Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 09 юни 2023 г., брой 5962
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(09.06.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27124
USD   1.82158
CHF   2.00577
EUR/USD   1.0737*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   2.96%  


Общи събрания днес
  Агрохим АД - Габрово
Аидатур АД - Хасково
Артекс АД - Ардино
Балкан АД - Ловеч
Болгар Капитал АД - Варна
Гарант АД - Бяла Слатина
Завод за асинхронни електродвигатели АД - Пловдив
Импулс 98 АД - Габрово
Кърджали Табак АД - Кърджали
Маяк КМ АД - Нови пазар
Млин 97 АД - Разград
Монолит Стил АД - Бургас
Мотор АД - Враца
Пенсионно осигурителна компания ДСК - Родина АД - София
Подемстроймаш АД - Пловдив
Пълдин Холдинг АД - Пловдив
Софарма Билдингс АДСИЦ - София
Софарма Имоти АДСИЦ - София
Тирлин АД - Пловдив
Трансинфрастрой ЕАД - Бургас
Хидроизомат АД - София
 
Предстоящи общи събрания


Logo

Поръчайте годишния анализ за производството, вноса, износа и развитието на сектор "Парфюмерия и козметика" през 2022 г. Анализът съдържа богата и разнообразна информация за сектора, която е полезна за мениджъри, инвеститори и анализатори.

 

Заявете анализ

Общество и политика
 Пътят към успеха в професионалното обучение и консултиране: 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД - изключителен представител за България на РЕФА-Германия за обученията и консултациите в областта на оптимизацията на производствените процеси
'22.05.2023'
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България
'23.02.2023'
 Минималната работна заплата да надмине максималната :)
'06.02.2023'
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства
'11.01.2023'
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете
'11.10.2022'
 Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие
'11.08.2022'
 Най-големите 50 производители на стомана в света
'13.07.2022'
 България на световната карта за производство на велосипеди
'20.06.2022'
 България сред най-големите износители на сирена в света
'26.05.2022'
 Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
'18.05.2022'

Финансови новини

През първото тримесечие на 2023 г. произведеният брутен вътрешен продукт на България (БВП) възлиза на 39.9 млрд. лева по текущи цени според предварителните данни, съобщава Националният статистически институт. За посочения период БВП нараства с 2.3% в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. и с 0.5% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни. На човек от населението се падат 6 201 лв. от стойностния обем на показателя. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2023 г. възлиза на 34.8 млрд. по текущи цени. През първото тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 2.5%, което е нарастване с 0.2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 година.

Източник: Стандарт

През първото тримесечие на 2023 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 122 772 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Общо 97 482 осигурени лица от подалите заявления през първото тримесечие на 2023 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2022 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 83 241, се наблюдава увеличение с 9090 лица, или 10,28 на сто, посочват от Комисията за финансов надзор. Броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове, е 90 367 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 6603 лица. Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през първото тримесечие на годината, е 411 747 669 лв., в т. ч. 379 407 189 лв. в универсалните фондове, 30 418 348 лв. в професионалните и 1 922 132 лв. в доброволните фондове.

Източник: investor.bg

Възможности за финансиране по Европейски проекти:

До:20.9.2023 г. - Хоризонт Европа-Стратегическа мярка свързана с целите на Стратегията на ЕС за биоикономика, Индустриалната стратегия и Стратегията за МСП

До:21.9.2023 г. - Хоризонт Европа - Стимулиращи практики за експериментиране

До:23.11.2023 г. - Хоризонт Европа - Сигурност на стабилни AI системи

До:23.11.2023 г. - Хоризонт Европа - Технологии за запазване на поверителността и управление на идентичността

 

Дружества
Растениевъдни услуги
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Брой
служители
  1   Напоителни системи ЕАД - София   1 561  
  2   Бургасцвет - 90 - Танев ЕООД - Бургас   155  
  3   Органик Ленд Корпорейшън ЕООД - Калипетрово   82  
  4   Скорпион Инвестстрой ЕООД - Велико Търново   78  
  5   ИСМ-91 - Иса Сали ЕТ - Каравелово - Ш   67  
  6   Паркстрой ЕООД - Плевен   67  
  7   Вектор ЕООД - Русе   59  
  8   Зомаш ООД - Елхово   42  
  9   Про Плантс ЕООД - София   41  
  10   Берус ООД - Русе   35  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 08.06.2023
  Обща стойност (BGN): 561 533.82  
Брой търгувани компании: 36
Premium 104 568.63
Standard 266 164.25
АДСИЦ 47 444.13
Структурирани 102 924.00
BEAM - Акции: 40 432.81
BaSE - Акции: 11 434.40
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Poland WIG20 UCITS ETF ФОНД - София 4.45 %
Корадо България АД - Стражица -2.97 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Третият най-голям производител на бойлери в Европа, българската компания TESY започва изграждането на нов завод в Шумен. Стойността на инвестицията в строителството и оборудването възлиза на 50 милиона лева и ще бъде финансирана с банкови заеми. Новият завод ще бъде изграден до края на следващата година, а плановете са той да влезе в експлоатация в края на 2024 година. На 11 500 кв. м разгъната застроена площ ще има производствена част, разделена в две основни халета с високо автоматизирани и технологични заваръчна, емайлираща и асемблираща линии за водосъдаржатели за термодинамични и електрически бойлери, както и линии за краен монтаж на термопомпени агрегати и термодинамични бойлери. Предвидена е високостелажна складова система и около 4 хил. палетоместа с 6 товарни рампи. Административно-битовата зона ще бъде разпределена на три нива, включваща робо академия, офисна част с 50 работни места и релакс зона за 200 човека. Планираният годишен капацитет на фабриката ще бъде над 200 000 единици краен продукт. Работните места, които ще бъдат разкрити ще бъдат за между 20 и 40 нови служители.

Източник: money.bg

Министърът на икономиката ще трябва да предприеме действия пред “Централен депозитар” АД за прехвърляне на 16,3 млн. броя акции от Община Варна в полза на държавата от капитала на “Международен панаир Пловдив” във връзка с договор за дарение от 2017 г. Това гласи проект на решение на парламента, който беше одобрен от правната комисия към НС. През 2017 г. Общински съвет - Варна е дал съгласие за прехвърляне на акциите в полза на държавата безвъзмездно. При дарение не е необходим писмен договор, а само съгласието на двете страни. Въз основа на налични писма е ясно, че предложението на Общинския съвет за дарение е прието от министъра на икономиката, гласят мотивите на депутатите. На по-късен етап е направен опит акциите на община Варна от Панаира да бъдат апортирани в капитала на контролираното от Георги Гергов “Пълдин туринвест” АД, но за това има висящо производство и прехвърлянето не е вписано в Търговския регистър.

Източник: Труд

Европейскияt фонд CEECAT Capital е придобил почти 23% от капитала на "Телелинк бизнес сървисис груп" по време на търга, в който неговите най-големи акционери предложиха 25% на фондовата борса. Това е станало с регистрираното в Люксембург дружество на CEECAT - SEET Investment Holdings Sarl, което купи на 5 юни 2.872 млн. акции при цена 9.5 лв, което оценява цялата сделка на 27.3 млн. лв. Най-много акции е продал Любомир Минчев, който е най-големият акционер и основател на "Телелинк БСГ" - 1.842 млн. броя. Партньорът му Иво Евгениев е продал 4.01% от капитала (501 662 акции по 9.5 лв.). Останалите най-вероятно са от Спас Шопов, който също държеше 4% преди сделката. След продажбата дяловото участие на Минчев пада до 52.23%. Ако третият продавач с 4% е Шопов, това означава, че той и Евгениев напускат компанията като акционери. След сделката CEECAT Capital става и вторият най-голям инвеститор в "Телелинк БСГ". Компанията е системен интегратор, който с се занимава с изграждането и поддържането на информационни системи за комуникация.

Източник: Капитал

По данни от гражданското движение "България обединена за една цел" (БОЕЦ) от Българската банка за развитие и от Министерството на иновациите и растежа потвърдили, че считано от 20.03.2023 г. „Булгартабак“ не си плащат кредита към ББР. Вместо това от фирмата кредитополучател “Индастриал солюшънс енд технолоджи” предложили да прехвърлят цялото кредитно обезпечение на банката, като заменят дълг срещу собственост. Кредитите на „Булгартабак – БТ“ АД от Българска банка за развитие (ББР) са три на брой – един консолидиран и два инвестиционни. Общата им стойност е 187 065 000 лв. Дружеството е сред най-големите кредитополучатели от държавната банка. В тази група фирмата е заедно със „Слънчев ден“ и „Роудуей кънстракшън“ АД. В началото на 2021 г. „Индастриал солюшънс енд технолоджи“ (с предишно название „Ди Ар Си Трейд, от 2017 г.) е заместило „Благоевград – БТ“ в задълженията му по заемите. Едноличен негов собственик е бил „Булгартабак-Холдинг“, а в момента е притежание на „Ти Ес Ейч“ ЛТД – Обединено арабско емирство, Дубай. Непряко върху него контрол се упражнява отново от „Булгартабак-Холдинг“, защото то е собственик на регистрираното в Дубай дружество.

Източник: actualno.com

Ново пространство за съвместна работа с 80 места се очаква да отвори врати в Сграда 10 на Бизнес парк София в квартал "Младост" до края на годината, както и да започне изграждането на нова сграда 16 до спирката на метрото. Най-големият офис комплекс в Централна и Източна Европа представи дългосрочната си стратегия за развитие, която цели да го превърне в още по-притегателен градски център чрез повече зелени площи, публични пространства, събития, култура и разнообразни услуги. Сред първите подобрения, създадени в партньорство с фондация "Колективът", са трансформацията на покрив с площ над 3000 кв. м в социално място за събития, храна и срещи, нови споделени места за работа на открито, нова сцена край езерото и мащабни произведения на уличното изкуство.

Източник: investor.bg


 

Заявете участие за квалификационния REFA-курс в гр.София на тема:

Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието: 30.10-29.11.2023:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (30.10 - 10.11.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(20.11 - 29.11.2023)

Заявки за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

BusinessEurope: Рецесията в ЕС е избегната, но предизвикателствата остават

Да правиш бизнес в политическо безвремие

БСК с негативно становище по проекта на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите

БСК с възражения срещу проекта на ЗИД на Закона за мерките срещу изпирането на пари

БСК не подкрепя проекта на Закон за надценките на хранителните продукти


Предстоящи събития

14 юни: Заседание на УС на БСК

15 юни: Content & Performance Marketing Masterclass

22 юни: Ст. Загора: Среща по проблемите на пластмасовите продукти за еднократна употреба

23 юни: В. Търново: Среща по проблемите на пластмасовите продукти за еднократна употреба

5-30 юни: Кандидатстване за Годишните награди на b2b Media 2023


Актуални дискусии

До 09.06.2023: Социална политика и заетост: ЗИД на КТ и ЗИД на КСО

До 09.06.2023: Образование: Закон за професионалното образование и обучение

До 10.06.2023: Транспорт: промени в Закона за движението по пътищата

До 10.06.2023: Бизнес среда: Закон за надценките на хранителните продукти

До 16.06.2023: Енергетика: борсов пазар на електрическа енергияЦентър за професионално обучение на БСК

Организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в НПДЗ;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по ЗБУТ.

ЦПО към БСК, създаден през 1998 г, лицензиран от НАПОО през 2003 г., е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:  тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.comwww.training.bia-bg.com

 

 
Безплатен абонамент за бюлетини на БСК
 

 


       Светът

Европа

Стоките, внасяни и изнасяни от ЕС, могат да бъдат фактурирани в различни валути. През 2022 г. най-използван за тази цел е бил американският долар, достигнал дял от 50 на сто в износа извън ЕС, следван от еврото с дял от 42 на сто. При вноса делът на долара се е увеличил с 1 процентен пункт между 2020 г. и 2022 г., а делът на еврото е нараснал с 3 на сто. Високият дял на долара до голяма степен се дължи на факта, че ЕС внася много петрол, което по традиция се търгува в долари. При комбинирания износ от страните членки на ЕС еврото заема 49 на сто, от целия износ, а делът на долара е 32 на сто. Делът и на двете валути се е покачил с по 2 процентни пункта между 2020 г. и 2022 г.

Източник: 24 часа

Америка

Почти 4000 души в САЩ, съкратени през май, са загубили работата си заради изкуствения интелект. А това е първият случай, в който AI е включен в месечния доклад на Challenger, Gray и Christmas за пазара на труда. Около 3900 от над 80 000 съкращения на работни места (около 5%), извършени през май, се дължат на AI, сочи докладът. Други изброени причини, които костват повече работни места, включват неща като пазарни и икономически условия, намаляване на разходите, преструктуриране или сливания и придобивания. Фирмата установява, че между януари и май е имало около 417 500 загубени работни места, което го прави най-лошото петмесечно начало на година от 2020 г., когато започна пандемията, довела до повече от 1.4 милиона съкращения. Елиминирайки COVID причините, началото на 2023 г. е най-лошото по отношение на съкращенията от началото на кризисната 2009 г., когато от пазара на труда отпадат 820 000 души, според доклада на Challenger. Говорител потвърди пред Business Insider, че докладът от май е първият път, когато AI е включен като причина, и каза, че съкращенията идват от технологичния сектор, който се възползва активно от най-новите разработки в AI технологиите – от ChatGPT до нови функции, обявявани всяка седмица от компании като Google, Adobe и Amazon. Въпреки че Challenger очаква тенденцията да продължи, говорителят на фирмата каза, че някои компании се колебаят да посочват AI като мотивиращ фактор за съкращенията и не е ясно как броят работни места, създадени от AI, и работните места, които са елиминирани заради него. През май британска телекомуникационна компания обяви планове за съкращаване на около 55 000 работни места до 2030 г., много от които бяха предварително планирани съкращения, които ще дойдат със завършването на определени строителни проекти. Главният изпълнителен директор на BT Group Филип Янсен обаче каза, че компанията ще замени около 10 000 от тези планирани съкращения през следващите седем години с AI, тъй като съществуващият чатбот на компанията Amy вече може да отговори на много потребителски въпроси и ще се подобрява с времето.

Източник: economic.bg

Азия

Близо една четвърт от индийците на между 15 и 24-годишна възраст са били без работа през 2022 г., съобщава Quartz, като цитира данни на Световната банка.Това е значително по-лошо представяне в сравнение с други гъсто населени държави в региона. Според доклад на Morgan Stanley Индия като най-бързо растяща икономика в света ще е основен двигател на растежа в Азия през следващото десетилетие. Важен фактор за това е стратегията на западните държави да диверсифицират инвестициите си на континента и да намаляват концентрацията им в Китай. Експертите обаче виждат проблеми - ниското доверие в бизнес средата и намалялото външно търсене, както и тежката бюрокрация могат да лишат страната от конкурентните ѝ предимства, предупреждават от Moody"s. Всички тези предизвикателства ще стават още по-големи през следващите години. Заетостта на младите хора в Индия е проблем и остава много висока - 23,2% през миналата година. Пиковите нива бяха през 2020 г. - 30,6%. Общата безработица също е с тенденция към нарастване. Quartz отбелязва, че ситуацията с младежите в Индия не е сходна с тази в други държави от региона. Най-доброто сравнение е Индонезия. Тя също е в етап на усилено развитие на икономиката си и има голям публичен сектор, контрол на цените на основни стоки и е отворена към чуждестранните инвестиции. Сблъсква се и със сходни проблеми по линия на индустриализацията, инфраструктурата и социалното неравенство. При нея обаче безработните младежи са почти наполовина по-малко - 13% през 2022 г. Тенденцията е устойчива - заетостта се повишава от години. Една от важните стъпки за това бяха законови промени от 2020 г., които позволиха по-лесното назначаване на чужденци с цел ускоряването на процеса на развитие на местни експерти, които са по-изгодният вариант за бизнеса.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
08.06.2023
Dow Jones Industrial
33 833.61 (168.59)
Nasdaq Composite
13 238.50 (133.63)
Стокови борси
08.06.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)70.97
Heating oil ($US/gal.)2.3806
Natural gas ($US/mmbtu)2.3340
Unleaded gas ($US/gal.)2.3806
Gold ($US/Troy Oz.)1 980.00
Silver ($US/Troy Oz.)24.39
Platinum ($US/Troy Oz.)1 014.40
Hogs (cents/lb.)87.70
Live cattle (cents/lb.)172.15

       Опознай България

100 г. от Деветоюнския преврат през 1923 г.

Деветоюнски преврат е държавен преврат в България, извършен през нощта на 8 срещу 9 юни 1923 г. от армейски части под ръководството на Военния съюз, с който е отстранено правителството на Българския земеделски народен съюз (БЗНС) начело с Александър Стамболийски и е образувано ново – начело с Александър Цанков и включващо представители на всички опозиционни партии, с изключение на комунистите. В подготовката на преврата участва и Народния сговор, а впоследствие той получава подкрепата на повечето опозиционни сили, като се изключи втората по големина парламентарна партия – Българската комунистическа партия (БКП). Още на конгреса си в края на 1922 година Военният съюз взима решение за отстраняване с преврат на правителството на Стамболийски. През април 1923 година БЗНС печели предсрочните парламентарни избори, получавайки 52% от гласовете и 212 от 245 места в парламента. В същото време партията изпада във все по-тежка политическа изолация, конфронтирайки се с традиционните партии от Конституционния блок, много от водачите на които са в затвора, с БКП, която смята правителството за свой главен враг и го определя като „фашистко“, с Военния съюз, който официално е забранен, но обединява много действащи и запасни офицери, и с Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО), която то се ангажира да унищожи с Нишкото споразумение. След съставянето на новия парламент през май Военният съюз активизира своите организации и провежда събрания на офицерите в различни гарнизони, подготвяйки се военен преврат, като сведения за това изтичат в печата. Установени са контакти с цар Борис III и с ВМРО . На 25 май е определена датата на преврат, изготвени са подробни планове на операцията с разпределение на целите и задачите на отделните подразделения. (Текст/снимка: bg.wikipedia.org)За реклама в изданието
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 09.06.2023
Българска версия: 31681, Английска версия: 3206

Общи условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политика за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999