Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 19 май 2023 г., брой 5948
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.05.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25093
USD   1.80878
CHF   2.00907
EUR/USD   1.0813*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   2.77%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

Общи събрания днес
  Българска външнотърговска компания АД - София
Българска информационно-консултантска къща АД - София
Българска компания за текстил АД - София
Български електронни системи и технологии АД - София
Витекс Трейд АД - Троян
Витекс Троян АД - Троян
Витекс Финанс Холдинг АД - Троян
Ейч Ар Кепитъл АД - София
Корабно машиностроене АД - Варна
Корабно машиностроене инвест АД - Варна
Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич АД - Добрич
Перла АД - Нова Загора
Съгласие 04 КООП АД - Свиленград
Термотехника АД - Пловдив
Ямболен АД - Ямбол
 
Предстоящи общи събрания


Logo

Очаквайте през м.май 2023 г. годишния анализ за производството, вноса, износа и развитието на сектор "Парфюмерия и козметика" през 2022 г. Анализът съдържа богата и разнообразна информация за сектора, която е полезна за мениджъри, инвеститори и анализатори.

 

Заявете анализ

 


Общество и политика
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България
'23.02.2023'
 Минималната работна заплата да надмине максималната :)
'06.02.2023'
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства
'11.01.2023'
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете
'11.10.2022'
 Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие
'11.08.2022'
 Най-големите 50 производители на стомана в света
'13.07.2022'
 България на световната карта за производство на велосипеди
'20.06.2022'
 България сред най-големите износители на сирена в света
'26.05.2022'
 Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
'18.05.2022'
 30 години от първата борсова сесия в България – 8 април 1992 г.
'08.04.2022'

Финансови новини

Ръководството на Агенция "Митници" очаква тази година да събере с около 1.4 млрд. лв. по-малко приходи в сравнение с предходната година и с около 700 млн. лв. по-малко в сравнение с актуализираната бюджетна прогноза на Министерството на финансите, съобщи директора на Агенцията Павел Геренски. Спадът е спрямо високите приходи от 2022 г., когато записаните в бюджета стойности, бяха преизпълнени. В същото време спрямо записаното в бюджета се очаква неизпълнение на приходите от ДДС при вноса с 641.7 млн. лв., на митата с малко над 70 млн. лв., а при акцизите се очаква да се съберат с 14.1 млн. лв. повече. Тези изчисления са направени спрямо актуализираната прогноза на Министерството на финансите, която е заложена във внесения в края на април проект на бюджет за 2023 г.

Източник: Дневник

Българската народна банка (БНБ) ще приспадне средства за предварителните годишни вноски на кредитните институции в Единния фонд за преструктуриране (ЕСП) за 2023 г. от Фонда за преструктуриране на банки към централната банка, съобщи банковият регулатор. Вноските са защитен механизъм за съхраняване на стабилността на банковата система срещу възникване на неблагоприятни кредитни рискове за нея. Решението е взето след уведомление от ЕСП и в съответствие със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. През 2022 г. не са упражнявани правомощия по преструктуриране по отношение на кредитни институции или на клонове на кредитни институции от трети държави, лицензирани в България, и съответно не са разходвани средства от ФПБ във връзка с предприемане на действия за преструктуриране или прехвърляне на извънредни вноски към ЕФП.

Източник: investor.bg

 

Запишете се за квалификационния REFA-курс в гр.София на тема:

Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието: 30.10-29.11.2023:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (30.10 - 10.11.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(20.11 - 29.11.2023)

Заявки за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Производство на изделия от каучук
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Брой
служители
  1   Теклас България ЕАД - Кърджали   2 797  
  2   Стандард Профил България ЕАД - Стара Загора   798  
  3   Неопърл България ЕООД - Добрич   409  
  4   Примекс ЕООД - Каспичан   328  
  5   Тукаи България ЕООД - Айдемир   234  
  6   Каучук АД - София   219  
  7   Екон 91 ООД - Русе   150  
  8   РИС Ръбър България АД - Кула   139  
  9   Руббертек България ЕООД - Драгоман   132  
  10   Завод за каучукови уплътнители АД - Горно Ботево   94  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.05.2023
  Обща стойност (BGN): 971 473.49  
Брой търгувани компании: 43
Premium 597 550.90
Standard 299 652.59
АДСИЦ 61 769.84
Структурирани 5 913.68
BEAM - Акции: 6 586.49
BaSE - Акции: 12 052.03
BaSE - АДСИЦ: 431.50
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -34.55 %
Химимпорт АД - София 2.82 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Осем години и половина и почти 64 млн. лв. бяха необходими на община Бургас и държавата да изградят спортната зала "Арена Бургас", която беще официално открита в морския град. Проектът стартира през 2013 г., като през 2014 г. беше избран изпълнител, но многократно този срок беше удължаван поради липса на финансиране, подпочвени води, пандемията от Ковид-19. В началото стойността на проекта е 40 млн. лв., но заради забавяне и избор на различни изпълнители, на финала сумата нараства до 64 млн. лв. Зала "Apeнa Бypгac" е на пет нива и е с капацитет от 6000 + 2000 седящи места и общо за около 15 хил. души. "Арена Бургас" ще се управлява от държавното дружество "Академика 2011".

Бер-Хелла Термоконтрол, дъщерна на германският производител на климатични системи за автомобили BHTC, подготвя ново разширение на завода си в индустриалната зона в Божурище. През 2013 г. тя закупи 70 хил. кв.м в Индустриална зона София – Божурище и така се превърна в първият инвеститор в зоната. Заводът на BHTC започна работа през 2015 г., когато в Божурище са прехвърлени първите серийни проекти - устройства за камиони MAN. Първоначално в предприятието работят около 100 души, а оборотът е 43 млн. лв. Три години по-късно започва строителството на втора сграда, която отваря врати през 2019 г. До този момент са инвестирани повече от 270 млн. лв., а разкритите работни места са повече от 650. През 2024 г. ще построи още един завод на този терен за да достигне през 2028 г. оборот от около 1 млрд. лв.

Източник: economy.bg

Един от основателите на "Телерик" Светозар Георгиев заема мястото на Васил Терзиев като партньор в един от най-големите български VC фондове - Eleven Ventures. Светозар Георгиев поема от Васил Терзиев управленските позиции в дружествата, управляващи фондовете на Eleven, без борсовото "Илевън кепитъл". Третият фонд на Eleven е някъде в средата на инвестиционния си период. Той беше обявен в края на 2020 г. и капиталът му достигна 60 млн. евро, като повече от половината беше от частни инвеститори, а останалата - от институционални инвеститори като ЕИФ. От началото на годината в Еleven са приключили шест инвестиции, като до края на годината идеята е да станат общо 10.

Източник: Капитал

Към края на март „Ломско пиво” АД отчита нетни приходи от продажби на стойност 791 хил. лв., като те се увеличават с 14,47 на сто на годишна база. Общо приходите от дейността на дружеството, които включват още продажба на услуги и други приходи, между януари и март намаляват до 815 хил. лева. Общо разходите за дейността на дружеството са в размер на 1.35 млн. лв. и нарастват с 9,76 процента. В крайна сметка към края на март „Ломско пиво” регистрира увеличение на нетната загуба в размер на 534 хил. лв. спрямо отрицателен нетен финансов резултат на стойност 375 хил. лв. година по-рано. От фирмата отчитат производството на 981 400 литра охладена пивна мъст, а произведеното от нея пиво между януари и март е 873 203 литра.

Източник: Банкеръ

„Захарни заводи“ АД за втора година няма да раздава дивидент, въпреки че приключи 2022 г. със солидна печалба. Печалбата на дружеството в размер на 11,865 млн. лева и печалбата от минали години в размер на малко над 12,4 хил. лева, или общо 11,878 млн. лева, се предвижда да бъдат отнесени като други резерви. Предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите е свикано на 19 юни в Горна Оряховица. Последно дружеството плати на акционерите по 0,158 лева на акция през 2021 г. от печалбата за 2020 г. В последната година акциите на дружеството поскъпват с почти 20%, а пазарната капитализация достига малко над 57,2 млн. лева.

Източник: investor.bg

Регулирана информация       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)

2-3 юни: Академия за Иновации 2023

28 юни: WEBIT IMPACT FORUM


Актуални дискусии

До 19.05.2023: Социална политика и заетост: ЗИД на КТ

До 19.05.2023: Финанси и данъчна политика: ЗБ на НЗОК, ЗБ на ДОО и ДБ на РБ

До 19.05.2023: Правосъдие и вътрешни работи: промени в Закона за чужденците в РБ

До 19.05.2023: Здравеопазване: ЗИД на Закона за здравето

До 19.05.2023: Здравеопазване: предписване и отпускане на лекарствени продуктиЦентър за професионално обучение на БСК

Организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в НПДЗ;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по ЗБУТ.

ЦПО към БСК, създаден през 1998 г, лицензиран от НАПОО през 2003 г., е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:  тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.comwww.training.bia-bg.com

 

 
Безплатен абонамент за бюлетини на БСК
 

 


       Светът

Европа

Европейската комисия представи вчера предложения за всеобхватна реформа на митническия съюз на ЕС, създаден през 1968 година. Предложените мерки предвиждат драстично опростяване на митническите процеси за бизнеса. Промените ще заменят обичайните митнически заявления с основан на данни подход към надзора на вноса. Митническите власти ще разполагат с възможности да извършват правилна оценка на вноса и да го спират при заплахи за икономиката и обществото. Вносителите в ЕС ще могат да въвеждат всички данни за своите стоки и вериги на доставки онлайн в единен портал. Те ще трябва да подават само веднъж данни за множество пратки. Най-надеждните търговци ще имат статус "Trust and Check" ("доверени и проверени") и ще могат да освобождават своите стоки за търговия в ЕС без активна митническа намеса. Предвижда се през 2028 г. центърът за данни да започне да се използва за пратки, обработвани в рамките на електронната търговия, а през 2032 г. - и за другите вносители, на доброволна основа. Комисията предлага да отпадне прагът, с който стоките на стойност под 150 евро са освободени от мита, тъй като "измамниците се възползват прекомерно". За да се избегнат вносните мита, до 65 на сто от тези пратки се внасят в ЕС на занижена стойност, се уточнява в съобщението. Предлага се опростено изчисляване на митата за най-често срещаните евтини стоки от държави извън ЕС.

Източник: Дума

Америка

Глобалният дълг се е увеличил с 8,3 трилиона долара през първото тримесечие на годината почти до рекордните 305 трилиона долара на фона на т.нар. "криза на адаптацията", пред която е изправена световната икономика поради бързото покачване на лихвените проценти от страна на водещи централни банки. Това се казва в доклад на влиятелната финансова асоциация Институт за международни финанси (Institute of International Finance), предаде Си Ен Би Си. Институтът за международни финанси отбелязва, че комбинацията от "толкова високи нива на дълга и нарастващи лихвени проценти" води до повишаване на разходите по обслужването на този дълг, което поражда опасения относно стабилността на финансовата система. Централни банки на страни от целия свят повишават лихвените проценти от месеци в опит да ограничат високата инфлация. "В условията на най-рестриктивните нива (на парични политика - бел. ред.) от времето на финансовата криза от 2008-2009 г., един срив на кредитния пазар би довел до по-високи равнища на неплатежоспособност, при което ще се увеличат "зомби компаниите", (които генерират приходи, но не могат да обслужват дълговете си). Броят им вече се приближава до приблизително 14 на сто от фирмите в САЩ, чиито акции се котират на фондовите борси", се казва още в доклада на института. "Приближавайки 305 трилиона долара, глобалният дълг вече е с 45 трилиона долара по-голям от нивото си отпреди пандемията и се очаква да продължи да нараства бързо: Въпреки опасенията за потенциална кредитна криза поради неотдавнашните сътресения в банковите сектори на САЩ и Швейцария, правителствата на страните продължават да изпитват необходимост от значителни заеми", е заключението на влиятелната организация.

Източник: 24 часа

Азия

Британският премиер Риши Сунак обяви, че е договорил инвестиции за 17,7 милиарда британски лири (20 милиарда евро) при посещението си в Япония, най-вече в зелени енергии и технологии, което според него е "вот на доверие в британската икономика", намираща се в трудна ситуация, предаде Франс. Тези инвестиции от японски компании "ще укрепят общите ни усилия в областта на науката, технологията и чистата енергия и най-вече ще стимулират икономиката ни", подчерта Сунак в комюнике. Той е в Япония, за да присъства на срещата на Г-7 в Хирошима. Компанията "Марубени" (Marubeni) предвижда да инвестира 10 милиарда британски лири във Великобритания, основно в проекти за вятърна офшорна електроенергия. "Мицубиши естейт" (Mitsubishi Estate) и "Мицубиши фудосан" (Mitsubishi Fudosan) са потвърдили проекти за строителство на жилища на достъпни цени, висококачествени офиси и лаборатории за науки за живота в Лондон. Риши Сунак подчерта факта, че Великобритания е "единствената европейска страна", която се е присъединила към Транстихоокеанското партньорство за свободна търговия (CPTPP) в рамките на новите търговски връзки, които Лондон се опитва да сключи след Брекзит. Излизането от ЕС обаче се отразява на британската икономика. Информации за възможни затваряния на заводи на "Стелантис" (Stellantis) във Великобритания, в случай че не се коригира търговското споразумение с ЕС след Брекзит, предизвикаха безпокойство в сектора. Според медии "Форд" (Ford) и "Ягуар Ленд Роувър" (Jaguar Land Rover) също са изразили опасения от влизането в сила на новите разпоредби.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
18.05.2023
Dow Jones Industrial
33 535.91 (115.14)
Nasdaq Composite
12 688.80 (188.27)
Стокови борси
18.05.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)71.98
Heating oil ($US/gal.)2.3868
Natural gas ($US/mmbtu)2.7280
Unleaded gas ($US/gal.)2.4043
Gold ($US/Troy Oz.)1 959.90
Silver ($US/Troy Oz.)23.65
Platinum ($US/Troy Oz.)1 060.10
Hogs (cents/lb.)85.25
Live cattle (cents/lb.)165.53

       Опознай България

Свищовски манастир Покров Богородичен

Свищовският манастир “Покров Богородичен” се намира в красива горичка на около 5 км от крайдунавския град Свищов. До нас не е достигнала историята на манастира. Знае се само, че е строен по време на османското владичество, но скоро след това е бил разрушен. В днешния си вид е от края на 19 век. Комплексът е сравнително голям – две жилищни сгради и селскостопанска постройка. Манастирската църквата “Св. Успение Богородично” прави впечатление с добрия си вид отвън. В оградено място пред двора на храма е единственото нещо, което напомня за старата обител – неголям каменен олтар. Непосредствено до манастира има извор, чиято вода се смята за лечебна. Позната е била още от времето когато е съществувал римският град Нове до днешен Свищов. В района на манастира по време на Руско-турската освободителна война се разполага и Великият княз Николай, брат на руския император Цар Освободител Александър.За реклама в изданието
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.05.2023
Българска версия: 30807, Английска версия: 3205

Общи условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политика за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999