Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 22 май 2023 г., брой 5949
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(22.05.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25222
USD   1.80961
CHF   2.00845
EUR/USD   1.0808*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   2.77%  

16 години доверен партньор за
дигитализация на 320+ компании 
Предлагаме софтуерни решения за:
  • (BI) Бизнес анализи
  • (ERP) Цялостно управление на бизнеса
  • (FPM) Финансово планиране и консолидация
  • Годишни отчети в XBRL формат
Изслушваме с внимание и съветваме
за избор на точната бизнес система.
Научете повече >>

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

Общи събрания днес
  Автотрафик АД - Бургас
Агроцвет 11 АД - Пловдив
Белвю Варна АД - София
Българска импресарско-рекламна агенция АД - София
Български търговски център АД - Самоков
Исторически Имоти АД - Варна
Мембранни технологии АД - Пловдив
Многопрофилна болница за активно лечение Търговище АД - Търговище
Многопрофилна болница за активно лечение-Света Анна - Варна АД - Варна
Ресторанти и специализирани вагони АД - София
Странджа Автотранспорт АД - Царево
Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД - София
Чайка 97 АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания


Logo

Очаквайте през м.май 2023 г. годишния анализ за производството, вноса, износа и развитието на сектор "Парфюмерия и козметика" през 2022 г. Анализът съдържа богата и разнообразна информация за сектора, която е полезна за мениджъри, инвеститори и анализатори.

 

Заявете анализ

 


Общество и политика
 Пътят към успеха в професионалното обучение и консултиране: 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД - изключителен представител за България на РЕФА-Германия за обученията и консултациите в областта на оптимизацията на производствените процеси
'22.05.2023'
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България
'23.02.2023'
 Минималната работна заплата да надмине максималната :)
'06.02.2023'
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства
'11.01.2023'
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете
'11.10.2022'
 Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие
'11.08.2022'
 Най-големите 50 производители на стомана в света
'13.07.2022'
 България на световната карта за производство на велосипеди
'20.06.2022'
 България сред най-големите износители на сирена в света
'26.05.2022'
 Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
'18.05.2022'

Финансови новини

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за периода от януари до март са над 1,498 млрд. евро, като се увеличават с 9,5% (130,2 млн. евро) спрямо вложенията, направени през първите три месеца на миналата година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Само през март 2023 г. потокът е положителен в размер на 903,3 млн. евро при положителен поток от 420,4 млн. евро преди година. Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари-март 2023 г. са от Нидерландия (520,6 млн. евро), Гърция (119,4 млн. евро) и Италия (115,7 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Люксембург (91,1 млн. евро) и Румъния (39,3 млн. евро).

Източник: investor.bg

Коефициентът на безработица през първото тримесечие на 2023 г. в България намалява с 0.4 процентни пункта и достига 4.4%, съответно 4.5% за мъжете и 4.3% за жените. Безработните лица са 134.9 хил., от които 72.8 хил. (54.0%) са мъже и 62.1 хил. (46.0%) - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица намалява с 8.7 хил., или с 6.1%, съобщи Националният статистически институт. 12.4 процента от безработните са с висше образование, 57.7% - със средно, и 30.0% - с основно или по-ниско образование. Продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 70.3 хил., или 52.1% от всички безработни.

Източник: news.bg

Пътят към успеха в професионалното обучение и консултиране: 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД - изключителен представител за България на РЕФА-Германия за обученията и консултациите в областта на оптимизацията на производствените процеси
Жечко Димитров - Управител на БИК Капиталов пазар ЕООД

Професионалното обучение и консултирането са от съществено значение за развитието и постигането на успех в съвременния глобален и динамичен бизнес. През последните 20 години БИК Капиталов пазар ЕООД пое задължението и отговорността да представлява РЕФА-Германия в областта на професионалното обучение и консултиране в България. С проведените през този период повече от 30 базови курсове и обучени над 350 специалисти, имаме оправданото самочувствие и опит, че дадох значим отпечатък за успешното развитие на съвременната българска индустрия. Обученията бяха проведени от лицензирани преподаватели на РЕФА в различни градове в страната (София, Стара Загора, Плевен, Гоце Делчев, Червен бряг, Пловдив, Ямбол и Пазарджик), което позволи на много специалисти от различни региони и от различни бизнеси, да вземат участие в обученията и да се възползват от полезните знания и придобитите практически умения. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

Дружества
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Брой
служители
  1   Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово   796  
  2   Серта България АД - Кърджали   713  
  3   Цератицит България АД - Габрово   595  
  4   Херти АД - Шумен   580  
  5   Нес - Нови енергийни системи ООД - Шумен   509  
  6   Металик АД - Стара Загора   441  
  7   Томика Метал АД - Пловдив   418  
  8   Самел - 90 АД - Самоков   385  
  9   Импулс АД - Габрово   360  
  10   Булметал АД - Гурково   359  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 19.05.2023
  Обща стойност (BGN): 1 105 090.28  
Брой търгувани компании: 41
Premium 631 972.73
Standard 347 813.04
АДСИЦ 58 075.46
Структурирани 16 223.04
BEAM - Акции: 51 006.01
BaSE - Акции: 198 795.50
Най-голяма промяна в цените
НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX ФОНД - София -7.13 %
Еврохолд България АД - София 6.67 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

“Агрополихим” АД подписа споразумение с #CASALE, чиято крайна цел е удвояване производствения капацитет на азотни торове: до общо 1,5 милиона тона амониев нитрат (AN), калциевоамониев нитрат (CAN), калциев нитрат (CN), урея и амониев нитрат (UAN). CASALE ще проектира нова модерна инсталация за азотна киселина, която наред с основния продукт ще генерира максимално количество зелена енергия. Планира се инсталацията да бъде пусната в експлоатация преди края на 2027 г. Това е важна стъпка в инвестиционния план на компанията, надхвърлящ 250 млн. евро за следващите 5 години. От 2018 г. "Агрополихим" произвежда пара за технологични нужди с биомаса равняваща се на 36 MWh. През последните 5 години потреблението на газ на компанията е намаляло с 98%. Източник: bgfermer

Молдовската “BC Moldindconbank” S.A., в която “Доверие – обединен холдинг” АД притежава 78.21 процента от капитала, предвижда изплащане на дивиденти на база финансовите резултати за 2021 и 2022 година. Това е обявено в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на втората по големина банка в Молдова, която е с най-добре развитата банкова мрежа. „Доверие – обединен холдинг” чрез свързано лице – “Доверие – инвест” ЕАД, притежава 3 885 536 броя акции с право на глас в молдовската банка. 

Източник: Банкеръ

„МФГ Инвест“ АД е увеличило дела си в технологичната компания „Тайгър Технолоджи“ АД. „МФГ Инвест“ е вложило още 196 159 евро в технологичната компания, с което общата инвестиция достига 1 380 124 евро. Процентното участие на „МФГ Инвест“ в записания капитал на „Тайгър Технолоджи“ достига 8,32%. „Тайгър Технолоджи“ проектира и имплементира софтуерни продукти и решения за обработване на големи данни, до които трябва да имат достъп множество машини. Компанията работи на пазарите в САЩ, Великобритания, Близкия изток. Приходите на Tiger Technology са се увеличили с около 50% през 2022 г., а проектите, по които работи - със 100%. През 2023 г. компанията си е поставила за цел да удвои приходите си.

Източник: investor.bg

„Алтерко“ АД ще увеличи капитала си със служителски акции и ще смени името си на предстоящото редовното общо събрание на 19 юни. Първото предложение е името на дружеството да се промени на „Шелли Груп“ - по бранда на най-популярните му продукти за автоматизация на дома Shelly. Дружеството планира да увеличи капитала си от 17 999 999 лева на до 18 050 980 лева чрез публично предлагане на 50 981 броя безналични, обикновени, поименни акции с право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял с номинална и емисионна стойност по 1 лев всяка. Акциите ще могат да се закупуват само от служители на дружеството, наети към 31 декември 2022 г.

Източник: investor.bg

„Първа инвестиционна банка“ АД (ПИБ) за поредна година ще капитализира печалбата си от предходната година на предстоящото годишно общо събрание на 21 юни 2023 г. в София. Нетната печалба на финансовата институция за миналата година възлиза на малко над 81,2 млн. лева, като намалява с почти 19% от близо 100,1 млн. лева за предходната 2021 г. Към края на 2022 г. другите резерви и неразпределената печалба на банката възлизат на над 900 млн. лева. С отнасянето на печалбата за 2022 г. към резервите сумата ще надвиши 980 млн. лева. В последната година акциите на ПИБ поевтиняват с близо 4%. Наскоро банката обяви, че е погасила стара емисия облигации с новата емисия за 40 млн. евро, която емитира на четири транша през 2021 и 2022 г.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БЮДЖЕТ НА ПРИЦЕЛ: Приходите и разходите в държавната хазна след 10 юни

КСО 2023: Институции и бизнес трябва да работят заедно за осъществяване на зеления преход

БСК настоява за оттегляне на проекта на ЗИД на Закона за храните


Предстоящи събития

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)

2-3 юни: Академия за Иновации 2023

28 юни: WEBIT IMPACT FORUM


Актуални дискусии

До 22.05.2023: Образование: признаване на професионалните квалификации

До 24.05.2023: Бизнес среда: Закон за надценките на хранителните продукти

До 25.05.2023: Земеделие: Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000

До 25.05.2023: Туризъм: ЗД на Закона за туризма

До 25.05.2023: Околна среда: ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздухЦентър за професионално обучение на БСК

Организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в НПДЗ;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по ЗБУТ.

ЦПО към БСК, създаден през 1998 г, лицензиран от НАПОО през 2003 г., е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:  тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.comwww.training.bia-bg.com

 

 
Безплатен абонамент за бюлетини на БСК
 

 


       Светът

Европа

Употребата на еврото за международни разплащания е паднала през април до най-ниското цяло за последните три години, защото субектите, използващи щатски долари, продължават да се умножават, а делът на китайския юан е нараснал до най-високата стойност от пет месеца насам. Данните на Комисията за глобална междубанкова финансова комуникация – SWIFT – показват, че пропорцията на трансграничните транзакции с участието на единната европейска валута е намаляла до 31,74% от общото количество на операциите през април от 32,64% през март. Делът на зелените пари също е достигнал растеж и е достигнал 42.71% от 41.74 процента. Участието на японската йена е било 3.51% през април след мартенския скок до 4.78 процента. Въпреки това спада си през април, еврото запазва второто си място в глобалната класация на SWIFT на валутите, използвани за международни разплащания.

Източник: econ.bg

Америка

Петролните сондажи в Съединените щати намаляват, защото производителите ограничават добива – огледална картина на наблюдавания напоследък срив на кладенците, пробивани в търсене на природен газ. Петролните платформи са намалели с 11 броя – до 575 – през седмицата, сочат данни на една от най-големите компании за обслужване на петролни полета в света “Бейкър Хюджис”. Това е най-големият седмичен спад от септември 2021-а. Отстъпланието е най-значимо в Пермския басейн на Западен Тексас и Ню Мексико – най-плодовитата шистова област на американците, в която са отпаднали четири платформи. Фирмите, които правят сондажи в шистовите полета, по-конкретно онези, които спазват стриктна финансова дисциплина, реагират на по-ниските цени на черното злато и на синьото гориво като държат под око ръста на разходите и в някои случаи орязват бюджетите си докато петролните котировки тръгнат отново нагоре. Намалението на петролните платформи през приключилата на 19 май бизнес седмица идва след като през предишния седемдневен период сондажите за природен газ паднаха с най-бързо от седем години насам. Фючърсните контракти на американския лек суров петрол сорт WTI с доставка през юни приключиха седмичната си борсова търговия на цена от 71.55 щ. долара за барел. Сорт “Брент” с доставка през юли пък затвори на 75.58 долара за барел.

Източник: Банкеръ

Азия

Китай е станал най-големият износител на автомобили в света, след като изпревари Япония през първите три месеца на годината. По официални данни, публикувани от General administration of customs of the people's republic of China страната е изнесла 1,07 милиона превозни средства през първите три месеца на 2023-а, което е с 58% повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. Износът на превозни средства от Япония възлиза на 954 185 броя за периода, което е повишение с 6% на годишна база. Едно обяснение за бума при износа на Китай е огромния интерес в търсенето на електрически коли и продажбите в Русия. Миналата година Китай изпревари Германия и стана вторият по големина износител на автомобили в света. Според Главната митническа администрация на Китай страната е изнесла 3,2 милиона превозни средства през 2022 г., а Германия - 2,6 милиона. Износът на Китай на нови plug-in автомобили през първото тримесечие, се е увеличил с над 90% в сравнение с година по-рано. Китайското подразделение на Tesla и автомобилната компания SAIC, която държи марки като MG и BYD, са сред най-големите износители в Китай. Производителят на електрически автомобили на Tesla има огромен производствен завод в Шанхай, като производството от него отива за Япония и Европа. Gigafactory на Tesla има производствен капацитет от 1,25 милиона превозни средства годишно и компанията планира да увеличи капацитета. Миналия месец започна производството на спортни автомобили Model Y за износ в Канада. Китай отбеляза и скок на износа за Русия от началото на войната в Украйна, на фона на търговски санкции към Москва. Миналата година китайските производители на автомобили като Geely, Chery и Great Wall, отбелязаха скок на пазарния си дял в Русия, след като Volkswagen и Toyota, оставиха бизнеса си в страната

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
19.05.2023
Dow Jones Industrial
33 426.63 (-109.28)
Nasdaq Composite
12 657.90 (-30.94)
Стокови борси
19.05.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)71.67
Heating oil ($US/gal.)2.3564
Natural gas ($US/mmbtu)2.7170
Unleaded gas ($US/gal.)2.3666
Gold ($US/Troy Oz.)1 979.90
Silver ($US/Troy Oz.)24.02
Platinum ($US/Troy Oz.)1 071.70
Hogs (cents/lb.)83.15
Live cattle (cents/lb.)165.90

       Опознай България

Иван Ведър – Патриархът на българското масонство

През 1880 г. Иван Ведър създава в Русе първата масонска ложа в България - Etoile des Balkans (Балканска звезда). До 1882 г. ложата наброява 27 членове, между които Захари Стоянов, Никола Обретенов, Тома Кърджиев, Иларион Драгостинов и др. В нея тайно членува дори княз Александър Батенберг. Иван е роден през 1827 г. в Разград. Рожденото му име е Данаил Николов, но тъй като убива един турчин, сменя името си с Иван и заминава за о. Малта. Там учи в протестантски колеж, като усвоява много европейски езици, а също така латински и различни арабски наречия. След завършването си, Иван Ведър става моряк на английски търговски кораб, с който пътува между Лондон и Мелбърн. През 1852 г. той заживява в Измир, където преподава езици на синовете на турските първенци. По време на Кримската война Иван Ведър обикаля турските черноморски пристанища, като се предполага, че изпълнява разузнавателни задачи в полза на Русия. Започва работа като преводач в управлението на Цариградската полиция, във Вътрешното и във Външното министерства. Така Ведър получава достъп до огромна информация, която предоставя на руските дипломати в турската столица. След като се появява опасност дейността му да бъде разкрита той заминава за Букурещ. Там следва в медицинското училище, където получава псевдонима си Ведрий, след което остава в историята като Иван Ведър. През 1863-65 г. той е приет като свободен зидар в английската Ориенталска ложа. По-късно достига до 33-а, най-висока масонска степен. В края на август 1877 г. турците решават да избият населението на гр. Русе. Тогава Иван отива при турския военачалник Делавер паша, който също се оказва масон. Един жест на Ведър и пашата разбира, че пред него стои масонски брат от по-висша степен и отменя зловещата заповед. Башибозуците напускат града, а населението остава под охраната на редовния аскер. Така Иван Ведър спасява над 4000 русенци от сигурна гибел, а гр. Русе - от опожаряване. В негова чест през 2007 г. в родното му място Разград е открит негов бронзов паметник.За реклама в изданието
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.05.2023
Българска версия: 30807, Английска версия: 3205

Общи условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политика за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999