Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 30 октомври 2020 г., брой 5316
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(30.10.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16281
USD   1.67108
CHF   1.83062
EUR/USD   1.1704*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.10   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Асенова крепост АД - Асеновград
Биоиасис АД - София
Домостроителен комбинат - София АД - София
Екоресурс 98 АД - Габрово
Мит премиум консулт АД - София
Мрамор Гранит АД - София
Никотиана БТ Холдинг АД - София
Регала Инвест АД - Варна
СОД Варна АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През октомври 2020 г. общият показател на бизнес климата нараства с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец, съобщи Националният статистически институт. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава. Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 1.3 пункта спрямо септември в резултат на по-умерените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.Показателят "бизнес климат в строителството" се покачва с 0.6 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Източник: 24 часа

Фирми ще получават бонуси, ако използват одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите, предвижда последният вариант на промени в Закона за ДДС във връзка с обещаното от правителството облекчаване на печалната Наредба 18 за касовите апарати и премахване на изискванията за т.нар. СУПТО. Промените в закона бяха гласувани на първо четене от бюджетната комисия в парламента. Внесените в Народното събрание поправки показват, че изисквания за софтуера ще има. От финансовото министерство се оправдават с големия брой фирми, които вече са инвестирали в привеждането на софтуерите си според тези изисквания и ги използват в търговските обекти. Затова не трябвало да се обезсмилят разходите на добросъвестните търговци. Производители и разпространители вече няма да са задължени да декларират пред НАП всеки софтуер за продажби и съответно да получат одобрение. Те може да правят това по желание.

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на изделия от пластмаси за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Ролпласт ЕООД - Костинброд   120 030  
  2   Профилинк ООД - Пловдив   46 227  
  3   Кристиан Нейко 90 ЕООД - София   20 862  
  4   Ролпласт Груп АД - Костинброд   19 581  
  5   Валда 90 ООД - София   18 474  
  6   Комфорт Партнерс ООД - Варна   14 938  
  7   ЕМЕ АД - Смолян   14 074  
  8   Терра Пласт ООД - Перник   13 058  
  9   Агнесика Пласт ООД - София   12 094  
  10   Чех пласт ООД - Враца   12 036  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 29.10.2020
  Обща стойност (BGN): 1 262 297.67  
Брой търгувани компании: 42
Premium 33 701.35
Standard 1 092 102.10
АДСИЦ 136 086.22
Права 408.00
Най-голяма промяна в цените
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна 28.24 %
Етропал АД - Етрополе -12.28 %
BaSE - Акции: 660.60
BaSE - АДСИЦ: 7 181 454.00
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на "Еврохолд България" да придобие контрол върху дъщерните дружества на ЧЕЗ Груп в България, съобщават от компанията. Разрешението за придобиване е чрез специално създадената Eastern European Electric Company B.V. (EEEС), 100% собственост на "Еврохолд". Миналата година “Еврохолд” поиска да придобие чрез “Ийстърн Юръпиън електрик къмпани” 7 компании от групата ЧЕЗ - “ЧЕЗ България”, “ЧЕЗ Разпределение България”“ЧЕЗ Електро България” , “ЧЕЗ Трейд България”, “Фри Енерджи Проджект Орешец”, “Бара Груп” и “ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България”. След преговори двете страни се споразумяха за цена от 335 млн. евро. КЗК обаче спря сделката с мотив, че 77,3% от приходите на “Еврохолд” са от застрахователни услуги, което ще му даде предимство при търговията на ток на свободния пазар. Решението бе обжалвано и от двете страни по сделката - “Ийстърн Юръпиън електрик къмпани” и “Еврохолд България”, които спечелиха делото.

Източник: 24 часа

„Синтетика“ АД започва процедура по преобразуване чрез вливане между публичното дружество и неговото дъщерно дружество „Блухаус Аксешън Проджект V“ Лимитид, Кипър. „Блухаус Аксешън Проджект V” Лимитид е дружество с ограничена отговорност, вписано и със седалище в Кипър. Регистрираният предмет на дейност е като инвестиционен холдинг и в тази връзка извършва придобиване и държане като инвестиция на недвижима собственост, обезпечени или необезпечени облигации или ценни книжа, търговска дейност, агентство и производство, внос, покупко-продажба на стоки и др. „Синтетика“ продобива едноличен контрол върху кипърското дружество през 2018 г. след решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Едноличен собственик на придобиваното тогава дружество е „Блухаус Аксешън Пропърти Холдингс III” Сарл, Люксембург (Bluehouse Accession Property Holdings III SàRL). Тогава„Синтетика“ придобива 100% от дяловете на „Блухаус Аксешън Проджект V” Лимитид, Кипър, което операира в България чрез „Вапцаров Бизнес Център” ЕООД.

Източник: investor.bg

Старозагорският производител на пилешко месо „Градус“ АД е решил да създаде ново дъщерно дружество, свързано с придобиване и отдаване под наем на транспортни средства. Компанията „Градус Лоджистикс“ ще е с капитал от 400 000 лева. За представляващи дружеството са избрани братята Лука Ангелов и Иван Ангелов, които са представители и на „Градус“, както и основни акционери. В решението на Съвета на директорите за създаването на новата компания се посочва, че целта е да се обезпечат необходимите транспортни средства за дейността на останалите дъщерни дружества. Чрез обособяването на този тип дейност в отделно дружество се постига по-висока степен на профилиране на дъщерните дружества и по-добри условия по обслужване на дейността, се казва още там. Към 30 септември регистрираният акционерен капитал на „Градус“ АД възлиза на 243.6 млн. лв. Семейство Ангелови притежават 82% от капитала. Компанията е публична и се търгува на Българската фондова борса.

Източник: economic.bg

През третото тримесечие на 2020 година няма необичайни или спорадични събития, сделки или съществени икономически промени, които съществено да променят отчетените приходи от дейността на дружеството "Алкомет" АД. Следвайки пазарното търсене, допълнителният производствен капацитет на пресов цех основно е бил насочен към два от продуктите – специални и стандартни профили. Поради това има увеличение на продажбите - на специални профили с 12.3%, a на стандартните с 14.3 на сто. При другите два продукта - елоксираните и боядисаните профили, има спад. Положителното в този период е съживяването на пазара, както и активизирането на потока от поръчки, които запълват производствения обем на завода почти изцяло. Капацитетът на Валцовия цех в "Алкомет" постепенно се увеличава, тъй като е в процес на пускане в редовно производство нов студеновалцов стан.

Източник: Банкеръ

„Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ отчита очаквано слаби тримесечни резултати предвид засегнатия от пандемията сектор на недвижими имоти и туризъм. Нетните приходи от продажби към края на септември възлизат на 1,8 млн. лв., което е три пъти по-малко спрямо приходите от 5,4 млн. лв. през същия период на 2019 година. Приходите от продукция се стопяват с 60,5% до 1,4 млн. лв., а тези от услуги бележат спад от близо 80% до 393 хил. лв. Разходите за дейността също намаляват почти двойно до 2,3 млн. лв. спрямо аналогичния период на 2019 г.Така през деветте месеца от годината дружеството реализира загуба в размер на 431 хил. лв. спрямо печалбата от 528 хил. лв. предходната година. Към края на деветмесечието дружеството разполага с активи на стойност 61,7 млн. лв., като те намаляват с 0,67% спрямо края на септември миналата година.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 29.10.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за трето тримесечие на 2020 год. на КММ АД - Шумен       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Мария Минчева: Когато се налагат мерки, трябва да знаем какъв резултат търсим

Бизнесът и частните школи недоволни от новите мерки на МЗ

Радосвет Радев: Недостигът на ликвиден ресурс се превръща в основен проблем на българските компании

Становище на БСК относно предложението на ЕК за рамкова директива за минималните работни заплати

Предложения на членове на БСК по Националния план за възстановяване и устойчивост на България 2021-2027 г.

БСК провежда анкетно проучване относно връзката между бизнеса и висшето образование. Можете да се включите в проучването до 8 ноември.

БСК обявява конкурс за детска рисунка и новогодишно пожелание на тема "2021 (по)желания". Срокът за кандидатстване е 24 ноември!


Предстоящи събития

30 октомври: С паметна плоча в град Габрово ще се почете 125-годишнината от учредяването на първата трудово-производителна кооперация у нас

30 октомври 2020: Гордея се с труда на моите родители

2-13 ноември: Безплатни обучения по Excel за начинаещи и за напреднали

10 ноември: Обучение „Възстановяване непрекъснатостта на дейността след COVID-19 чрез прилагане на стандартите ISO“

10 ноември: Уебинар на тема: „Как да извлечем максимума от виртуални международни бизнес срещи“.

10 ноември: Стопанска мисия "Металообработка и машиностроене" в София

24-25 ноември: Career Show Hybrid

27-28 ноември: Базар на професиите


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германия влиза от понеделник в четириседмична карантина, обяви канцлерът Ангела Меркел. Пред Бундестага тя разясни необходимостта от рестриктивните мерки. Кабинетът обеща 10 млрд. евро помощ за засегнатите отрасли. С многократни прекъсвания от страна на опозицията в лицето на крайната десница и на либералите Ангела Меркел беше категорична, че постигнатият снощи компромис с министър-председателите на 16-те провинции е единствено правилното решение: „Трябва да действаме, и то веднага. За да предотвратим национална здравна криза. Затова от понеделник трябва още веднъж всички заедно да положим усилие". Затварят всички заведения, театрите, кината, фитнес-залите. Но училищата и детските градини продължават да работят. За разлика от пролетта, границите на Германия няма да се затварят, увери кабинетът.

Източник: КРОСС

Америка

САЩ са възобновили растежа на икономиката през третото тримесечие и отбелязват историческо увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) от 33,1 на сто на годишна основа, това сочи обявената днес първа оценка на министерството на търговията. Тези данни показват, че страната излиза в известна степен от рецесията, но растежът, който се обявява пет дни преди президентските избори, е подкрепен основно от щедрите помощи, отпуснати от федералното правителство на домакинствата и компаниите в борбата им с последиците от пандемията от COVID-19, които в по-голямата си част вече са приключили. САЩ отдават предпочитание на статистика за БВП, при която се сравняват резултатите с предходното тримесечие и се дава прогноза за развитието за цялата година с този темп. Това усложнява сравнението с другите страни, които използват по-скоро сравнението със същото тримесечие година по-рано, а според този метод БВП на САЩ е спаднал с 2,9 през третото тримесечие.

Източник: AFP

Азия

Японската централна банка (ЯЦБ) запази непроменени основната си лихва и програмите си за кредитиране, известни като "количествени облекчения", но понижи прогнозата си за БВП за текущата фискална година, като се позова на забавяне при възстановяването на търсенето на услуги. ЯЦБ запази непроменена основната лихва, на която финансовите институции държат свободните си резерви при нея, на ниво от -0,1%, като това решение беше взето с 8 срещу 1 глас. Централна банка запази и ангажимента си за закупуване на японски държавни облигации, без да определя горната граница на тези покупки, така че доходността на 10-годишните държавни ценни книжа (JGB) да остане около нула процентни пункта. ЯЦБ потвърди и програмите за покупки на корпоративни книжа и корпоративни облигации в размери съответно от 2 трлн. йени и от 3 трлн. йени. Банката заяви, че икономиката вероятно ще следва тенденция на подобряване с възобновяване на икономическата активност и постепенно отслабване на негативното въздействие на коронавируса, но темпото на възстановяване се очаква да бъде умерено.

Източник: БНР

 
Индекси на фондови борси
29.10.2020
Dow Jones Industrial
26 659.11 (139.16)
Nasdaq Composite
11 185.60 (180.73)
Стокови борси
29.10.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)35.83
Heating oil ($US/gal.)1.0800
Natural gas ($US/mmbtu)3.3300
Unleaded gas ($US/gal.)1.0200
Gold ($US/Troy Oz.)1 873.50
Silver ($US/Troy Oz.)23.44
Platinum ($US/Troy Oz.)854.90
Hogs (cents/lb.)65.62
Live cattle (cents/lb.)107.98

       Опознай България

Стефан Урош II Милутин

На 30 октомври в България се отбелязва паметта на Светия Крал Стефан Урош II Милутин. Св. Стефан е бил син на сръбския крал Урош I (1243-1276) и царица Елена. Той се възцарил през 1282 г. и царувал 39 години. Той е пряк потомък на византийските императори Алексий I Комнин и Исак II Ангел, както и на българския цар Иван Владислав. При крал Милутин Сърбия сравнително бързо (в 1282-1283 г.) се разширила значително на юг в Македония и Албания. Разширила се също и Сръбската архиепископия - имало вече около 16 епархии. По време на царуването си построил повече от 40 църкви както в Сърбия, така и в Иерусалим, Цариград и Солун. Крал Стефан Урош II Милутин починал на 30 октомври 1321 г. и Църквата скоро го канонизирала за светец. През 1460 г. нетленното му тяло било пренесено в София и положено в старинния храм „Св. Пантелеймон” (на неговото място днес е Богословският факултет), където се съхранявало до 1842 година. За да опазят светите мощи от поругаване при навлизането в София на войските на видинския паша Пазвантоглу, храмовото духовенство ги пренесло в Люлинския манастир „Св. Кирил и Методий” (над кв. "Горна баня"). През 1863 г. ковчегът с мощите е пренесен от там и положен в храм „Св. Неделя”, поради което дълго време храмът бил наричан от софиянци „Св. Крал”. Денят на сръбския крал светец се чества като втори храмов празник в митрополитската катедрала „Св. Неделя“.(Източник: www.bg-patriarshia.bg)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.10.2020
Българска версия: 29976, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999