Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Мадарски конник

Мадарският конник се намира близо до с. Мадара и на 20 км от гр. Шумен. Представлява релеф, изсечен върху отвесна скала на 23 м височина, през VIII в. сл. хр. Размерите му са: височина 2.6 м и основа 3.1 м. и изобразява конник, лъв, куче и надписи на гръцки език. Конникът е изобразен в естествена големина. Прабългарските надписи са на гръцки език и съобщават за събития между България и Византия през 8-9 в. при хановете Тервел, Кормисош и Омуртаг. Мадарският конник е част от Националният историко-археологически резерват Мадара и е открит за науката от Феликс Каниц през 1872 г. Бил е свързан със създадения от хан Омуртаг, на терасата под скалите, голям култов комплекс, включващ: езическо светилище, капища (езически храмове), дворцови и жилищни сгради и други постройки. В подножието на скалите има голяма пещера наречена “Пещерата на нимфите”, където в древността траките са почитали своите божества. Мадарският конник е единственият скален релеф в Европа от ранното Средновековие.
През 1979 г. е включен в Списъка на световното културно и природно наследство.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.01.2020
Българска версия: 29934, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.