Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 04 април 2023 г., брой 5918
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.04.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22785
USD   1.79929
CHF   1.96586
EUR/USD   1.0870*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   2.47%  

Колко струва една BI система?
Системите за бизнес анализи (BI) се утвърдиха като задължителен управленски инструмент за вземане на информирани и навременни решения.
  • Как се сформира цената нa BI проект?
  • Възможни допълнителни разходи?

  • Как да сравнявате оферти за изграждане на BI система?
  • Как да определите бюджет за BI проект?

  • Как да си намалите цената на BI проект?
  • Какви разходи да предвидите след внедряване на BI?
Научете повече >>

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

Общи събрания днес
  ВиПи Капитал АД - Мрамор - СГ
Труд АД - Русе
 
Предстоящи общи събранияОбщество и политика
 Безпристрастно: Изкуственият интелект за МРЗ в България
'23.02.2023'
 Минималната работна заплата да надмине максималната :)
'06.02.2023'
 Външнотърговския стокооборот на България и ЕС27 (2002-2021) – постижения и предизвикателства
'11.01.2023'
 По-важно е не кой, а как управлява Фонда на фондовете
'11.10.2022'
 Българският износ – показател за развитие и възможност за развитие
'11.08.2022'
 Най-големите 50 производители на стомана в света
'13.07.2022'
 България на световната карта за производство на велосипеди
'20.06.2022'
 България сред най-големите износители на сирена в света
'26.05.2022'
 Българският износ на етерични масла (2017-2021 г)
'18.05.2022'
 30 години от първата борсова сесия в България – 8 април 1992 г.
'08.04.2022'

Финансови новини

Печалбата на банките в България за първите два месеца на годината е 394 млн. лв., което е със 158 млн. лв. или с 66,9% повече от печалбата за същия период на миналата година, обявиха от БНБ. За огромния ръст на печалбите допринася намалението на лошите кредити. Размерът на разходите за обезценка на просрочени кредити за януари и февруари е 27 млн. лв., или с 34 млн. лв. (-55,4%) по-малък от отчетения година по-рано. Отпуснатите от банките кредити през февруари нарастват с 988 млн. лв. до 87,5 млрд. лв. Кредитите за нефинансови предприятия се увеличават с 268 млн. лв. до 45,3 млрд. лв., а заемите за домакинства нарастват с 321 млн. лв. до 34,5 млрд. лв. Спрямо края на януари депозитите в банките се увеличават с 1,6 млрд. лв. до 135,8 млрд. лв.

Източник: Труд

През януари 2023 г. спрямо същия месец на предходната година в България нараства производството на: пропан-бутанови смеси - със 75 на сто; дизелово гориво - с 23,3 на сто;· безоловен бензин - с 13 на сто, съобщава НСИ. Намалява производството на: природен газ - с 50 на сто; твърди горива - с 15,7 на сто; електрическа енергия - с 14,1 на сто. Нарастват доставките на електрическа енергия - с 3 на сто до 3 364 ГВтч., на безоловния бензин - със 77,3 на сто до 10 000 т, поради удвоено количество на износа през януари; пропан-бутанови смеси - с 32,7 на сто до 37 000 т; твърди горива - с 10,1 на сто до 2 911 000 т; природен газ - със 7,1 на сто до 260 млн. куб. м; дизелово гориво - с 6,7 на сто до 222 000 т.

Източник: 24 часа

АНКЕТА

Предложение на Министерството на финансите[i], като част от законодателните предложения за промени с цел ограничаване на бюджетният дефицит под 3% от БВП и за ограничаване дела на сивата икономика в България: Нормативно регламентираният праг за ограничаване на плащанията в брой в страната да се намали от 10 000 лв. на 5000 лв. Плащанията на територията на страната да се извършват само чрез банков превод или внасяне п​о банкова сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв., като това да се отнася и за изплащането на трудовите възнаграждения в размер над прага от 5000 лв., за което до момента няма ограничения: 

[i] Предложението е записано в § 39 на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 17.03.2023 г.

„Бизнес Индустрия Капитали“ поема ангажимента да изпрати резултатите от анкета на Вносителя – Министерството на финансите до 16.04.2023 г.


 

Запишете се за квалификационния REFA-курс в гр.София на тема:

Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието: 30.10-29.11.2023:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (30.10 - 10.11.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(20.11 - 29.11.2023)

Заявки за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София

 

Дружества
Спомагателни дейности по застраховане и доброволно осигуряване
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Ес Ди Ай Груп ООД - София   7 959  
  2   Карол Стандарт ЕООД - София   3 610  
  3   Брокер-инс ООД - София   3 307  
  4   Марш ЕООД - София   3 247  
  5   ОББ Застрахователен брокер ЕАД - София   1 816  
  6   Грийн Брокеридж ООД - София   1 425  
  7   Застрахователен брокер Омникар и партньори ООД - Пловдив   1 052  
  8   Ей Ар Ес България ЕООД - София   860  
  9   Мусала иншурънс брокер ООД - Варна   602  
  10   Риал Асист Груп Брокер ООД - София   506  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.04.2023
  Обща стойност (BGN): 3 017 667.53  
Брой търгувани компании: 36
Premium 81 105.05
Standard 2 824 323.45
АДСИЦ 13 459.02
Структурирани 2 250.00
BEAM - Акции: 96 530.02
BaSE - Акции: 1 868.05
BaSE - АДСИЦ: 790.00
Най-голяма промяна в цените
Синергон холдинг АД - София -10.48 %
Илевън Кепитъл АД - София 4.66 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

В края на март 2023 г. 68 от лицензираните в България колективни инвестиционни схеми /от общо 146/ отчитат печалби, показват данните от Българската асоциация на управляващите дружества. ДФ „Компас Глобал трендс“ на управляващото дружество „Компас Инвест“ АД е осигурил 14.71 процента печалба и увеличение на активите си фонда до над 22.24 млн. лева. Най-големите инвестиции на фонда са в секторите технологии, парични средства, комуникации, облекла/мода и други. ДФ „Астра Глобал Екуити“ на УД „Астра асет мениджмънт“ АД е осигурил на инвеститорите печалба от 9.03 процента в края на март. Инвестициите на фонда са в акции, борсово търгувани фондове, търгуеми права, приети за търговия на регулирани пазари в страната и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, както и в акции и дялове на колективни инвестиционни схеми.

Източник: Банкеръ

„Сирма Груп Холдинг“ АД е приключила на 30 март сделката за 23,8% от капитала на „Сирма Ей Ай“ („Онтотекст“). Продадените акции бяха собственост на дъщерното дружество на холдинга „Сирма Солюшънс“ АД. Сделката е осъществена съгласно решение на общото събрание на акционерите на холдинга от 15 февруари. Стойността на сделката е малко под 9,5 млн. евро. Купувачите на акциите са Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), унгарското дружество OTX-Partner Korlatolf Felelossegu Tarsasag и членът на съвета на директорите на „Сирма Груп Холдинг“ Атанас Киряков. Най-голям дял от тези акции придобива ЕБВР, като стойността им е 6,96 млн. евро. Унгарската компания придобива дялове за 2 млн. евро, а Атанас Киряков – за 500 хил. евро.

Източник: investor.bg

Собственикът на най-големият онлайн търговец еMAG вече има и куриерска фирма в България - "Деливъри солюшънс", по-разпознаваема под бранда Sameday , която залага на мрежа от автоматизирани точки за доставки - устройства, поставени на удобно място за клиента, където той сам след въвеждането на код или сканиране на баркод може да вземе пратката си. Мрежата от т. нар. локъри Sameday вече обхваща 200 точки, а амбицията е броят им да се удвои тази година. Чрез нея най-големият онлайн търговец eMAG подпомага популяризирането на доставките до локърите easybox, посредством промоционални цени при поръчка на стока от платформата на eMAG. Компанията има договори с "Билла", "Фантастико" и др., както и в молове.

Източник: Дневник

Куриерската компания "Лео Експрес" обяви, че преустановява приема на нови пратки. Към момента не е ясно какви са причините за това и дали дружеството прекратява дейността си. Приходите на дружеството през 2021 г. с малко се увеличават спрямо 2020г. - до 6,356 млн. лева, но в крайна сметка дружеството е с 350 000 лв. загуба. Компанията разполага с над 150 автомобила. От 2020 г. предлага и международни пратки. Към януари 2023 г. за нея са работели 218 души. Сред клиентите ѝ през годините са били големи магазини, държавни институции и частни фирми.

Източник: money.bg

Общият премиен приход по животозастраховането към края на четвъртото тримесечие на 2022 г. възлиза на 625,39 млн. лева в сравнение с 607,469 млн. лева към края на четвъртото тримесечие на 2021 г., или се увеличава с 2,95%. Лидер на пазара е „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД с премиен приход в размер на 189,585 млн. лева и 30,3% пазарен дял. Към края на 2021 г. дружеството е на второ място на пазара със 164,065 млн. лева премиен приход и 27% пазарен дял. На второ място на животозастрахователния пазар през 2022 г. е ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ АД с премиен приход в размер на 151,015 млн. лева и 24,1% пазарен дял. Към края на 2021 г. дружеството е било на трето място със 113,832 млн. лева премиен приход и 18,7% пазарен дял. На трето място на животозастрахователния пазар към края на 2022 г. е ЗАД „Алианц България Живот“ АД със 128,29 млн. лева премиен приход и 20,5% пазарен дял.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

4 април: Хибриден семинар: Възможности за разрешаване на търговски спорове чрез медиация

5 април: Заседание на УС на БСК

6 април: Безплатно обучение "Въведение в програмирането на колаборативни роботи за индустрията"

6 април: Форум "Отговорни производители"

17 април: Национален конкурс “Най-добър младежки стартъп в България”


Актуални дискусии

До 06.04.2023: Култура: Националния исторически музей – София

До 06.04.2023: Социална политика и заетост: промени в Устройствения правилник на МТСП

До 06.04.2023: Култура: УП на ИА "Национален филмов център"

До 08.04.2023: Здравеопазване: придобиване на специалност в системата на здравеопазването

До 10.04.2023: Енергетика: промени в Правилника за дейността на КЕВРЦентър за професионално обучение на БСК

Организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в НПДЗ;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по ЗБУТ.

ЦПО към БСК, създаден през 1998 г, лицензиран от НАПОО през 2003 г., е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:  тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.comwww.training.bia-bg.com

 

 
Безплатен абонамент за бюлетини на БСК
 

 


       Светът

Европа

През 2022 г. балансът на търговията със стоки в ЕС е регистрирал огромен дефицит от 432 милиарда евро, достигайки най-ниското си равнище от 2002 г., откогато има налични данни. Дефицитът се дължи по-специално на рязкото покачване на стойността на вноса на енергия и енергоносители, започнало в края на 2021 г. и продължило през по-голямата част от 2022 г., отчита Евростат. Задвижвани от нарасналите цени, вносът извън ЕС (+41 на сто) и износът (+18 на сто) през 2022 г. са достигнали най-високия си темп на растеж на годишно равнище през последните 10 години заради повишението на цените. Най-високият дял на вноса от държави в ЕС е бил отчетен в Люксембург (90% от общия внос), а най-високият дял на износа към държави в ЕС е регистриран в Чехия (82% от общия износ). 55% от вноса в България е от страни в ЕС.

Източник: Труд

Америка

Инвеститори са вложили в парични средства - по правило това са краткосрочни и високоликвидни държавни облигации на САЩ - 508 милиарда долара само за първото тримесечие, се посочва в доклад на анализатори от Bank of America Corp (BofA). Това се случва на фона на опасения от инфлация и рецесия, както и банкова криза. Това е рекорден приток на инвестиции в парични средства (краткосрочни облигации) от първото тримесечие на 2020 г., тоест от разгара на пандемията от коронавирус, отбелязва MarketWatch, позовавайки се на доклада. Само през седмицата до 29 март, инвестициите в паричи средства са се увеличили с $60,1 млрд. В същото време, нетният приръст на инвестициите в облигации е едва $2,3 млрд., в злато - $500 млн., а фондовият пазар претърпя отлив от $5,2 млрд. Общият обем на активите под управление на фондове, инвестиращи в парични средства, към края на първото тримесечие достигнаха рекордните 5,2 трилиона долара, по данни на Investment Company Institute. Анализаторите от BofA отбелязват, че участниците на финансовия пазар като цяло очакват понижение на лихвите от Фед със 160 базисни пункта след май. А това би благоприятствало отварянето на "дълги" позиции при акциите на големи ИТ компании, както и почти неизбежна рецесия, когато се стигне до "къси" позиции при акции на компании с малка капитализация и малки банки. При (евентуална)рецесия инвеститорите би трябвало да очакват покачване на цените на златото, както и разпродажба на суровинни стоки, тъй като китайската икономика преминава през най-ниската си точка вместо силен растеж, смятат експертите от банката.

Азия

Китай все още е "световна фабрика" в много области, като през 2021 година е осъществявал 31 на сто от световното промишлено производство. Данните от миналата година обаче свидетелстват за една по-различна тенденция: чуждестранните инвестиции в Китай са се понижили с 40 на сто през 2022 г. Става дума за година, която все още бе белязана от КОВИД-19, но това не променя факта, че Китай с голяма вероятност няма да види отново притока на инвестиции от последните две десетилетия. Има много причини зад подобно развитие, като се започне от нарасналите производствени разходи в Китай. Неотдавнашно проучване изважда на преден план еволюцията на разходите за труд в Азия: почасовото заплащане в Китай е нараснало рязко и е тройно или четворно по-високо, отколкото във Виетнам, Малайзия или Индия. Както е известно, мултинационалните компании предпочитат този, който предлага най-добрата оферта, а, в усилията си за развитие, Китай губи битката за разходите. Втората причина за този феномен на изтегляне на производството има геополитически характер. "Студената война" между САЩ и Китай оказа осезаем ефект върху компаниите, както и затягането на китайската вътрешна политика най-вече с прекомерните ограничения за постигане на целта за нулев КОВИД или осъзнаването на политическия риск от руската инвазия в Украйна. Тази тенденция създава отлични условия за Индия, Виетнам и всички страни, които могат да бъдат алтернатива на Китай и са във фаза на бърз растеж. В случая на Виетнам режимът не е нито по-малко комунистически, нито по-зачитащ свободите от този в Пекин, но поне поддържа дистанция от Китай и култивира добри отношения с Вашингтон, според френското издание. Виетнамският комунизъм или обезпокоителният инудистки национализъм на индийския премиер Нарендра Моди не пречат да се прави бизнес с благословията на САЩ. 

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
03.04.2023
Dow Jones Industrial
33 601.15 (327.00)
Nasdaq Composite
12 189.50 (-32.45)
Стокови борси
03.04.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)80.49
Heating oil ($US/gal.)2.6676
Natural gas ($US/mmbtu)2.1150
Unleaded gas ($US/gal.)2.7659
Gold ($US/Troy Oz.)2 002.60
Silver ($US/Troy Oz.)24.13
Platinum ($US/Troy Oz.)999.10
Hogs (cents/lb.)75.25
Live cattle (cents/lb.)161.25

       Опознай България

Кремиковски манастир Св. Георги Победоносец

Кремиковският манастир Свети Георги Победоносец е разположен на южните склонове на Стара планина, в близост до София. Предполага се, че е построен по времето на Иван Александър, през Второто българско царство. През 1382 г. в следствие на османското нашествие манастирът е напълно разрушен. 111 години по-късно софийският първенец Радивой го възобновява със собствени средства, в памет на двете си починали деца Теодор и Драгана. От това време датира старата църква в двора на манастира. Тя представлява еднокорабна църква с притвор и полукръгла олтарна апсида. През 1926 г. е построена втората черква на манастира. В Кремиковския манастир, повече от 300 години са се пазили мощите на Св. Георги Софийски в специално изработено сребърно ковчеже. Дървеният иконостас в старата черква е изработен през 17-18 век и е оценен като уникален паметник на културата. Интерес буди Кремиковското евангелие, изписано по поръчка на софийския митрополит Калевит през 1497 г. На лицевата му страна е изобразена сцената Разпятието с фигурите на Христос, Богородица, Мария Магдалена, Йоан Богослов. Ценният ръкопис се съхранява в Националния църковен историко-археологически музей в София.За реклама в изданието
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.04.2023
Българска версия: 30616, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999