Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 25 май 2022 г., брой 5698
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(25.05.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30687
USD   1.83491
CHF   1.89702
EUR/USD   1.0720*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Албена С АД - Сливен
Белла-Стил АД - Петрич
БИСС-91 АД - Пловдив
Калабак 2000 АД - Първомай - Бл
Мехатроника АД - Габрово
Славянка АД - Бургас
Слънчо АД - Свищов
Търново-авто инвест АД - Велико Търново
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Европейската комисия (ЕК) отправи серия от предупреждения към България в пролетния пакет от документи, свързани с координирането на икономическата и фискална политика в съюза. В специфичните препоръки, отправени към България, ЕК предупреждава, че ръстът на текущите държавни разходи в България започва да излиза от контрол. Някои от мерките, които държавата финансира покрай енергийната криза, не са таргетирани. България нарушава нивата за допустим дефицит, като ЕК засега се въздържа от решение и есента ще прецени дали да открие процедура за прекомерен дефицит за всички-държави членки, които не спазват ограничението.

Източник: Сега

Вземанията по заеми отпуснати от дружествата, специализирани в кредитиране, са нараснали до сумата от 3.91 млрд. лв., което представлява 2.7% от БВП на страната ни, отчита Българска народна банка по данни от края на март 2022 година. Тук става въпрос за всички кредитни институции с такъв предмет на дейност извън банките, с изключение на лизинговите дружества. За сравнение кредитният портфейл на небанковите институции преди година е бил в размер на 3.13 млрд. лв. (2.4% от БВП). Сумите по вземанията се увеличават с 24.9% (777.9 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2021-а и с 5.5% (204.5 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2021 година.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Леми Трафо ЕАД - Перник   8 506  
  2   Сименс ЕООД - София   5 688  
  3   АК Магнит АД - Годеч   3 634  
  4   Елпром Трафо СН АД - Кюстендил   2 307  
  5   Балканкар-ЗПДЕА Г. Костов АД - София   1 505  
  6   Инкомс-токоизправители АД - Перник   759  
  7   Елпром Трафо ЕАД - Кюстендил   665  
  8   Централна енергоремонтна база ЕАД - София   656  
  9   АМК задвижваща и управляваща техника ЕООД - Габрово   548  
  10   Юни-М 01 ООД - Войводиново   499  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 23.05.2022
  Обща стойност (BGN): 4 213 465.04  
Брой търгувани компании: 47
Premium 78 311.28
Standard 1 605 885.98
АДСИЦ 64 827.86
Структурирани 8 567.50
Облигации 2 430 073.11
Права 1 871.81
BEAM - Акции: 23 927.51
Най-голяма промяна в цените
Алфа България АД - София 5.50 %
Синергон холдинг АД - София -5.48 %
BaSE - Акции: 7 161.32
BaSE - АДСИЦ: 16.77
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Инвестиция за над 80 млн. лева планира високотехнологичната компания Intuitive, специализирана в производството на техника за роботизирана хирургия и минимално инвазивни грижи. Компанията ще инвестира в построяването на модерна производствена база в Първомай, област Пловдив, с което ще увеличи производствения си капацитет на 3D ендоскопи за роботизирана хирургия и ще разшири развитието си в Европа. Новото съоръжение ще увеличи производствения капацитет на 3D ендоскопи, използвани глобално в роботизирана хирургична система „Да Винчи“ на Intuitive, които до момента се произвеждат в Германия. Инвестицията в България ще доведе до разкриване на повече от 100 нови работни места, с потенциал да достигнат до над 300 в близките няколко години.

Източник: investor.bg

Българският фонд за рискови инвестиции BrightCap Ventures вложи 200 хил. евро в чешки стартъп - компанията за мониторинг на сърдечното здраве Kardi-AI. Паралелно с BrightCap и чешкият фонд DEPO Ventures е вложил 75 хил. евро, а останалите 75 хил. евро в сделката са набрани от физически лица. Това е първи инвестиционен рунд за развиващата се Kardi-AI. За да инвестира в компанията, от BrightCap Ventures са изисквали 50% от R&D дейността на дружеството да се осъществява в България. По платформата е започнато работа през ноември, като досега са инвестирани 60 хил. евро. Kardi-AI е софтуер за изследване на здравето на сърцето, който извършва мониторинг на сърдечния ритъм, подобно на медицински холтер. Първоначалният пазар ще бъде в Чехия.

Източник: Капитал

Еднолично акционерно дружество „Индустриален парк – Ряховец“ беше създадено в Горна Оряховица с единодушно решение на общинския съвет. Общинската фирма ще развива имоти с площ над 300 дка в близост до летището, които кметството получи от Министерството на отбраната. Капиталът на дружеството е 100 000 лева, разпределени в 1000 акции. Новата общинска фирма ще възлага проектиране на инфраструктурата на индустриалния парк, за който ще привлича инвеститори и ще извършва търговска дейност, отдавайки под наем и впоследствие продавайки имотите в търговско-логистичната зона. Друг местен индустриален парк „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“, вече е вписан в регистъра на индустриалните паркове. Той е разположен на мястото на бившите казарми в крайдунавския град и е с излаз на самата река. Стратегическата за местния и регионалния бизнес зона е с площ от 320 дка.

Източник: Борба - Велико Търново

Избрани са тримата представители на държавата в ръководството на "Автомагистрали" ЕАД, съобщиха от регионалното министерство. Людмила Василева, Димитър Пенев и Георги Попов са избраните представители на държавата в Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД. Тримата са участвали в публичния конкурс за ново ръководство, обявен от министерството на регионалното развитие и благоустройството. В конкурса са участвали 26 кандидати. Членовете на Съвета на директорите на "Автомагистрали" ЕАД са петима. Двама се избират от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Конкурсът за независимите представители ще бъде проведен отново.

Източник: Сега

Общото събрание на акционерите на „Банка ДСК“ е взело решение реализираната през 2021 година печалба, възлизаща на 393 588 502.59 лeва след облагане с данъци, да бъде разпределена под формата на дивидент. „Банка ДСК“ е собственост на унгарската Банка OTP - банката-майка на Група ОТП, която е най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер на пазара в Централна и Югоизточна Европа.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 

Предстоящи събития

24-25 май: Двустранни срещи (B2B) по време на Applied AI Conference 2022

26 май: Представяне на проект BE-Rural пред студенти от Тракийския университет

27 май: Представяне на виртуален биомагазин в Стара Загора

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022

7-8 юни: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo

10 юни: Обучение по ЗБУТ (София)

10 юни: Kонференция "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход"

15 юни: Next Level HR

7 октомври: Обучение по ЗБУТ (Добрич)


Актуални дискусии

До 27.05.2022: Земеделие: изискванията към преработените храни на зърнена основа

До 27.05.2022: Транспорт: Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство

До 30.05.2022: Социална политика и заетост: промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

До 30.05.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/

До 30.05.2022: Образование: Закона за кредитиране на студенти и докторанти

До 30.05.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за задълженията и договорите /МС/

До 30.05.2022: Бизнес среда: ЗИД на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

До 01.06.2022: Околна среда: промени в Правилника за устройството и дейността на НИМХ

До 06.06.2022: Регионална политика: Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване

До 11.06.2022: Здравеопазване: Законопроект за изменение на Закона за здравето /ИТН, ПП, БСП и ДБ/

До 12.06.2022: Култура: приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

До 13.06.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Търговския закон

До 15.06.2022: Образование: квалификация по професията „Техник-металург“

До 16.06.2022: Бизнес среда: Устройствен правилник на Българския институт по метрология

До 17.06.2022: Земеделие: Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

До 20.06.2022: Транспорт: придобиване на правоспособност за управление на МПС

До 30.05.2022: Енергетика: таксите по Закона за подземните богатства

До 24.06.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на ЗДДС /ДБ, ПП, ИТН и БСП/Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 8 октомври 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Испанското правителство прие план на стойност 12 милиарда евро за производство на микрочипове и полупроводници. Целта е превръщането на Испания в "еталон" в този стратегически сектор, изпитващ голям недостиг. С тази инициатива, финансирана със средства от европейския план за възстановяване след КОВИД-19, Испания "започва надпревара, за да се превърне в еталон в полупроводниковата индустрия", заяви испанският министър-председател Педро Санчес. Идеята е "да се създаде стабилна екосистема за бъдещето на компютрите в Европа и да се привлекат големи инвестиции", допълни Санчес, който се срещна на форума в Давос с шефа на американския гигант за чипове Intel Пат Гелсингър и с шефа на Qualcomm Кристиано Амон. Полупроводниците, които се произвеждат основно в Азия, са от съществено значение за производството на автомобили, смартфони и медицинска техника. През миналата година те са представлявали глобален пазар на стойност 600 милиарда евро. 

Източник: БТА

Америка

САЩ няма да продължат действието на генералния лиценз, който позволява на Русия да извършва плащания към държателите на руски държавни ценни книжа в САЩ. Това би могло да доближи Русия до обявяването на дефолт по външния дълг в резултат на натиска на Вашингтон след руската инвазия в Украйна. Американското министерство на финансите обяви на страницата си в интернет във вторник, че няма да удължи лиценза,. Досега лицензът позволяваше на Москва да извършва плащания по дълга си и да избегне дефолт. Русия има да извърши почти 2 млрд. долара плащания по държавните си ценни книжа до края на годината. В петък Москва извърши предсрочни плащания по две свои дългови емисии - едната деноминирана в евро, а другата в долари - една седмица преди падежа. Следващите плащания, които Русия трябва да направи по външния си дълг, са с падеж на 23 юни. Както и останалите руски държавни ценни книжа, и тези имат гратисен период от 30 дни, което означава, че Русия ще обяви дефолт в края на юли, освен при слабо вероятния вариант войната в Украйна да завърши по-рано.

Източник: БТА

Азия

Компанията за ваканционни наеми Airbnb Inc заяви, че ще затвори всички обяви за континентален Китай от 30 юли. С това решение компанията се присъединява към дългия списък от западни интернет платформи, които се отказват от китайския пазар. Компанията направи съобщението в писмо, публикувано в официалния ѝ акаунт в WeChat. Обръщението е адресирано към китайските потребители, като не се уточняват причините за вземането на това решение. Базираната в Сан Франциско компания заяви, че китайските потребители ще имат право да си резервират престой и преживявания в чужбина. „Взехме трудното решение да пренасочим усилията си в Китай върху изходящите пътувания и да спрем публикуването на обяви на домакини в Китай считано от 30 юли 2022 г.“, посочва се в писмото, подписано от Нейтън Блечарчик, съосновател на Airbnb. Aribnb се присъединява към други западни интернет фирми, сред които Linkedin и Yahoo, които се оттеглиха от Китай като знак за отделянето на интернета на втората по големина икономика в света и голяма част от останалия свят.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
24.05.2022
Dow Jones Industrial
31 928.62 (48.38)
Nasdaq Composite
11 264.50 (-270.83)
Стокови борси
24.05.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)111.06
Heating oil ($US/gal.)3.6900
Natural gas ($US/mmbtu)8.8400
Unleaded gas ($US/gal.)3.7300
Gold ($US/Troy Oz.)1 860.80
Silver ($US/Troy Oz.)22.06
Platinum ($US/Troy Oz.)944.20
Hogs (cents/lb.)109.05
Live cattle (cents/lb.)132.75

       Опознай България

Село Чифлик

Курортното селище Чифлик е разположено по най-горното поречие на река Бели Осъм на около 750 м надморска височина, в подножието на Средна Стара планина, на територията на община Троян. Намира се на 160 км североизточно от София и на 15 км югозападно от гр. Троян. Природата тук е изключително живописна, с алпийски характер. Тук се намират природни забележителности, част от Национален парк Централен Балкан. Зимата тук е мека, лятото е прохладно, а въздухът е кристално чист В близост до село Чифлик се намира термален извор с гореща минерална вода 52°C, която има ценни лечебни качества. По състав тя се доближава до тази в Горна Баня, Банкя, Хисар, Момина чешма и Вършец и може да се използва за лечение при много заболявания.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.05.2022
Българска версия: 30302, Английска версия: 2914

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999