Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий

Националната библиотека на Република България Св. Св. Кирил и Методий е най-голямата библиотека в страната и най-старият културен институт в следосвобожденска България. През 1878 г. софийският учител и секретар на Градския съвет Михаил Боботинов предлага да се учреди "публична библиотека, нужна за развитието на София в културно и образователно отношение". Избрана е временна библиотечна комисия, която би се наела да уреди и отвори библиотеката "според съществующий нейн Устав". 28.11.1878 г. (нов стил 10.12.1878 г.) се приема за рождена дата на Народната библиотека. На следващата година по предложение на Марин Дринов, председател на библиотечната комисия и управляващ отдел Просвещение, Софийската публична библиотека получава статут на държавно учреждение под названието Българска народна библиотека. През 1939 започва строеж на нова сграда на Народната библиотека на мястото на царския манеж, а през 1944 по време на бомбардировките са разрушени старата и новата сграда на библиотеката. На 16.12.1953 тържествено се открива новата сграда на Народната библиотека. Библиотеката събира, съхранява, обработва научно и предоставя за изследователска работа български, славянски и ориенталски ръкописи, архивни документи, редки и ценни старопечатни книги. Също така изгражда, съхранява и предоставя за ползване представителна колекция от чуждестранна научна литература във всички области на знанието. Като научен институт библиотеката извършва изследвания в областта на библиотекознанието, библиографията, книгознанието, архивистиката, реставрацията и консервацията на книжни материали.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.08.2020
Българска версия: 29995, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.