Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 24 ноември 2020 г., брой 5333
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(24.11.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20033
USD   1.64342
CHF   1.80995
EUR/USD   1.1901*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
търси да назначи
за гр. София
Работник
Технически ръководител
Водопроводчик
Машинист ПСМ (багерист)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Финансови новини

През третото тримесечие на 2020 година общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 13,9% под равнището на същото тримесечие на 2019 година. Най-голям спад е регистриран при „Въздушен транспорт“ - със 75,1%, и „Воден транспорт“ - с 34,7%. Увеличение се наблюдава само при „Пощенски и куриерски услуги“ - с 19,4%. Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ е с 10% по-висок през третото тримесечие на 2020 г. на годишна база. Най-съществено нарастване се наблюдава при „Далекосъобщения“ - с 24,7%.

Източник: Банкеръ

1,928 млрд. лева премиен приход (постъпилите за застраховане пари) отчита общо застрахователният пазар към края на август 2020 г., съобщиха от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Това е с 1,33% по-малко спрямо същия период (първите 8 месеца) на 2019 г. Общият размер на изплатените обезщетения от страна застрахователите достига 789 млн. лева, като отбелязва незначително нарастване от 0,04% спрямо съкия перион на 2019 година. Пазарът на общо застраховане остава стабилен, въпреки цялостната икономическата стагнация вследствие на Covid-19. След лек спад през април (с 0,5%) и май (с 1,63%), в края на полугодието е бил регистриран слаб пазарен ръст от 0,65% на годишна база в застрахователния бизнес. През август това увеличение е вече 1,54%.

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на други изделия от каучук
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Теклас България ЕАД - Кърджали   52 526  
  2   Стандард Профил България ЕАД - Стара Загора   3 277  
  3   Техно Акташ АД - Куклен   1 193  
  4   Тодико - Котеви С-ие СД - Стамболийски   1 145  
  5   ЗКИ Волта ООД - Димитровград   1 135  
  6   Тукаи България ЕООД - Айдемир   670  
  7   Као-Техникс ООД - Пазарджик   188  
  8   Руббертек България ЕООД - Драгоман   187  
  9   Екон 91 ООД - Русе   178  
  10   ЗТКИ ООД - Ямбол   75  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 23.11.2020
  Обща стойност (BGN): 4 482 924.58  
Брой търгувани компании: 34
Premium 13 521.07
Standard 4 436 609.58
АДСИЦ 27 680.23
Облигации 5 113.70
Най-голяма промяна в цените
Елхим - Искра АД - Пазарджик 29.51 %
Емка АД - Севлиево -11.86 %
BaSE - Акции: 5 462.90
BaSE - АДСИЦ: 1 250.00
  Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 
  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Синергон холдинг“ АД има нов предварителен договор за продажбата на мелницата си в с. Комощица, общ. Якимово. Дъщерното дружество на холдинга „Енерджи Делта“ ЕООД е сключило предварителен договор за продажба на „Петромел 2“ ЕООД на „Златия агро“ ЕООД за сумата от 3,72 млн. лв. без ДДС. Кандидат-купувачът е несвързано и незаинтересовано лице. Мелницата на “Петромел 2” ЕООД е единствената в страната с изцяло компютризирано производство на брашна Разположена е на площ от 22 дка в землището на с. Комощица, община Якимово, област Монтана. Намира се на 15 км от гр. Лом. Изградена е по проект на швейцарската фирма “BULER”.

Източник: investor.bg

"Деари фууд България" инвестира 3 млн. лв. в модернизиране на млекопреработващите мощности на компанията, разположени в Севлиево. Първият етап е реализиран изцяло със собствени средства, а вторият - със 70% инвестиционен кредит, съобщи Огнян Ганев, мажоритарен собственик, който отговаря за оперативната дейност и пазарите на дружеството. Половината от инвестираната сума е за високотехнологично оборудване за подготовка на млечни напитки, емулсии, плодови млека и сметани. "Предназначението му е да подготви продукт и да захрани високопроизводителни налични в предприятието линии за стерилизация и асептично пълнене на UHT млека. Допълнителният нов капацитет е за 140 тона дневно, за което ще са необходими само четирима оператори. Над 80% от продукцията е предназначена за експорт, затова очакваният финансов ефект от инвестицията е значителен, особено при нормализиране на икономическата обстановка в Европа и в страната", коментира Огнян Ганев.

Източник: Капитал

„Стара планина холд“ АД обяви текущите финансови резултати за октомври и прогноза за приходите от продажби през ноември 2020 г. на основните дружества от холдинга. Продажбите на „Елхим - искра“ АД се понижават с 13% на годишна база през първите десет месеца от годината. Дружеството обяви приходи от продажби за месец октомври в размер на 2,6 млн. лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 25,4 млн. лв. Предприятието е на загуба за октомври в размер на 57 хил. лв. и загуба с натрупване от началото на годината в размер на 756 хил. лв. Прогнозите са приходите от продажби през ноември да са в размер на 2,9 млн. лв., а от началото на годината да достигнат 28,3 млн. лв. „М+С Хидравлик“ АД обяви продажби за октомври в размер на 10,6 млн. лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 84,3 млн. лв. Дружеството остава на брутна печалба за месеца от 2,9 млн. лв., а от началото на годината до края на десетия месец на 2020 г. тя достига малко над 13 млн. лв.

Източник: investor.bg

Извънредно общо събрание на акционерите в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” – В. Търново, ще се проведе на 4 декември 2020 г. На него ще бъде гласувано предложението за одобряване на решенията на Съвета на директорите, взети на 30 октомври тази година за получаване на банков кредит и за учредяване на особен залог за обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредитни средства. Искането е за заем в размер на 3,6 млн. лв., като сегашните условия са по-изгодни за МОБАЛ, тъй като лихвата и таксата за управление са по-ниски и няма да има учредяване на ипотека върху имот на болницата. С новите предложения на кредитора МОБАЛ ще спести над 92 000 лв. от намалената лихва и такса за управление. Парите от кредита са за финансиране на строителните дейности и довършване на новия корпус в двора на МОБАЛ.

Източник: Янтра - Велико Търново

"БГ Агро" отчете загуба за деветте месеца на 2020 година, като финансовият й резултат се влошава спрямо 2019-та. Неблагоприятни климатични процеси, природни бедствия и други форсмажорни причини оказват влияние върху дейността на фирмите от групата "БГ Агро". Консолидираната загуба на "БГ Агро" АД е 1.83 млн. лв., докато година по-рано тя бе на печалба от 740 хил. лева. Варненският холдинг увеличава приходите от дейността, най-вече заради удвоените нетни приходи от продажба на продукция, както и паричните постъпления от субсидии (т. нар. финансирания от правителството), Заедно с това и разходите са нараснали - за материали, амортизации, възнаграждения и други. "БГ Агро" контролира и управлява група компании, чиято дейност е свързана с едро земеделско производство, търговия със зърнени храни и маслодайни култури на вътрешния и външните пазари, съхранение и обработка на земеделска продукция.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК: Затварянето на икономиката трябва да е придружено с адекватни и своевременни икономически мерки! В писмо до министрите на икономиката и на финансите БСК настоява за обособяване на Национална програма за подпомагане на българския бизнес, засегнат от ограничителните мерки, предоставяща възможност за бързо получаване на компенсации за сметка на държавата.

БСК настоява за президентско вето върху въвежедането на абсолютна погасителна давност

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В АНКЕТАТА НА БСК: „2020 г. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БИЗНЕСА“. Срок: 9 декември 2020 г.!

БСК обявява конкурс за детска рисунка и новогодишно пожелание на тема "2021 (по)желания". Срокът за кандидатстване е 24 ноември!


Предстоящи събития

24 ноември: Онлайн представяне на информационната система за повторна употреба на отпадъците

24 ноември: Форум "Бъдещето на парите"

25 ноември: Устойчивост в сектора на недвижими имоти: Кръгова икономика

25 ноември: Уебинар: Приложение на децентрализирани технологии (блокчейн) в бизнеса

24-25 ноември: Career Show Hybrid

26 ноември: Уебинар на тема: "Онлайн бизнес срещи с германската компания ДРЕКСЕЛМАЙЕР"

24-26 ноември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional Food Expo 2020

23-27 ноември: Есенна международна HR конференция на БАУХ

27-28 ноември: Базар на професиите

3 декември: Уебинар: Японска бизнес култура и особености при износа на хранителни продукти за Япония


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 7 ноември 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Икономическата активност в еврозоната отново спадна през ноември, след като правителствата въведоха ново затваряне на икономиките и мерки за социална дистанция, за да ограничат разпространението на коронавируса. Все пак новината, че ваксината Covid-19 може скоро да е готова за разпространение, увеличи доверието на частния сектор, че той ще може да се върне към нормалните си нива на активност през следващите 12 месеца. Експресният съставен индекс на мениджърските поръчки (PMI) за еврозоната, който разглежда активността както в производствения сектор, така и в сектора на услугите, достигна 45,1 през ноември - най-ниският резултат за изминалите шест месеца и спад от почти 5 пункта в сравнение със стойността му през октомври. Стойност под 50 пункта говори за рецесия в производството и услугите. "Икономиката на еврозоната се върна към свиване през ноември заради подновените политики за спиране на вируса," заяви Крис Уилямсън, главен икономист в IHS Markit. Заради втората вълна от случаи на коронавирус през есента, много европейски държави затегнаха социалните ограничения през октомври, което отново удари икономиките им.

Източник: CNBC

Америка

Американският автомобилен концерн General Motors Co ще изтегли за сервизна проверка 5,9 милиона автомобила, които притежават потенциално опасни нагнетатели модел Takata за предпазните въздушни възглавници, след като американски регулатор заяви в понеделник, че отхвърля петицията на автомобилния производител да избегне акцията, съобщава Ройтерс. Националната администрация за безопасност на движението по пътищата заяви, че GM трябва да върне за сервизна проверка пикапите и SUV моделите, произведени между 2007 г. и 2014 г., тъй като при тях съществува риск от взрив на нагнетателя, който надува въздушната възглавница, поради излагането му на висока температура и влажност. GM изчислява, че акцията ще струва 1,2 млрд. долара, ако се наложи да замени всички нагнетатели. Според компанията това е излишно, тъй като подобни излагания на механизма не представляват риск за безопасността. Все пак от концерна изтъкнаха, че ще се придържат към решението на регулатора и ще предприемат „необходимите мерки“. Дефектът, който в редки случаи води до разкъсване на въздушните възглавници и изхвърлянето на опасни метални фрагменти, доведе до най-мащабната подобна сервизна акция, засягаща 63 млн. нагнетателя.

Източник: investor.bg

Азия

Флагманският туристически проект на Саудитска Арабия, The Red Sea Development Co (TRSDC), планира 16 хотела да са готови до края на 2023 г., два повече от първоначално планираното през първата фаза. Инвеститорът очаква възстановяване във V-образна форма но глобалния туризъм, след като пандемията започне да намалява, заяви главният изпълнителен директор Джон Пагано. Собственост на суверенния саудитски фонд и подкрепен от престолонаследника Мохамед бин Салман, проектът за милиарди включва създаването на луксозни курорти на 50 острова край бреговете на Червено море, обградени с корали, където туристите могат да се гмуркат и да посетят природен резерват. По време на първата фаза проектът има за цел да привлече 300 000 посетители годишно, каза Пагано, очаквайки търсенето да скочи след края на пандемията от COVID-19. „Ще има сериозно търсене за пътуване веднага щом ограниченията бъдат премахнати, така че виждам възстановяване във V-образна форма, що се отнася до туризма“, каза той от Рияд в телефонно интервю. TRSDC планира да финализира 15-годишен заем от банки на стойност 14 милиарда риала (3.73 милиарда долара) до края на годината, за да финансира частично своите капиталови разходи в размер на 30 милиарда риала до 2023 г.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
23.11.2020
Dow Jones Industrial
29 591.27 (327.79)
Nasdaq Composite
11 880.60 (25.66)
Стокови борси
23.11.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)43.51
Heating oil ($US/gal.)1.3300
Natural gas ($US/mmbtu)2.7100
Unleaded gas ($US/gal.)1.2100
Gold ($US/Troy Oz.)1 822.90
Silver ($US/Troy Oz.)23.42
Platinum ($US/Troy Oz.)938.40
Hogs (cents/lb.)67.12
Live cattle (cents/lb.)112.90

       Опознай България

Св. Екатерина

На 24 ноември църквата отбелязва паметта на Великомъченица Екатерина. Екатерина била чудно хубава и изключително религиозна девойка, родом от Александрия. Един ден в града дошъл гонителят на християните император Максимиан и събрал хората на езическо жертвоприношение. Екатерина се явила в храма и, използвайки думи на философи и поети, влязла в спор с императора за езическите обичаи. Девойката толкова умело и пламенно защитила христовата вяра, че езическите жреци трябвало да се признаят за победени. Императорът, покорен от нейната хубост и мъдрост, й предложил половината си царство, за да се откаже от вярата си. Екатерина не приела и предпочела съдбата на мъченица. Затворили я в тъмница, дълго я увещавали и дори изтезавали, за да се отрече от Христа. Но не само че Екатерина не предала вярата си, но и доста очевидци приели християнството. Когато императорът видял, че усилията му са безплодни, заповядал Екатерина да бъде убита и тя била посечена. Вярва се, че ангели взели тялото на момичето и го отнесли в Синайската планина, където вярващи издигнали великолепен храм.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.11.2020
Българска версия: 29966, Английска версия: 2880

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999