Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 01 юли 2022 г., брой 5724
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.07.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27899
USD   1.88296
CHF   1.96368
EUR/USD   1.0387*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Автоматика АД - Хасково
Експат Бета АДСИЦ - София
Инова инвест АД - Варна
Легия АД - Раковски
Нова Деница М АД - Монтана
Осветителна техника АД - Котел
Патримониус иммобилиаре АД - София
Промишлена енергетика АД - Ямбол
Товарен автотранспорт Враца 98 АД - Враца
Търговска къща-Монтана АД - Монтана
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Печалбата на банковата система в България към 31 май 2022 г. достига 773 млн. лв., което е с 24,3% (151 млн. лв.) повече спрямо отчетената за първите пет месеца на миналата година, съобщи Българската народна банка. Принос за подобрението имат както нетният лихвен доход и нетният доход от такси и комисиони, така и нетните доходи от финансови активи и пасиви, държани за търгуване. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 199 млн. лв. към 31 май, докато преди година бяха 203 млн. лв.

Източник: investor.bg

Общият индекс на цените на производител в промишлеността през май 2022 г. нараства с 38,2% в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при: производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 83,8 на сто, преработващата промишленост - с 25,9 на сто, и добивната промишленост - с 11,3 на сто, съобщи Националният статистически институт. В преработващата промишленост значителен ръст е отчетен при: производството на химични продукти - с 40,2 на сто, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 29,4 на сто.

Източник: 24 часа

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (03.10 - 14.10.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(24.10 - 04.11.2022)
 
Заявка за участие в курса
Внимание: Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90, София

 

Дружества
Производство на електрически съоръжения за двигатели и за превозни средства, нeкласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Доландия България ЕООД - София   28 866  
  2   Сенсата технолоджис България ЕООД - София   17 645  
  3   Нурсан Отомотив ЕООД - Бургас   7 253  
  4   Язаки България ЕООД - Ямбол   5 755  
  5   Се Борднетце България ЕООД - Карнобат   4 642  
  6   Уайърлес Електрик АД - София   1 707  
  7   Чериът моторс АД - София   722  
  8   Датесо ЕООД - Свиленград   366  
  9   Палинико ООД - Варна   336  
  10   Динамо Сливен АД - Сливен   199  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.06.2022
  Обща стойност (BGN): 1 234 835.91  
Брой търгувани компании: 43
Premium 271 287.13
Standard 767 531.18
АДСИЦ 71 127.55
Структурирани 69 115.38
BEAM - Акции: 55 774.67
Най-голяма промяна в цените
Синергон холдинг АД - София 13.57 %
Инвестор.БГ АД - София -5.00 %
BaSE - Акции: 182 614.90
BaSE - АДСИЦ: 922.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Украинската минно-металургична група "Метинвест" на Ринат Ахметов и Вадим Новински обмисля да построи нов металургичен завод в България или Италия. Тя контролираше разрушения във войната мегазавод "Азовстал" в Мариупол. Инвестиционното намерение разкрива Юрий Риженков – генерален директор на "Метинвест". Важно условие за изграждането на новия завод е да бъде гарантирано, че желязната руда може да стигне до страната, в която ще се намира новото производство. Заради блокираните черноморски пристанища "Метинвест" е принудена да изнася продукцията си само по жп линии на Запад, предава Ukrainian News Agency. Украинската група вече има бизнес в България – тя притежава металургичния завод "Промет Стиил", разположен край село Дебелт в Бургаска област, където работят няколкостотин души.

Източник: expert.bg

Българско-американската софтуерна компания LucidLink набра 20 млн. долара инвестиция при 200 млн. долара оценка в рунд от серия B, което я прави един от най-скъпите стартъпи с български корени. Компанията разработва технология за свръхбърза и защитена връзка до облачни услуги с цел колаборация между различни хора, на различни места, върху един и същ файл и в едно и също време. Рундът е воден от Headline Ventures, като в него се включва и българският фонд BrightCap Ventures, който участваше и в предишните три рунда на финансиране през последните 4 години, включително и в началния.

Източник: Капитал

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ издаде общо 11 наказателни постановления за установеното незаконно строителство в участъците 4 и 5 от АМ „Хемус“, съобщиха от дирекцията. Наказателната процедура стартира през декември 2021 г. и януари 2022 г. Тогава бяха връчени актове за административно нарушение на изпълнителя „Автомагистрали“ ЕАД и строителните компании, с които има сключени договори за участъците 4 и 5 от АМ „Хемус“. Това са „АБ“ АД, „Парсек Груп“ ЕООД, „Автомагистрали Хемус“ АД и „Водно строителство Благоевград“ АД. Установеното от органите на ДНСК строителство е без одобрени инвестиционни проекти и без издадено разрешение за строеж, в нарушение на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Източник: 24 часа

Великотърновският общински съвет одобри предложението за продажбата на бившия туристически дом „Трапезица“ за 1,7 млн. лв. То беше направено след заявен интерес от страна на фирма „Вимард Инвест“ ООД за закупуване на хотелската част. Дружеството притежава верига ресторанти „Щастливеца“ и е собственик на малко над 3,4 % идеални части от сградата, намираща се на ул. „Стефан Стамболов“ 79. Община В. Търново е съсобственик на имота и притежава 93,9 % идеални части от него, но в продължение на повече от 10 г. обектът не се използва и не носи проходи. Занемаряването на хотела прави експлоатацията му като място за настаняване невъзможна.

Източник: Янтра - Велико Търново

„Агро Финанс“ АД ще изплати дивидент на акционерите си за периода от 2021 г., в който е осъществявало дейност като дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Това са решили акционерите на проведеното общо събрание. Дружеството ще разпредели брутен дивидент в размер на 0,039996 лева на акция, или общо почти 1,3 млн. лева. Това е цялата печалба в периода 1 януари 2021 – 20 април 2021 г., в който компанията е осъществявала дейност като АДСИЦ. Към края на първото тримесечие на тази година „Агро Финанс“ увеличава приходите от аренда, от продажба на имоти и печалбата. Приходите от договори за аренда и наем на компанията надвишават 2 млн. лева към края на март при 1,7 млн. лева за същия период на миналата година.

Източник: investor.bg

Регулирана информация       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

BusinessEurope: Прекомерно обременяващите изисквания за докладване няма да постигнат целите за устойчивост

Д-р Гергана Върбанова – арбитър към Арбитражния съд на БСК, участва като обучител в семинар, посветен на електронните документи

ИСС с анализ „Въздействие на присъединяването на България към еврозоната върху икономическото развитие, инфлацията и доходите в страната“


Предстоящи събития

1 юли: Обучение "Управление на проектни дейности от синдикалисти и работодатели на регионално ниво – част 1“

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 01.07.2022: Регионална политика: движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

До 04.07.2022: Здравеопазване: Законопроект за изменение на Закона за здравето /ИТН, ПП, БСП и ДБ/

До 07.07.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ПП, ДБ и БСП/

До 07.07.2022: Регионална политика:ЗИД на ЗУТ /ДБ и ПП/

До 07.07.2022: Околна среда: промени в заповед на министъра на околната среда и водите

До 15.07.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за железопътния транспортВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29.10.2022, съботно-неделен

CCNA 2 – 17.09.2022, съботно-неделен

DevNet Associate – 08.10.2022, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Швейцария иска да разшири запасите си от храна за спешни случаи, за да се увери, че няма да бъде засегната от недостиг на кафе, зърно и захар, причинен от проблеми по веригите за доставки, промените на климата и конфликти като този в Украйна. Нарастващото население и промените в производството на храни са накарали правителството да обмисли увеличаване на запасите от три-четиримесечно в момента до шестмесечно потребление. Например това би означавало рязко увеличение на 160 000 тона зърно, съхранявано в силози из цялата страна, до нива, наблюдавани за последно през 80-те години. Страната планира също така да изгради още силози, за да съхранява повече фуражи, пшеница и ориз по държавни договори с близо 100 производители на храни. Ако правителството одобри това предложение, новите силози ще бъдат изградени през следващото десетилетие.

Източник: БТА

Америка

Hyundai Motor Co. и две други звена на южнокорейската индустриална група планират да обособят съвместен бизнес в САЩ, за да проучват различните бизнес възможности, съобщава четвъртия по пазарен дял в света автомобилен производител. През май Hyundai Motor Group заяви, че планира да инвестира повече от 10 млрд. долара в САЩ до 2025 г., за да засили сътрудничеството си с американски фирми в областта на модерните технологии. Планираното предприятие, условно наречено HMG Global, ще бъде създадено в Делауер и ще бъде финансирано от трите водещи подразделения на Hyundai - Hyundai Motor Co., Kia Corp. и Hyundai Mobis Co. „Създаването на новия филиал ще ни позволи по-бързо да инвестираме в технологични компании в САЩ, където се намират много иновативни фирми“, съобщава групата. Hyundai Motor и неговият по-малък филиал Kia заедно ще вложат 578 млн. долара в новото американско подразделение. 

Източник: investor.bg

Азия

Независимо от това, че общият обем на внос на въглища в Китай намаля, страната значително увеличи закупуването на руски въглища от май, по данни на S&P Global Market Intelligence. Това е така, основно защото Русия предлага много големи отстъпки в сравнение с преобладаващите международни цени на въглищата. Понастоящем основните износители на въглища за Китай са Индонезия, Русия и Монголия. Доставките на руски въглища за Китай по море през първите 28 дни на юни са се увеличили с 55% до 6,2 милиона тона в сравнение със същия период на миналата година. А за май доставките по море на руски въглища за Китай също нараснаха - с 20% на годишна база до 5,5 милиона тона. Но и в самия Китай добивът на въглища също се увеличава, което в известна степен обяснява намаления като цяло внос. Въпреки намаленото търсене като цяло и увеличения добив на въглища в страната, от май 2022 г. Китай купува значително повече руски въглища.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
30.06.2022
Dow Jones Industrial
30 775.43 (-253.88)
Nasdaq Composite
11 028.70 (-149.16)
Стокови борси
30.06.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)105.41
Heating oil ($US/gal.)3.8500
Natural gas ($US/mmbtu)5.6700
Unleaded gas ($US/gal.)3.5300
Gold ($US/Troy Oz.)1 802.00
Silver ($US/Troy Oz.)20.12
Platinum ($US/Troy Oz.)883.60
Hogs (cents/lb.)102.10
Live cattle (cents/lb.)132.58

       Опознай България

Нос Калиакра

Нос Калиакра e вдаден 2 км навътре в морето, на 12 км източно от Каварна и 60 км североизточно от Варна. Брегът е стръмен с отвесни скали, които се спускат 70 метра надолу към морето. Районът е изключително трудно достъпен, което може би е основната причина навремето там да бъде построена древна крепост, наречена Тиризис. През вековете тя е била обитавана от траки, римляни, византийци и българи. Според преданията в нея са били укрити съкровищата на наследника на Александър Велики - Лизимах. Част от древната материална култура може да се види в малкия музей, приютен под една варовикова пещера. Разказва се и легенда за българските момичета, които са се хвърлили от високия нос, вплели косите си една в друга, за да не бъдат помохамеданчени от турците. Името Калиакра в превод означава "Красив нос". Нарекли го така заради пурпурния цвят на скалистите му брегове. Нос Калиакра е обявен за защитена територия през 1941 г. Оттогава е разширявана трикратно. В момента, резерватът обхваща територия от 687.5 хектара и е едно от малкото места в България, където се среща прочутият тюлен монах, един от най – редките представители на черноморската фауна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.07.2022
Българска версия: 30291, Английска версия: 2918

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999