Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 06 април 2022 г., брой 5667
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(06.04.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.34259
USD   1.78305
CHF   1.92864
EUR/USD   1.0969*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

Най-честите ESEF предизвикателства и техните решения
Считано от 01.01.2020 г. всички публични компании в ЕС са задължени да изготвят и представят своите финансови отчети съгласно ESEF.
Кои са най-честите предизвикателства и техните решения при изготвяне на съвместими с ESEF годишни финансови отчети?
Научете повече >>

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Екс Би Системс АД - София
Консорциум Девня АД - Девня
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Министерството на финансите очаква ръст на икономиката на България от 2,6 на сто за 2022 година и 2,8 на сто през 2023 година. Ситуацията във връзка с военния конфликт промени и икономическите перспективи за България. Спрямо предходната прогноза се очакват по-ниски темпове на растеж през 2022 и 2023 г., съответно 2,6 и 2,8 на сто. Инфлацията в края на 2022 г. ще достигне 10 на сто, а средногодишната - 10,4 на сто. През 2022 г. търсенето на кредити ще се забави в сравнение с 2021 г., в съответствие с очакваното влошаване на икономическата ситуация и повишената несигурност. 

Източник: БТА

На 11 април 2022 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност три години и шест месеца (1277 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 301 21 110 от 17 ноември 2021 г. с падеж 17 май 2025 г., съобщиха от БНБ Номинална стойност на предложеното от Министерството на финансите количество е 500 000 000 лева при 0.00% годишен лихвен процент. Датата на плащане е 13 април 2022 година.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство на спиртни напитки
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   ВП Брандс Интернешънъл АД - Пловдив   19 184  
  2   СИС Индустрийс ООД - София   3 348  
  3   Синхрон Инвест ЕООД - София   360  
  4   Винпром Карнобат 1181 ООД - София   249  
  5   Бонидекс ООД - Рогош   233  
  6   Хове ООД - Муселиево   43  
  7   Винпром-Тасков Дистилърс енд уайт-Винтаспроект ООД - Благоевград   40  
  8   Винпром-Дупница АД - Дупница   19  
  9   Винпром АД - Велико Търново   18  
  10   Докторс ООД - София   10  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 05.04.2022
  Обща стойност (BGN): 23 884 287.19  
Брой търгувани компании: 40
Premium 213 876.37
Standard 6 192 573.07
АДСИЦ 71 656.27
Структурирани 1 067.20
Облигации 17 369 939.75
BEAM - Акции: 35 174.53
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 9.49 %
Зърнени храни България АД - София -7.56 %
BaSE - Акции: 2 634.20
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

През Фонд на фондовете има над 280 млн. лв., а в Плана за възстановяване и устойчивост са предвидени 150 млн. лв. за стартъпи през финансови и дялови инструменти, заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. По думите му идеята е моделът на успешните български стартъпи да се мултиплицира, подкрепен от финансови инструменти. Инструментите за дялово финансиране на Фонд на фондовете са традиционен източник на ресурс за развитие на иновациите в България. Общата стойност на ресурса, предоставян през инструментите за дялови инвестиции, е 279 млн. лв. публичен ресурс, като е привлечен частен за 79 млн. лв. Ресурсът е със срок на реализация до края на 2023 г.

Източник: economy.bg

Войната на Русия в Украйна сериозно влияе на продажбите на „Софарма“ АД в чужбина, което оказва натиск и върху общите продажби на дружеството. Общите продажби през март 2022 г. се свиват с 23% на годишна база. Понижението се определя от 55% спад на продажбите за износ. На вътрешния пазар компанията отчита ръст от 10% на продажбите за март тази година спрямо март 2021 г. За първото тримесечие на годината „Софарма“ отчита ръст на продажбите с 29% на годишна база, като на вътрешния пазар повишението е 80%, а продажбите за износ намаляват с 3%. България, Русия и Украйна, както и Казахстан и Полша, са ключови пазари за „Софарма“ АД.

Източник: investor.bg

Акционерът „Транс Експрес Ойл“ ЕООД е извършил продажба на 1 500 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи 5.49% от капитала на „Петрол“ АД. В резултат на тази сделка, процентът акции с право на глас в общото събрание на акционерите, притежавани от продавача, е станал 9.82 процента. От „Грифон Пауър“ АД съобщават за извършена покупка на 1 500 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи 5.49% от капитала на „Петрол“ АД. До момента купувачът на този пакет ценни книжа не е бил акционер в търговеца с горива.

Източник: Банкеръ

Сменен е управителят на ВиК Смолян, като на мястото на Румяна Янчевска е назначен Георги Василев. "Български ВиК Холдниг" е принципал на дружеството. В момента ВиК Смолян изпълнява голям воден проект за над 91 млн. лв., който се финансира от оперативна програма "Околна среда". Изпълнението на проекта се бави заради редица проблеми и именно това бе причината през октомври 2021 г. да бъде сменен тогавашния управител на водното дружество Мариян Николов с Румяна Янчевска.

Източник: mediapool.bg

Дивидентът, който „Елана Агрокредит“ АД ще плати от печалбата си за миналата година, ще намалее до 6.7 ст. на акция при 7.08 ст. от положителния финансов резултат за 2020-а. „Елана Агрокредит“ завърши миналата година с печалба в размер на 2 722 764.80 лева. Мениджърите му предлагат на предстоящото общо събрание на акционерите, което е насрочено за 19 май, 10% или 272 276.48 лв. от нея ще се използват за попълване на Фонд „Резервен“ на дружеството. Остатъкът от 2 450 488.32 лв. да бъде разпределен като дивидент, като брутната сума на една акция ще бъде определен към 14-я ден след деня на общото събрание.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Българската стопанска камара обявява национален литературен конкурс по повод своята годишнина


Предстоящи събития

6 април: Заседание на УС на БСК

12 април – 12 май: Курс по Английски език за социален диалог 2

12 април – 31 май: Серия регионални семинари „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“

12-18 април: Онлайн Панаир "Спорт и Здраве III"

14 април: Кръгла маса «Въздействието на пандемията върху културния туризъм и новите предизвикателства вследствие на геополитическата криза»

14 април: Дуално обучение – предимства и възможности за партньорства с професионални гимназии

18-29 април: Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

19 април: Онлайн конференция "Околна среда България"

20 април: Обучение: "Кой ще наследи бизнеса ми?"

4 април – 8 май: Конкурс за проекти “Творци на бъдещето”

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022


Актуални дискусии

До 07.04.2022: Енергетика:ЗИД на Закона за енергетиката /ДПС/

До 07.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на ГПК /МС/

До 07.04.2022: Енергетика:ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

До 08.04.2022: Здравеопазване: ЗИД на ЗЗ и ЗИД на ЗЗО

До 08.04.2022: Образование: ЗИД на Закона за висшето образование

До 08.04.2022: Транспорт: ДА „Безопасност на движението по пътищата“

До 14.04.2022: Земеделие: Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита

До 14.04.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за опазване на околната среда

До 14.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Наказателния кодекс

До 21.04.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за социално подпомагане

До 26.04.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване

До 27.04.2022: Бизнес среда: изменение на нормативни актове на МС

До 30.04.2022: Култура: Национален фонд „Култура"Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 14 май 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Гърция изплати две години предсрочно последната вноска от дълга си към Международния валутен фонд (МВФ). Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази задоволството си от това, че Гърция е платила последната вноска от 1,9 милиарда евро на МВФ, като подчерта, че това е „краят на една ера“ за Гърция. Той допълни, че тежката гръцка финансова криза през 2010 година е била една „сива глава“ от гръцката история, която гърците не трябва и няма да преживеят отново. МВФ отпусна заем от 32 милиарда евро за Гърция като част от спасителната помощ след финансовата криза на страната, която започна преди повече от десетилетие. Последната програма за икономии и реформи в Гърция приключи през август 2018 година. Оттогава Атина става все по-стабилна и отново взима заеми на капиталовите пазари. Лихвите по 10-годишните гръцки държавни облигации в момента са около 2,5 процента. В разгара на криза през 2012 година те скочиха до над 35 процента за известно време.

Източник: vesti.bg

Америка

През февруари търговският дефицит на САЩ се е задържал на близко до рекордното равнище, след като спадът в търгуваните стоки се е свил, а излишъкът в услугите е намалял, отчасти отразявайки ефекта от правата за излъчване на Олимпийските игри. Търговският дефицит на страната се е равнявал на 89,2 млрд. долара през втория месец на годината след рекордното свиване през януари, показват данните на министерството на търговията във вторник. За сравнение - през първия месец на 2022 г. показателят нарасна с 9,4%, достигайки рекордно високо равнище от 89,7 млрд. долара, докато през декември той е бил в размер на 82 млрд. долара. Медианните прогнози на икономистите, анкетирани от медията, бяха за равнище от 88,5 млрд. долара през февруари. Данните не са изгладени спрямо инфлацията. Стойността на вноса е нараснала с 1,3% през февруари до рекордните 317,8 млрд. долара, докато износът е записал ръст от 1,8% до 228,6 млрд. долара.

Източник: investor.bg

Азия

Китайската компания Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) продължава да доминира на световния пазар на батерии за електромобили, където делът му е нараснал от началото на 2022 г., показват данни от фирмата за пазарни проучвания SNE Research. През първите два месеца на годината на CATL са се падали 18,4 GWh от общият инсталиран капацитет в световен мащаб, което представлява 34,4 процента пазарен дял. Водещата компания за електромобили BYD, която също произвежда и батерии, изпреварва японския Panasonic и се нарежда на трето място с пазарен дял от 11,9 процента през периода, показват данните. Общото количество капацитет на батериите за електромобили е достигнало 53,5 GWh в световен мащаб през първите два месеца на 2022 г., и е над двойно повече от същия период на миналата година, според проучването на SNE Research.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
05.04.2022
Dow Jones Industrial
34 641.18 (-280.70)
Nasdaq Composite
14 204.20 (-328.39)
Стокови борси
05.04.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)102.03
Heating oil ($US/gal.)3.5100
Natural gas ($US/mmbtu)6.0900
Unleaded gas ($US/gal.)3.1700
Gold ($US/Troy Oz.)1 925.00
Silver ($US/Troy Oz.)24.41
Platinum ($US/Troy Oz.)967.90
Hogs (cents/lb.)114.35
Live cattle (cents/lb.)133.33

       Опознай България

Св. Методий

Св. Методий, заедно с брат си Свети Кирил Философ, е създателят на глаголицата. В ранната си младост той избрал военно поприще и десет години управлявал славянска област, подвластна на византийския император. Той обаче почувствувал Божието призвание, отказал се от високото си положение и постъпил в манастир, намиращ се в планината Олимп. По - късно при него дошъл и по-малкия му брат Константин. В Моравия светите братя заедно учели народа на християнската вяра с достъпен славянски език и това продължило до смъртта на св.Кирил в Рим. Методий от обикновен мисионер станал архиепископ на Панония и Моравия. Под силното влияние на немското духовенство по -късно Методий бил затворен в един баварски манастир и освободен през 873 г. след намесата на папата. Независимо от неблагоприятните условия той не се отказал от своята дейност и до края на живота си продължил да се занимава с книжовна дейност. Той оставил като скъпоценно наследство превода на всички канонически книги на Свещеното писание и превода на църковноправния сборник Номоканон. Свети Методий Славянобългарски починал на 6 Април 885 г. и бил погребан във Велеград и - според житието му - лежи във великата моравска църква, от лявата страна, в стената зад олтара на света Богородица.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.04.2022
Българска версия: 30205, Английска версия: 2915

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999