Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 28 октомври 2022 г., брой 5808
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(28.10.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25469
USD   1.94862
CHF   1.96586
EUR/USD   1.0037*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0.49%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Елпром ЕТ АД - Добрич
ПФК Локомотив Пловдив - 1926 АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Отпусканата компенсация от 25 стотинки за всеки литър бензин и дизел спира от 1 декември тази година, обяви финансовият министър Росица Велкова. Мярката е определена като "проблемна" от Европейската комисия, тъй като на общия пазар на ЕС подобен стимул се прилага само у нас. Брюксел дори е изпратил изрично запитване до България. Антиинфлационният стимул бе въведен в средата на годината заедно с актуализацията на настоящия бюджет. За прилагане на отстъпката бяха отпуснати общо 150 млн. лв. Заради привършване на този ресурс реално ще се преустанови прилагането на отстъпката от началото на декември.

Източник: mediapool.bg

Към 30 юни 2022 г. защитените клиенти на инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества във Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ) са 194 049, а притежаваните от тях активи са 5,2 млрд. лв. В сравнение с края на 2021 г., увеличението е съответно с 3% при клиентите и 10% при активите, съобщава в бюлетинa на Асоциацията на банките в България Дияна Митева, председател на Фонда. Наблюдава се тенденция на постоянно нарастване на броя на клиентите, подлежащи на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите, както и на техните активи. Освен при подлежащите на защита активи ръст се наблюдава и при останалите управлявани клиентски активи, които достигат 38,4 млрд. лв. към края на юни.

Източник: investor.bg

Дружества
Производство на метални конструкции и части от тях
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Новотехпром ООД - Стара Загора   8 601  
  2   Томика Метал АД - Пловдив   5 025  
  3   Металик АД - Стара Загора   3 803  
  4   Профил - И ООД - Костиево   3 407  
  5   Ники ЕООД - Правец   1 704  
  6   Технопанел ЕАД - София   1 587  
  7   Н Сие Х-Къчеви ООД - Сливен   970  
  8   Галко АД - Радомир   886  
  9   Метекно България АД - Плевен   690  
  10   Туристстрой Царацаво ЕООД - Царацово   647  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 27.10.2022
  Обща стойност (BGN): 3 703 884.43  
Брой търгувани компании: 45
Premium 102 582.71
Standard 3 497 688.56
АДСИЦ 78 820.63
Структурирани 6 136.06
BEAM - Акции: 18 525.75
BaSE - Акции: 571 798.25
BaSE - АДСИЦ: 37 722.24
Най-голяма промяна в цените
Алкомет АД - Шумен 14.18 %
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -4.35 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Общинската фирма "Софекострой" ще вземе близо 1,7 млн. лева за поддръжка на депото за неопасни отпадъци в кв. "Суходол" чрез директно възлагане. Така Столична община продължава да прилага схемата за инхаус договори, като заобикаля Закона за обществените поръчки. Договорът е за една година. Общинската фирма ще получи още почти половин милион лева и по друга поръчка без конкурс - за разрушаване на сгради заради разширение на бул. "Ломско шосе". Отделно дружеството ще се заеме и със зимното поддържане и почистване на част от общинска пътна мрежа в районите "Овча купел", "Банкя", "Връбница", "Нови Искър" и "Кремиковци".  През миналата година 91% от приходите на дружеството са дошли от Столичната община или 14 млн. лева от общо 15 млн. лева. От тази сума 6 млн. лева са източени от външни изпълнители. Подобна беше и схемата на работа на дружеството, което доскоро се наричаше "Чистота-Искър" и то се източваше с договори с външни фирми основно за почистването на София. Въпреки че дружеството разшири дейността си към строителството с цел да спре загубите, през миналата година то излезе на минус с над 700 000 лева. Сред останалите дейности, които му бяха възлагани от общината през последните 2 години, са подмяната на клетките на маймуните в зоопарка, строително-монтажни дейности на детска градина и ремонт на улично осветление.

Източник: Дума

Първият в гр. Перник ритейл парк е открит. Търговският комплекс е разположен на близо 40 дка площ, като е един от най-мащабните и модерни проекти в региона. Паркът е със застроена търговска площ от над 15 000 кв. м, разпределени в 17 самостоятелни магазина. Проектът предлага паркинг за посетителите с близо 400 места. С изграждането на новия ритейл парк се разкриват нови 300 работни места. Инвеститор на проекта е "Риджънтс Пропърти Адвайзърс" - дружеството, ангажирано с управлението на проекта. На територията на парка са разположени магазини за битова електротехника, офис оборудване, супермаркет за хранителни стоки и за строителство, дрогерия, обекти за мъжка, дамска и детска мода, и други.

Източник: БТА

За първите девет месеца на тази година най-голямото въгледобивно дружество в България „Мини Марица-изток“ ЕАД е реализирало печалба в размер на над 61 млн. лева, а добитите въглища са с над 8 млн. тона повече в сравнение със същия период на миналата година. За първи път в 70-годишната история на „Мини Марица-изток“ ЕАД тази година бе сключен договор за износ на въглища за Република Сърбия. Договорът е в съответствие с националното и международното законодателство, преди подписването му е одобрен от „Български енергиен холдинг“ ЕАД и Министерство на енергетиката на Република България.

Източник: БТА

През третото тримесечие от годината дружествата от икономическата група на „Монбат“ АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности в размер на 95,684 млн. лева, което представлява увеличение от 12,7% в сравнение със същия период на 2021 г. За първите девет месеца от годината дружествата от групата са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности в размер на 281,812 млн. лева, което представлява увеличение от 8,7% на годишна база. За третото тримесечие на 2022 г. дружествата от групата на „Монбат“ са реализирали печалба преди облагане с данъци от продължаващи дейности в размер на 3,58 млн. лева, което показва намаление на печалбата с близо 12% в сравнение със същия период на 2021 г. Печалбата на групата преди облагане с данъци от продължаващи дейности за първите девет месеца на 2022 г. е в размер на 11,484 млн. лева, което представлява спад с близо 42% на годишна база. За периода юли-септември 2022 г. дружествата от икономическата група на "Монбат" АД са постигнали консолидирана EBITDA от продължаващи дейности в размер на 8,968 млн. лева, което представлява намаление от 6,5% в сравнение със същия период на 2021 г.

Източник: investor.bg

Съветът на директорите на "Леско" АД - гр.София свиква Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.11.2022 г. за взимане на решение за продаба на търговското предприятие като съвкупност на права, задължения и фактически отношения , съгл. глава IV от Търговския закон.

Продажбите на строителни и отоплителни материали, газ и горива подкрепят ръста на приходите и печалбата на „Топливо“ АД. Продажбите на дружеството към края на септември са за 201,198 млн. лева в сравнение със 146,879 млн. лева към края на септември 2021 г., което е с 36,98% повече на годишна база. Приходите от продажби на строителни и отоплителни материали за деветмесечието възлизат на 85,496 млн. лева в сравнение със 70,534 млн. лева година по-рано и се увеличават с 14,96%. Приходите от продажба на газ и течни горива за същия период са за 111,673 млн. лева при 73,094 млн. лева година по-рано, или с 38,579 млн. лева повече. Дружеството отчита печалба в размер на 1,607 млн. лева към края на септември при 272 хил. лева година по-рано. В последната година акциите на компанията поскъпват със 184,62%.

Източник: investor.bg


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

2 ноември: Курс по Английски език за социален диалог 4

До 02.11.2022: Образование: Списък на приоритетните професионални направления

До 07.11.2022: Социална политика и заетост: промени в УП на Агенцията за качеството на социалните услуги

До 10 ноември: Студентски конкурс за есе, организиран от Арбитражния съд при БСК


Актуални дискусии

До 30.10.2022: Финанси и данъчна политика: въвеждане на еврото в РБ

До 30.10.2022: Енергетика: промени в Закона за енергетиката

До 30.10.2022: Регионална политика: ЗИД на ЗУТ

До 30.10.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

До 04.11.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска целБезплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

DevNet Associate - новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

Информационна сигурност - курсът запознава обучаемите с концепциите за информационна сигурност, с методите за оценка на риска, с управлението на конфиденциалността, както и с интегритета и достъпността на активите и услугите в организациите.

Киберсигурност - курсът показва етапите, през които преминава кибер атаката и дава информация за защитни действия, които могат да бъдат ползвани от управленския състав, служители на средно ниво и системните администратори във всеки един от етапите. Обучението набляга и върху вижданията за киберсигурността на международно ниво.

График на курсовете в Сиско академията:

Информационна сигурност – 30.09.2022 - еднодневен

CCNA 2 – 01.10.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 15.10.2022, съботно-неделен

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Гръцката енергийна компания Public Power Company (PPC) се готви да купи 70% от румънската електроразпределителна компания Enel Romania и да стане един от основните енергийни доставчици в страната. Enel Romania е дружество на италианската група Enel и се оценява на около 1,8 милиарда евро според Profit.ro. Компанията е един от най-големите частни инвеститори в енергийния сектор в национален мащаб, като е едновременно производител и преносител на енергия. Гигантът PPC иска да закупи контролен дял от Enel Romania. Вече има подписано споразумение между двете страни, както и оценка на дъщерното дружество на 1,3 милиарда евро. Очаква се PPC да плати около 300-400 млн. евро от собствени средства и да покрие останалите чрез заеми за сделката. Enel оперира мрежи с дължина от 128 000 километра на юг (включително в Букурещ), регионите Банат и Добруджа. Enel Romania контролира една трета от националната енергийна разпределителна система. PPC е основана през 1950 г. и е водещата електрическа компания в Гърция - има приблизително 6 милиона клиенти в страната, на които доставя електроенергия, произведена от ТЕЦ, ВЕЦ- и възобновяеми енергийни източници. Освен това оперира в над 30 страни по света и има база от активи от приблизително 3 милиарда евро. Групата обяви намерението си да навлезе на румънския пазар преди година, като натрупа 1 млрд. евро от инвеститори за този ход. Гръцката държава притежава миноритарен пакет от 34% в PPC.

Източник: money.bg

Америка

Компанията Meta Platforms Inc., която притежава популярни социални мрежи като Facebook и Instagram, загуби 67 милиарда долара от оценката на капитала си. Причината е, че инвеститорите се съмняват, че си струва скъпите инвестиции в разработването на така наречената метавселена. След пореден спад на капитализацията с почти 20%, паричното измерение на загубите в борсовата оценка доближава 600 милиарда долара, посочва "Ройтерс". Разочароващата оценка идва, когато Meta се бори със забавящия се глобален икономически растеж, конкуренцията от TikTok, промените в поверителността от страна на Apple, опасенията относно огромните разходи на метавселената и постоянно присъстващата заплаха от регулиране. Ръководителите обявиха планове за консолидиране на офиси и казаха, че Meta ще запази броя на служителите непроменен до края на 2023 г. Но приходите са паднали с 4% през третото тримесечие, приключило на 30 септември. По-тревожно беше прогнозата на компанията, че приходите за четвъртото тримесечие ще бъдат в диапазона 30 милиарда до 32,5 милиарда долара, под прогнозите на анализаторите за 32,2 милиарда долара, според данни на Refinitiv. Общите разходи за третото тримесечие надхвърлиха прогнозите за 22,1 милиарда долара, в сравнение с 18,6 милиарда долара година по-рано. Meta прогнозира, че общите разходи за цялата 2023 г. ще бъдат между 96 и 101 милиарда долара, т.е. значително по-високи от ревизираната прогноза за общите разходи за 2022 г. от 85 до 87 милиарда долара. Оперативните загуби, свързани със звеното на Reality Labs, отговарящо за инвестициите в метавселена, ще се увеличат през 2023 г., докато 10 милиарда долара годишно се инвестират в хардуер и софтуер за това начинание.

Източник: Дневник

Азия

Индийският регулатор на конкуренцията глоби Google с 9 милиарда рупии ($113 милиона) за антиконкурентни практики. Това е второ подобно наказание, наложено за по-малко от седмица, информира БиБиСи. Регулаторът обвини Google, че „злоупотребява“ с господстващата си позиция в магазина за приложения, за да принуди разработчиците на приложения да използват системата за плащане в приложението. Той поиска от технологичния гигант да не ограничава разработчиците на приложения да използват услуги за фактуриране или плащане от трети страни. Регулаторът поиска от Google да приеме осем корекции или корекции на операциите в рамките на три месеца, включително да не ограничава „разработчиците на приложения да използват услуги за фактуриране/обработване на плащания на трети страни, или за покупки в приложението, или за закупуване на приложения.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
27.10.2022
Dow Jones Industrial
32 033.28 (194.17)
Nasdaq Composite
10 788.80 (-182.20)
Стокови борси
27.10.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)88.74
Heating oil ($US/gal.)4.3253
Natural gas ($US/mmbtu)5.4380
Unleaded gas ($US/gal.)2.6391
Gold ($US/Troy Oz.)1 662.70
Silver ($US/Troy Oz.)19.55
Platinum ($US/Troy Oz.)965.00
Hogs (cents/lb.)85.05
Live cattle (cents/lb.)153.43

       Опознай България

Копривецки манастир Преподобна Петка Българска

Копривецкият манастир Преподобна Петка Българска се намира близо до едноименното село – с. Kопривец, община Бяла. Част е от Русенската духовна околия. Манастирът е разположен в западната част на Дунавската равнина, на 16 км от град Бяла и на 34 км северозападно от град Попово. Според предания, Копривецкият манастир датира от Второто българско царство. Вярва се, че е бил най-големият манастир в околностите на средновековния град Червен, като в светата обител са живели над сто монахини и послушници. След навлизането на османските турци в крепостта Червен през 1388 г., ордите на Mидхад Паша изпепелили средновековния град и манастирите в околните села и избили монашеското население. Легендата разказва, че последните пет монахини, които останали в светата обител в Kопривец, били изгорени от турците, заедно с манастира. Манастирът е съграден отново чак през 1987-1989 г. и е осветен на 14-ти октомври 1989 г., като Петковден става неговият храмов празник.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.10.2022
Българска версия: 30460, Английска версия: 3062

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 02/ 980-10-90, факс 02/ 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999