Дата на публикация: 13.12.2019 г.
Валидна до: 31.01.2020 г.

Фирмата „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД с предмет на дейност проектиране и строителство на водопроводни и канализационни мрежи търси да назначи на срочен трудов договор:

Технически ръководител

2 работни места

Описание на длъжността:

 • изпълнява оперативно ръководство на обекти на фирмата.
 • организира работата на ръководените строителни екипи, подизпълнители.
 • дава указания и контролира изпълнението на строително - монтажните работи при стриктно спазване на технологията за строителство.
 • следи за спазването на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на труд на поверената му строителна площадка.
 • изготвя точно в определените срокове отчетните документи.
 • подготвя заявките за материали, механизация, работна сила.
 • следи за изпълнението на графика на обекта;

Изисквания за длъжността:

 • образование – завършено средно или висше техническо образование
 • опит като технически ръководител –  5 години.
 • компютърна грамотност-MS Office; Access е предимство.
 • опит в изграждането на обекти с различно предназначение.
 • опит в ръководство и контрол на строителни бригади и подизпълнители.
 • опит в отчитане на строителните дейности.
 • добри познания на нормативната уредба и добрите практики на строително инвестиционния процес.
 • да познава методите и технологиите за извършване на СМР.
 • свидетелство за правоуправление на МПС- кат.В.

Компанията предлага:

 • възнаграждение - стандартно и допълнително - на база постигнатите резултати;
 • осигурени нощувка и транспорт от база до обект и обратно;
 • дневни надбавки или ваучери за храна;
 • ежегодни профилактични прегледи;
 • застраховка трудова злополука;

Месторабота: обекти на територията на страната, 8 часов работен ден, с променливи граници в условията на 40 часова работна седмица;

Документите ще се разглеждат при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

За контакт: гр. София 1359, ул. Д-р Петър Дертлиев 129, тел. 02 925 1444  e-mail: office@raicommerce.bg