Дата на публикация: 18.11.2020 г.
Валидна до: 4.12.2020 г.

"Райкомерс Конструкшън" ЕАД е водеща компания в областта на инфраструктурното строителство на водопроводни и канализационни мрежи. Във връзка със своята дейност, компанията търси да назначи за гр. София:

Работник

Описание:

  • Да извършва товаро-разтоварни и преносни работи.
  • Да извършва обща работа при подготовка за ремонт на водопроводи, канализации и съоръженията към тях.
  • Да почиства работната площадка и изхвърля отпадъците на определените места.
  • Да сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците до определените за целта места, без да допуска разпиляване. Да извършва работи на ръка с лопата-копае, повдига, носи, почиства, товари и разтоварва почва, разстила пясък и чакъл.
  • Да носи и подрежда тухли, тръби и други строителни елементи.

Компанията предлага:

  • Конкурентно възнаграждение с редовно изплащане;
  • Много добри условия на работа;
  • Възможност за професионално усъвършенстване;
  • Работа в динамичен и амбициозен екип.

Месторабота:

Обекти на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност единствено за целите на настоящия подбор и при спазване на законодателството за защита на личните данни.

За контакт: e-mail: office@raicommerce.bg