Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
БИК Капиталов пазар
ISSN 1311-364X
Сряда, 02 август 2023 г., брой 6000
  България    Българска стопанска камара    Светът    Опознай България

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.08.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27780
USD   1.78289
CHF   2.03520
EUR/USD   1.0970*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   3.29%  

Продава: Парцел от 10.2 дка в Пчелински бани (Община Костенец)
Цена: 95 000 EUR

Отлична инвестиция с възможност за изграждане на атрактивен СПА-комплекс,  с добро местоположение, минерална вода и климат.

Съветите на експерта
За контакт:
тел: 0888 924185,
email: sfb@bia-bg.com

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

Общи събрания днес
  Алмар сийфуд АД - Бургас
Алуком АД - Плевен
Атлантик АД - Бургас
ДДФ Инвест АД - Русе
Делта Индъстри АД - Созопол
Дунавски драгажен флот АД - Русе
Крис АД - Пазарджик
Осъм АД - Ловеч
Пасифик Стар АД - Бургас
 
Предстоящи общи събранияОбщество и политика

Финансови новини

През май промишленото производство спадна с 8,2 на сто, като най-голям отрицателен принос имаха производството на енергийни продукти и добивната промишленост. Растеж има при производството на метални изделия, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета и на друга транспортна техника. Спадът на оборота в промишлеността достигна 26,1 на сто, като с по-голям отрицателен принос бе намалението на оборота на вътрешния пазар. В месечния обзор на българската икономика на Министерството на финансите данните са към 17 юли. Индексът на строителната продукция се повиши с 2,9 на сто поради нарастване на сградното строителство. Оборотът в търговията на дребно отчете ръст от 1,8 на сто. Броят на регистрираните безработни към края на юни достигна 142 510 души, като бе с 2,7 на сто повече спрямо края на същия месец на 2022 г. Броят на обявените свободни работни места в бюрата по труда се запази по-нисък в сравнение с нивата, наблюдавани през предходни години, отчитат експертите на финансовото министерство. Годишният темп на инфлацията се сви през юни с 1,1 процентни пункта (пр.п.) до 7,5 на сто.

Източник: 24 часа

Производството на електроенергия в България намалява с 22% в периода януари-юли 2023 година на годишна база, сочи статистиката на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). В този период електроцентралите са произвели 23,9 тераватчаса електроенергия. Има понижение и по отношение на потреблението, но в много по-ограничен мащаб - с 5% до 21,5 тераватчаса. Данните показват още срив на износа на електроенергия през периода. Разликата между износа и вноса на електроенергия е положителна в размер на 2,3 тераватчаса. Салдото преди година беше 7,8 тераватчаса, т.е. има намаление от 70 на сто. Това се дължи основно на успокояването на цените на електроенергията на европейските пазари. През миналата година България беше основен износител на електроенергия от въглищните централи, но цената на електроенергията днес прави производството им неконкурентно. През първите седем месеца на годината производството на базовите електроцентрали намалява с 26,3% до 18,9 тераватчаса. За сметка на това производството на зелените мощности се увеличава въпреки отчетения спад от 16% при водните централи, които са генерирали почти 2,2 тераватчаса електроенергия за периода.

Източник: investor.bg

Днес ви представяме бр. № 6000 на "Бизнес Индустрия Капитали" - едно добро начало!
Жечко Димитров - Управител на БИК Капиталов пазар ЕООД

С уважение към българската и международната бизнес общност, "Бизнес Индустрия Капитали" (БИК) утвърждава вече 24 години традиции и ангажираност към качествено журналистическо покритие на финансовите и корпоративни новини. От създаването си през 1999 г., "Бизнес Индустрия Капитали" се превърна във важен информационен канал за бизнес и инвеститорите в България и извън нея. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

Възможности за финансиране по Европейски проекти:

До:23.11.2023 г. -Хоризонт - Ускоряване на усвояването на приложни иновации за МСП

До:07.02.2024 г. -Хоризонт - „Иновации за трансформация“ за прехода към устойчивост на МСП (CSA)

До:22.02.2024 г. -Хоризонт - Изменение на климата и безопасност на храните

До:22.02.2024 г. -Хоризонт - Тематична мрежа за справяне с измамите с храни

Дружества
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Брой
служители
  1   Топливо АД - София   628  
  2   Газтрейд АД - София   208  
  3   Хийт енерджи ЕООД - Перник   129  
  4   ДМВ Петрол ЕООД - Русе   103  
  5   Булмаркет ДМ ЕООД - Русе   100  
  6   Газ Лоджистикс ЕАД - София   88  
  7   Стил 96 ООД - Кърджали   81  
  8   Ромпетрол България ЕАД - София   80  
  9   Галакси пауър ЕООД - Варна   66  
  10   Дизелор ЕООД - София   65  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 01.08.2023
  Обща стойност (BGN): 4 615 618.52  
Брой търгувани компании: 47
Premium 69 195.08
Standard 579 052.22
АДСИЦ 77 134.00
Структурирани 209 634.12
Облигации 3 642 688.64
BEAM - Акции: 37 914.46
BaSE - Акции: 3 698.60
Най-голяма промяна в цените
Ай ти софт ЕАД - София -7.81 %
София комерс - заложни къщи АД - София 5.00 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Повече от 10 години "Тракия икономическа зона" в Пловдив (ТИЗ) работи последователно за да се превърне в първата въглеродно неутрална индустриална зона в Европа. Според плана на ТИЗ това включва 12 отделни компонента: подобряване на логистиката за доставките, иновации в е-мобилността, професионално образование и квалификации, дигитализация, социална отговорност, оптимизирането в ползване на локалните ресурси, трансфер на знания и технологии и др. Една от най-важните инициативи е спиране на използването на питейна вода за индустриални нужди и изграждането на енергийни системи, които да позволяват производство в региона без или с нисък въглероден отпечатък. Първите стъпки в това начинание от страна на ТИЗ вече са извършени чрез построения соларен парк. Една четвърт от фирмите, подписали хартата, ползват енергия за собствени нужди от покривните си соларни системи. Предстои изграждането на нови фотоволтаични централи с мощност 20 мВт в зона "Раковски" и 5 мВт в зона "Марица" - две от 5-те подзони на "Тракия икономическа зона". "Шнайдер електрик", е и първата в страната, която ще има геотермална инсталация за своите отоплителни и енергийни нужди. Отопление и охлаждане от земята предлага българската "Ре Енерджи Инженеринг". От няколко години ТИЗ работи в партньорство и със "Ситигаз България" по проекти, чрез които се надяват да могат да изпълнят своите зелени цели - пълна въглеродна неутралност до 2040 г.

Източник: Капитал

„Алкомет“ отчита силен спад на продажбите, печалбата и производството заради забавянето на икономиката и свитото търсене на продукти от алуминий, както и понижението на цената на метала на пазарите. Компанията отчита обаче ръст на търсенето на специални и елоксирани профили, както и на продуктите ѝ, които се използват в автомобилния и соларния сектор. В тази връзка предстои пускането в редовно производство на нови мощности за елоксация на профили, което ще удвои капацитета за този вид изделия, посочва се в доклада за дейността на дружеството. Нетните приходи от продажби за първата половина на 2023 г. възлизат на над 251,6 млн. лева, което е с близо 42% по-малко в сравнение с първата половина на 2022 г. (малко над 432 млн. лева). Намалението е както в резултат на все още нестабилните пазари и редуцираните поръчки за някои изделия, което се отразява в намалени продажби в метрични тона (МТ) с над 31%, така също и на намалените стойности на основната суровина с над 23%. Продажбите на пресови изделия намаляват с 8,8% през полугодието в сравнение с полугодието на 2022 г. Спадът при стандартните профили е от 14,8%, а при боядисаните – 57,9% на годишна база.

Източник: investor.bg

Изплащането на дивидента на "Българска фондова борса" АД за 2022 г. започва на 15 август 2023 г. На проведеното на 29 юни Общо събрание на акционерите на БФБ е взето решение, според което реализираната печалба за 2022 г. след данъчно облагане в размер на над 6,868 млн. лв., се разпределя изцяло (100%) за изплащане на дивидент на акционерите. Първоначално Съветът на директорите предлагаше дивидентът да е 4,87 млн. лв., но в крайна сметка беше решено той да е 6,868 млн. лв., или 100% от печалбата на борсата. Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на общото събрание, а именно – на 13 юли 2023 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 11 юли 2023 г. 

Източник: investor.bg

Продажбите на „Софарма“ през второто тримесечие забавят ръста си в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. Продажбите за Русия и Украйна заемат най-голям дял от износа на компанията, а тези в Молдова и Беларус отчитат най-силен ръст. Фармацевтичната фирма обявява спад на продажбите в България към края на юни. Според данни на IQVIA дружеството към края на полугодието заема 2,18% от общия обем на българския фармацевтичен пазар в стойност, което го поставя на 14-та позиция. Делът на продажбите на „Софарма“ в натурално изражение е 7,62%, което поставя компанията на втора позиция. За полугодието фармацевтичната компания отчита продажби в размер на 136,848 млн. лева в сравнение със 113,228 млн. лева за същото полугодие на миналата година, което е с почти 21% повече. Компанията отчита общи приходи в размер на 140,876 млн. лева към края на юни на индивидуална основа при 116,927 млн. лева година по-рано.

Източник: investor.bg

Нетната печалба на Fibank (Първа инвестиционна банка) за първите шест месеца на тази година расте до 74.51 млн. лв.. За сравнение, преди година в края на юни положителният финансов резултат беше в размер на 30.76 млн. лева. Печалбата преди данъчно облагане за първото полугодие е 83.09 млн. лв., а печалбата преди провизии и обезценка e в размер на 144.44 млн. лева. Общите приходи от банкови операции от началото на годината възлизат на 257.48 млн. лв. (за същия период на миналата година те бяха 208.99 млн. лв.). По-високата нетна печалба на Fibank е следстие от увеличения нетен лихвен доход за периода януари – юни, който е в размер на 173.39 млн. лв. и е с ръст от 45.76 млн. лв. спрямо същия период на миналата година. Нетният доход от такси и комисиони е 69.09 млн. лв. и е с 3.71 млн. лв. по-висок спрямо първо шестмесечие година по-рано. Балансовото число на банката към края на юни достига 13.05 млн. лв., като отбелязва увеличение спрямо края на 2022 г. от 341 млн. лева. По размер на активите „Първа инвестиционна банка“ запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Източник: Банкеръ

Регулирана информация


 

Заявете участие за квалификационния REFA-курс в гр.София на тема:

Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието: 30.10-29.11.2023:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (30.10 - 10.11.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(20.11 - 29.11.2023)

Необходимото обучение за адаптиране организацията на производството към световен опит, доказан в практиката!

Заявки за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване и заплащане.Остават ограничен брой места!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София

       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Високи температури и организация на работния процес


Предстоящи събития

1-5 септември: İzmir Business Days

1-15 октомври: Възможност за представяне на български храни и напитки в гр. Подгорица, Черна гора

24-25 ноември: Девето издание на "Базар на професиите"


Актуални дискусии

До 02.08.2023: Здравеопазване: ЗИ Закона за здравето

До 03.08.2023: Земеделие: ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност

До 02.08.2023: Здравеопазване: ЗИД Закона за здравното осигуряване

До 04.08.2023: Образование: ЗИД на Закона за признаване на професионални квалификации

До 04.08.2023: Бизнес среда: ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите
       Светът

Европа

Нелегалната имиграция в Европейския съюз е нараснала с 10% през първата половина на 2023 г. в сравнение с година по-рано, съобщи Фронтекс. От началото на годината до края на юни Фронтекс съобщи за 132 370 опита за влизане в ЕС извън редовните гранични пунктове, като заяви, че те са с 10% повече, отколкото през същия период на 2022 г. Пресичането на Централното Средиземноморие съставлява половината от общия брой пристигания, като те са се увеличили от Тунис до Италия. Трафикът по всички останали маршрути към ЕС е намалял в сравнение с първата половина на 2022 г. По-рано този месец ЕС подписа споразумение с Тунис за ограничаване на незаконната имиграция към блока, решен да затегне контрола върху пристигащите по море преди общоевропейските избори след година. ЕС отдавна полага усилия за намаляване на нелегалната имиграция от Близкия изток, Африка и Азия въпреки критиките на правозащитните организации. Надзорният орган на ЕС за правата на човека заяви, че ще разследва сделката с Тунис и вече проучва дали Фронтекс спазва задълженията си в областта на правата на човека, включително задължението да спасява човешки животи в морето, като същевременно помага за управлението на външните граници на 27-членния блок.

Източник: mediapool.bg

Америка

Реактор на атомна електроцентрала в американския щат Джорджия бе пуснат в експлоатация в понеделник - за първи път от седем години, съобщи "Франс прес". САЩ не залагат на проекти с класически ядрени реактори, а отдават предимство на малки реактори. Трети енергоблок на АЕЦ "Вогтъл" (Vogtle), разположена близо до Уейнсбъро, в източната част на Джорджия, е свързан с електропреносната мрежа и може да покрие нуждите на около 500 хил. домакинства и компании, посочва операторът на централата "Джорджа пауър" (Georgia Power). Очаква се данните за стойността на трети и четвърти енергоблок да бъдат оповестени в края на 2023 г. или в началото на 2024 г., като според оценката на Общинската електрическа администрация на Джорджия те ще са приблизително 30 милиарда долара. Това е повече от двойно спрямо първоначално обявения бюджет от 14 милиарда долара. След като и четвърти енергоблок бъде пуснат в експлоатация, АЕЦ "Вогтъл" ще се превърне в най-мощната атомна централа в САЩ. Очаква се това да стане през последното тримесечие на тази година или в началото на идната година. Пуснатият трети енергоблок е първият ядрен реактор в САЩ с най-съвременната технология AP1000 от поколение III+ на "Уестингхаус" (Westinghouse). Ядрените енергоблокове с технологията AP1000 в АЕЦ "Вогтъл" са реактори с вода под налягане от поколение III+ с напълно пасивни системи за безопасност, с модулен дизайн на конструкция и имат най-ниския въглероден отпечатък на един мегават (MWe). Изградените в Китай четири реактора с технологията AP1000 днес поставят рекорди по време на тяхната търговска експлоатация, а в момента се изграждат шест нови реактора със същата технология в Китай, отбелязва "Уестингхаус". Неотдавна Полша също избра технологията AP1000 за своята ядрена програма, други девет реактора с тази технология се планира да бъдат изградени за Украйна, а през юни "Уестингхаус" обяви, че България планира да изгради ядрена мощност с технологията AP1000 на площадката на АЕЦ "Козлодуй".

Източник: Дневник

Азия

В развитите страни хората са свикнали да имат пенсии и по този начин да са финансово осигурени за старостта. За една част от жителите на Земята това е естествено и така трябва да бъде. Въпреки това има много страни по света, където пенсиите или не съществуват, или са незначителни. Една от тези страни е Индия, пише dzen.ru. В Индия все пак има пенсии. Но те са достъпни, ако сте работили дълго време в държавните служби или ако сте били в армията. А това се отнася на практика само до около 12% от населението. Към март 2023 г. средната пенсия в Индия, приблизително приравнена към световните валути, е около 30 долара. Тоест пенсии има, но те са много малки, а и ги получават изключително малка част от населението - само всеки девети човек в пенсионната възраст от многолюдната азиатска държава. Властите официално смятат, че в Индия има големи семейства, така че те могат сами да изхранват възрастни членове на фамилиите. Но в този случай няма никакви гаранции. Колкото и голяма да е една държава, в нея пак ще има бездетни хора или такива по различни причини останали без роднини. А и не всеки има добри отношения с децата и близките си. Някои отказват да помогнат на родителите си. Например в съседен Пакистан, който не е много по-различен от Индия, хората носят наказателна отговорност за издръжката на по-старото поколение. В Индия този въпрос не е разработен по никакъв начин.В Индия няма пенсии защото има зле организирана законодателна и изпълнителна система. Държавата се опитва да въведе доброволни пенсионни вноски за хората, но поради ниското доверие в системата хората не бързат да я използват. Индия става все по-развита страна и само няколко щата имат висока раждаемост. Като цяло в Индия раждаемостта вече е доближила 2 деца на жена. В близко бъдеще ще има още по-малко млади индийци. В по-старото поколение, което сега трябва да получава пенсия, в едно семейство са се родили по 10 деца, а сега са само две. Работещите плащащи данъци са по-малко от хората в пенсионна възраст. Населението продължава да застарява, продължителността на живота се увеличава. В бъдеще е просто невъзможно да се осигурят пенсии на цялото население.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
01.08.2023
Dow Jones Industrial
35 630.68 (71.15)
Nasdaq Composite
14 283.90 (-62.11)
Стокови борси
01.08.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.) 81.65
Heating oil ($US/gal.) 3.0324
Natural gas ($US/mmbtu) 2.5770
Unleaded gas ($US/gal.) 3.0324
Gold ($US/Troy Oz.) 1 981.70
Silver ($US/Troy Oz.) 24.43
Platinum ($US/Troy Oz.) 939.30
Hogs (cents/lb.) 103.83
Live cattle (cents/lb.) 181.90

       Опознай България

120 г. от избухването на Илинденско-преображенското въстание

Илинденско-Преображенско въстание е въстание в Османската империя, организирано от Вътрешната македоно-одринска революционна организация. То избухва на 2 август (20 юли, Илинден, по стария календар) 1903 година и обхваща Македония и Одринско. Въстанието отбелязва връхна точка в национално-освободителната борба на македонските и тракийски българи. След потушаването на въстанието 30 000 души от засегнатите региони на Османската империя бягат в България. Част от тях са заселени в днешна Бургаска област. Първоначално, въстанието се вдига в Битолския революционен окръг, а по-късно и в Одринско. Въпреки героизма на въстаниците численото превъзходство и по-доброто въоръжение на турската армия води до потушаването на бунта. Въстаниците от Македония и Одринска Тракия проявяват изключителен героизъм и записват светли страници в историята на нашия народ. Въпреки кратката си продължителност, по броя на участниците си Илинденско-Преображенското въстание е най-голямото българско въстание.За реклама в изданието
Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.08.2023
Българска версия: 31955, Английска версия: 3314

Общи условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политика за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999