Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 02 юни 2022 г., брой 5703
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(02.06.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29671
USD   1.82583
CHF   1.89794
EUR/USD   1.0712*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Ахат МДИ АД - София
Екс Депт АД - София
Капман Дебтс Мениджмънт АД - София
Марисан & Колев АД - Русе
Металопак АД - Карнобат
Преслав-Автомобилни Надстройки АД - Велики Преслав
Странджа Автотранспорт АД - Царево
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Европейската комисия отчете, че България все още не изпълнява две от изискванията за присъединяване към еврозоната. Страната не отговаря на показателите за стабилност на цените и за законодателство, изцяло съобразено с правилата на ЕС. Комисията пояснява, че у нас инфлацията на потребителските цени е неравномерна. Отчита се, че най-новите данни за нашата страна показват висока инфлация, причинена от ръста на цените на енергията. Очакванията са в следващия доклад догодина да се отчете положителна промяна, защото инфлационният натиск се приема за временен и се предвижда да спадне чувствително.

Източник: БТА

Природният газ да поевтинее през юни 2022 г., предлага "Булгаргаз". Комисията за енергийно и водно регулиране е публикувала разчетите на държавният доставчик, според които цената за този месец ще 141,28 лв./MWh. За сравнение цената за май беше 162,17 лв./MWh, т.е. значително по-висока. В края на април "Газпром" спря доставките за "Булгаргаз", след като страната ни отказа да приеме промените в схемата на плащане и не откри допълнителна разплащателна сметка в рубли в Газпромбанк - Москва, а преведе сумата за май по обичайния начин в долари - както е по договор. Руската страна върна доларите и спря газа за България, което наложи да се търсят спешно алтернативи. Междувременно българското правителство и "Булгаргаз" успяха на договорят внос на американски втечнен газ.

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на кухненски мебели, без столове
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Кронос Ко ЕООД - Пловдив   1 346  
  2   Средна гора АД - Стара Загора   380  
  3   Диалог ЕООД - Пловдив   214  
  4   Мебели Димов ООД - Силистра   198  
  5   Анжела Лазова - Висота ЕТ - Благоевград   167  
  6   Краб 2004 ООД - Варна   133  
  7   Сталид ЕООД - Ловеч   102  
  8   Спринт 73 ООД - Търговище   93  
  9   Перфект Мебел ЕООД - София   71  
  10   Зора Стил ООД - София   65  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 01.06.2022
  Обща стойност (BGN): 2 718 966.88  
Брой търгувани компании: 35
Premium 242 002.85
Standard 1 772 479.66
АДСИЦ 573 681.75
Структурирани 13 560.00
BEAM - Акции: 117 242.62
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -10.77 %
Софарма АД - София 6.81 %
BaSE - Акции: 4 264 432.94
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Компанията за производство на отоплителни и климатични системи за автомобили Eberspaecher (Ебершпехер) ще инвестира в производството на електрически нагреватели в България. Ново предприятие ще бъде построено в Русе, близо до границата с Румъния, до края на лятото на 2023 г., съобщиха от кметството в крайдунавския град. Новосъздаденото дъщерно дружество Ебершпехер България ще отговаря за местните дейности. С тази стъпка доставчикът на автомобили отговаря на силно нарасналото търсене на европейския пазар. В русенската индустриална зона Слатина, Ебершпехер избра парцел с площ от около 80 000 квадратни метра. През следващите месеци ще бъде изградена нова сграда, за да може производството на нисковолтови и високоволтови нагреватели да започне до края на 2023 г. За да задоволи високото търсене, временно решение за производство ще стартира в Русе през януари 2023 г., до окончателното завършване на новата сграда.

Източник: money.bg

"ВиК" ЕООД - гр. Плевен ще инвестира над 17 млн. лв. собствени средства за модернизиране на 82 км ВиК мрежи в новия регулаторен период, съобщиха от дружеството. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е одобрила бизнес плана за развитието му за периода 2022 - 2026 г. С него са утвърдени и цени на ВиК услугите за 5-годишния регулаторен период. Новата цена на водата за битови и приравнени към тях потребители е от 4,01 лв./куб. м. с ДДС. "ВиК" ЕООД - Плевен планира да инвестира през настоящата 2022 г. средства за обновяване на Вик мрежата в размер на 3,307 млн. лв., като ще бъдат подменени 14 км. водопроводна мрежа.

Източник: БТА

БДЖ ще сезира прокуратурата за опит за измама при разпореждане с имоти на дружеството “БДЖ-Трансимпекс” АД, съобщават от министерството на транспорта. “БДЖ-Трансимпекс” е контролирано през годините от Васил Божков, а от началото на януари 2022 г. собственик на 65% от капитала на дружеството е “Капитол Билд 2”, което е съсобственост на Илиян Филипов. Опитите да се прехвърлят имотите в ущърб на “БДЖ – Трансимпекс” АД, започват от февруари 2022 г. Единият от собствениците на транспортната фирма ПИМК, в качеството си на член на съвета на директорите на дружеството, в което БДЖ има 35%, е гласувал, заедно с другите двама членове, за прехвърлянето на терен с размер 49 декара към трето дружество. Съветът на директорите на “БДЖ-Трансимпекс” е приел като цена за апорта “пазарна” оценка от 60 евро за кв.м, а цените на терените в района са не по-ниски от 350 – 400 евро. Теренът се намира в района на Централна гара София.

Източник: 24 часа

Новият собственик на ЧЕЗ България - Еврохолд България АД, отбелязва рекордно високи приходи и почти тройно увеличение на печалбата си през първото тримесечие на 2022 г., показва консолидираният отчет на холдинга за периода. Общите приходи от януари до края на март скачат повече от четири пъти до над 1.67 млрд. лева. Енергийният бизнес формира малко над половината от постъпленията на групово ниво за периода. Принос за растежа има и увеличеният премиен приход от застрахователна дейност, реализиран от Eвроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) на по-новите за групата пазари. Енергийният бизнес допринася съществено и за повишаването на рентабилността на холдинга. Оперативната печалба (EBITDA) от тази дейност надхвърля 71 млн. лева за периода.

Източник: money.bg

„Индустриален холдинг България“ АД отчита 106% ръст на консолидираната печалба до 9,53 млн. лв. за първото тримесечие на 2022 г. Повишението е голямо, но като абсолютна сума консолидираната печалба намалява спрямо по 13 млн. лв. за предходните три тримесечия (второ, трето и четвърто на 2021 г.). Основните приходи на „Индустриален холдинг България“ са от четирите собствени (на дъщерни дружества) транспортни кораба. Консолидираните продажби на „ИХБ“ се увеличават с 40% на годишна база до 32 млн. лв. за януари-март 2022 г. Те обаче са по-ниски спрямо 36,6 млн. лв. средно за второто, третото и четвъртото тримесечие на 2021 г. Разходите за възнаграждения се увеличават с 14% на годишна база до 6,3 млн. лв. за януари-март 2022 г. От холдинга съобщават, че корабите на групата плават с български екипажи, чието набиране е трудно заради конвертируемия характер на професиите им и ограничения брой подготвени кадри.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 

Предстоящи събития

2 юни: Безплатен уебинар: "Дигитална трансформация – интелигентно управление на договори“

7 юни: Извънредно заседание на НСТС

7 юни – 7 юли: Курс по Английски език за социален диалог 3

8 юни: Hационален протест - състезание на птицевъдите в България

8-22 юни: Обучения „Кръгова икономика – добри практики“

7-8 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo

10 юни: Обучение по ЗБУТ (София)

10 юни: Kонференция "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход"

15-17 юни: Годишна среща на членовете на АБТТА

15 юни: Уебинар „Счетоводни и правни аспекти при създаване и управление на онлайн магазин“

15 юни: Next Level HR

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 06.06.2022: Регионална политика: Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване

До 08.06.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за пътищата /МС/

До 09.06.2022: Наука и технологии: Националната програма за полярни изследвания

До 11.06.2022: Здравеопазване: Законопроект за изменение на Закона за здравето /ИТН, ПП, БСП и ДБ/

До 12.06.2022: Култура: приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

До 13.06.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Търговския закон

До 15.06.2022: Образование: квалификация по професията „Техник-металург“

До 16.06.2022: Бизнес среда: Устройствен правилник на Българския институт по метрология

До 17.06.2022: Земеделие: Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

До 20.06.2022: Транспорт: придобиване на правоспособност за управление на МПС

До 30.05.2022: Енергетика: таксите по Закона за подземните богатства

До 24.06.2022: Образование: списък на работодателите, които имат право да сключват договори по ЗВО

До 24.06.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 8 октомври 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Някои членове на ОПЕК проучват идеята за временно прекратяване на участието на Русия в споразуменията за добив на петрол, тъй като западните санкции и частичната европейска забрана започват да подкопават възможностите на Москва да изпомпва повече петрол. Освобождаването на Русия от целите за добив на петрол би могло да проправи пътя на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и други производители от Организацията на страните износителки на петрол да изпомпват значително повече суров петрол - нещо, за което САЩ и европейските държави ги притискат, след като инвазията в Украйна доведе до покачване на цените на суровината до над 100 долара за барел. През миналата година Русия, един от трите най-големи производители на петрол в света, се договори с ОПЕК и девет държави, които не са членки на ОПЕК, да изпомпва повече суров петрол всеки месец, но сега се очаква добивът ѝ да намалее с около 8% тази година.

Източник: economic.bg

Америка

Икономическият растеж се е забавил през последните седмици в някои части на САЩ, посочват от Федералния резерв. „Четири области изрично отбелязват, че темпът на растеж се е забавил от предходния период насам“, казва централната банка в своята Бежова книга, публикувана в сряда. Докладът се основава на данни от 12-те региона на централната банка за периода до 23 май и се обобщава от Фед за Филаделфия. Отделен доклад, публикуван в сряда от министерството на труда на САЩ показа, че новите работни места в страната са намалели през април от рекорда си през предходния месец, но въпреки това размерът им остава повишен. Съотношението остава приблизително две работни места за всеки безработен американец. Това не носи успокоение на работодателите, които продължават да се затрудняват с привличането и задържането на персонал. Ръководството на Фед увеличи основната лихва с половин пункт през май и сигнализира за подобна мярка и през юни и юли в опит да ограничат ускоряващата се инфлация.

Източник: investor.bg

Азия

Индия скоро ще започне преговори с Русия, Австралия, Индонезия и ЮАР за внос на въглища на преференциални цени като спешна мярка. Целта е да се избегне недостиг на гориво за електроцентралите на страната и да се натрупат резерви, цитирайки правителствени служители. Преговорите между правителствата ще се водят от Министерството на външните работи, с участието на Министерствата на финансите, на Министерството на въглищата и енергетиката, както и държавната компания Coal India. Рязкото нарастване на консумацията на електроенергия в Индия доведе до изчерпване на запасите от гориво на електроцентралите. Общо 84 електроцентрали, работещи с индийски въглища, имат по-малко от една четвърт от необходимите запаси, а 9 работещи с вносни въглища, почти са привършили запасите си. "Планът е да се получават въглища по договорени цени от най-големите въгледобивни страни - Русия, Австралия, Индонезия и ЮАР".

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
01.06.2022
Dow Jones Industrial
32 813.23 (-176.89)
Nasdaq Composite
11 994.50 (-86.93)
Стокови борси
01.06.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)112.93
Heating oil ($US/gal.)4.0900
Natural gas ($US/mmbtu)8.7400
Unleaded gas ($US/gal.)4.0500
Gold ($US/Troy Oz.)1 847.60
Silver ($US/Troy Oz.)21.83
Platinum ($US/Troy Oz.)989.90
Hogs (cents/lb.)112.42
Live cattle (cents/lb.)132.90

       Опознай България

Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България се чества на 2 юни. За пръв път се отбелязва през 1884 г. във Враца и Пловдив. Официално се чества от 1901 г. с тържествената церемония на връх Вола. На 2 юни 1948 г. точно в 12 часа е даден първият сигнал за едноминутно мълчание в цялата страна. По традиция в този ден се организира всенародно поклонение на връх Околчица във Врачанския балкан – лобното място на великия поет и революционер.
Христо Ботев е роден на 25 декември 1847 г. (нов стил - 6 януари 1848 г.) в гр. Калофер в семейството на даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. Първоначално (1854-1858) учи в Карлово, по-късно се завръща в Калофер, продължава учението си под ръководството на своя баща и през 1863 г. завършва калоферското училище. Октомври същата година заминава за Русия и се записва като частен ученик във Втора Одеска гимназия, от която е изключен през 1865 г. Известно време е учител в бесарабското село Задунаевка. През 1867 г. се завръща в Калофер, започва да проповядва бунт срещу чорбаджии и турци, след което окончателно напуска Калофер. От октомври 1867 г. живее в Румъния. През следващите години се мести от град на град, известно време живее заедно с Левски. През 1872 г. е арестуван за конспиративна революционна дейност и изпратен във Фокшанския затвор, но освободен вследствие застъпничеството на Левски и Каравелов. През май 1876 г. вследствие новината за Априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, става неин войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба "Радецки" и на 17 май заставят капитана да спре на българския бряг. На 20 май 1876 г. (2 юни - нов стил) е последният тежък бой - привечер след сражението куршум пронизва Ботев.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 02.06.2022
Българска версия: 30299, Английска версия: 2919

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999