Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 19 февруари 2016 г., брой 4160
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(19.02.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.53533
USD/BGN   1.76455
CHF/BGN   1.77351
EUR/USD   1.1084*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Агрокомплект ЕАД - София
Балканкар ЗП Т. Петров АД - София
Параходство Българско речно плаване АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Държавата се подготвя да изтегли наведнъж целия планиран за годината външен дълг от 2 млрд. евро. Министерството на финансите (МФ) е избрало четири международни банки за мениджъри на новата емисия еврооблигации през месец март. Обсъжданата срочност на книжата е над 10-години, като най-вероятно ще бъдат предложени два транша с различен матуритет. С набраните средства държавата ще може да запълни дупката в бюджета и да плати падежиращи дългове. Ще има и буфер, ако се наложи, за подкрепа на банките, които през тази година преминават през проверка на качеството на активите и стрес тестове. Така правителството повтаря и стратегията от преди година, когато ударно изтегли наведнъж 3.1 млрд. евро. В емисионната стратегия е записано, че през тази година държавата може да изтегли 5.3 млрд. лв. нов дълг, от които 3.9 млрд. лв. от чуждите пазари. С новата емисия целият външен дълг на България ще достигне почти 10 млрд. евро през 2016 г.

Източник: Капитал

Строителният сектор в България продължава да изостава спрямо средния темп на нарастване на строителната продукция за Европейския съюз (ЕС) през декември 2015г., показват данните на Евростат. Годишният ръст на строителната продукция в ЕС през декември е двоен спрямо ръста в България – съответно 1,4% и 0,7%. За последното тримесечие на 2015 г. спрямо същия период на предходната 2014 г. строителната продукция у нас отбелязва спад от 1,7% при ръст от 0,6% за съюза, сочат още данните. И в ЕС започва да се проявява тенденцията за по-значително отслабване на сградното строителство в сравнение с инфраструктурното, каквато тенденция се наблюдава в България още от кризата насам

Източник: Investor.bgДружества
Търговия на едро с химични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   АСМ ЕООД - Монтана   227 887  
  2   Пестицид ЕООД - Костинброд   135 222  
  3   БАСФ ЕООД - София   106 169  
  4   Хенкел България ЕООД - София   79 390  
  5   Балджиев ООД - Севлиево   68 218  
  6   Месер България ЕООД - София   15 658  
  7   Сол България ЕАД - София   7 588  
  8   Биоком Трендафилов ЕООД - Сливен   5 633  
  9   Азелис България ЕАД - София   5 190  
  10   Ел Пи Си България ООД - София   3 891  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 18.02.2016
  Обща стойност (BGN): 1 979 611.77  
Брой търгувани компании: 34
Premium 22 673.75
Standard 1 948 594.99
АДСИЦ 8 343.03
Най-голяма промяна в цените
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София -96.56 %
Петрол АД - Ловеч 9.83 %
BaSE - Акции: 2 080 084.52

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
4O9 Ловечтурс АД - Ловеч
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Премиерът Бойко Борисов е поискал прекратяване на още три обществени поръчки на обща стойност 170 млн. лева. Двете спрени от премиера обществени поръчки на Варна са на обща стойност от близо 144.5 млн. лв.и са за строителство на пътна и обществена инфраструктура и на пречиствателна станция на "Златни пясъци", като за тях няма избрани изпълнители. Поръчката за "Строителство, основен ремонт, реконструкция, текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна" е на стойност 120 млн. лева и за срок от 48 месеца. Поръчката за "Инженеринг - реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - кк Златни пясъци" възлиза на близо 24.5 млн. лв. Община Бургас прекрати обществената поръчка за проектиране и изграждане на "Спортен комплекс с покрит басейн" в града. Нито един от участниците не се е вместил в рамка за поемане на дълг от близо 12 млн. лева. Кандидатствалите фирми са подали оферти с по над милион лева над определената финансова рамка. Проектът за Спортния комплекс в жк "Славейков" със закрит басейн и игрище за футбол трябва да бъде реализиран с поемане на общински дълг от почти 13 млн. лева.

Източник: Profit.bg

Компанията за производство на автомобилна електроника "Интегрейтид микро електроникс България" продължава да подобрява представянето си и през миналата година е увеличила приходите си с близо 10% до 314 млн. лв. Българското дружество, което има завод в Ботевград, осигурява близо една пета от оборота на собственика - филипинската компания Integrated Microelectronics (IMI). Консолидираните годишни приходи на IMI са 814 млн. долара, което е лек спад в сравнение с 2014 г. Нетната печалба на групата е била 28.8 млн. долара. Лекото влошаване на резултатите, основно в Европа, е резултат от поевтиняването на еврото спрямо долара, обясняват от IMI. Европейските фабрики, които се намират в Чехия и България, са регистрирали 3% спад в оборотите, изчислени в долари.

Източник: Капитал

Частен съдебен изпълнител е обявил за продажба производствената база в Айтос на компанията за производство на радиатори за баня „Термолукс - радиатори“ ООД. Началната тръжна цена е в размер на малко над 723 хил. лева. Изпълнителното дело е образувано по искане на пловдивското дружество за търговия с компоненти за отоплителни и водопроводни инсталации и системи „Дека-Трейд“ ООД. Фирмата е наложила запор на дела на единия от съдружниците в компанията производител на радиатори – Красимир Апостолов, заради дългове от 300 хил. лева и още над 111 хил. лева лихви. Производственият терен на предприятието в Айтос е с площ от над 2 400 кв. м, като включва две сгради – едната на три етажа с РЗП 1 450 кв. м и другата на два етажа с РЗП 521 кв. м.

Източник: Investor.bg

НК "ЖП инфраструктура" обяви открита процедура за изграждане на нов пътен надлез на км146+269 на мястото на съществуващия железопътен прелез в района на гара Тодор Каблешков", част от железопътен възел Пловдив, по трасето на магистралната жп линия София-Пловдив. Съоръжението се финансира по новата ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020". Индикативната стойност на обекта е 3 036 697 лв. без ДДС. Изграждането на пътния надлез е свързано с проект "Модернизация на железопътния участък Септември –Пловдив", финансиран по ОПТ 2007-2013 г. На гара Каблешков се изгражда и първият Интермодален терминал в Южен централен район – Пловдив, който ще има първостепенно значение за цялостната транспортно-комуникационна система на страната и за нейното ефективно включване в картата на Транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T). За новия пътен надлез има изработен инвестиционен проект (фаза Технически проект) от фирма "Трансгео".

Източник: Строителство Градът

Покупката на Българската телекомуникационна компания (Виваком) от Спас Русев е най-голямата сделка на пазара на сливания и придобивания (M&A) в България през 2015 г. и осмата по големина сред сделките с частни капитали в развиваща се Европа, според доклад на консултантите от EMIS, която е под шапката на Euromoney Institutional Investor. Бързата продажба на БТК на бизнесмена Спас Русев, осъществена през последното тримесечие на 2015 г., която се очаква да бъде финализирана в началото на 2016 г., след като регулаторите дадат своето съгласие, е най-голямата не само за страната, но и за сектора на телекомуникациите и информационните технологии. Продавач бе VTB Capital, а по официална информация, която цитира и EMIS, цената е 330 млн. евро. Сумата поставя сделката на осмо място сред покупко-продажбите на дялове с частни капитали в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Източник: Investor.bg       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

ЕК набира проектни предложения за включване в информационния портал по плана “Юнкер“.


Предстоящи събития

СЕМИНАР "ISO DIS 45001 Системи за управление на здравословните и безопасни условия при работа”

МЕЖДУНАРОДНИ БРОКЕРСКИ СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ИКТ - FUTUREMATCH 2016 @ CEBIT, ХАНОВЕР, 14-18 МАРТ 2016 Г.

IndustryMatchMaking 2016 - двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер между български и чуждестранни фирми

B2FAIR - ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА В РАМКИТЕ НА HANNOVER MESSE 2016

ДВУСТРАННИ СРЕЩИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА ПО ПРОЕКТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР ПО ВРЕМЕ НА HANNOVER MESSE 2016


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. февруари
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 30 януари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 -
13 февруари 2016 г., съботно-неделен
CCNA 3 - 15 февруари 2016 г., вечерен
CCNP Route - 5 март 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Австрийският компания OMV е под сериозен натиск заради ниските цени на петрола. Ето защо енергийният гигант ще засили програмата за намаляване на разходите си. „OMV в момента не е успешен модел. Даваме твърде много”, коментира шефът на компанията Райнер Зееле. Най-големият разход на компанията е търсенето на нови залежи на нефт и газ и именно той трябва да бъде намален двойно през следващите две години до 300 милиона евро годишно. От предприятието отчетоха спад на приходите през 2015-а година с 38 процента до 1.39 милиарда евро. OMV през миналата година е отписала активи на обща стойност 3 милиарда евро. Под чертата компанията минава на минус 1.1 милиарда евро при 278 милиона евро печалба през предходната година. Най-важната цел пред компанията сега остава пробива в Русия, който иска да направи. Дружеството преговаря за размяна на активи с руския концерн „Газпром”, като по този начин би трябвало да си осигури нужните за новата му стратегия ресурси. План Б няма, коментира шефът на OMV Зееле.

Източник: Ройтерс

Америка

Изпълнителният директор на Google Сундар Пичай се намеси в набиращия все по-голяма скорост спор между ФБР и Apple за криптирането на iPhone. Той определи писмото на шефа на Apple Тим Кук като важно и каза, че съдебната заповед, според която компанията трябва да помогне на ФБР да разкодира телефона на един от терористите от Сан Бернардино може да създаде „опасен прецедент“. Саид Ризван Фарук и съпругата му убиха 14 души в калифорнийския град Сан Бернардино през декември м.г., преди полицията да ги застреля. Вчера Кук категорично отказа да изпълни съдебната заповед и каза, че ще обжалва. „Правителството на САЩ настоява Apple да предприеме безпрецедентни стъпки, които застрашават сигурността на клиентите ни. Противопоставяме се на тази заповед, която има последици далеч отвъд рамките на този съдебен случай“, написа той на сайта на компанията.

Източник: Guardian

Азия

Инфлацията в Китай се ускорява до 1,8% на годишна база през януари. По всяка вероятност обаче ръстът е временен и се дължи на повишеното потребление покрай Китайската нова година, а не на подобрение в търсенето. Икономистите, анкетирани от Ройтерс, очакваха ръст на потребителските цени от 1,9% след 1,6-процентовото повишение през декември. Производствените цени се понижават с 5,3% през януари в сравнение с година по-рано, което е по-слаб спад от очаквания от 5,4 на сто. През декември свиването в производствените цени беше 5,9%. Индексът на потребителските цени през януари традиционно е повлиян от празненствата покрай Китайската нова година, обяснява Джу Хайбин, главен икономист за Китай в JPMorgan. Анализаторите посочват, че нарасналите цени на храните стимулират ръстта на инфлацията, но е възможно тенденцията да се обърне през идните месеци.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
18.02.2016
Dow Jones Industrial
16 413.43 (-40.40)
Nasdaq Composite
4 487.54 (-46.53)
Стокови борси
18.02.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)30.63
Heating oil ($US/gal.)1.0800
Natural gas ($US/mmbtu)1.8600
Unleaded gas ($US/gal.)0.9700
Gold ($US/Troy Oz.)1 226.60
Silver ($US/Troy Oz.)15.38
Platinum ($US/Troy Oz.)945.80
Hogs (cents/lb.)70.35
Live cattle (cents/lb.)134.35

       Опознай България

Годишнина от обесването на Васил Левски

Васил Левски е идеолог и организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО) и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Апостолът на свободата е роден в Карлово през 1837 г. Истинското му име е Васил Иванов Кунчев. Левски има тежко детство, и в младините си се подготвя да стане свещеник (оттам идва и другото му прозвище – Дякона). През 1862 г., обаче, разбирайки за сформирането на българска легия на Раковски в Белград, той решава да хвърли расото и да се присъедини към силите на Раковски. След като взема участие в няколко чети, той емигрира в Румъния. Там, той стига до извода, че българите трябва да се вдигнат на организирана борба срещу Османската империя. През 1868 г., той се връща в България и започва работа по създаването на революционна мрежа на цялата територия на България. Основава множество революционни комитети и започва да подготвя народа за всеобщо въстание. Предател му попречва да постигне целта си. Той е заловен от турците в края на 1872 г. и, след като е изправен пред съд, е осъден на смърт и обесен на 19 февруари 1873 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.02.2016
Българска версия: 27892, Английска версия: 3039

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999