Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Община Стамболово

Територията на община Стамболово е обитавана от дълбока древност. Районът е богат с археологически паметници от всички епохи – тракийски паметници от предримската и римската епоха, старобългарски селища от средновековието. Сред най-атрактивните от тях са Тракийските скални ниши и скалните гробници край село Долно Черковище, тракийският култов комплекс Чала (село Кралево), останките от тракийските шарапани край село Долно Ботево. На територията на общината има две защитени местности – Орешари и Големия сипей, където са намерили благоприятни условия за живот 87 вида птици, сред които 21 вида от Червената книга на България: черен щъркел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, белоглав лешояд, царски орли и др. Основният поминък на населението е отглеждането на тютюн и лозя. Районът е прочут с лозовите си насаждения – 8 376 дка, концентрирани основно в землищата на селата Стамболово, Царева поляна, Поповец, Тънково, Малък извор. Тук се произвежда известното Мерло от Стамболово.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.04.2021
Българска версия: 29982, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.