Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Българските столици

Столицата на Първата българска държава, основана от Аспарух, е Плиска. В продължение на цели два века от основаването на българската държава през 681 г. до 893 г. градът е главното политическо, военно, културно и икономическо средище на страната. Наред с това обаче Плиска е и сред най-внушителните паметници на средновековното европейско градостроителство. През 893 г. цар Симеон мести престолния град в Преслав. Велики Преслав – втората столица на Първата българска държава – е изградена на левия бряг на р. Тича през първата половина на IX в. За кратко време Преслав се превръща в книжовен център, като тук са изградени внушителна библиотека от преводни книги с църковно и светско съдържание и оригинални творби. След покоряването на североизточните български земи от Византия през 971 г. Българският патриарх Дамян премества резиденцията си в Средец (днес София). По-късно през периода 977-983 г. цар Самуил предприема мащабно настъпление в Тракия, Македония, Елада и Пелопонес, без да срещне сериозна съпротива. Той обявява Преспа за своя столица и строи там дворец. Не след дълго той премества столицата от Преспа в Охрид. През 1018 г. византийците завладяват България. До пролетта на 1187 г. страната ни остава по византийско владичество. Тогава император Исак II Ангел е принуден официално да признае възобновяването на българската държава на север от Стара планина. За столица на Второто българско царство е провъзгласено Търново. По предложение на проф. Марин Дринов на 22 март 1879 г. (3 април по нов стил) Учредителното събрание обявява София за столица на Княжество България.

На 22 март българите празнуват и Първа пролет. А имен ден имат Росен, Росица, Пролет и Пролетина.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.05.2020
Българска версия: 29962, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.