Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 05 януари 2023 г., брой 5853
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент


Валутни курсове
(05.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22062
USD   1.84530
CHF   1.98703
EUR/USD   1.0599*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Балкантурист - Тракия АД - Пазарджик
Балкантурист 99 АД - Пазарджик
Кореком Принцес АД - София
София Принцес хотел АД - София
Уолтопия АД - Летница
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Доходността за 2022 г. на всички универсални пенсионни фондове, в които задължителни са осигурени работещите граждани, родени след началото на 1960 г., е отрицателна. За различните фондове постигнатата доходност е в границите от минус 3% до минус 13,5%. Резултатите на доброволните пенсионни фондове, в които хората се осигуряват по желание за трета пенсия, са малко по-добри от тези на задължителните универсални фондове. Два от доброволните фондове имат положителна доходност съответно от 1,2% и 2,5%, но други два фонда имат отрицателна доходност от минус 12%.

Източник: Труд

Министерският съвет одобри изменения и допълнения в Закона за особените залози. Считано от 1 юли 2023 г. Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ) преминава към Агенция по вписванията. По подобие на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, промените осигуряват регистриран достъп до делата на залогодателите в ЦРОЗ и съдържащите се в тях електронни образи на документи с лични данни, както и възможност за осъществяване на контрол върху достъпа до личните данни.

Източник: 3e News

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (05.03 - 17.03.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(27.03 - 07.04.2023)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Приватизация

Над 140 свои имота има намерение да предложи за продажба през настоящата година община Ямбол. През 2022 г. приходите от разпродажба на недвижимо имущество са над 7.2 млн. лв. без ДДС. Най-голям като брой е делът на терените в регулация и земя в строителните граници на града – 76 бр. В тях влизат и трите терена от 600 дка в местността „Червен баир“, които ще бъдат предоставени без търг или конкурс на посочен от кмета инвеститор. Включен е и парцел от 22 дка в местността „Ормана“. Има също така терени в промишлената зона, „Курткая“, ромската махала. Три са парцелите в местността „Бакаджик“. Източник: netnews.bg

Дружества
Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Атаро Клима ЕООД - Пловдив   3 306  
  2   Магнум 7 ООД - София   2 023  
  3   Силпа ООД - Лом   1 471  
  4   Дамвент ООД - Бургас   1 286  
  5   Спартак АД - Бургас   768  
  6   Тангра АВ ООД - София   542  
  7   Аскания Кастинг ООД - Етрополе   420  
  8   Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД - Радиново   307  
  9   Топлик ЕООД - Ботевград   170  
  10   Климатех АД - Димитровград   157  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.01.2023
  Обща стойност (BGN): 152 036.03  
Брой търгувани компании: 25
Premium 37 477.84
Standard 64 050.87
АДСИЦ 44 777.66
BEAM - Акции: 5 729.66
BaSE - Акции: 22 978.20
Най-голяма промяна в цените
Сирма груп холдинг АД - София 7.14 %
Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ - София -2.26 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Държавната компания "Булгаргаз" съди ТЕЦ "Варна" за неразплатени доставки на природен газ. Централата продължава да е вторият по големина длъжник на "Булгаргаз". Задълженията на централата към държавния доставчик на природен газ са нараснали до 40 млн. лв. Най-големият длъжник на "Булгаргаз" остава "Топлофикация София" с над 550 млн. лв., който има задължения и към БЕХ, с което общият им размер е 800 млн. лв. Въпреки тези проблеми и въпреки ниската норма на печалба "Булгаргаз" ще приключи 2022 г. с положителна оперативна печалба.

Източник: Сега

Не по-малко от 5 милиона лева ще бъдат вложени в развитието на "Ел Би Булгарикум" ЕАД за следващата година, предвижда инвестиционната програма на компанията, обяви Николай Маринов - изпълнителен директор на дружеството, с принципал икономическото министерство. За 2022 г. дружеството очаква положителен финансов резултат, като прогнозите сочат ръст на печалбата с между 500 000 и 1 милион лева спрямо предходната година. Това се дължи на оптимизацията на разходите и повече приходи от лицензи за производство на българско кисело мляко, свързани с партньорството на фирмата с японската компания "Мейджи". Годишните приходи от тези договори, които са до 2030 г., възлизат на 6 млн. лева.

Източник: БТА

Комисията за защита на конкуренцията разреши на “Гранд Аутомотив Сентръл Юръп” ООД (Grand Automotive Central Europe Kft), Унгария да придобие самостоятелен контрол върху обособена част от “Рено Нисан България” ЕАД – София. Става въпрос изключително за дейността по продажба на едро на нови автомобили и резервни части с марката “Нисан” (Nissan), както и организиране сервизната дейност на същите. Едноличен собственик на капитала на купувача е “Гранд Аутомотив” ООД (Grand Automotive Kft) – Будапеща. “Гранд Аутомотив” от своя страна е притежавано от “Гранд Аутомотив Лимитид Партнършип”, Израел, което е под едноличния контрол на “Таавура Холдингс Лимитид”, Израел (най-голямата израелска компания за автомобилен транспорт и логистика,). Последното е под контрола на “Аврахам Ливнат” ЛТД, Израел.

Източник: Банкеръ

На пазар "Бийм" (beam) на Българската фондова борса (БФБ) започва търговията с акции на "Ай Ти Еф Груп" след успех на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 3 010 000 лева, съобщава Фондовата борса. Размерът на емисията на "Ай Ти Еф Груп" е 3 500 000 лв., разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност един лев. Книжата на компанията се търгуват под борсов код ITF.

Източник: БТА

Българската компания за IoT (Интернет на нещата) продукти за автоматизация на дома и часовниците MyKi -„Алтерко“, е приключила на 1-ва фаза от придобиването на словенския IoT доставчик - GOAP. Първият етап се състои се в придобиването на 60% от капитала на словенската компания. За сделката са сключени споразумения за придобиване на дружествени дялове, които бяха подписани с всички четирима акционери на GOAP. Общата цена на сделките от първата фаза възлиза на 2 млн. евро. Останалите 40% от капитала на придобиваното дружество, принадлежащи на трима собственици – физически лица, са предмет на договор за опции, който беше подписан.

Източник: economy.bg       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)
Безплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германската годишна инфлация се забави изненадващо рязко през декември 2022 г. до 8,6% от 10,0% през ноември, докато очакванията бяха за нейно по-умерено отслабване до 9,1 на сто, показват предварителни данни на немската федерална статистика Destatis. Това е най-ниската годишна инфлация в Германия от август 2022 г. насам, тъй като влезе в сила правителствената инициатива за по-ниски сметки за газ на домакинствата. Спрямо ноември инфлацията през последния месец на 2022 г. се понижи с цели 0,8% след спад с 0,5% през предходния месец. Основен двигател на все още доста високата инфлация в Германия продължават да бъдат енергийните цени, въпреки че техният растеж през декември се забави рязко до 24,4% от 38,7% през ноември благодарение и на по-меката зима на този етап. Цените на стоките пък се повишиха през декември с 13,9% спрямо година по-рано след растеж със 17,1% през ноември, докато годишната инфлация при хранителните стоки се забави по-държано до 20,7% от 21,1% месец по-рано, а цените на услугите нараснаха с 3,9% след повишение с 3,6% през ноември. Хармонизираната потребителска инфлация (индекс HICP според общите европейски стандарти) пък спадна през декември с 1,2% спрямо ноември, като годишната хармонизирана инфлация се забави до 9,6% от 11,3% месец по-рано и очаквания за повишение с 10,7 на сто. Това представлява отслабване на хармонизираната инфлация за втори пореден месец, след като през октомври 2022 г. нарасна с 11,6%, регистрирайки най-високото ниво в Германия от 1996 г., когато започна да се следи този тип данни.

Източник: БНР

Америка

Новопостроеният германски терминал за втечнен природен газ получи първия си пълен товар от САЩ във вторник (3 януари). Берлин бърза да увеличи доставките си след края на продължилите десетилетия енергийни отношения с Русия, отбелязва The Wall Street Journal. Пратката пристигна в терминала за внос на втечнен природен газ (LNG) в пристанищния град Вилхелмсхафен на Северно море, съоръжение, което беше построено с главоломна скорост за по-малко от година, за да помогне на Германия да предотврати недостига на енергия. Доставчикът на газ от САЩ, Venture Global Calcasieu Pass LLC, дъщерно дружество на Venture Global LNG, също бързо разширява съоръженията си, за да отговори на нарастващото търсене в Европа. Venture Global LNG миналата година осигури $13,2 млрд. финансиране и даде окончателно одобрение за проект близо до Ню Орлиънс – първият нов завод в САЩ, получил зелена светлина от три години. Танкерът, Maria Energy, беше натоварен на 19 декември в Calcasieu Pass, Луизиана, в съоръжение, което Venture Global пусна в експлоатация в средата на миналата година. Той носи около 170 000 кубически метра втечнен природен газ, което е достатъчно, за да снабди около 50 000 германски домакинства с енергия за една година, според Uniper SE, операторът на терминала във Вилхелмсхафен.

Източник: economy.bg

Азия

Готовността на Китай да започне да заплаща с китайски юани суровия петрол, който купува от страните от региона на Персийския залив, бележи формирането на нов световен ред в сферата на енергетиката, пише в. "Файненшъл таймс". "Разплащанията в рамките на глобалната търговия с петрол бавно, но сигурно преминават от щатски долари в други валути", отбелязва анализаторът към швейцарската банка "Креди сюис" (Credit Suisse) Золтан Пожар в паметна бележка до клиенти на финансовата институция. Китай от известно време увеличава покупките на суров петрол и втечнен природен газ от Иран, Венецуела, Русия и редица африкански страни, които заплаща с националната си валута. Но именно срещата на председателя на Китайска народна република (КНР) Си Цзинпин с лидерите на страните от Съвета за сътрудничество на арабските държави от региона на Персийския залив през декември ознаменува "раждането на петроюана", отбелязва експертът.  Сътрудничеството между Китай и страните от Съвета за сътрудничество на арабските държави от региона на Персийския залив може да включва съвместно проучване проучване и добив на петрол и природен газ в Южнокитайско море, а също и инвестиции в петролни рафинерии, както и в предприятия от сектора на химическата промишленост. Ако всички тези проекти бъдат финансирани с юани, то това ще представлява огромна промяна на глобалния енергиен пазар, посочва анализаторът на "Креди сюис".

Източник: Труд

 
Индекси на фондови борси
04.01.2023
Dow Jones Industrial
33 269.77 (133.40)
Nasdaq Composite
10 458.80 (71.78)
Стокови борси
04.01.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)73.16
Heating oil ($US/gal.)2.9861
Natural gas ($US/mmbtu)3.7710
Unleaded gas ($US/gal.)2.2646
Gold ($US/Troy Oz.)1 860.00
Silver ($US/Troy Oz.)23.97
Platinum ($US/Troy Oz.)1 092.70
Hogs (cents/lb.)84.08
Live cattle (cents/lb.)157.28

       Опознай България

Пещера Ледницата

Пещерата Ледницата се намира в карстовата местност Злостен, на 7.5 км западно от село Гела (Смолянско), сред стара букова гора близо до хижа "Ледницата". Обявена е за природна забележителност. Тук на площ от 358 ха са съсредоточени едни от най-известните, предимно пропастни пещери, една от които е Ледницата. Тя е дълбока 242 м и е разположена на дъното на голям въртоп, сред красива стара букова гора. Пещерата представлява комплекс от редуващи се галерии, пропасти, прагове, малки зали и др. Името и идва от тънката ледена кора, която през по-голямата част от годината покрива стените на входната зала и свързаната с нея тясна галерия.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.01.2023
Българска версия: 30421, Английска версия: 3208

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999