Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 15 март 2019 г., брой 4914
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(15.03.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29482
USD   1.73159
CHF   1.72305
EUR/USD   1.1295*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

Изложение Образование и кариера

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Барези 1 ЕООД - Ботевград
Випом АД - Видин
Голф клуб Ибър АД - София
Даесеф АД - София
Деаинвест АД - Пловдив
Дъбрава 99 АД - Бургас
Дъбрава ЕАД - Бургас
Инвекс Трейдинг АД - Пловдив
Иновации инвест АД - Пловдив
Корабоимпекс АД - Варна
МОЛ Добрич ЕАД - София
Недвижими имоти София АДСИЦ - София
Россбултранс АД - Варна
Унитранс АД - Радомир
Хамурапи АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Над две трети от промените в българското законодателство се правят през преходни и заключителни разпоредби на други закони, показват данни на Българската стопанска камара (БСК), цитирани от председателят на УС Радосвет Радев. Според камарата това създава законодателна нестабилност, текстовете са сложни и неразбираеми, което внася несигурност в бизнес средата и икономиката. Изказването му беше в рамките на форум "За конкурентоспособна и просперираща българска икономика", който е под патронажа на президента Румен Радев и успя да събере и задържи в една зала в продължение на часове представители на правителството, по-големите бизнес организации и самия президент. Идеята на събитието беше да обсъди какви са пречките пред развитието на икономиката и привличането на инвеститори. А освен вече познатите недостатъци на бизнес средата в България като бюрокрация, липса на достатъчно работна ръка, корупция, върховенство на закона този път акцентът беше и върху нестабилната законодателна среда в страната.От БСК посочват е често срещана практика да се заобикаля съгласуването на законопроекти със социалните партньори (бизнес и синдикални организации) чрез внасяне на проекти за промени от народни представители вместо от Министерския съвет.

Източник: Капитал

"Райфайзенбанк - България" отчита 25-процентен ръст на новите потребителски кредити през 2018 г. спрямо предходната. През 2018 г. средният размер на потребителските кредити, които хората са теглели, възлиза на 16 700 лв., като най-често финансирането е ползвано за ремонт (43%), рефинансиране (33%), обзавеждане и техника (17%). Средният размер на месечната вноска е 245 лв. спрямо 225 лв. през 2017 г. Според анализа на банката, през 2018 г. средният размер на ипотечния кредит е бил 118 000 лв. – ръст от 12 000 лв. спрямо 2017 г. Средната месечна вноска е 637 лв., а срокът 22 години. Средният купувач е семеен с едно дете и доход от около 2000 лв. месечно. С финансиране от банката са се купували предимно апартаменти (89%), а 11% са били за къща или вила, като делът на купените къщи и вили расте с 3 процентни пункта спрямо 2017 г.

Източник: Дневник

 
Концесии

Спорове по концесии ще могат да се решават и чрез арбитраж. Това предвиждат промени в закона, приети окончателно от депутатите. Новите текстове бяха гласувани, за да може да дойдат повече кандидати за летище София. Това е и препоръка на Световната банка, която е единият от консултантите при концесионирането на софийското летище. Арбитраж може да има обаче само за обекти с активи над 5 186 000 евро. Този праг се поставя, тъй като и общините дават обекти на концесия, а те трудно биха издържали на арбитражни дела. Друга важна промяна е солидарната отговорност на участващите в концесията фирми. В такива процедури се явяват обединения - може да са оператор на летище, финансова институция и строител. Досега те носеха равни отговорности, което отблъсквало фирмите. Вече солидарната отговорност ще зависи от размера на участието на всяка фирма.

Източник: 24 часа

Дружества
Повърхностно обработване и нанасяне на покрития върху метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Мони МГ ООД - Пловдив   15 730  
  2   ЗГП ООД - Пловдив   13 612  
  3   Алумил България ООД - София   8 430  
  4   ЗГП България АД - Пловдив   5 238  
  5   Екогалваник ЕООД - Русе   3 707  
  6   Майкромет ООД - Белене   3 474  
  7   Контбул-2007 ООД - София   2 794  
  8   Балканцинк АД - Русе   2 760  
  9   ММ Галваникс ООД - Драгор   2 571  
  10   Булкрафт ООД - Варна   2 429  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.03.2019
  Обща стойност (BGN): 456 708.48  
Брой търгувани компании: 32
Premium 8 828.39
Standard 405 553.97
АДСИЦ 38 130.34
Структурирани 980.40
Права 3 215.39
Най-голяма промяна в цените
Трейс груп холд АД - София 5.47 %
Елхим Искра АД - Пазарджик -2.02 %
BaSE - Акции: 1 291.87
BaSE - АДСИЦ: 2 153 560.85

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българският енергиен холдинг (БЕХ) планира да увеличи капитала на дъщерната си ТЕЦ "Марица изток" 2 с около 600 млн. лева, съобщи изпълнителният му директор. Целта е чрез повишаването на капитала да се "даде допълнителен живот на централата", която е натрупала задължения към БЕХ за 1 млрд. лв. и ако не бъде подкрепена, още догодина може да изпадне в несъстоятелност. За да стане то факт, е необходимо разрешение от Европейската комисия, която ще прецени дали това е държавна помощ, или не. Задълженията най-вероятно ще се преоформят, за да започне да тече нов давностен срок. Финансовият резултат на държавната въглищна ТЕЦ е положителен - отчетени са 10 млн. лв. печалба, но това е благодарение на по-високите цени на енергийната борса през този период. В края на годината държавата подкрепи централата с 324 млн. лв. като купи квоти въглеродни емисии, за да може тя да продължи да работи.

Източник: Дневник

Областният управител на област Русе Галин Григоров се срещна с изпълнителния директор на „Бадер България Мениджмънт“ ЕООД Сава Чорбаджиев. По време на срещата Чорбаджиев представи пред областния управител намеренията на фирмата за изпълнението на инвестиционен проект, целящ производство на тапицерии за автомобилната индустрия. Компанията планира да стартира производството си най-късно през втората половина на 2019-та година, а очакванията са да бъдат създадени нови 140 работни места. На първо време персоналът, който ще бъде нает и обучаван ще е около 80 човека, като амбициите на фирмата са до края на годината да бъдат наети общо 500 души. През идната 2020 година се очаква общият брои служители да достигне 700 души, а след 3 до 4 години да се открие и втори завод на територията на Русе, където да се извършват дейности, свързани с разкрояването на материалите. Германската компания „Бадер“ (BADER GmbH & Co. KG) е сред топ 3 в света на компаниите за автомобилен интериор, а клиенти са й водещи автомобилни производители като BMW, Mercedes и Audi. Фирмата има заводи и в други държави като Германия, Полша и Китай.

Източник: Дарик радио

Към края на 2018 година финансовият резултат на "Групата ЦКБ" от продължаващи дейности е нетна печалба в размер на 33.11 млн. лева. Спрямо същия период на 2017-а е отбелязан спад от 7.38 на сто. Банковата група на консолидирана основа включва "Централна кооперативна банка" АД и контролираните от нея дъщерни фирми - "Централна кооперативна банка" - Скопие (с дял от 87.35%) и управляващото дружество "ЦКБ асетс мениджмънт" ЕАД (100% от капитала). През декември ЦКБ прехвърли контрола върху АО "ИК Банк" - Казан (Република Татарстан) върху свързано лице и това дружество не участва в консолидирания отчет на "Централна кооперативна банка" АД. Балансовата стойност на активите на ЦКБ на консолидирана основа в края на декември е 5.871 млрд. лева, като през четвъртото тримесечие се увеличава с 29.109 млн. лева. Делът на паричните средства в каса и в разплащателни сметки е малко под една трета, отбелязват от банката. Размерът на предоставените кредити и аванси на клиенти леко намалява през четвъртото тримесечие до 41.90 на сто.

Източник: Банкеръ

До 19 март 2019 г. Българският енергиен холдинг и дъщерните му дружества "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" трябва да предоставят банковата гаранция по глобата от 77 млн. евро, която им наложи Европейската комисия в края на 2018 година. Компаниите обжалваха решението, тъй като не приемат, че са злоупотребили с господстващо положение на българския газов пазар. Осигуряването на банкова гаранция по делото е по-евтиният вариант от плащането на глобата, каза изпълнителният директор на енергийния холдинг Петьо Иванов. Необходимите на “Булгартрансгаз“ пари за изграждането на българския участък на газопровода "Турски поток" е около 2,7 млрд. лева.

Източник: БНР

Гръцката верига за детски стоки и домашни потреби Jumbo е увеличила приходите и печалбата си в България за 2018 г., сочи финансовият отчет на компанията, публикуван през седмицата. Това е пета поредна година на увеличение, а резултатите за миналата са на база еднакъв брой обекти спрямо 2017 г. Jumbo разполага с девет магазина в България и планира отварянето на още един до 2020 г. Той ще се намира в София. За 2018 г. приходите на дружеството достигат 162.27 млн. лв при 145.89 млн. лв. година по-рано. Това е петата поред година, в която приходите на дружеството на българския пазар растат, отчасти и заради откриването на нови магазини, последният от които отвори през 2016 г. Данните показват, че за миналата година нетната печалба на Jumbo в България е надхвърлила 32.8 млн. лв при 29. 4 млн. лв, което е ръст от над 9%. В момента веригата Jumbo, която влезе на българския пазар през 2005 г., има девет магазина в страната. Четири от тях се намират в столицата, а в Пловдив, Русе, Бургас, Варна и Стара Загора компанията разполага с по един обект.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

19 февруари – 17 март: Покана за кандидатстване за участие в акселераторска програма

21 март: Семинар "Одит на Система за управление - ISO 19011:2018"

22 март: Обуваме спортни обувки в офиса на Ден на маратонката - 22 март 2019 г.

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

23 март – 14 април 2019: Digital Masterclass

26 февруари – 26 март: Специализиран тренинг за правене на бизнес в Китай

27 март: Семинар „Японска бизнес култура и особености при правене на бизнес с Япония“

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

16 април: Инвестиционен форум за зелена енергия

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 2 - 09 март 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 23 март 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

MS Excel – базово ниво - 22 февруари, 18.00 – 20.15 ч., вечерен  

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Подобренията във Визовата информационна система (ВИС), договорени от членовете на Европейския парламент, ще гарантират по-добър отговор от страна на ЕС на предизвикатеклствата във връзка със сигурността и миграцията. Визовата информационна система (ВИС) е база данни на ЕС, където властите в държавите членки могат да правят проверки на граждани на държави извън ЕС, които се нуждаят от виза за пътуване до Шенгенското пространство. Реформата ще позволи информационната системата да бъде надградена, за да отговори по-добре на променящите се предизвикателства по отношение на сигурността и миграцията и да подобри управлението на външните граници на ЕС. Визовата информационна система подпомага от 2011 г. визовите, граничните и миграционните власти при проверките на граждани на държави извън ЕС, които се нуждаят от виза, за да пътуват до Шенгенското пространство. Държавите членки обработват около 18 милиона молби за краткосрочни шенгенски визи годишно.

Америка

Броят на заявленията при безработица в САЩ нарасна до 4-седмичен връх, изпреварвайки прогнозите. Въпреки това като цяло пазарът на труда остава доста силен. Заявленията при безработица са нараснали с 6 хил. до 229 хил. през седмицата, приключила на 9 март, което е над консенсусната прогноза на икономистите за 225 хил., показват данните на Министерство на труда. Четириседмичната плъзгаща се средна стойност, смятана за по-добра мярка за пазара на труда заради намаляване на волатилността от седмица до седмица, се понижи до шестседмично дъно на ниво от 223,7 хил. Увеличаването на завленията през последните седмици, макар и скромно, предполага, че временното прекъсване в работата на американското правителство и забавянето на глобалния растеж могат да се отразят на икономиката. Някои анализатори дори изразяват загриженост, че повишаването на броя на заявленията може да е знак, че пазарът на труда се охлажда след няколко години на сериозно разрастване.

Източник: Bloomberg

Азия

Две японски компании – автомобилната Toyota и технологичната SoftBank, обмислят инвестиция на стойност 1 млрд. долара в звеното за разработка на автономни автомобили на Uber, пише Reuters. Подобна инжекция би вдигнала оценката само на това звено до между 5 и 10 млрд. долара, докато Uber се подготвя да излезе на борсата по-късно през годината при възможна оценка от 100 млрд. долара. Инвестицията може да се окаже и важна финансова инжекция за звеното на Uber, което губи на компанията стотици милиони долари, но на практика не генерира приходи. Звеното отговаря за тестове на технология за автономни коли в няколко града в САЩ – технология, на която много производители на коли залагат, за да могат по-късно да се възползват от нея за собствените си автомобили. И двете японски компании са инвестирали и преди в Uber. SoftBank като част от по-голяма инвестиционна група държи около 17.5% от акциите в Uber и има свои представители в борда на директорите на компанията. Toyota инвестира 500 млн. долара в същото звено на Uber миналата година.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
14.03.2019
Dow Jones Industrial
25 709.94 (7.05)
Nasdaq Composite
7 630.91 (-12.50)
Стокови борси
14.03.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.62
Heating oil ($US/gal.)1.9800
Natural gas ($US/mmbtu)2.8400
Unleaded gas ($US/gal.)1.8500
Gold ($US/Troy Oz.)1 298.60
Silver ($US/Troy Oz.)15.28
Platinum ($US/Troy Oz.)830.20
Hogs (cents/lb.)83.52
Live cattle (cents/lb.)120.35

       Опознай България

Драматично-куклен театър Иван Димов - Хасково

Драматично-куклен театър Иван Димов - Хасково е създаден през 1921 г. като професионален театър от група ентусиасти. Със средства от общината и дарения от граждани през 1926 г. е построена сградата на театъра, в която той се помещава и до днес. На хасковска сцена са работили много изявени български и чужди артисти и режисьори. Във времето до 1980 година като режисьори в Хасково работят Асен Шопов, Еди Шварц, Павел Васев, Лиляна Мечева. Театърът получава отличия на провежданите Национални прегледи на българската драма. Над 30 български пиеси са реализирани за първи път на хасковска сцена. През 2000 г. Драматичният и Кукленият театри в града се обединяват в Драматично-куклен театър със статут на продуциращ център със собствена продукция. През 2004 г. е направен уникален за България основен ремонт от Община Хасково, който превръща ДКТ Иван Димов в един от най-красивите и съвременни театри в страната, като е запазена архитектурата от годините на построяването. В хасковския театър работят едни от най–изявените творци в сферата на кукления и драматичния театър в страната. Неразделна част от дейността на Театъра е свързана с непрекъснати турнета в Хасковска област, а и в цялата страна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.03.2019
Българска версия: 29584, Английска версия: 2897

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999