Дата на публикация: 18.11.2020 г.
Валидна до: 4.12.2020 г.

"Райкомерс Конструкшън" ЕАД е водеща компания в областта на инфраструктурното строителство на водопроводни и канализационни мрежи. Във връзка със своята дейност, компанията търси да назначи за гр. София:

Технически ръководител

Описание:

 • Изпълнява оперативно ръководство на обекти на фирмата.
 • Организира работата на ръководените строителни екипи, подизпълнители.
 • Дава указания и контролира изпълнението на строително - монтажните работи при стриктно спазване на технологията за строителство.
 • Следи за спазването на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на труд на поверената му строителна площадка.
 • Изготвя точно в определените срокове отчетните документи.
 • Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила.
 • Следи за изпълнението на графика на обекта.

Изисквания:

 • Образование – завършено средно техническо образование
 • Опит като ръководител - 3 години.

Компанията предлага:

 • Конкурентно възнаграждение с редовно изплащане;
 • Много добри условия на работа;
 • Възможност за професионално усъвършенстване;
 • Работа в динамичен и амбициозен екип.

Месторабота:

Обекти на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност единствено за целите на настоящия подбор и при спазване на законодателството за защита на личните данни.

За контакт: e-mail: office@raicommerce.bg