating oil ($US/gal.)2.0100
Natural gas ($US/mmbtu)2.6900
Unleaded gas ($US/gal.)1.9300
Gold ($US/Troy Oz.)1 297.20
Silver ($US/Troy Oz.)15.14
Platinum ($US/Troy Oz.)863.00
Hogs (cents/lb.)91.50
Live cattle (cents/lb.)119.65

       Опознай България

140 години от обявяването на София за столица на България

София е един от най-древните градове в Европа. В VIII- VII век пр. н. е. е имало тракийско селище, което през V век пр. н. е. е влизало в пределите на Одринското царство. Населено било от тракийското племе "серди". След 29 година пр. н. е. селището е завладяно от Рим, а след 46 година от н. е. влиза в състава на римската провинция Тракия. Наречено е от римляните Сердика, т. е. "Град на сердите". По време на император Улпия Траян (98-117) Сердика е превърната в град с вътрешно автономно управление, с Градски съвет, Народно събрание и изборни магистрати, и е наречена в негова чест Улпия Сердика. От III век тя е главен град на провинция Вътрешна Дакия. Достига най-голям разцвет при император Константин Велики (306-337). През 809 година градът е превзет от хан Крум (803-814) и включен в българската държава, като получава славянското име Средец. По време на Първата българска държава София е важен стратегически и административен център. В последните десетилетия на XIV век Средец започва да се нарича София по името на черквата "Света София". В 1382 година, след упорита съпротива, София е превзета от турците и освободена е от руските войски на 4 януари 1878 година. На 3 април 1879 година депутатите в Учредителното събрание единодушно избират София за столица на българската държава. . Най-известните сгради в София, които оформят уникалния й вид са Народното събрание, Народният театър “Иван Вазов”, Академията на науките, Софийският университет “Св. Климент Охридски”, Народната библиотека, Централната минерална баня, храм-паметникът “Св. Александър Невски” и др.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.04.2019
Българска версия: 29570, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999