Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Никополис ад Иструм

Римският император Марк Улпий Траян (M.Ulpius Traianus)(98-117) основал Никополис ад Иструм (в превод от латински - Град на победата към Дунав) в чест на победата си над даките през 101-102 и 105-106. Никополис е застроен на чисто поле край р.Росица, на място, където земите са плодородни и се пресичат важни пътища.Това довело до големия просперитет на града в края на II и началото на III век. Никополис ад Иструм е бил удостоен с правото да сече монети. Известни са над 900 типа с неговото име. Върху тях са представени божества, характерни сгради, градски порти. Градът управлявал територия, чиито граници съвпадат приблизително с тези на днешната Великотърновска област, южно от пътя Бяла-Плевен. Руините на загиналия в края на VI век град потънали в забрава. Първите разкопки се провеждат векове по-късно - през 1900 г. От 1975 г. проучванията се извършват от Археологически институт София и Исторически музей Велико Търново, с участието на студенти от Великотърновския университет. От 1985 г. се реализират съвместни археологически проекти с Британска академия и Нотингамски университет. Археологически резерват "Никополис ад Иструм" се намира на 20 км. Северно от Велико Търново и на 3 км. Южно от с. Никюп.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.01.2021
Българска версия: 29933, Английска версия: 2877

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.