Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
БИК Капиталов пазар
ISSN 1311-364X
Петък, 15 септември 2023 г., брой 6031
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(15.09.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27435
USD   1.82277
CHF   2.03987
EUR/USD   1.0730*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   3.53%  

Продава: Парцел от 10.2 дка в Пчелински бани (Община Костенец)
Цена: 95 000 EUR

Отлична инвестиция с възможност за изграждане на атрактивен СПА-комплекс,  с добро местоположение, минерална вода и климат.

Съветите на експерта
За контакт:
тел: 0888 924185,
email: sfb@bia-bg.com

Годишни счетоводни отчети
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Варна


Общи събрания днес
  Алфа Пропърти 1 АДСИЦ - София
Аптечно Кърджали АД - Кърджали
Ауто Мобайл АД - София
Ботуня енерджи АД - Мездра
Булгарконф АД - Пловдив
Винпром-Търговище-96 АД - Търговище
Джей Би Ти Си АД - София
Ди Ес Смит България АД - Пазарджик
Дружба стил АД - Варна
Ес Ен Би АД - София
ЗММ-Враца АД - Враца
КФК АД - Варна
ЛВК Винпром АД - Търговище
Марая тур АД - София
Месокомбинат Ловеч АД - Ловеч
Месокомбинат-Карлово АД - Карлово
Металик 98 АД - Гъбене
Металик Бисипи АД - Гъбене
Металик Гъбене АД - Гъбене
Модус АД - Хасково
Монолит АД - Хасково
Парк-хотел Санкт Петербург АД - Пловдив
Пенсионно осигурително дружество Топлина АД - София
Победа АД - Бургас
Прайм холдинг АД - Пловдив
Провиденти АД - Варна
Пътно строителство АД - Разград
Сииком АД - Варна
СК Дал Сиат АД - София
СМБЕ АД - Калояново
Средна гора АД - Стара Загора
Средна гора Инвест АД - Стара Загора
Столеком АД - Златарица
Теком АД - София
Телекомстрой АД - София
Товарни превози - Инвест АД - София
Торготерм АД - Кюстендил
Транс Аида АД - Хасково
Транс аида инвест АД - Хасково
Транспортна Компания АД - Добрич
Търговия - Троян -98 АД - Троян
Форуком Фонд Имоти АДСИЦ - Севлиево
Хеброс П АД - София
Юниорден - Дентален център АД - София
Юниордент 2000 АД - София
 
Предстоящи общи събранияОбщество и политика
 Финансовото министерство стовари нова порция административна тежест върху бизнеса
'03.08.2023'
 Днес ви представяме бр. № 6000 на "Бизнес Индустрия Капитали" - едно добро начало!
'02.08.2023'
 Кой печели ако държавата задължи работодателите да изплащат трудовите възнаграждения по банков път?
'11.07.2023'
 Пазарът на хардуер в България 2023q1: за втора година под ръста на БВП. Кои продукти увеличиха обороти, кои потънаха ?
'28.06.2023'
 Пътят към успеха в професионалното обучение и консултиране: 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД - изключителен представител за България на РЕФА-Германия за обученията и консултациите в областта на оптимизацията на производствените процеси
'22.05.2023'
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България
'23.02.2023'
 Минималната работна заплата да надмине максималната :)
'06.02.2023'
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства
'11.01.2023'
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете
'11.10.2022'
 Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие
'11.08.2022'

Финансови новини

Правителството прие доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2023 г., Постъпленията от косвени данъци са в размер на 10 454,4 млн. лв. или 44,7% от разчетите за годината, като приходите от ДДС са в размер на 7 423,1 млн. лв. (43,7% от планираните), от акцизи възлизат на 2837,6 млн. лв. (47,8% от разчета), а тези от мита са в размер на 166,1 млн. лв. (41,0% от годишните разчети). Предварителните изчисления са, че дупката в бюджета, която може да се отвори до края на годината е към 2 млрд. лева, тъй като за 2023 г. са заложени 1,7 млрд. лева повече спрямо предходната 2022 г. Проблемът със събираемостта на ДДС ще рефлектира негативни при изготвянето и на бюджет 2024 г. Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 24 580,6 млн. лв., което представлява 46,2% от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 4 946,1 млн. лв. или 42,5% от предвидените в разчетите за годината. Размерът на фискалния резерв към 30.06.2023 г. е 12,9 млрд. лв., в т. ч. 12,5 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. За сравнение, размерът на фискалния резерв към 30.11.2022 г. беше 12,8 млрд. лв., в т. ч. 12,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2023 г. възлизат на 31 230,6 млн. лв., което е 42,2% от годишните разчети.

Източник: Труд

Транспортната дейност по вътрешните водни пътища на ЕС е била нестабилна между 2012 и 2022 година, съобщава европейската статистическа служба Евростат. От 2017 г. данните сочат редуващи се повишения и спадове в дейността, като цифрите за 2022 г. показват значително намаление от 10 процента (13 млрд. тонкилометра) в сравнение с 2021 година. Подобна тенденция може да се наблюдава за същия период по отношение на тонажа, където спадът е с 5 процента (или 29 млн. тона). На Нидерландия и Германия се падат почти три четвърти (73 процента) от транспорта, извършен по вътрешните водни пътища на ЕС (в тонкилометри) през 2022 г. Данните сочат спад спрямо 2021 г. във всички държави, с изключение на Литва (+251 процента) и Финландия (+31 процента). Тези големи процентни увеличения обаче следва да се разглеждат във връзка с ниската първоначална стойност на извършените тонкилометри и съответстват на увеличение от 7 милиона тонкилометри за Литва и 45 милиона за Финландия. Най-голямо свиване през 2022 г. спрямо с 2021 г. е отчетено в България (-35 процента), Хърватия (-29 процента), Полша (-25 процента), Румъния (-20 процента), Унгария и Словакия (и двете с по -19 процента). В абсолютни стойности най-голямо намаление през 2022 г. е регистрирано в Германия (-4 млрд. тонкилометра, или -8 процента). През 2022 г. повече от половината от превоза на товари по вътрешните водни пътища на ЕС се е извършвал от кораби, регистрирани в Нидерландия (51 процента). Останалите тонкилометри са били с плавателни съдове от 49 различни националности, като най-голям дял имат Германия (16 процента) и Белгия (9 процента).

Източник: 24 часа

 

Заявете участие за квалификационния REFA-курс в гр.София на тема:

Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието: 30.10-29.11.2023:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (30.10 - 10.11.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(20.11 - 29.11.2023)

Необходимото обучение за адаптиране организацията на производството към световен опит, доказан в практиката!

Заявки за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване и заплащане.Остават ограничен брой места!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Механично обработване на метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Брой
служители
  1   Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово   796  
  2   Серта България АД - Кърджали   713  
  3   Самел - 90 АД - Самоков   385  
  4   Импулс АД - Габрово   360  
  5   Системно интегриране ЕООД - Чирпан   231  
  6   ММ Механикс ООД - Драгор   219  
  7   Буллтек ООД - Пловдив   203  
  8   Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив   194  
  9   Стад Близнаков ЕООД - Благоевград   183  
  10   Балканкар - Заря АД - Павликени   181  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.09.2023
  Обща стойност (BGN): 6 462 433.44  
Брой търгувани компании: 51
Premium 288 119.86
Standard 4 997 195.39
АДСИЦ 711 077.08
Структурирани 66 854.74
Облигации 388 063.22
BEAM - Акции: 11 123.15
BaSE - Акции: 28 034.95
BaSE - АДСИЦ: 449 181.56
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -6.45 %
Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София 5.71 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Иновативна софтуерна компания привлече интереса на Фонда за капиталови инвестиции (ФКИ) от Групата на Българската банка за развитие. Дъщерното дружество на ББР ще вложи 1,2 млн. евро в растежа и развитието на ЮПАСС, която вече се е превърнала във водещия технологичен партньор на бизнеса в областта на туризма, събитията, свободното време и развлеченията. ЮПАСС е създадена през 2015 г. и бързо набра популярност на българския пазар със своя софтуер. Компанията предлага софтуерни решения за управление, продажба и контрол в креативния и рекреационен сектор - събития, фестивали, атракции, активности, спортни клубове и съоръжения, спа центрове, култура и кино. Софтуерът се предлага като SaaS решение, което позволява на бизнес собствениците да повишат приходите си и да постигнат по-добра видимост и контрол. Чрез URBO Studio те могат да увеличат каналите си за продажба и да подобрят изживяването на своите гости и клиенти. Общините София, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Габрово, Казанлък, Кърджали и курортите "Албена" и "Слънчев бряг" са сред избралите технологията на URBO. Компанията е партньор на най-големите организатори и билетни платформи в страната и чужбина. Благодарение на нейните технологични решения са продадени над 5 млн. билети през последните два сезона за фестивали и концерти.

Източник: money.bg

През 2024 година ще бъде открита новата рафинерия на „Клас олио“ в село Карапелит. Очаква се това да е една от най-модерните рафинерии в Европа. Новата производствена линия ще бъде напълно автоматизирана и покрива най-съвременните изисквания за качество в ЕС. Капацитетът и е 250 олио за денонощие. Инвестицията е на стойност 10 000 000 евро. Пускът на новата рафинерия на "Клас Олио" е планиран за 2024 г. Тогава се очаква общия капацитет на производство на "Клас Олио" да достигне до 500 тона чисто рафинирано масло дневно. Рафинерията ще произвежда наливно олио, което се бутилира за различни клиенти на компанията. Източник: Про Нюз Добрич

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за заем от 12,8 млн. евро с община Бургас за съфинансиране на специализирана детска болница в града, която ще предоставя висококачествено здравно обслужване за повече от 220 000 деца от Югоизточна България. За да се осигури допълнителна подкрепа на първата специализирана университетска детска болница в България, заемът ще бъде отпуснат със седемгодишен гратисен период. Осеметажната сграда ще разполага със 123 легла, а в педиатричното интензивно отделение са предвидени още 10 легла. Болницата се очаква да привлече на работа между 500 и 700 души медицински и немедицински персонал. Тя ще бъде свързана и с Медицински факултет на Университета в Бургас, което ще подпомогне университетските изследвания и обучението на медицински персонал.

Източник: БТА

Компанията "Русев и Русев син" е основен доставчик на български плодове и зеленчуци за големите вериги супермаркети у нас. Компанията е и един от ключовите доставчици на Лидл България, като осигурява достъп до веригата на повече от 30 малки и средни земеделски производители от цялата страна.Фермерът инвестира 3 милиона лева в нова логистична база и собствен хладилен транспорт. Модерните складови помещения подпомагат производството и дистрибуцията на стоката, която се транспортира в 120-те магазина на Lidl. "Русев и Русев син" са една от над 250 български компании, с които Лидл България работи за доставка на стоки. Съвместната им работа започва през 2013 г. с доставка на гъби, които компанията сама произвежда, като организира и внос от Полша. Скоро след това "Русев и Русев син" става основен доставчик на гъби за Lidl, a само няколко години по-късно започва да доставя на веригата и различни плодове и зеленчуци, произведени от много стопанства в страната. Във всеки етап по отглеждане, бране, опаковане и експедиция производителите налагат, утвърдени от Lidl практики, гарантиращи качество и безопасност на продуктите. "Русев и Русев син" произвежда и доставя за германската верига супермаркети над 60 вида местни плодове и зеленчуци. През 2019 г. Lidl въвежда задължително изискване за всички свои доставчици на плодове и зеленчуци тяхната продукция да бъде сертифицирана по GLOBALG.A.P - е международен стандарт за качество, който покрива критерии като безопасна употреба на пестициди, работа с качествени торове и семена, анализи на водите и т.н.

Източник: money.bg

„Захарни заводи“ АД увеличава продажбите през първото полугодие, но заради ръста на разходите печалбата на дружеството за периода силно се свива. Продажбите на производителя на захар и захарни изделия нарастват до почти 130,5 млн. лева към края на юни от 91,235 млн. лева към края на юни 2022 г., или с над 43% на годишна база. Общите разходи на „Захарни заводи“ достигат близо 129,4 млн. лева за полугодието в сравнение с 83,3 млн. лева година по-рано, или нарастват с над 55% на годишна база. „Захарни заводи“ отчита над 1,4 млн. лева печалба при 9,2 млн. лева година по-рано, като намалението достига над 84% на годишна база. В последната година акциите на „Захарни заводи“ поскъпват с над 44%, а пазарната капитализация достига близо 66,7 млн. лева. Наскоро най-големите акционери в дружеството прекратиха споразумението си за обща политика по управление, след като Комисията за финансов надзор наложи окончателна забрана на търгово предложение към миноритарните акционери от мажоритаря „Захар Инвест“.

Източник: investor.bg


Възможности за финансиране по Европейски проекти:

От 15.09.2023 г. - Министерство на труда и социалната политика - Адаптирана работна среда 2023

До:23.11.2023 г. -Хоризонт - Ускоряване на усвояването на приложни иновации за МСП

До:07.02.2024 г. -Хоризонт - „Иновации за трансформация“ за прехода към устойчивост на МСП (CSA)

До:07.02.2024 г. - Иновационни трансформации за преход към устойчивост на МСП

До:22.02.2024 г. -Хоризонт - Изменение на климата и безопасност на храните

До:22.02.2024 г. -Хоризонт - Тематична мрежа за справяне с измамите с храни


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Консултативният съвет за професионално образование и обучение към МОН прие Стратегическа визия за развитие на дуалното обучение до 2030 г.


Предстоящи събития

27 септември: Обучение по ЗБУТ (София). Срок за регистрация: 26 септември!

1-15 октомври: Възможност за представяне на български храни и напитки в гр. Подгорица, Черна гора

04 октомври: Експерти от 6 държави се събират на eComerce Annual Summit 2023

05 октомври: Национална кръгла маса за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия

6 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 15.09.2023: Култура: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

До 17.09.2023: Бизнес среда: ОВ на Закона за насърчаване на инвестициите

До 18.09.2023: Земеделие: изискванията към ветеринарните лечебни заведения

19.09.2023 - 20.09.2023: SMART POULTRY WORLD

19 септември: Дискусия „Пенсионно-осигурителната система: състояние, проблеми, визия за развитие“Център за професионално обучение на БСК

Организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в НПДЗ;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по ЗБУТ.

ЦПО към БСК, създаден през 1998 г, лицензиран от НАПОО през 2003 г., е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:  тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.comwww.training.bia-bg.com

 
Безплатен абонамент за бюлетини на БСК
 

 


       Светът

Европа

Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши основните лихви в еврозоната за десети пореден път, с по 25 базисни пункта, до най-високата им стойност в историята на банката. От регулатора са повишили средната си инфлационната прогноза за 2023 и 2024 г. до съответно 5,6% и 3,2%. Прогнозата за 2025 г. беше ревизирана в низходяща посока до 2,1%. Оценките за базисната инфлация, която изключва волатилните компоненти като енергоизточници и хранителни продукти, бяха понижени до 5,1% за 2023 г., 2,9% за 2024 г. и 2,2% за 2025 г. Прогнозите за растежа на икономиката бяха коригирани значително надолу, като от ЕЦБ в момента очакват по-слаб растеж от съответно 0,7% през 2023 г., 1% през 2024 г. и 1,5% през 2025 г. Публикуваните до момента данни, които ЕЦБ използва за ориентир за решенията си за паричната политика показаха, че инфлацията в региона все още е много по-висока от целта от 2%. През август общата годишна инфлация остана на ниво от 5,3%, а базисната леко се забави, също до 5,3%. Прогнозите на Европейската комисия също очертаха смесена картина за региона. Оценката за брутния вътрешен продукт в еврозоната беше леко понижена, но очакванията за инфлацията се подобриха – от комисията очакват тя да продължи да се забавя и да достигне 2,9% през следващата година. ЕЦБ взе решение за повишение на основните лихви с по 25 базисни пункта. Така лихвеният процент по основните операции по рефинансиране, по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение бяха повишени до съответно 4,50%, 4,75% и 4,00%, като новите лихви влизат в сила от 20 септември 2023 г.

Източник: investor.bg

Америка

Цените на производител в САЩ, които производителите на стоки и услуги получават за своите продукти, са се повишили през август, отбелязвайки най-големия си ръст от повече от година насам, подкрепени от по-високите цени на енергоизточниците и транспорта, съобщава Bloomberg. Индексът на цените на производител (PPI) за крайното търсене се е увеличил с 0,7% през август спрямо месец по-рано, сочат данни на Бюрото по трудова статистика. Бензинът е поскъпнал с 20%, на което се дължи и голяма част от повишението на индекса. Основният PPI индекс, изключващ волатилните елементи като храните и енергоизточниците, ​​също се е повишил с 0,2%. Въпреки че възстановяването на веригите за доставки и отслабването на много икономики в чужбина като цяло помогнаха за облекчаването на инфлационния натиск при търговията на едро, поскъпването на петрола застрашава част от този напредък. На годишна база индексът на цените на производител (PPI) за се е ускорил за втори месец след като в продължение на една година се забавяше. Сред останалите в категорията на енергийните източници, които са поскъпнали миналия месец. попадат реактивното гориво, дизелът и мазутът. При услугите най-много са се повишили цените на жилищата и на товарните превози с камиони. Цените на стоките са се повишили с 2%, макар че като бъдат изключени хранителните продукти и енергоизточниците, увеличението е само 0,1%. Услугите са поскъпнали с 0,2% през август след ръст от 0,5% през юли.

Източник: investor.bg

Азия

Производителите на облекло в Камбоджа, Пакистан, Бангладеш и Виетнам може да понесат общи загуби от 65 млрд. долара. В същото време проблемите ще засегнат и инвеститорите, съобщава Reuters, позовавайки се на резултатите от съвместно проучване на служители на университета Корнел и анализатори на Schroders. Икономическите проблеми за производителите на облекло ще възникнат заради горещините и наводненията в Азиатско-Тихоокеанския регион, падащата производителност на местните работници и заплахите от затваряне на фабрики за облекло, пише агенцията. Тъй като метеорологичните условия се влошават, веригите за доставки също могат да бъдат засегнати. В резултат на това загубите на компанията могат да достигнат няколко процента от годишната оперативна печалба, казват анализатори. В същото време проблемите ще засегнат и инвеститорите по света. Компаниите все повече ще крият информация за възможните рискове от последните, предполагат експерти. Вече редица марки за облекло крият, например местоположението на собствените си фабрики, обобщи Ангъс Бауер, ръководител на проучванията за устойчиви инвестиции в Schroders. Това може да създаде проблеми при оценката на компания и вземането на решение дали да се инвестира в нейни ценни книжа.

Източник: Банкеръ

 
Индекси на фондови борси
14.09.2023
Dow Jones Industrial
34 907.11 (331.58)
Nasdaq Composite
13 926.00 (112.47)
Стокови борси
14.09.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)90.41
Heating oil ($US/gal.)3.4653
Natural gas ($US/mmbtu)2.7030
Unleaded gas ($US/gal.)3.4653
Gold ($US/Troy Oz.)1 931.00
Silver ($US/Troy Oz.)22.90
Platinum ($US/Troy Oz.)910.20
Hogs (cents/lb.)83.38
Live cattle (cents/lb.)185.50

       Опознай България

Село Лещен

Село Лещен е един от най-привлекателните и автентични курорти за селски туризъм в България. Село Лещен е разположено на 600 м. надморска височина в крайните южни склонове на Западните Родопи. Лещен е старинно селище със запазени старобългарски къщи. На времето селото е било общински център с развита търговска база. В миналото населението на Лещен се е занимавало главно с дюлгерство и добиване на златоносен пясък Няколко реставрирани стари къщи предлагат характерната за този край възрожденска атмосфера, съчетана с модерен комфорт. Къщите са с просторни чардаци, китни дворове и механи, в които клиентите имат възможност да приготвят сами храната си с продукти от местното стопанство. Къщите са разположени по стръмните склонове на планината и носят всички белези на ковачевския архитектурен стил. Къщичките в селото са уникални не само като архитектура, но и като вътрешно оформление. В реставрацията им е вложена не толкова фантазия, колкото почтеност към оригиналния им вид. Почти всяка къща има собствена механа. Днес селото предлага чудесни условия за екотуризъм. Най- забележителните архитектурни паметници са от 1833 г. - църквата Св. Парашкева и Килийното селско училище. Наблизо се намират резерватът Тъмната гора с вековни буки и елови дървета, скалните образувания, известни като тракийски светилища Козият камък и Черната скала, каньонът на река Канина и живописната местност Синият вир.За реклама в изданието
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.09.2023
Българска версия: 32157, Английска версия: 3313

Общи условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политика за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999