Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 01 февруари 2022 г., брой 5621
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.02.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.35209
USD   1.75316
CHF   1.87988
EUR/USD   1.1156*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Втори юни АД - Враца
Хан Крум АД - Хан Крум
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българска стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България се обявиха против намеренията на правителството да промени пазара на природен газ у нас и да има отделни цени за бита, топлофикациите и газоразпределителните дружества и за стопанските потребители. Според тях това ще доведе до дискриминация на промишлените предприятия, които са присъединени към газоразпределителната мрежа и които са вързани към газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз". Така ще се стигне до забранено от европейското и българското законодателство кръстосано субсидиране, тъй като "Булгаргаз" ще образува отделни цени за различните си клиенти.

Източник: mediapool.bg

Общата сума на балансовите активи на банковата система към 31 декември 2021 г. възлиза на 135.4 млрд. лв., с 2.8 млрд. лв. (2.1%) повече спрямо края на септември 2021 г., съобщи Българската народна банка /БНБ/. През тримесечието намалява размерът на позицията кредити и аванси и делът ѝ в структурата на активите се понижава от 60.5% до 58.2%. Увеличават се паричните салда в централни банки и паричните наличности, докато другите депозити на виждане намаляват. Делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане се повишава от 19.9% до 21.0%.

Източник: 24 часа

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(07.03 - 11.03.2022 и 14.03 - 18.03.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(28.03 - 01.04.2022 и 04.04 - 08.04.2022)
Посочените периоди ще бъдат съобразени с ограниченията за провеждане на присъствени обучения.
Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, София

 

Дружества
Производство на други хранителни продукти, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Фортекс Нутрасютикалс ООД - София   2 242  
  2   Биосет ООД - Пловдив   2 235  
  3   Пуратос България АД - Перник   1 530  
  4   Дион ООД - Русе   1 221  
  5   Агроник ЕООД - Ямбол   792  
  6   Борола ООД - София   705  
  7   Панацея 2001 ООД - София   566  
  8   Никсен ООД - Габрово   476  
  9   Приста Комерс ООД - Свищов   410  
  10   Апимел Органик ООД - Раковски   282  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 31.01.2022
  Обща стойност (BGN): 602 086.38  
Брой търгувани компании: 38
Premium 158 110.14
Standard 298 160.72
АДСИЦ 36 018.40
Структурирани 5 843.50
Облигации 1 021.58
BEAM - Акции: 102 932.04
Най-голяма промяна в цените
Софарма АД - София 18.66 %
Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив -3.73 %
BaSE - Акции: 294 862.15
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ е подписало окончателния договор за прехвърлянето на бизнес центъра „Хил Тауър“ на бул. „Джеймс Баучър“ в София. Сградата е със застроена площ от 911,90 кв. м. и разгъната застроена площ съгласно ценообразуване от 6064,78 кв.м, подземен гараж, заедно със съответното право на строеж върху урегулирания поземлен имот, в който е изграден подземния гараж и оборудване. Акционерите на „ФеърПлей Пропъртис“ одобриха сделката на извънредно общо събрание в края на ноември 2021 г. Бизнес центърът „Хил Тауър“ е отворен през 2007 г. Над 5200 кв. м от площта са офиси. Площите в сградата са отдадени на 99,1%, като средната оставаща продължителност на договорите е 3 години. Сградата носи чист годишен приход от около 780 хил. евро (над 1,5 млн. лева).

Източник: investor.bg

Датската верига за мебели и стоки за дома JYSK ("Юск") започва разширение на своя складов и дистрибуционен център в Божурище. Новата инвестиция е 12 млн. евро. Очаква се строителните дейности да приключат през ноември тази година, съобщиха от компанията. Новата складова част, подобно на вече действащите, ще е напълно автоматизирана и ще се използва за съхранение, пакетиране, подготовка и експедиция на стокови на JYSK. Тя ще бъде разположена върху 14 170 кв. метра площ и ще включва 33 нови рампи за товаро-разтоварни дейности. Разширението ще увеличи капацитета на JYSK за обслужване както в България, така и в останалите страни на Балканите, включително Турция, където предстои откриване на първи магазин през април 2023 г.

Източник: Капитал

Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за публично предлагане на емисия акции, издадени от „Телематик Интерактив България“ ЕАД. Емисията е в размер до 400 000 нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на дружеството, и до 400 000 броя съществуващи акции с емисионна стойност за всяка нова и съществуваща акция. Това е първата компания от игралният сектор, която излиза на българския фондов пазар. През последните две години дружеството отбеляза огромен ръст. За 2020 г. компанията постига растеж на приходите от 517% спрямо 2019 г., а очакванията за 2021 г. са той да бъде около 200%.

Източник: Марица

„Първа инвестиционна банка“ АД отчита ръст в нетната печалба в сравнение с 2020 година от 61.36 млн. лв., достигайки 100.24 млн. лева. Това се дължи до голяма степен на по-високите приходи от банкови операции, от една страна, и на спад на административните разходи от друга. Общите приходи на ПИБ от банкови операции от началото на 2021 г. възлизат на 408.76 млн. лв. при 350.83 млн. лв. за 2020-а. Нетният лихвен доход за годината е в размер на 263.14 млн. лв. като нараства с 30. 5 млн. лв. на годишна база. Нетният доход от такси и комисиони за миналата година е 118.86 млн. лв. и е с 23.02 млн. лв. по-висок спрямо 2020 година.

Източник: Банкеръ

„ЕМКА“ АД приключва 2021 г. със силен ръст на приходите и печалбата. Основен задържащ фактор за компанията а разходите за енергия и суровини. Приходите от продажби на „ЕМКА“ нарастват до 139,055 млн. лева към края на декември 2021 г. от 92,564 млн. лева към края на декември 2020 г., или с 50,22% за година. Общите приходи на дружеството са за 139,341 млн. лева за периода при 92,773 млн. лева към края на декември 2021 г., или ръст с 50,2% на годишна база. Същевременно общите разходи на „ЕМКА“ възлизат на 131,823 млн. лева към края на декември 2021 г. в сравнение с 88,795 млн. лева към края на декември 2020 г. Увеличението достига 48,45% на годишна база.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Становище на АИКБ, БСК и КРИБ относно ситуацията на пазара на природен газ у нас

Нинова: Търговските вериги трябва да предлагат повече български стоки


Предстоящи събития

1 февруари: Пленарна сесия на Икономическия и социален съвет

1 февруари 2022 г.: Retail Summit 2022

10-11 февруари 2022: Уебинар за възможностите за участие в обществени поръчки на Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници

15 февруари: Национален информационен ден по проект “TransFormWork VS/2021/0014“

24 януари – 28 февруари: Дистанционно обучение на тема „Управление на проектни дейности от работодателски и синдикални организации на регионално ниво – част 1“

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 - 12 февруари 2022, съботно-неделен
DevNet Associate  -11 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Водещият производител на природен газ Катар иска от Европейския съюз да ограничи препродажбата на газ извън блока, ако иска Катар и други голем, предаде Ройтерс. Катар също поиска резолюция на ЕС за разследване от 2018 г. на неговите дългосрочни договори, които според Европейската комисия може да възпрепятстват свободния приток на газ в Европа и нейния единен пазар на газ. Исканията, отправени от Катар, засягат основата на либерализацията на газовия пазар на ЕС. ЕС смята, че напълно свободната търговия с газ е от съществено значение за енергийната сигурност, но големите производители и някои потребители на газ казват, че реформите от последните две десетилетия често са причинявали хаос и са довели до по-високи цени. Съединените щати са обезпокоени, че Русия се готви да нахлуе в Украйна, и през последните седмици поискаха от Катар и други големи производители на газ да проучат дали могат да доставят допълнително газ за Европа, ако руските потоци бъдат нарушени.

Източник: Банкеръ

Америка

Икономисти от Goldman Sachs прогнозират, че Федералният резерв на САЩ ще повиши основните лихви пет пъти през 2022 г., като първото увеличение се очаква през март, съобщи Ройтерс. Икономистите актуализират очакванията си за повишаване на лихвите, след като Фед заяви миналата седмица, че е вероятно да повиши лихвените проценти през март, с цел борба за укротяване на инфлацията. В края на срещата миналата седмица Джером Пауъл каза, че през следващите месеци ще бъде взето решение кога да започне "свиването" на изкупуването на държавните облигации и ипотечни ценни книжа. Икономистите на Goldman Sachs Дейвид Мерикъл и Ян Хациус заявиха, че очакват Фед да повиши основните лихви през март и май и да обяви началото на намаляването на баланса си през юни, след което да последват повишения през юли и септември. Впоследствие, се очаква да има още едно повишение през декември, за да завърши годината на ниво на основните лихви от 1,25-1,5%.

Източник: money.bg

Азия

Промишленото производство в Япония е отбелязало първото си годишно увеличение през 2021 г. от три години насам, но показателят все още не е достигнал предпандемичните нива, пише агенция Киодо. През цялата 2021 г. промишленото производство на страната е нараснало с 5,8%. Резултатът продължава да е под нивата преди избухването на пандемията, а причина за това е ръстът на новозаразените с коронавирус, както и световният недостиг на чипове. Сезонноизгладеният индекс на производството във фабрики и мини през 2021 г. е достигнал 95,9 пункта през миналата година спрямо базата от 100 пункта през 2015 г., сочат предварителните данни на Министерството на икономиката, търговията и индустрията в страната. Това е най-бързото покачване, откакто данните за сравнение станаха налични през 2014 г., което е предшествано от най-голямото свиване от 10,4% през 2020 г. Въпреки че данните за годишното изменение отбелязаха първото увеличение от три години насам (последното е било през 2018 г. в размер на 1,1%), данните за производството са все още под нивата от 101,1 пункта, достигнати през 2019 г.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
31.01.2022
Dow Jones Industrial
35 131.86 (406.39)
Nasdaq Composite
14 239.90 (469.31)
Стокови борси
31.01.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)88.50
Heating oil ($US/gal.)2.7200
Natural gas ($US/mmbtu)4.9400
Unleaded gas ($US/gal.)2.5700
Gold ($US/Troy Oz.)1 801.70
Silver ($US/Troy Oz.)22.55
Platinum ($US/Troy Oz.)1 027.70
Hogs (cents/lb.)95.70
Live cattle (cents/lb.)144.53

       Опознай България

Владимир Димитров - Майстора (1882-1960)

Владимир Димитров Поппетров, известен още с прозвището си Майстора, е роден на 1 февруари 1882 г. в село Фролош. Той е един от най-известните и оригинални български художници. Стилът му е изключително характерен и оставя дълбока следа в българското изобразително изкуство. Утвърждава се като художник, отхвърлящ академизма. В повечето си творби, Майстора пресъздава сцени от живота на обикновените хора. Създал е десетки композиции, изобразяващи жени, девойки и мъже на полето, типични народни ритуали и празници. Вдъхновен е от прекрасната природа на Родината и декоративните елементи от народното творчество. През 1972 г. по случай 90-годишнината от рождението на Майстора в Кюстендил се открива първата в страната специално построена галерия – сегашната Художествена галерия “Владимир Димитров-Майстора”. В нея се съхраняват около 300 живописни творби и над 1000 рисунки на художника, както и изложби и на други български творци. Обектът е включен в 100-те национални туристически обекти на България.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.02.2022
Българска версия: 30015, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999