Дата на публикация: 13.12.2019 г.
Валидна до: 31.01.2020 г.

Фирмата „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД с предмет на дейност проектиране и строителство на водопроводни и канализационни мрежи търси да назначи на срочен трудов договор:

Работник

4 работни места

Описание на длъжността:

 • да извършва товаро-разтоварни и преносни работи.
 • да извършва обща работа при подготовка за ремонт на водопроводи, канализации и съоръженията към тях.
 • да почиства работната площадка и изхвърля отпадъците на определените места.
 • да сортира, товари, транспортира и разтоварва отпадъците до определените за целта места, без да допуска разпиляване.
 • да извършва работи на ръка с лопата-копае, повдига, носи, почиства, товари и разтоварва почва, разстила пясък и чакъл.
 • да носи и подрежда тухли, тръби и други строителни елементи.

Изисквания за длъжността:

 • завършено средно или основно образование;
 • най-малко 2 години опит в областта на вик строителството;

Компанията предлага:

 • възнаграждение - стандартно и допълнително - на база постигнатите резултати;
 • осигурени нощувка и транспорт от база до обект и обратно;
 • дневни надбавки или ваучери за храна;
 • ежегодни профилактични прегледи;
 • застраховка трудова злополука;

Месторабота: обекти на територията на страната, 8 часов работен ден, с променливи граници в условията на 40 часова работна седмица;

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

За контакт: гр. София 1359, ул. Д-р Петър Дертлиев 129, тел. 02 925 1444  e-mail: office@raicommerce.bg