Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

23 май 1879 - официално откриване на БНБ

Малко хора знаят, че сградата, в която днес се намира Българска народна банка, не е първият, а третият й дом. Строена е между 1934 и 1939 г., поканени са двама от най-известните архитекти за времето си - Иван Васильов и Димитър Цолов. Основният камък на сградата е положен на 20 октомври 1935 г. в малка шахта. В него е вграден стъклен цилиндър с дървено масло, който съдържа акта за построяването на сградата, подписан от кмета на София, министрите и управителния съвет на банката. Макар че сигурността е била безспорен приоритет при изграждането на сграда за централната банка, зданието се превръща в третата архитектурна перла на София от онова време, след сградите на Съдебната палата и на Министерството на войната. Освен със строежа архитектите са се справили блестящо и с друго предизвикателство - да оформят комплекс от новата банкова сграда и намиращата се в непосредствена близост Буюк джамия, построена през XV век. Те отхвърлили идеята джамията да бъде съборена, затова достроили една част към нея, за да я свържат с банката и така обединили две архитектурни творби от две различни епохи. Сградата е обявена за паметник на културата през 70-те години на миналия век. И досега е запазена в автентичния си вид - всичко, от колоните до вратите, е от 39-а година. Не е претърпяла нито една реконструкция, правени са й само освежителни ремонти.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.08.2020
Българска версия: 29995, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.