Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 14 април 2022 г., брой 5673
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(14.04.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.34850
USD   1.80660
CHF   1.93340
EUR/USD   1.0826*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

Най-честите ESEF предизвикателства и техните решения
Считано от 01.01.2020 г. всички публични компании в ЕС са задължени да изготвят и представят своите финансови отчети съгласно ESEF.
Кои са най-честите предизвикателства и техните решения при изготвяне на съвместими с ESEF годишни финансови отчети?
Научете повече >>

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  БГ Енерджи ДМ АД - Долна Митрополия
БСЕ АД - Бургас
Бусофт Инженеринг АД - Бургас
Марицатекс АД - Пловдив
Нестле България АД - София
Предприятие за производство на мебели АД - София
ТК ХОЛД АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Кабинетът реши 50% от печалбата на държавните дружества и на търговските дружества с държавно участие за 2021 г. да отиде в държавния бюджет като дивидент. Размерът на отчисленията от печалбата - дивидент, е в съответствие с текущите нужди на бюджета, предизвикани от усложнената международна ситуация. Това не се отнася за печалбите на лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране.

Източник: 24 часа

Българският износ през първите два месеца на 2022 година е на стойност 12.9 млрд. лв., което е ръст от 31% спрямо същия период на 2021 г. Номинално експортът през януари и февруари е с 37% повече и в сравнение с предкризисната 2019 г. Данните се основават на паричната оценка за продадените зад граница български продукти, а не на тяхното количество, затова ръстът вероятно се дължи и на по-високите цени на стоките. Трябва да се има предвид и базовият ефект - през февруари 2021 г. износът точно започва да се възстановява след спада по време на пандемията.

Източник: Капитал

 
Концесии

Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-21 Хан Аспарух“ е удължено с две години с допълнително споразумение към договора с представители на проучващите компании – „Тотал Енерджис ЕП България“ Б.В. и „ОМВ Офшор България“ ГмбХ. От „Тотал Енерджис ЕП България“ Б.В. и „ОМВ Офшор България“ ГмбХ мотивират искането си за удължаване с идентифицирана до момента перспективна площ, която дава възможност за допълнително тестване на блока за потенциални залежи.

Източник: 3e News

Дружества
Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Нямуно Банга ООД - Тополи   6 397  
  2   Дидис ООД - Шумен   4 331  
  3   Юръпиън Бединг Къмпани ЕАД - Дряново   2 260  
  4   Алиана ООД - Хасково   1 704  
  5   Сигнал ЕООД - Габрово   687  
  6   Хилцингер-Полирни технологии ООД - Лясковец   535  
  7   Искра ООД - Първомай   427  
  8   Текстил Трейд ООД - София   187  
  9   Престиж Аква ООД - София   185  
  10   Николов и синове АД - Първомай   174  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 13.04.2022
  Обща стойност (BGN): 777 708.10  
Брой търгувани компании: 46
Premium 46 058.10
Standard 502 188.89
АДСИЦ 184 907.26
Структурирани 15 742.10
BEAM - Акции: 28 811.76
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF ФОНД - София 106.32 %
БТФ Expat Hungary BUX UCITS ETF ФОНД - София -23.81 %
BaSE - Акции: 1 849.55
BaSE - АДСИЦ: 17 397.25
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

След като БНБ вдигна забраната за разпределяне на дивиденти, поне половината от печалбата на банките за 2021 година ще отиде към акционерите им. Това става ясно от протокола на общото събрание на втората по активи ДСК, където е решено целият й финансов резултат от 393.5 млн. лв. да бъде раздаден като дивидент. В поканата за общо събрание на Уникредит Булбанк също беше предвидено аналогично печалбата й от 313.8 млн. лв. да се разпредели на акционерите. То беше насрочено за 7 април. Общото събрание на Алианц банк България, също е решило за 4.8 млн. лв. дивидент. Така дори и от останалите банки да няма съществени дивиденти сумата надхвърля 710 млн. лв., или над половината от отчетените малко над 1.4 млрд. лв. печалба за целия сектор.

Източник: Капитал

Производителят на компоненти за дизелови и електрически автомобили „ВОСС Аутомотив България“ ЕООД предвижда да наеме нови сто работника за завода си край ловешкото село Баховица, съобщават от Община Ловеч. В момента германската фирма е осигурила работа на над 500 служители. От следващия месец към продуктовото портфолио ще бъдат добавени компоненти за въздушно окачване на тежкотоварни превозни средства. „ВОСС“ вече се подготвя и за пред-серийно производство на нови системи за охлаждане на батерии за електрически автомобили, чиято доставка се очаква да започне след 2023 г.

Източник: БТА

Националната електрическа компания (НЕК) ще възстанови до 15 април 2022 г. предоставената й от Министерството на енергетиката възмездна финансова помощ за изплащане на присъдените суми по арбитражното дело между дружеството и "Атомстройекспорт" АД. Предоставените на НЕК средства във връзка с делото са в размер 1 176 660 837 лв., представляващи левовата равностойност на 601 617 133 евро. С изменения по предходни документи на правителството определеният срок за възстановяване на временната помощ бе съкратен, като от декември 2023 г. се промени на 31 март 2022 г. С одобрените сега проекти срокът е коригиран от 31 март т.г. на 15 април т.г.

Източник: БТА

Дъщерно дружество на „Телелинк БСГ“ АД ще е част от Консорциум „Дигитална раница“ ДЗЗД и ще извърши работи за 11 045 266,85 лв., съобщи холдингът. Дъщерното дружество е „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, а общата работа на консорциума за Министерството на образованието и науката е за 25 836 881,51 лв. Проектът е „Доставка и внедряване на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) и модули към нея“. Консолидираните продажби на „Телелинк Бизнес Сървисис груп“ АД за 2021 г. са за 166 млн. лв. при ръст спрямо 136 млн. лв. за 2020 г. Консолидираната печалба на групата намалява минимално до 12,2 млн. лв. за 2021 г. от 12,6 млн. лв. за 2020 г.

Източник: investor.bg

Част от приватизираната „Българска оризарна“ в Пловдив вече е собственост на агрохолдинг от Севлиево. „Балеа груп“ чрез една от деветте си фирми - „Балджиеви 91“ ООД, е закупила административни сгради, силози и свободни площи от бившата оризова фабрика, която се простира върху 50 дка в Северната индустриална зона на града. В инвестиционното предложение на "Балджиеви 91" до РИОСВ-Пловдив е посочено, че дружеството предвижда реконструкция на съществуваща силозна база и изграждане на нови силозни клетки и съоръжения към тях за съхранение на зърно с общ капацитет 32 000 кв. м, санитарно-битова сграда с лаборатория и кантар, както и модулна бензиностанция за собствени нужди. "Агромил България“ АД приватизира оризарната през 2004 г. Преди това фабриката бе обявена в ликвидация.

Източник: Марица       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

МС одобри промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Одобрено е и предложението на БСК прагът за задължението за публикуване на борсов проспект да се увеличи от 3 на 8 млн. евро

Започва великденското издание на „ДАРИ“ – съвместната кампания на Kaufland и DMS

Областният управител на Ст. Загора се срещна с представители на БСК

15% от купувачите на ново строителство търсят имот между 600 хил. и 1 млн. евро

Челопеч и Козлодуй отново лидери по заплати в страната

Относно проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта, внесен от Деница Сачева и група н.п.

Българската стопанска камара обявява национален литературен конкурс по повод своята годишнина


Предстоящи събития

14 април: Четвърти годишен форум „Отговорни производители“

14 април: Кръгла маса «Въздействието на пандемията върху културния туризъм и новите предизвикателства вследствие на геополитическата криза»

14 април: Дуално обучение – предимства и възможности за партньорства с професионални гимназии

18-29 април: Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

19 април: Хибриден форум „Икономическата политика под натиска на кризите – възможности и ограничения“

19 април: Онлайн конференция "Околна среда България"

20 април: Обучение: "Кой ще наследи бизнеса ми?"

28 април: Уебинар: Представяне на анализ за сектор "Млекопреработване"

4 април – 8 май: Конкурс за проекти “Творци на бъдещето”

10-11 май: Двустранни срещи (B2B) по време на GreenTech Days 2022

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022

10 юни: Kонференция "Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход"


Актуални дискусии

До 14.04.2022: Земеделие: Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита

До 14.04.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за опазване на околната среда

До 14.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Наказателния кодекс

До 15.04.2022: Енергетика: ЗИД на Закона за енергетиката /ДПС/

До 15.04.2022: Здравеопазване: промени в Закона за лечебните заведения /ГЕРБ-СДС/

До 16.04.2022: Транспорт: безопасността на пътната инфраструктура

До 21.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Закона за задълженията и договорите /МС/

До 21.04.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за социално подпомагане

До 22.04.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за движението по пътищата /МС/

До 25.04.2022: Бизнес среда: изменение на нормативни актове на МС

До 26.04.2022: Образование: таксите за кандидатстване и обучение в ДВУ

До 26.04.2022: Здравеопазване: реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

До 26.04.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване

До 27.04.2022: Бизнес среда: изменение на нормативни актове на МС

До 30.04.2022: Култура: Национален фонд „Култура"

До 10.05.2022: Околна среда: забрана на внос и развъждане на Американска норка на територията на РБ

До 13.05.2022: Енергетика: таксите по Закона за подземните богатстваВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 14 май 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Швейцария се присъедини към най-новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия и Беларус, въведени заради военната агресия на Москва срещу Украйна, според съобщение от швейцарското правителство. Така неутралната страна продължава политиката си да се придържа към мерките на ЕС, отбелязва агенцията. Швейцария одобри и санкции срещу още 200 физически и юридически лица, включително двете дъщери на руския президент Владимир Путин. "Списъкът със санкции на Швейцария сега напълно отразява този на ЕС", се казва в швейцарско изявление. Миналия петък ЕС официално прие ново широкообхватни санкции срещу Русия, включително забрани за вноса на въглища, дървесина и химикали, както и всички трансакции с четири руски банки, включително ВТБ. Швейцария се отклони от пакета на ЕС единствено с пропускане на забраните за пътен и морски транспорт към ЕС, които според нея не са необходими поради географското положение на страната.

Източник: 24 часа

Америка

Американската компания Epic Games си осигури ново финансиране от 2 млрд. долара от Sony и инвестиционната компания Kirkbi, собственик на LEGO Group, за да създадe собствена "метавселена". Сделката оценява разработчика на игри Epic на 31.5 млрд. долара и всяка от двете компании ще я финансира с по 1 млрд. долара. След тази операция Kirkbi ще притежава 3% от компанията, а Sony - 4.9%, съобщава Financial Times. Lego и Epic обявиха миналата седмица, че двете компании са сключили "дългосрочно партньорство", за да създадат т.нар. метавселена, специално насочена към деца, но предоставиха малко детайли относно финансирането на този план. "Тази инвестиция ще ускори работата ни по изграждането на метавселената и създаването на пространства, където играчите могат да се забавляват с приятели, брандовете могат да създават творчески и завладяващи преживявания, а творците могат да създават общности и да процъфтяват", казва Тим Суини, основател и изпълнителен директор и на Epic Games.

Източник: Капитал

Азия

Китайският телекомуникационен гигант Huawei Technologies, който вече страда от американските санкции, се подготвя да се оттегли от Русия, като пуска в отпуск служители и спира сключването на нови договори с оператори, пише Forbes Русия, цитиран от South China Morning Post. През април Huawei е пуснала в отпуск за месец част от персонала си в офиса в Москва, след като е спряла всичките си поръчки на пазара, сочи статията, публикувана миналата седмица. Тя се позовава на информация от анонимни източници. Освен това компанията е съкратила работни места в своя маркетинг отдел. Базираната в Шънджън компания е отказала да коментира въпроса. Всичко това се случва в момент, в който компаниите, които все още оперират в страната, се борят да избегнат следващите санкции на САЩ и Европа след началото на инвазията на Русия в Украйна на 24 февруари. Американското министерство на финансите обяви редица нови санкции по-рано този месец – ход, разглеждан като предупреждение за китайските фирми.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
13.04.2022
Dow Jones Industrial
34 564.59 (344.23)
Nasdaq Composite
13 643.60 (272.01)
Стокови борси
13.04.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)103.86
Heating oil ($US/gal.)3.7300
Natural gas ($US/mmbtu)7.0500
Unleaded gas ($US/gal.)3.2900
Gold ($US/Troy Oz.)1 977.90
Silver ($US/Troy Oz.)26.00
Platinum ($US/Troy Oz.)988.90
Hogs (cents/lb.)117.60
Live cattle (cents/lb.)136.88

       Опознай България

Крепост Чертиград

Тракийската крепост Чертиград се намира на около 3 км североизточно от с. Ямна, Етрополско. Смята се, че е изградена през IV-III в.пр.н.е. и че е последната тракийска крепост. Нейната непристъпност, според някои учени, е дала и нейното име, което в превод от старобългарски означава “крепост, която само дяволите могат да превземат”. В района на крепостта са намерени множество фрагменти от гръцка керамика, римски монети, накити, метални предмети и др. В източната част на Чертиград се забелязва светилище, посветено на култа към Слънцето – площадка с малка ниша в скалата, в която падат първите слънчеви лъчи.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.04.2022
Българска версия: 30205, Английска версия: 2914

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999