Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 01 декември 2020 г., брой 5338
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.12.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17689
USD   1.63258
CHF   1.80444
EUR/USD   1.1980*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
за гр. София
Работник
Технически ръководител
Водопроводчик
Машинист ПСМ (багерист)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Финансови новини

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за ноември 2020 г. се очаква да бъде отрицателно в размер на 183,2 млн. лв., или 0,2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП), съобщават от Министерството на финансите. Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември се очаква да бъдат в размер на 39 707,3 млн. лв. (89,4 % от годишния разчет ). Съпоставено със същия период на предходната година, приходите по КФП се свиват със 146,5 млн. лв., като данъчните и неданъчните приходи са по-ниски с 587,4 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 440,9 млн. лева.

Източник: investor.bg

В град Плевен успешно завърши основен квалификационен REFA-курс, организиран от БИК Капиталов пазар ЕООД, за обучение на 12 специалисти по организация и оптимизация на работни системи и процеси. Обучението се проведе на територията на „Леони България“ EООД. Всички участници, служители на предприятието, положиха успешно квалификационните изпити на двата модула и получиха своите международнопризнати REFA-Сертификати. Предприятието е част от международната група LEONI, глобален доставчик на решения за управление на енергия и данни в автомобилния сектор и други индустрии. Групата има около 95 000 служители в 32 държави и генерира консолидирани продажби от 4.8 млрд. евро през 2019 г. Гамата от продукти, произвеждани в „Леони България“ EООД, включва кабели, оптични влакна, стандартизирани кабели, специални кабели и монтажни системи, както и интелигентни продукти и услуги. БИК Капиталов пазар ЕООД е еднолично дружество на Българска стопанска камара и официален, и изключителен представител на REFA-International AG за България.

 
Дружества
Механично обработване на метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Самел - 90 АД - Самоков   12 926  
  2   Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив   8 486  
  3   Серта България АД - Кърджали   5 793  
  4   Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово   2 239  
  5   Инхом - 98 ООД - Аксаково   1 843  
  6   Армако индъстрис АД - София   1 744  
  7   Петко Петков - 24 ЕООД - Раднево   1 635  
  8   Буллтек ООД - Пловдив   1 627  
  9   Системно интегриране ЕООД - Чирпан   1 272  
  10   Пловдивстройресурс АД - Пловдив   1 150  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.11.2020
  Обща стойност (BGN): 1 170 173.47  
Брой търгувани компании: 44
Premium 68 677.18
Standard 900 673.32
АДСИЦ 198 676.79
Структурирани 2 146.19
Най-голяма промяна в цените
Емка АД - Севлиево 9.74 %
Зърнени храни България АД - София -9.35 %
BaSE - Акции: 6 380.60
BaSE - АДСИЦ: 257 984.17
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов подписа три сертификата за инвестиции на обща стойност 8.3 млн. лв., които ще разкрият близо 300 нови работни места. Инвестицията на „БАДЕР България“ е за производство на тапицерии за автомобилната индустрия, което ще се реализира на територията на община Русе. Проектът е в размер на 1 500 000 лв., като чрез него ще бъдат разкрити 180 нови работни места. Инвестиционният проект е свързан със създаване на предприятие за шиене на автомобилен интериор. Вторият проект, който ще получи сертификат за инвестиция клас „А“ е за разширение на дейността на „Фармалекс България“ АД , като инвестицията по него възлиза на 120 000 лв. и ще бъдат разкрити 60 нови работни места. Компанията предвижда разширение на дейността си, в направления свързани с развойна дейност, регулаторни дейности, лекарствена безопасност, качество и съответствие с изискванията. Проектът на „РОК 7” ЕООД, който ще получи сертификат за инвестиция клас „Б“ е за изграждане на предприятие за производство на каменна вата, който ще се реализира в община Търговище. Инвестицията е за 6 770 000 лв., като ще бъдат разкрити нови 49 работни места. Инвестиционният проект предвижда изграждане на завод за производство на каменна вата от базалт с капацитет 10 000 тона на година.

Източник: Банкеръ

Базираната в Сингапур софтуерна компания Acronis, специализирана в киберсигурност и съхранение и управление на данни, отвори офис и в Румъния. Дружеството има голям център и в София, който започна работа преди две години. Плановете са компанията да разширява бизнеса и в двете страни през следващите години. Компанията има около 310 служители в София, като планът беше броят им вече да е 500. Наемането продължава и в момента. Преди година основателят на Acronis Сергей Белоусов дори прогнозира, че българският център, който тук работи в бизнес сградата "Сан Стефано плаза", ще стане най-големият в IT сектора и ще надхвърли 1000 души. Групата навлезе в България след придобиването на местната "Т-софт", чийто екип от 20 специалисти работеше с нея от години. Местното дружество "Акронис България" е едно от най-динамично развиващите се в индустрията и приходите му за 2019 г. достигнаха 19 млн. лв.

Източник: Капитал

БНБ определи ниво на буфер за 8 банки, приложим към общата стойност на рисковите експозиции. На проведено на 29 октомври 2020 г. заседание Управителният съвет (УС) на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, като основание за това е наредба на самата Централна бака и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган. Определени са и размерите на буфера, които влизат в сила от 1 януари 2021 г. За УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК EАДПърва инвестиционна банка АД определеният размер е 1 на сто. За Обединена българска банка АД, Юробанк България АДРайфайзенбанк (България) ЕАД размерът е 0,75 на сто. За Българска банка за развитие АД и Централна кооперативна банка АД - 0,5 на сто.

Източник: Сега

"Еврохолд България" АД успява да увеличи приходите си и да съхрани оперативната си печалба в условията на пандемия от COVID-19. Общите приходи на "Еврохолд" за периода достигат 1.21 млрд. лв., което e с 3% повече спрямо деветмесечието на 2019-а, отбелязват от компанията. Постигнатият резултат се дължи на ефектите от разширяването на дейността на застрахователния подхолдинг на групата в Югоизточна Европа (ЮИЕ), увеличените приходи от инвестиционно посредничество и на предприетите от мениджмънта действия по оптимизиране на бизнеса и повишаване на ефективността. "Еврохолд" реализира оперативна печалба (EBITDA) от 18.1 млн. лв., което е приблизително с една трета по-малко спрямо същия период на миналата година. Крайният нетен финансов резултат е отрицателен - в размер на 12.8 млн. лв., което се дължи на еднократен ефект от увеличението на техническите резерви на дъщерното застрахователно дружество в Румъния.

Източник: Банкеръ

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД увеличи нетната печалба през деветмесечието с 69% до малко над 10 млн. лв. Приходите от дейността се повишават с 21% до 94,3 млн. лв. Разходите също нарастват – със 17% до 82,7 млн. лв. На 21 септември 2020 г. започна вторият транш от предлагането на акции, като на пазара бяха предложени 6,14% от капитала на компанията, или общо 767 513 броя акции, от тримата продаващи акционери Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов. Всички книжа бяха изкупени в първия ден на предлагането на цена 11,10 лв., чийто краен срок бе определен за 25.09.2020 г. На 10 декември ръководителите на технологичната компания ще гласуват цената по обратното изкупуване на акциите на компанията да бъде повишена от досегашните 11 лв. на акция спрямо решението от лятото до 13 лева.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Първи кандидатури за „Наградите на БАИТ“ за 2020 г.

БАЗФ се противопоставя на затварянето на фитнес залите

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В АНКЕТАТА НА БСК: „2020 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“. Срок: 9 декември 2020 г.!


Предстоящи събития

3 декември: Уебинар: Японска бизнес култура и особености при износа на хранителни продукти за Япония


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Турция изтегли кораб за проучване на енергийни находища от Източното Средиземноморие и подчерта уважението си към немюсюлманските общности в опит за протягане на ръка за преговори към европейските лидери, които ще обмислят по-тежки санкции срещу Анкара идната седмица. Жестовете са част от по-широка поредица от ходове, които целят да подобрят атмосферата преди срещата на лидерите на ЕС на 10 декември, на която те трябва да обсъдят реакцията си на турските действия във води, за които претендират и страните членки на блока Кипър и Гърция. Макар да предупреди срещу налагането на допълнителни санкции от ЕС, Турция вече изрази готовност да предприеме мерки за изграждане на доверие и да започне преговори с Гърция по териториалните спорове, а неотдавна изпрати пратеник в Брюксел в усилията си за намаляване на напрежението. Турското министерство на енергетиката потвърди, че корабът „Оруч Рейс“ е бил върнат у дома.

Източник: investor.bg

Америка

Италианската служба за защита на конкуренцията и пазара глоби американския технологичен гигант Apple с 10 милиона евро за недобросъвестна търговска дейност, съобщи днес антимонополният орган. Става дума за подвеждащи съобщения за водоустойчивостта на редица смартфони iPhone. Твърдяло се, че тези устройства могат да издържат на дълбочина от един до четири метра, в зависимост от модела, в продължение на 30 минути, без да пропускат вода. Не било уточнено обаче, че апаратите са водоустойчиви само при определени условия, например при специализирани и контролирани лабораторни тестове, а не при обикновено използване от потребители. Глобата е наложена и заради това, че "Епъл" отказвал да предостави гарантираната помощ, когато телефони iPhone са били повреждани в резултат на попадане на вода и други течности в тях.

Източник: mediapool.bg

Азия

Доставчиците на телекомуникационни услуги трябва да спрат да инсталират оборудване на китайската компания Huawei в 5G мрежите на Обединеното кралство от следващия септември. Това е решението на британското правителство, като министърът по цифровизацията Оливър Даудън посочва, че целта е "пълното премахване на високорискови продавачи" от 5G мрежите. Новият краен срок е по-ранен от очакваното, въпреки че поддържането на старо оборудване все пак ще бъде позволено. По-рано правителството обяви, че на Huawei ще бъде наложена забрана за най-чувствителните основни части на британските мрежи. И допълни, че планира да премахне цялото оборудване на китайската компания от 5G мрежите до 2027 г. на фона на натиск от САЩ. Опитите да се изолира Huawei от мрежите в страната продължават от повече от година. Но сега правителството ще разполага с правомощията да дава указания на големите телекоми как и дали да използват оборудване от т.нар. високорискови продавачи.

Източник: Капитал

 
Индекси на фондови борси
30.11.2020
Dow Jones Industrial
29 638.64 (-271.73)
Nasdaq Composite
12 198.70 (-7.11)
Стокови борси
30.11.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)45.02
Heating oil ($US/gal.)1.3700
Natural gas ($US/mmbtu)2.9600
Unleaded gas ($US/gal.)1.2300
Gold ($US/Troy Oz.)1 784.80
Silver ($US/Troy Oz.)22.90
Platinum ($US/Troy Oz.)986.40
Hogs (cents/lb.)68.58
Live cattle (cents/lb.)112.88

       Опознай България

Крепост Ранули

Крепостта Ранули се намира на връх, разположен на десния бряг на река Ропотамо, на около 18 км южно от гр. Созопол. Върхът е известен като Въчановото кале. Тук на времето Вълчан войвода е използвал загражденията на крепостта за свой щаб по време на Османската империя. Останките от крепостната стена ограждат голяма площ - около 30 000 кв.км. Добре запазените крепостните стени, са изградени от огромни и добре одялани камъни и са ограждали един от най-големите укрепени градове на територията на България. По структура на градежа, изследователите отнасят строежа на крепостната стена и на най- старите запазени сгради от епохата на Крито-Микенската цивилизация – 16-14 век пр. н.е. Живот на върха е имало и хилядолетия преди това, но мащабния строеж е унищожил в голяма част от артефактите. Редовни археологически проучвания не са провеждани, понеже крепостта се намира в резервата Ропотамо. През 2003 година е открито дълго търсеното светилище на Ранули. На около 2-3 километра от крепостните стени, археолозите разкриват почти недокоснато от времето светилище.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.12.2020
Българска версия: 29959, Английска версия: 2879

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999