Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Самуилица

Самуилица е праисторическо пещерно селище, разкрито в местността Малък дол на 1.5 км северно от село Кунино, Врачанско. Находките от това селище са датирани към края на средния и началото на късния палеолит и са класифицирани като образци на мустерска култура и селището най-вероятно е било обитавано от неандерталци. Разположено е в две пещери, отстоящи на 30 м. една от друга – Самуилица I и Самуилица II. Пещерите са образувана в горнокредни варовици. По-малката от тях е Самуилица I. Дълга е 29 м. и има денивелация 4 м. Няма странични разклонения. Нейният внушителен вход е широк 14 и висок 7 m и се вижда отдалеч. Той осигурява естествено осветление през целия ден. Дължината на по-голямата пещера, Самуилица II, е 176 метра. Главната галерия, където е било поселището, е почти хоризонтална и има дължина 56 м и широчина около 7 m. Входът на тази пещера е по-малък (8м х 5м), но разсеяна дневна светлина достига до дъното на главната галерия. По-голямата част от находките са намерени във входната галерия на Самуилица II. Двете пещери са обявени за природна забележителност 1972. (Снимка:bg.wikipedia.org)

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.01.2021
Българска версия: 29933, Английска версия: 2877

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.