Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 15 януари 2020 г., брой 5116
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(15.01.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28437
USD   1.75963
CHF   1.81650
EUR/USD   1.1115*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

Райкомерс
Конструкшън ЕАД,
гр. София
търси да назначи
Седем Водопроводчици
Двама Технически ръководители
Двама Заварчици на РЕ
Четирима Работници
Двама Машинисти ПСМ (багеристи)
За повече информация:
Райкомерс Конструкшън
www.raicommerce.bg

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агромеханизация-2000 АД - Брестница
Агрополихим АД - Девня
Бесатур АД - София
Дупница-Табак АД - Дупница
ИХБ Електрик АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Икономическият растеж ще се забави до 3% през 2020 г., след 3.7% ръст през 2019 г., прогнозират анализаторите на УниКредит в последния си икономически доклад за икономиката на Централна и Източна Европа (ЦИЕ). България продължава да бъде сред страните от ЕС с най-голямо свободно фискално пространство и в началото на 2020 г. Продължаването на консервативната фискална политика изглежда още по-вероятно през настоящата година, предвид на това че страната изглежда много близо до получаване на покана за присъединяване към ERM II. Наблюдателите отчитат постигнатия от България значителен напредък във всички области от плана за въвеждане на еврото. Това включва редица въпроси, които са важни за плавния преход към ERM II и Банковия съюз.

Източник: Банкеръ

Близо 4,5 млн. лв. осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове за цялата им територия през 2020 г. Съгласно Закона за устройство на територията на министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено разпределянето на предвидените в държавния бюджет средства за изпълнение на тази дейност, както и осъществяването на методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на общи устройствени планове. Към края на 2019 г. 123 от 265 общини в Република България разполагат с одобрени актуални общи устройствени планове за цялата им територия.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Други специализирани строителни дейности
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Дълготрайни
активи
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Ему АД - Разбойна - Тщ   49 852  
  2   Евро Алианс Инженеринг ЕАД - София   8 942  
  3   АКЗ-Бургас ЕООД - Бургас   5 701  
  4   Агроконсулт ЕООД - Стара Загора   3 176  
  5   Инфраструктурни системи ЕООД - Стара Загора   2 215  
  6   Сънотех ЕООД - София   1 510  
  7   Динатстрой ООД - Благоевград   1 350  
  8   Евро алианс кънстракшън АД - София   1 345  
  9   Марибор Строй ЕООД - Неделино   659  
  10   Коникс Трейд ООД - Горни Богров   619  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.01.2020
  Обща стойност (BGN): 651 860.00  
Брой търгувани компании: 34
Premium 237 165.44
Standard 227 368.64
АДСИЦ 186 229.97
Структурирани 1 095.95
Най-голяма промяна в цените
Доверие - Обединен холдинг АД - София 8.74 %
Еврохолд България АД - София -3.13 %
BaSE - Акции: 8 160.50
BaSE - АДСИЦ: 960.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Бизнесът с индустриални зони в България вече се оценява на поне 600 млн. лева и ще става още по-голям. “Национална компания индустриални зони” към септември 2019 г. отчете 520% ръст на печалба спрямо година назад, или 8,17 млн. лв. Основна причина за това е икономическата зона в Божурище. Инвестициите в нея са около 530 млн. лв. Значителна част от тях идват от отворилия през 2019 г. дистрибуционен център на датската верига JYSK, който е най-големият на Балканите. Компанията вложи в него 200 млн. лв. Едни от последните продажби в зоната край столицата са на българската фирма за бяла и черна техника “Зора”, която инвестира 17 млн. лв. и осигурява 33 работни места, както и на “Айко”, която влага 15 млн. лв. за логистична база. “През лятото на 2019 г. подписахме окончателен договор с високотехнологична швейцарска компания. Тя произвежда прототипи и детайли от силикон и пластмаса. Досега беше наемател, но решиха да купуват. Намират, че страната ни е стабилна, и вече са решили да построят собствено предприятие”, каза директорът на НКИЗ Антоанета Барес.

Източник: 24 часа

Българска фондова борса отличи инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2019 г. Броят на сделките на регулиран пазар за изминалата година е 44 167 и отбелязва спад от 19% спрямо 2018 г. На 333 573 998 лв. възлиза оборотът на БФБ през 2019 г. като това е с 39% по-малко в сравнение с предишната година. Въпреки отчетените спадове по определени показатели, налице е тенденция за нарастване на набрания капитал чрез Борсата, като през 2019 г. компаниите са набрали финансиране в размер 329 798 641 лв., което е над два пъти повече спрямо предишната година. За инвестиционен посредник, сключил най-много сделки на БФБ през 2019 г. на 1-во място е Карол АД, 2-ро място: Елана Трейдинг АД и 3-то място: БенчМарк Финанс АД. За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот на БФБ през 2019 г. на 1-во място е Aвал ИН АД, 2-ро място: Интеркапитал Маркетс АД и 3-то място: Евро - Финанс АДДоверие Обединен Холдинг АД получи наградата за емитент с най-голям принос за развитието на капиталовия пазар през изминалата година.

Източник: БФБ-София

Немска фирма ще строи завод за преработка на отпадъци край Шумен. До две седмици инвеститорите ще дойдат в Шумен и ще представят технологията, по която ще се работи. Капацитетът на завода е 105 000 тона. Заводът ще се реализира на два етапа. В първия етап на проекта ще бъдат вложени 30 млн. евро. и се предвижда изграждане на линия за производство на пелети, които ще се изнасят за Германия. Във втория етап, след проучване на пазара на електроенергия, ще бъдат изградени когенератори за производство на ток. Заводът за преработка на отпадъци няма да замърсява околната среда и ще отговаря на всички законови изисквания, съобщиха от община Шумен. През 2016-а година е получено предложение от немска фирма, която е закупила земя и смята да строи такова съоръжение. "Ако това се осъществи, огромните количества отпадък няма да се трупат на сметището.Те ще се преработват и от тях ще се получават полезни за бита материали за отопление (пелети), електричество, топлоенергия". Няма да започне изграждането на завод за преработка на битови отпадъци край квартал Дивдядово, без да сме сигурни 100%, че няма да вреди на околната среда, обясни кметът Любомир Христов.

Източник: Банкеръ

Център със застроена площ 126 кв.м,в който ще се помещава контролно-информационен пункт и база за спасителния отряд от Дупница, ще се изгради в района на Седемтe рилски езера, обявиха от ръководството на Национален парк "Рила". Средствата - около 270 хил. лева, са осигурени, по ПУДОС. Предстои избор на фирма изпълнител. Сградата ще се ползва от екипите - така нар. рейнджъри, на НП "Рила", които осъществяват постоянен контрол и проверки в района на Седемте езера. Обектът ще е собственост на Парка. Ще се предоставят помещения за база на ПСС при БЧК за осигуряване на целогодишно дежурство от група планински спасители за по-бърза и своевременна реакция при обезпечаване на пострадали туристи. Изграждането на пункт „Седемте Рилски езера“ се забави две-три години, основната причина за това е промяна на параметрите по първоначалното идейно-архитектурно решение на сградата по искане на ПСС при БЧК.

Източник: kmeta.bg

На заседание на общинския съвет на 27 декември 2019 година община Правец е разсрочила солидно задължение за данъци и такси на свързана със Златев фирма, съобщи balcanec.bg. Дружеството, което е съвместно с общината, ще бъде освободено от такса битови отпадъци и за 2020 г. Общинският съвет е разрешил освобождаването от такса смет за 2020 г. на имоти на дружества с общинско участие, използвани за спортни нужди и разсрочване за 10-годишен период на 175 540 лв. дължими данъци и такси от "Университетски недвижими имоти Правец" АД. Сумата е начислена до края на 2019 г., а плащането й ще става на равни годишни вноски до 31 декември на съответната година. Справка във фирмените регистри показва, че "Университетски недвижими имоти Правец" АД е 31% собствентост на община Правец и 69% собственост на "Тера Тур Сервиз", собственост на управляваната от Васил Златев "Агрохолд", с действителен собственик Валентин Златев.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията
по новата версия на CCNA 7.0:

CCNA 2 - 11 януари 2020, съботно-неделен
CCNA 1 - 18 януари 2020, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Финландският производител на телекомуникационно оборудване Nokia обяви, че планира да съкрати около 180 работни места на вътрешния си пазар тази година, докато планира по-големи инвестиции в 5G технологии и дигитализация. Компанията обяви, че продуктовото развитие в сферата на 5G в Оулу и на други места в страната ще бъде изключено от съкращенията на служители през 2020 г., от общо 6000 работници за компанията във Финландия. Компанията е на път да си върне инвеститорското доверие след притесненията, че изостава след конкурентите си Ericsson и Huawei в развитието на 5G технологията. През октомври Nokia сви прогнозата си за 2019 и 2020 г., обвинявайки за това нуждата да засили инвестициите си в 5G – новини, които изтриха една трета от стойността на цената на акциите. "Обновихме обявената по-рано цел за съкращаване на разходите от 700 на 500 млн. евро, най-вече, защото очакваме да направим допълнителни инвестиции в 5G и дигитализация“, коментира ръководителят на звеното за мобилни мрежи на Nokia Томи Уито.

Източник: Reuters

Америка

Базовият индекс на потребителските цени в САЩ, който изключва стойностите на волатилните продукти, се е увеличил с 0,1% на месечна база през декември. Това е най-ниският темп на ръст за показателя в последните три месеца, показва доклад на Министерството на труда, публикуван във вторник. В сравнение с това анализаторите очакваха базовата инфлация да се ускори с 0,2%. На годишна база същият показател е нараснал с 2,3% през 2019 г., съответствайки на прогнозите. Данните предполагат, че ръководството на Фед ще поддържа установената линията на лихвените проценти през по-голямата част, а може би и през цялата година. Служителите на Фед намалиха референтните лихвени проценти на институцията три пъти през 2019 г. и сигнализираха, че ще поставят тази политика на пауза в близкото бъдеще или поне докато икономическите перспективи не покажат съществена промяна.

Източник: Bloomberg

Азия

На голямата швейцарска банка UBS отново е разрешено да играе водеща роля при първични публични предлагания (IPO) в Хонконг. Хонконгската комисия по ценни книжа и фючърси заяви, че отменя във вторник забраната след десетмесечен преглед на вътрешните процеси на банката - два месеца по-рано от първоначално планираното. В средата на март 2019 г. комисията реши, че банката и нейното местно дъщерно дружество вече нямат право да организират IPO в продължение на една година, като същевременно наложи глоба в размер на 48 млн. швейцарски франка. През ноември 2019 г. UBS отново беше глобена с 50,8 милиона швейцарски франка. Правният спор касае ролята на UBS в няколко предлагания. Една от компаниите, които станаха публични, беше ликвидирана само 14 месеца след регистрацията. След това комисията започна подобен преглед на банките, които осъществяват листването като така наречения поемател.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
14.01.2020
Dow Jones Industrial
28 939.67 (32.62)
Nasdaq Composite
9 251.33 (-22.60)
Стокови борси
14.01.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.13
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)2.1800
Unleaded gas ($US/gal.)1.6600
Gold ($US/Troy Oz.)1 553.60
Silver ($US/Troy Oz.)17.90
Platinum ($US/Troy Oz.)996.70
Hogs (cents/lb.)75.00
Live cattle (cents/lb.)127.88

       Опознай България

Архитектурно-исторически резерват Боженци

Архитектурно историческият резерват Боженци представлява малко селище с 600-годишна история, разположено на северните склонове в централната част на Стара Планина, на около 15 км източно от град Габрово. То е едно от малкото селища в България, успели да запазят изцяло старинния си вид от епохата на Българското възраждане и съхранили ценни архитектурни и етнографски паметници, сред които са уникалните двукатни и трикатни къщи, разположени на два срещуположни хълма сред обилна зеленина. Една легенда разказва историята на Боженци. Според нея, когато през 1393 г. столицата на Втората българска държава Търново пада под турско робство, овдовялата болярка Божана тръгва с децата си тръгва да търси убежище, и го намира под Балкана. Именно тук, далеч от поробителите, тя спира и поставя началото на селището, което носи нейното име. През втората половина на 18 век Боженци се развива бързо в социално и икономическо отношение, местното население се занимава предимно с търговия на вълна, кожи, восък, мед, а малка част от него и със занаятчийство – ковачество, кожухарство, абаджийство. Боженци е обявено за архитектурно-исторически резерват през 1964 г. Сред най-известните и типични паметници в селището са къщата на Дончо Попа и трикорабната църква “Пророк Илия”.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.01.2020
Българска версия: 29942, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Септември 2020
 ПВСЧПСН
36 123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
40282930    

Октомври 2020
 ПВСЧПСН
40   1234
41567891011
4212131415161718
4319202122232425
44262728293031 

Ноември 2020
 ПВСЧПСН
44      1
452345678
469101112131415
4716171819202122
4823242526272829
4930      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999