Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 11 април 2023 г., брой 5923
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(11.04.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23536
USD   1.79187
CHF   1.97999
EUR/USD   1.0915*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   2.47%  

16 години доверен партньор за
дигитализация на 320+ компании 
Предлагаме софтуерни решения за:
  • (BI) Бизнес анализи
  • (ERP) Цялостно управление на бизнеса
  • (FPM) Финансово планиране и консолидация
  • Годишни отчети в XBRL формат
Изслушваме с внимание и съветваме
за избор на точната бизнес система.
Научете повече >>

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

Общи събрания днес
  Вестител БГ АД - София
Наркооп София АД - София
Тексим-Транс АД - София
Технострой Ин АД - София
Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас АД - Бургас
 
Предстоящи общи събранияОбщество и политика
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България
'23.02.2023'
 Минималната работна заплата да надмине максималната :)
'06.02.2023'
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства
'11.01.2023'
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете
'11.10.2022'
 Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие
'11.08.2022'
 Най-големите 50 производители на стомана в света
'13.07.2022'
 България на световната карта за производство на велосипеди
'20.06.2022'
 България сред най-големите износители на сирена в света
'26.05.2022'
 Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
'18.05.2022'
 30 години от първата борсова сесия в България – 8 април 1992 г.
'08.04.2022'

Финансови новини

За да се ускори ръста на икономиката и да се подобри и стандартът на живот, България има нужда от амбициозни реформи, за да стимулира инвестициите, подобри човешкия си капитал и намали корупцията. В краткосрочен план пък трябва да се преразгледат мерките за държавна подкрепа заради високите енергийни цени, да се подобри събираемостта на данъците и да се помисли за по-високо облагане на собственост и наследство. Това са част от препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) към България, отразени в нейния последен икономически доклад.

Източник: Капитал

За периода 1 януари – 31 март 2023 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 113 финансови инспекции и проверки. Проверени са 135 обществени поръчки (ОП) на обща стойност 449 056 904 лв. и 1 608 договора на обща стойност 228 335 326 лв. По време на инспекциите са установени 343 нарушения и са съставени 319 акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Най-често установяваните нарушения са на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове. Констатирани са 23 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 438 667 487 лв.

Източник: 24 часа

АНКЕТА

Предложение на Министерството на финансите[i], като част от законодателните предложения за промени с цел ограничаване на бюджетният дефицит под 3% от БВП и за ограничаване дела на сивата икономика в България: Нормативно регламентираният праг за ограничаване на плащанията в брой в страната да се намали от 10 000 лв. на 5000 лв. Плащанията на територията на страната да се извършват само чрез банков превод или внасяне п​о банкова сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв., като това да се отнася и за изплащането на трудовите възнаграждения в размер над прага от 5000 лв., за което до момента няма ограничения: 

[i] Предложението е записано в § 39 на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 17.03.2023 г.

„Бизнес Индустрия Капитали“ поема ангажимента да изпрати резултатите от анкета на Вносителя – Министерството на финансите до 13.04.2023 г.


 

Запишете се за квалификационния REFA-курс в гр.София на тема:

Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието: 30.10-29.11.2023:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (30.10 - 10.11.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(20.11 - 29.11.2023)

Заявки за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София

 

Дружества
Производство на мелничарски продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Брой
служители
  1   Колор Фуудс ЕООД - Петрич   260  
  2   Топаз мел ООД - София   206  
  3   Техра ЕООД - София   117  
  4   ГудМилс България ЕООД - София   112  
  5   Кооперация Симид 1000 - Пловдив   83  
  6   Садина Плант ООД - Зелениково - Пд   62  
  7   Зърнени храни АД - Хасково   58  
  8   Мелница Сливен АД - Сливен   52  
  9   Мелница Варна АД - Варна   49  
  10   ПапасМел ЕАД - Ямбол   43  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 06.04.2023
  Обща стойност (BGN): 670 302.65  
Брой търгувани компании: 38
Premium 269 377.60
Standard 292 644.76
АДСИЦ 46 134.51
Структурирани 13 912.18
BEAM - Акции: 48 233.60
BaSE - Акции: 6 524.02
Най-голяма промяна в цените
Софарма АД - София 9.33 %
Централна кооперативна банка АД - София -6.67 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

С решение на служебното правителство се обособява държавна индустриална зона "Доброславци", съобщи служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев. Зоната ще се простира на площ от над 250 хектара. Тази зона ще бъде профилирана най-вече за автомобилостроенето и свързаните с него сегменти. Според Пулев там ще има проекти "от 1 млрд. до 3 млрд. евро". Тази индустриална зона ще даде нов тласък на автомобилния сектор. Той счита, че по този начин България ще покаже по-активна позиция.

Източник: Дарик радио

Голяма част от рекордната печалба на банковата система за 2022 г. (която е 2.1 млрд. лв.), ще бъде изнесена зад граница към чуждите централи майки на българските кредитни институции. УниКредит Булбанк ще разпредели на акционерите си цялата печалба в размер на 465.88 млн. лв. Над 99% от капитала на банката се държи от централата в Италия, което значи, че почти цялата сума ще бъде прехвърлена в Милано. Банка ДСК, която над 99% е собственост на унгарската ОТП Груп, ще разпредели като дивидент 250 млн. лв. от рекордната си печалба в размер на 567 млн. лв., като останалата сума ще остане във фонд "Резервен". Миналата година банките у нас отчетоха рекордна за последните 15 години - 2.1 млрд. лв. Това е ръст от 46.8% на годишна база.

Източник: mediapool.bg

Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила преобразуване чрез вливане на „Блухаус Аксешън Проджект Лимитид“, Кипър, в „Синтетика“ АД. Комисията е одобрила общ план за преобразуване чрез вливане на регистрираното в Кипър дружество в „Синтетика“, подписан на 28 октомври 2022 г. Решението на ръководството на „Синтетика“ за преобразуването чрез вливане на кипърската компания е взето през октомври 2020 г. „Синтетика“ продоби едноличен контрол върху кипърското дружество през 2018 г. след решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Тогава „Синтетика“ придоби 100% от дяловете на „Блухаус Аксешън Проджект V” Лимитид, Кипър, което оперира в България чрез „Вапцаров Бизнес Център” ЕООД. По този начин дружеството получава и косвен контрол върху второто, което е и основната цел на сделката. „Вапцаров Бизнес Център” ЕООД е собственик на недвижим имот в гр. София - земя и офис-сграда.

Източник: investor.bg

„БПД Индустриален фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ ще разпредели по 0,3102 лева брутен дивидент на акция на акционерите. Това е решил съветът на директорите на дружеството, който свиква общо събрание на 10 май 2023 г. Oбщата сума на дивидента е в размер на 2 451 280,69 лева, което представлява 100% от печалбата за миналата 2022 г. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД, като такива с право на дивидент към 14-ия ден след провеждане на редовното годишно общо събрание на дружеството. В последната година акциите на дружеството поскъпват с малко под процент. Последната сделка с акции на компанията е от 18 октомври 2022 г. при цена от 1,02 лева на акция.

Източник: investor.bg

Мениджърите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ – София предлагат общото събрание да разпредели 98.58 процента от печалбата за финансовата 2022 г. Общо в размер на 20 893 387.78 лева ще бъдат разпределени като дивидент, като определя брутен дивидент в размер на 0.242 лева на една акция от капитала на дружеството. Общо 61.20 процента са свободно търгуваните книжа към края на миналата година, което става на „Българска фондова борса“. Последната цена за тези акции е 3.70 лева всяка. От печалбата за 2021 г. като дивидент бяха изплатени 44 853 018 лева /99.54% от печалбата/ или по 0.527 лева за една акция на „Адванс Терафонд“. „Адванс Терафонд“ притежава 179 961 дка и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

17 април: Национален конкурс “Най-добър младежки стартъп в България”

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)

3-28 април: Конкурс "Най-зелените компании в България"

28 юни: WEBIT IMPACT FORUM


Актуални дискусии

До 18.04.2023: Земеделие: разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа

До 22.04.2023: Правосъдие и вътрешни работи: изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

До 01.05.2023: Транспорт: психологическите изследвания за придобиване на правоспособност за управление на МПС

До 13.04.2023: Околна среда: Национална стратегия за околна среда

До 13.04.2023: Регионална политика: ЗИД на Закона за пътищата

До 16.04.2023: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ДОПК

До 18.04.2023: Образование: таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училищаЦентър за професионално обучение на БСК

Организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в НПДЗ;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по ЗБУТ.

ЦПО към БСК, създаден през 1998 г, лицензиран от НАПОО през 2003 г., е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:  тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.comwww.training.bia-bg.com

 

 
Безплатен абонамент за бюлетини на БСК
 

 


       Светът

Европа

Цените на жилищата в Европейския съюз (ЕС) спадат за първи път на тримесечна база от 2015 г. В 15 от 27-те членки се отчита понижение на цените, като средната стойност за съюза е намаляла с 1.5% през последните три месеца на 2022 г., става ясно от данни на Евростат. Най-сериозно е понижението в Дания и Германия - съответно с 6.5% и 5%. Към тях трябва да се прибави и Швеция, където спадът беше 15% до края на миналата година. По-високите лихвени проценти и растящите разходи за живот са главните причини за това много европейци да отложат покупката на жилище, което води до рязък спад в търсенето на ипотечни кредити. Това от своя страна оказва натиск за намаляване на цените на имотите. Цените на жилищата в Нидерландия са се понижили с 1.5% между януари и февруари, показват данни на националната статистическа агенция CBS от миналия месец. Въпреки че цените остават с повече от 50% по-високи от началото на 2014 г., серията от повишения на лихвените проценти от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ) и другите централни банки в ЕС се очаква да продължат да влияят на пазара. Миналия месец ЕЦБ повиши лихвения си процент по депозитите с половин процентен пункт до 3%, като разходите по заемите в еврозоната достигнаха най-високото ниво от финансовата криза през 2008 г. Има политици, които очакват ново покачване през май, но проблемите във финансовия сектор, които доведоха до спасителното сливане на Credit Suisse и UBS, може да накарат банкерите да спрат повишаването, било то и временно. Едно от големите изключения от тенденцията е Хърватия, където нарастващото търсене от чуждестранни купувачи преди въвеждането на еврото в страната през януари доведе до ръст на цените на жилищата с 4.7% през последното тримесечие на миналата година. Цените на жилищата в Германия претърпяха най-големия си шестмесечен спад от повече от 20 години през втората половина на 2022 г., показват данни на Асоциацията на германските банки Pfandbrief (VDP). Цените на жилищните имоти са се понижили с 1.8% през четвъртото тримесечие в сравнение с предходното. Кумулативният спад от 2.5%, регистриран през последните шест месеца на 2022 г., е най-големият, откакто VDP започна да събира данните през 2003 г. Цените на жилищата се повишиха с повече от 60% през последните седем години, но пазарът на имоти в региона се обърна, откакто ЕЦБ започна да повишава лихвените проценти миналото лято. Спадът през четвъртото тримесечие в Германия последва понижение с 0.8% между второто и третото тримесечие, което беше първото за цените на жилищата в Германия, регистрирано от банките, от 2010 г. Данните на VDP показват продължаващ спад и при нежилищните имоти в последните шестмесечни данни, като цените на бизнес имотите са отстъпили с 5%, а тези на имотите за търговия на дребно - с 8%.

Източник: Капитал

Америка

Дълг за бизнес имоти в САЩ на стойност почти 1,5 трлн. долара трябва да бъде изплатен до края на 2025 г. Големият въпрос пред тези кредитополучатели е кой ще ги кредитира, пише Bloomberg. Инвестиционната банка Morgan Stanley счита, че оценките на офисите и на търговските площи може да намалеят с 40% спрямо връхната им точка, повишавайки риска от спиране на плащанията. Към главоболието се прибавят малките и регионалните банки – най-големият източник на кредитиране за индустрията миналата година, които са разтърсени от изтегляне на средства след колапса на Silicon Valley Bank. Това засилва притесненията относно способността им да предоставят финансиране на кредитополучатели. Кредитиране на бизнес имоти от по-малки банки. Графика: Bloomberg LP Кредитиране на бизнес имоти от по-малки банки. Графика: Bloomberg LP Дълговото бреме първо ще се влоши преди да се подобри. Падежите нарастват в идните четири години и трябва да достигнат връх от 550 млрд. долара през 2027 г., отбелязва Morgan Stanely. Банките държат също над половината от ипотечните кредити, обезпечени с бизнес имоти – облигации, подкрепени с имотни заеми и емитирани от подкрепени от американското правителство дружества като Fannie Mae, увеличавайки експозицията си към сектора. Растящите лихви и притесненията от спиране на плащанията вече засягат сделките с ипотечни кредити, обезпечени с бизнес имоти. Продажбите на ценни книжа, които не са гарантирани от правителството, намаляха с около 80% през първото тримесечие спрямо година по-рано, сочат данни на Bloomberg News. На този мрачен фон има и някои добри новини. Консервативните стандарти за кредитиране след финансовата криза предоставят на кредитополучателите, а в замяна и на кредиторите, известна степен на защита от намаляващи цени, коментират анализатори. Нагласите към многофамилните жилища също остават много по-положителни, тъй като наемите продължават да растат, това е и една от причините Blackstone Real Estate Income Trust да постигне положителна възвръщаемост през февруари, въпреки че все повече инвеститори подават искания за изтегляне на средства. Наличността на гарантирани от Fannie Mae и Freddie Mac заеми ще помогне на собствениците на тези имоти, когато трябва да рефинансират. Но след изключване на жилищните сгради мащабът на проблемите пред банките става още по-стряскащ. 70% от другите заеми за бизнес имоти, които са с падеж през идните пет години, са държани от банки, показва докладът. „Бизнес имотите трябва да променят цените и да намерят алтернативни начини за рефинансиране на дълга“, отбелязват анализатори. В същото време бизнес имотите в Европа имат падежи по дълг на обща стойност над 24 млрд. евро до края на годината, отбелязва анализаторът на Bloomberg Intelligence Толу Аламуту. Емитиране на корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг на обща стойност 10-15 млрд. долара се очаква в САЩ след емитирането на облигации за около 9 млрд. долара през миналата седмица. В Европа се очакват продажби за най-малко 15 млрд. евро.

Източник: investor.bg

Азия

Текущата сметка на Япония е преминала към излишък през февруари, отразявайки огромната възвръщаемост по инвестициите в ценни книжа и успокоявайки някои опасения относно евентуално отслабване на покупателната способност на страната след рекордния дефицит от предходния месец, съобщава Ройтерс. Излишъкът по текущата сметка възлиза на 2,19 трлн. йени (16,59 млрд. долара) през февруари, което е под излишъка от 2,53 трлн. йени, прогнозиран в анкета на Ройтерс сред 16 икономисти. За сравнение, през предишния месец страната отчете дефицит от 1,98 трлн. йени, който беше вследствие на китайската Нова година през януари. През февруари слабата йена и повишаването на световните лихвени проценти са помогнали да се увеличат първичните доходи от японските инвестиции в чужбина до рекордна сума, каза служител на Министерството на финансите. Излишъкът при приходите възлиза на 3,44 трлн. йени – повече от достатъчно, за да компенсира търговския дефицит от 604,1 млрд. йени, показват данните. „Тъй като слабата йена и скоковете на цените на суровините продължават, вносът ще намалява, което ще доведе до намаляване на търговските дефицити“, каза Кента Маруяма, икономист в Mitsubishi UFJ Research & Consulting. Това отразява тенденцията, при която страната печели все повече приходи от капитал, инвестиран в чужбина, а не от продажби на стоки и услуги. Данните подчертават удара, който високите енергийни разходи и слабата йена нанасят на японската икономика, третата по големина в света, която разчита до голяма степен на вноса на горива и суровини. Позицията на Япония като експортна сила също отслабна през последните години, отчасти защото компаниите преместиха производството си в чужбина, превръщайки чуждестранните инвестиции в стълб на доходността на страната.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
10.04.2023
Dow Jones Industrial
33 586.52 (101.23)
Nasdaq Composite
12 084.40 (-3.60)
Стокови борси
10.04.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)80.04
Heating oil ($US/gal.)2.1670
Natural gas ($US/mmbtu)2.6722
Unleaded gas ($US/gal.)2.8070
Gold ($US/Troy Oz.)2 003.10
Silver ($US/Troy Oz.)25.02
Platinum ($US/Troy Oz.)1 004.10
Hogs (cents/lb.)73.43
Live cattle (cents/lb.)163.63

       Опознай България

Скален феномен Провъртеника

Уникалният скален феномен Провъртеника се намира в Северна България, близо до гр. Луковит. Представлява величествена скална кула, извисяваща се над десетки други по-малки кули. Хората го оприличават на часовникова кула, от която са откраднали часовника, заради кръглата дупка в скалата, през която по време на лятоното и зимното слънцестоене преминават слънчевите лъчи. Смята се, че в древността това място е било древна обсерватория. Провъртеника е обявен за природна забележителност.За реклама в изданието
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.04.2023
Българска версия: 30710, Английска версия: 3207

Общи условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политика за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999