Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 23 май 2022 г., брой 5696
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(23.05.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30586
USD   1.84913
CHF   1.90256
EUR/USD   1.0577*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич АД - Добрич
Монолит АД - София
Специални телове и гвоздеи АД - Русе
Стара планина Холд АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Общият размер на отчетените приходи към Консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване е 3,030 млрд. лева към 30 април 2022 г., което представлява 31,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 157,8 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г., съобщава Националния осигурителен институт (НОИ). Общо отчетените разходи възлизат на 5,471 млрд. лв. или 32,5% от заложените в плана за годината. Разходите са с 19,7 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г. В общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 4,708 млрд. лева., или 33,3% изпълнение на плана за годината.

Източник: investor.bg

В края на март 2022 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове в България, възлизат на 8723,3 млн. лева, съобщава БНБ. Техният размер се увеличава на годишна база с над 2,234 млрд. лева (34,4 на сто) и намалява със 116,2 млн. лева (1,3 на сто) спрямо края на 2021 г. Като процент от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) активите на инвестиционните фондове в края на март 2022 г. са 5,9 на сто, при 4,9 на сто от БВП към март 2021 г. Активите на местните инвестиционни фондове са близо 2,73 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2021 г. (1,956 млрд. лева) се увеличават със 776,2 млн. лева (39,8 на сто).

Източник: БТА

 
Концесии

Швейцарско търговско дружество е заявило намерение за придобиване на капиталово участие в концесионера на летище “Горна Оряховица”, съобщи транспортният министър Николай Събев. Искането ще бъде анализирано, в резултат на който ще е налице дали инвеститорът отговаря на първоначално заложените критерии, на които е отговаряло дружеството, чиито дялове иска да купи. Имало обаче интерес и от други потенциални инвеститори. Събев даде информация и за концесионния договор. Той е сключен на 11 април 2016 година за срок от 35 години. Концесионерът трябва да извърши инвестиции в размер на 32 млн. До обаче момента извършените такива са в размер на 5,9 млн. лева без ДДС. Отделно концесионните възнаграждения, предвидени в срока за договора, са в размер на 31,4 млн. лв.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на други машини със специално предназначение
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Атоменергоремонт АД - Козлодуй   11 839  
  2   Биомашиностроене АД - Пловдив   3 266  
  3   Волаком АД - София   3 193  
  4   Строително оборудване ЕООД - Русе   2 569  
  5   ИПО ООД - София   1 681  
  6   Балкан Ерма ЕООД - Перник   1 274  
  7   Милара интернешънъл ООД - Пловдив   1 247  
  8   Арагорн ЕООД - Пловдив   1 207  
  9   Айгер Инженеринг ООД - Пловдив   1 123  
  10   ПИМ ООД - Хасково   911  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 20.05.2022
  Обща стойност (BGN): 559 382.17  
Брой търгувани компании: 34
Premium 115 653.23
Standard 327 718.56
АДСИЦ 29 567.20
Структурирани 34 305.19
BEAM - Акции: 52 137.99
Най-голяма промяна в цените
Тексим банк АД - София 8.97 %
НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX ФОНД - София -3.92 %
BaSE - Акции: 117 015.06
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

До 2024 г. продължава търсенето на нефт и газ в блок "Хан Аспарух" в българските териториални води. Проучванията за наличие на ресурс са в блоковете - "Силистар", "Терес" и "Хан Кубрат". За първите два блока проучванията останаха без резултат. Блокът "Хан Аспарух" се намира на 80 километра от брега в Черно море, на дълбочина между 100 и 2000 метра. Търсенето започна през 2013, като бяха направени два сондажа и през 2016 година там излезе нефт. През 2018 започна трето дълбоководно сондиране в същото находище.През 2020 година, при поредната промяна в собствеността на проучващия консорцум Румъния също влезе в търсенето на газ в блок "Хан Аспарух". Последното удължаване на срока беше подписано през февруари тази година и така проучването ще продължи до 2024-та година. Изследванията са на стойност над 3 милиона евро.

Източник: news.bg

"Фондът за недвижими имоти България" АДСИЦ финализира сделката и сключи окончателен договор за продажба на Търговския център "Доверие - Бриколаж" във Варна, съобщиха от дружеството. Базовата продажна цена на имота възлиза на 6 800 000 евро (шест милиона и осемстотин хиляди евро) без ДДС. През февруари тази година Фондът сключи предварителен договор за продажба на Търговския център. След като през август 2006 година дружеството със специална инвестиционна цел придоби Търговския център във Варна за сумата от 4 милиона евро.С решение Комисията за защита на конкуренцията разрешава на "Господинови Строймаркет" ООД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху активите на Търговския център.

Източник: money.bg

През 2022 година "ЕВН България" достигна 2 млрд. лева директни инвестиции в България, каза председателят на Съвета на директорите и регионален мениджър на "ЕВН България" Александър Сипек. По-голямата част от тези инвестиции са направени в електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение Юг". Голяма част от тях също е вложена в топлофикационното дружество в Пловдив. Заедно с това средства са инвестирани и в много други инфраструктурни проекти. За тези години сигурността на доставките се е повишила и разпределителната мрежа е по-ефективна и изискваща по-малко разходи. До този момент разпределителната компания в Югоизточна България е присъединила 786 мегавата ВЕИ централи, като от тях почти 600 мегавата са фотоволтаични централи.

Източник: БТА

Българската банка за развитие е имала 1 млрд. лв. проблемни кредити до пролетта на 2021 година, когато започнаха промените в ръководството на институцията. Затова има огромни провизии за 8 кредита, които са "особено големи" и "особено проблемни", заяви министърът на електронното управление Даниел Лорер. Преди година Кирил Петков в качеството си на служебен министър на икономиката обяви, че 8 фирми са получили близо 1 млрд. лв. от държавната банка под формата на едри кредити, като над 500 млн. лв. са отишли при дружества, свързвани с депутата от ДПС Делян Пеевски. Останалите са били дадени на Румен Гайтански - Вълка, братя Домусчиеви, Георги Самуилов и Ангел Палийски. Бе обявено, че най-едрите кредити (в размер на повече от 140 млн. лв. всеки) са три - на "Роудуей кънстракшън" АД, на "Слънчев ден" АД и на "Благоевград – БТ" АД, а един от тях - на стойност 148.5 млн. лв., не се обслужва от началото на годината.

Източник: mediapool.bg

Мениджърите на “Агрия Груп Холдинг”АД - Варна предлагат да се изплати паричен дивидент на акционерите на дружеството. Това става ясно от поканата за свикване на годишно общо събрание на дружеството. За това ще се използва реализираната нетна печалба за 2021 г., в размер на 2 086 000.43 лв., заедно с част от неразпределената нетна печалба за 2020 г. или 413 999.57 лева. Общата сума на дивидента ще е 2 500 000 лева. "Агрия Груп Холдинг" развива дейността си в Североизточна България. В структурата си обединява набор от компании, които специализират в агропроизводство, търговия със зърнени и маслодайни култури, съхранение, преработка, транспорт и логистика, възобновяема енергия. Основните акционери в холдинга са "Емра" ЕООД - Варна с дял от 41.11%, "Комерс" ЕООД - Търговище с 26.16%, Светломир Тодоров с 10.07%, УПФ "Доверие" с 5.02% и други по-малки инвеститори с дял от 17.60 процента.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 

Предстоящи събития

30 май - 2 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Technology & Business Cooperation Days 2022

24-25 май: Двустранни срещи (B2B) по време на Applied AI Conference 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022

7-8 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo

10 юни: Обучение по ЗБУТ (София)

10 юни: Kонференция "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход"

15 юни: Next Level HR

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 27.05.2022: Земеделие: изискванията към преработените храни на зърнена основа

До 27.05.2022: Транспорт: Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

До 30.05.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/

До 30.05.2022: Образование: Закона за кредитиране на студенти и докторанти

До 30.05.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за задълженията и договорите /МС/

До 30.05.2022: Бизнес среда: ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

До 30.05.2022: Енергетика: таксите по Закона за подземните богатстваВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 8 октомври 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Шведската компания H2 Green Steel, специализирана в производството на зелена стомана съобщава, че портфейлът й от договори вече надхвърля 1,5 млн. тона годишно, а подписаните договори са за 5 – 7 години. Сред купувачите на зеления метал са BMW, Electrolux, Kingspan, Lindab, Mercedes-Benz, Miele, Scania, ZF Group, както и много други предприятия от различни сектори, включително от автомобилостроенето, производството на битова техника и строителни материали и конструкции. Компанията преди близо година смяташе да достигне начални годишни обеми от 2,5 млн. тона, което се смята за доста добро ниво особено като се има предвид, че става въпрос за зелена компания за стомана. Според съобщението на H2 Green Steel технологията за производство на зелена стомана съществува и потребителите са готови да плащат повече. Когато принципът „замърсителят плаща“ ще бъде отчитан в разчетите за себестойността на продукцията, икономическата обосновка за производството на зелена стомана ще стане още по-убедителна. Повечето клиенти на Повечето клиенти на H2 Green Steel са поели ангажименти за намаляването на емисиите не само в категорията на обхват 1 и обхват 2 (производствените процеси и закупуване на енергия), но и в категорията на обхват 3 (емисии от доставчици). За изпълнението им са необходими зелени метали.

Източник: 3e News

Америка

В края на тридневното си посещение в Южна Корея американският президент Джо Байдън се срещна с главния изпълнителен директор на "Хюндай мотър къмпани" Джехун Джей Чан. При срещата им президентът похвалил автомобилната компания "Хюндай" заради намерението й да инвестира най-малко 10 милиарда долара за производството на електромобили и други технологии в Съединените щати. Според споразумението "Хюндай мотър къмпани" ще инвестира 5.5 милиарда долара в завод за електроавтомобили и батерии в щата Джорджия. В него ще бъдат наети 8100 работници и те ще произвеждат до 300 хиляди автомобила годишно. Плановете са изграждането на завода да започне в началото на 2023 г., а производството - през 2025 година. Президентът Джо Байдън отбелязал трите плюса на електрическите коли: Те са нещо добро за нашите климатични цели; добро са и за работните места; добро са и за бизнеса. Джехун Джей Чан обявил, че неговата компания ще вложи още пет милиарда долара в изкуствен интелект за автономни превозни средства и други технологии. По време на пребиваването си в Южна Корея Джо Байдън посети и завод за чипове на производителя на електроника "Самсунг", който планира да инвестира 17 млрд. долара в изграждане на производствена мощност в Тексас.

Източник: Банкеръ

Азия

Производството на автомобили на китайската компания JAC, партньор на КАМАЗ, под марката "Москвич" може да започне в бившия завод на Renault, в Москва (CJSC Renault Russia), пише " Ведомости ". За това, че КАМАЗ локализира китайски автомобили в Московския автомобилен завод, съобщиха пред изданието два източника, запознати с плановете на компанията. Според един от тях КАМАЗ преговаря с настоящия си партньор, китайския автоконцерн JAC. С участието на последния КАМАЗ пусна на пазара лекотоварния камион Kompas в началото на тази година, който по същество е бранд- инженеринг на китайския камион JAC, адаптиран към руските реалности. Предвижда се производството в завода в Москва да започне не по-късно от четвъртото тримесечие на 2022 г. с леки коли с двигател с вътрешно горене и след това да се премине към електрически автомобили. В същото време московските власти работят върху сътрудничество с друг китайски автомобилен производител, но не е известно кой, каза източникът. Електрическите превозни средства JAC iEV7 бяха използвани в Русия за проекта за споделяне на автомобили MoreElectric Crimean, който беше затворен през есента на 2021 г. Групата Sollers Auto планираше да използва автомобили от този модел в съвместния си проект за споделяне на електрически автомобили с RusHydro във Владивосток. 

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
20.05.2022
Dow Jones Industrial
31 261.90 (8.77)
Nasdaq Composite
11 354.60 (-33.88)
Стокови борси
20.05.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)110.87
Heating oil ($US/gal.)3.6300
Natural gas ($US/mmbtu)8.1000
Unleaded gas ($US/gal.)3.7100
Gold ($US/Troy Oz.)1 853.10
Silver ($US/Troy Oz.)21.88
Platinum ($US/Troy Oz.)954.20
Hogs (cents/lb.)109.00
Live cattle (cents/lb.)131.55

       Опознай България

24 май - ден на славянската писменост

24 май е официалният празник на славянската писменост, на българската просвета и култура. В този ден всички българи почитат паметта на братята Кирил и Методий, които са създатели на глаголицата. Въпреки че двамата братя проповядват и преподават из цяла Източна Европа, тяхната памет се пази най-ревностно в България. Те започват мисията си за разпространяването на християнството сред славяните през или около 863 г., а по-късно превеждат Светото писание на езика, който по-късно става известен като староцърковен славянски. В процеса на превод, те създават кирилицата, която се базира на комбинация между символи от гръцки и иврит. На кирилица в наши дни пишат народите на Русия, Украйна, Сърбия, и разбира се, България. В относително кратък период били създадени две славянски азбуки – глаголицата и кирилицата. Кирилицата е хронологически втора по своята поява според по-разпространената от двете хипотези относно авторството на двете азбуки. Звуково и графически тя се базира на гръцкия унциал. Според тази хипотеза неин създател е Климент Охридски като ученик на Константин-Кирил, като в знак на почит към учителя си Климент нарича азбуката на негово име. Преобладаващата част от учените свързват авторството на глаголицата с Константин-Кирил. Тя отговаря на звуковия състав на българския език, има оригинална графика и някои изследователи сочат, че начертаването на буквите следва т.нар. златно сечение (отношението на малката страна е както отношението на голямата към цялото) . между глаголицата и кирилицата съществува известна приемственост, но и съществени различия. Кирилицата измества бързо глаголицата най-напред в Източна България и най-вече в столицата Преслав. В Охридската школа (Западна България) тя има по-широко разпространение и се използва по-дълго. В някои манастири по адриатическото крайбрежие на Хърватско глаголицата се използва като тайнопис чак до XIX б.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.05.2022
Българска версия: 30303, Английска версия: 2913

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999