Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 13 март 2020 г., брой 5157
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(13.03.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20691
USD   1.74006
CHF   1.85404
EUR/USD   1.1240*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com





Финансови новини

През януари 2020 г. износът на стоки и услуги от България е за 4,8 млрд. лв., което е с 3,7% повече от същия месец на предходната година, съобщи Националният статистически институт. 1,5 млрд. лв. от този износ е за страни извън ЕС и той нараства с 2,2% на годишна база, а останалото е за страните членки. Вносът обаче е за още по-голяма стойност - 5,2 млрд. лв. и той нараства с 4,9% в сравнение с година по-рано. Предварителните данни за износа за страните от ЕС през 2019 г. показват, че в последния месец от годината е имало внезапен спад с 4,7% в сравнение с декември 2018 г. Най-голям ръст при износа на стоки за ЕС през 2019 г. отчитат безалкохолните напитки, алкохолът и тютюневите изделия - цели 19,1% в сравнение с предходната година.

Източник: 24 часа

Управителният съвет на Българската народна банка определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г. в размер на 157.87 млн. лева.Това ще увеличи общите средства, с които Фонда разполага до 703.27 млн. лева. Досега в него са натрупани 548 млн. лева. Първата вноска бе в размер на 82 млн. лева. През 2016-а банките внесоха над 95 млн. лева, а през следващите две години - общо 248 млн. лева. През миналия април Народното събрание прие законови промени, според които при влизането ни в "чакалнята на еврозоната" сумата ще бъде прехвърлена в Европейския фонд за преструктуриране на кредитни институции. След евентуалното ни приемане в механизма ERM II и установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ банките вече ще правят вноски в европейския фонд, а не в националния. Към момента правителството е в последната фаза от преговорите с Еврогрупата, с Европейската централна банка и с Европейската комисия.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство на спиртни напитки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   ВП Брандс Интернешънъл АД - Пловдив   118 439  
  2   СИС Индустрийс ООД - София   95 942  
  3   Винпром Троян АД - Троян   6 572  
  4   Нордикс ООД - Труд   4 516  
  5   Синхрон Инвест ЕООД - София   2 626  
  6   Винпром АД - Велико Търново   931  
  7   Бонидекс ООД - Рогош   788  
  8   Винпром Карнобат 1181 ООД - София   711  
  9   Докторс ООД - София   682  
  10   Хове ООД - Муселиево   536  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 12.03.2020
  Обща стойност (BGN): 2 417 001.87  
Брой търгувани компании: 52
Premium 796 665.22
Standard 726 883.52
АДСИЦ 840 446.19
Структурирани 53 006.94
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив -36.67 %
Родна земя-холдинг (ПФ) АД - София 31.25 %
BaSE - Акции: 5 147.26
BaSE - АДСИЦ: 368.16

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Три български банки - "Първа инвестиционна банка""Тексимбанк" и "Ти Би Ай Банк", планират да подкрепят капитала и бизнес проектите си с привличане на свеж капитал. Те са внесли документи в Комисията за финансов надзор за издаване на нови акции или облигации. На 20 февруари 2020 г. регулаторът спря първия опит на "Първа инвестиционна банка" АД, като отказа да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на акции. В момента капиталът на ПИБ е в размер на 110 000 000 лева, разпределени в същия брой акции с номинал от по 1 лев. Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до "Тексимбанк" АД, София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми необезпечени облигации. Oт "Тексимбанк" решиха да издадат 22 000 обикновени поименни необезпечени конвертируеми корпоративни облигации с единична емисионна стойност 1000 лева. Емисионният заем ще се връща след седем години при фиксиран годишен лихвен процент от 2.2 на сто. Тези дългови книжа ще бъдат публично предложени на БФБ след одобрението на Комисията за финансов надзор. В началото на февруари КФН реши да удължи предоставения на "Ти Би Ай Банк" ЕАД срок за представяне на коригиран проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени, необезпечени облигации.

Източник: Банкеръ

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е предвидило 1,2 млн. м3 вода за питейни нужди на Перник от средата на месец март 2020 г. В месечния график за използване на водите от комплексните и значими язовири предвиденото количество вода за питейно-битово водоподаване към „ВиК Перник" от яз. „Студена" е 0,804 млн. м3 вода за март. С годишния график за използване на водите от комплексните и значими язовири, считано от средата на март, са планирани да бъдат прехвърлени води от деривациите на яз. „Белмекен", чрез яз. „Бели Искър" за аварийно водоснабдяване на Перник, в размер до 400 000 м3. А за всеки следващ месец се увеличава и ще бъде по 800 000 м3. Тези количества води са съобразени с взетото Решение на Министерски съвет от 18.01.2020 г. за изграждане на довеждащ водопровод от резервоар Мало Бучино-нов до Перник и провеждане на до 300 л/сек чрез водопроводната мрежа на „Софийска вода" ЕАД.

Източник: kmeta.bg

Втора хазартна компания, свързана с Васил Божков - "Евробет", е поискала от съда да бъде обявена в несъстоятелност. Молбата е до Софийския градски съд и е от 6 март 2020 г. Всички сметки на дружеството са запорирани по искане на НАП, а държавата в лицето на Държавната комисия по хазарта си търси близо 75 млн. лв. Искане за обявяване в несъстоятелност към съда е отправило и "Ню геймс", което организираше най-голямата частна лотария на Васил Божков - "Национална лотария". На 4 март съдът е одобрил молбата и е назначил временен синдик. Дружеството има около 300 млн. лв. задължения към държавата. Преди два месеца стана известно, че лотариите на Божков, както и офлайн букмейкърът му "Еврофутбол" са плащали по-ниска такса на държавата, тълкувайки различно закона. Заради това нарушение се стигна и до промяната, с която частните лотарии бяха забранени. "Евробет" има шест лиценза, като единият от тях беше за организиране на лотария с талончета - "Лотария България", която обаче беше с много малък дял на пазара. Останалите са за онлайн залози, казино, лото игри и числови игри.

Източник: Капитал

Два етажа от сграда “Панорамата” в Г. Оряховица са обявени за продажба. Търгът е насрочен за края на март 2020 g. от синдика на “Янтрекс прима – 94” ЕООД, собственик на имота. За продажба са пуснати девети и десети етаж, които са с по 390 кв. м площ и включват офиси и сервизни помещения. Началната цена за деветия етаж е 45 700 лв., а за десетия е 55 900 лв. Миналата година бяха обявени за продажба общо пет етажа от сградата, като три от тях – шести, седми и осми, бяха продадени още от първия път. За останалите два не се намери купувач и за това беше насрочена нова дата в информационната система на обявените фирми в несъстоятелност към Министерство на правосъдието. Обявените в момента цени са доста по-ниски от посочените при предишния опит за продажба. “Янтрекс прима – 94” притежава и други имоти в община Г. Оряховица, предимно в Първомайци, където беше основната ѝ дейност.

Източник: Янтра - Велико Търново

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ подписа допълнителни споразумения към договорите за наем с „Доверие – Брико“ АД за удължаване на договорите за наем на магазините Мосю Бриколаж в София на бул. Цариградско шосе 115 и във Варна на ул. Вяра 3. С подписването на анексите срокът на договорите за наем е удължен с допълнителни 5 години до декември 2026 г. Фондът е заделил провизии за дивидент от 12,5 ст. на акция за 2019 г. Предишният дивидент (за 2018 г.) беше 0,0996096 лв. на ценна книга или 10 стотинки, т.е. индикацията е за ръст с около 25%. При това основният актив на фонда - сградата в строеж в София Тех Парк, все още не носи доход.

Източник: investor.bg



       Българска стопанска камара




 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 



Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев: Да вземем от чуждия опит онова, което може да защити българския бизнес

Димитър Бранков: Коронавирусът е тест за здравната ни система и институциите ни

Отсъстващи работници са първият удар върху родния бизнес

АНКЕТА относно отражението на COVID-19 върху бизнеса

Становище на БСК по проект на ПМС за създаване на Консултативен съвет във връзка ас Европейската зелена сделка

БСК: До голяма степен бизнесът работи в условия на извънредна ситуация

BusinessEurope: Силната кръгова икономика на ЕС е печеливша за околната среда и бизнеса

Българска стопанска камара издава сертификати за форсмажор


Предстоящи събития

26-29 март: IX Европейски форум за социално предприемачество - 26 март 2020 г.

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 1 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 2 - 14 март 2020, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 март 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Администрацията на германския канцлер Ангела Меркел се подготвя да изостави дългогодишната си политика за балансиран бюджет в опит да подпомогне финансирането на мерките за борба с коронавируса. Меркел и нейният икономически екип са готови да приемат наличието на дефицит, като с допълнителните разходи ще финансират мерките за борба със заразата, посочват запознати с икономическата политика на правителството. Предизвиканата от вируса криза е едно „извънредните обстоятелства“ в рамките на конституционното ограничение на дълга, което позволява допълнителни вземания, посочват източниците, пожелали анонимност. Макар че към момента правителството на Меркел е готово да разгледа възможностите за допълнителни разходи, то все още няма взето окончателно решение за конкретни мерки. Все още няма и официална позиция от страна на властите по въпроса. Промяната в политиката на кабинета е завой на 180 градуса за управляващата коалиция между консерваторите и социалдемократите, които от години поддържат стриктна фискална дисциплина.

Източник: Bloomberg

Америка

Пазарната капитализация на Tesla надвиши тази на Boeing, което я направи официално най-високо оценената индустриална компания в САЩ. Пазарната стойност на Tesla беше приблизително 114 млрд. долара по време на търговията в сряда – с около 4 млрд. долара по-висока от тази на Boeing, която в рамките на същия ден достигна 110 млрд. долара. Преди година пазарната стойност на Boeing беше с приблизително 200 млрд. долара повече от тази на Tesla. Оттогава обаче цената на акциите на Boeing се срина заради продължаващите проблеми, сред които две фатални катастрофи и глобалното заземяване на популярния самолет 737 Max. В допълнение към това коронавирусът също нанася удар на американския производител на самолети. В сряда компанията заяви, че новите поръчки са по-малко от анулираните такива за февруари. Компанията също така обяви, че преустановява наемането на служители и ограничава извънредния труд, за да намали разходите си.

Източник: economic.bg

Азия

Иран е поискал от Международния валутен фонд (МВФ) спешно финансиране, което да му помогне в борбата с коронавирусната епидемия, засегнала тежко ислямската република. Това съобщи днес в туитър иранският министър на външните работи Мохамад Джавад Зариф. По думите му управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева "е заявила, че страните, засегнати от COVID-19, ще бъдат подпомогнати чрез Инструмента за бързо финансиране (ИБФ)". "Нашата централна банка поиска незабавен достъп до този механизъм", добави Зариф. Иранският централен банкер Абдолнасер Хемати написа на страницата си в инстаграм следното: "В писмо до директора на МВФ съм поискал 5 милиарда щатски долара от спешния фонд ИБФ, за да бъде подпомогната битката ни срещу коронавируса." Иран е една от най-тежко засегнатите от заразата страни. Общо броят на потвърдените официално лица достигна до над 10 000, жертвите са 429 към този момент, като 75 от тях са регистрирани само за денонощие.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
12.03.2020
Dow Jones Industrial
21 200.62 (-2 352.60)
Nasdaq Composite
7 201.80 (-750.25)
Стокови борси
12.03.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)32.30
Heating oil ($US/gal.)1.1600
Natural gas ($US/mmbtu)1.8800
Unleaded gas ($US/gal.)0.9400
Gold ($US/Troy Oz.)1 587.90
Silver ($US/Troy Oz.)15.79
Platinum ($US/Troy Oz.)797.40
Hogs (cents/lb.)75.80
Live cattle (cents/lb.)94.25

       Опознай България

Панчо Владигеров (1899 - 1978)

Панчо Владигеров е роден на 13 март 1899 г. в Цюрих (Швейцария). Детството си прекарва в Шумен. През 1912 г. Панчо и неговият брат-близнак Любен получават държавна стипендия за обучение в чужбина и заминават за Берлин. Там той написва своите първи значими творби. Дарбата му е високо оценена и през 1918 и 1920 г. двукратно е удостоен с престижната Менделсонова премия на Берлинската академия. До 1932 г. той живее и твори в Германия и далече от родината той създава ярки народностни произведения, които със своите качества, звучност и модерна изразност привличат вниманието на европейската музикална общественост. Рапсодия „Вардар”, „Българска сюита”, Първи концерт за цигулка, Втори клавирен концерт, Скандинавска сюита и др. се изпълняват на световни концертни подиуми. Своя талант проявява и в областтта на театралната музика, като композитор и музикален ръководител в „Дойчес театер” в Берлин. След окончателното си завръщане в България, той обогатява жанрово творчеството си с произведения като операта „Цар Калоян”, балета „Легенда за езерото”, Първи струнен квартет, Първа симфония и др. Панчо Владигеров разгръща активна концертна дейност в редица европейски градове. В периода от 1936 до 1942 г. Владигеров е представител за България в Постоянния съвет за международно сътрудничество на композиторите. Делегат е на Световния конгрес на мира през 1949 г., член е на жури на престижни международни конкурси. През 1968 г. Панчо Владигеров получава престижната награда на Виенския университет „Готфрид фон Хердер” за принос в европейското културно наследство. Панчо Владигеров твори пълноценно до края на живота си. Умира на 8 септември 1978 г. в София. (Източник: https://vladigerov.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.03.2020
Българска версия: 29999, Английска версия: 2891

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031

Ноември 2021
 ПВСЧПСН
441234567
45891011121314
4615161718192021
4722232425262728
482930     

Декември 2021
 ПВСЧПСН
48  12345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999