Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 04 април 2022 г., брой 5665
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.04.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32436
USD   1.76966
CHF   1.91429
EUR/USD   1.1052*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Безово Тур АД - Асеновград
Български фонд за вземания АДСИЦ - София
Индустриален парк София АД - София
Инфрастрой К АД - Шумен
Хелф супорт АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което утвърди цена на природния газ от 1 април 2022 г. в размер на 142,59 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Утвърдената цена е 25,3 процента по-висока спрямо март и е значително по-ниска от предложената в първоначалното заявление на "Булгаргаз" цена от 179,36 лева за мегаватчас.

Източник: БТА

Общите месечни приходи за февруари 2022 година в размер на 810,7 млн. лева превишават приходите през същия месец на миналата календарна година със 107,2 млн. лева (15,2%), като по-високи постъпления се отчитат при ДДС при внос и митата, съобщават от Агенция "Митници". За месец февруари 2022 г. постъпленията от мита са 29,3 млн. лева, което е с 10,9 млн. лева повече в сравнение с февруари 2021 г. и представлява ръст от 58,8%.

Източник: 3e News

 
Дружества
Производство на памучни и тип памучни тъкани
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Мак АД - Габрово   4 432  
  2   Тунджа АД - Ямбол   2 624  
  3   Струматекс АД - Благоевград   1 033  
  4   Белотекс-95 АД - Златоград   868  
  5   Слатина АД - Самоков   112  
  6   Платекс АД - Дряново   61  
  7   Полеми ЕООД - София   40  
  8   Аглика АД - Твърдица   16  
  9   Мануела АД - Хасково   11  
  10   Лавал 2001 ЕООД - Ихтиман   5  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 01.04.2022
  Обща стойност (BGN): 1 270 341.76  
Брой търгувани компании: 46
Premium 440 617.72
Standard 646 510.96
АДСИЦ 140 359.51
Структурирани 31 186.52
Облигации 753.27
BEAM - Акции: 10 913.78
Най-голяма промяна в цените
Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София -47.64 %
Централна кооперативна банка АД - София 9.29 %
BaSE - Акции: 59 785.00
BaSE - АДСИЦ: 281 160.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Договорът с австрийската компания "Капш" за поддръжка и надграждане на тол системата в България ще бъде намален, защото не откриваме припокриване на услугите, които предлага, и сумите, които се заплащат за тях, обяви вицепремиерът и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов. Ако не бъде постигнато споразумение с "Капш" държавата ще търси по съдебен път да защити интересите на обществото. Все още в МРРБ не е приключил детайлният одит на въведената от 1 март 2020 г. система за проследяване на трафика на тежкотоварните автомобили и електронно начисляване на пътни такси според изминатите километри.

Източник: Сега

Централна кооперативна банка (ЦКБ) продаде целия дял от 9,96%, който притежава в капитала на доставчика на електроенергия ЧЕЗ Електро България, подразделение на местната енергийна и застрахователна група Еврохолд България. Миналата седмица Еврохолд България съобщи, че неговият енергиен подхолдинг Източноевропейска електрическа компания (EEEC) е вдигнал дяловете, които притежава в ЧЕЗ Разпределение България и ЧЕЗ Електро България съответно до около 99% и 97%. На 18 март EEEC купи на софийската борса 1379 акции от ЧЕЗ Електро, представляващи 27,58% от общия собствен капитал на доставчика, съобщи тогава Еврохолд.

Източник: SeeNews

Българската компания "Июшипънтс.ком" (euShipments.com) откри собствен склад за изпълнение на поръчки (т. нар. фулфилмънт склад) в Унгария, съобщиха от компанията. През изминалата година дружеството е обработило над 820 000 международни пратки от онлайн магазини, които достигат до всички държави в Европейския съюз и до Обединеното кралство. Новият център ще играе роля на точка за обслужване за цяла Централна Европа и ще позволи на компанията да доставя пратки още по-конкурентно до осем държави - Унгария, Словакия, Словения, Чехия, Полша, Австрия, Италия и Хърватия.

Източник: БТА

Десет големи общини в България ще имат достъп до над 1 млрд. лв. за подобряване на средата на живот по програмата "Развитие на регионите 2021 - 2027 г." (ПРР). Средствата са заделени в Приоритет 1 "Интегрирано градско развитие" и са планирани за следващите 7 години. От тях 850 млн. лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 199 млн. лв. са националното съфинансиране. Десетте големи общини, определени за основни центрове на растеж, са Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград.

Източник: 24 часа

Мениджърите на „Кораборемонтен завод Одесос“ АД - Варна предлагат разпределение на дивиденти от печалбата за 2021 година в размер на 3 лв. за акция. Редовно общо събрание на акционерите ще се проведе на 12 май 2022 г. Нетната печалба на компанията, чиято основна дейност е ремонт на кораби, е в размер на 4.88 млн. лева, която силно се свива спрямо отчетените 7.93 млн. лева. Причината за това е увеличението на разходите по дейността - за материали, външни услуги и възнаграждения, което е с 18.95 на сто. В същото време ръст има и при приходите, но само с 9.12 на сто. Гласуваният дивидент от печалбата за 2020 г. беше в общ размер на 4 106 494 лева или по 7 лв. за една акция. Изплатените суми за 2019-а и 2018-а бяха по 4 лв. за един брой.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Българската стопанска камара обявява национален литературен конкурс по повод своята годишнина


Предстоящи събития

5-6 април: Линц, Австрия: Среща на партньорите по проект eDigiStars

5-14 април: Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво

6 април: Заседание на УС на БСК

12 април – 12 май: Курс по Английски език за социален диалог 2

12 април – 31 май: Серия регионални семинари „Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“

12-18 април: Онлайн Панаир "Спорт и Здраве III"

14 април: Дуално обучение – предимства и възможности за партньорства с професионални гимназии

18-29 април: Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

19 април: Онлайн конференция "Околна среда България"

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022


Актуални дискусии

До 04.04.2022: Регионална политика: Наредба за изпълнение на стоманени конструкции

До 07.04.2022: Енергетика:ЗИД на Закона за енергетиката /ДПС/

До 07.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на ГПК /МС/

До 07.04.2022: Енергетика:ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

До 08.04.2022: Образование: ЗИД на Закона за висшето образование

До 08.04.2022: Транспорт: ДА „Безопасност на движението по пътищата“

До 14.04.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за опазване на околната среда

До 14.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Наказателния кодекс

До 21.04.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за социално подпомагане

До 26.04.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване

До 27.04.2022: Бизнес среда: изменение на нормативни актове на МС

До 30.04.2022: Култура: Национален фонд „Култура"Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 14 май 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Великобритания може да построи до седем атомни електроцентрали, като част от експанзията на вътрешната си енергия след инвазията на Русия в Украйна, обяви министърът на енергетиката Куаси Куартенг. По думите му може да има шест или седем атомни електроцентрали в страната до 2050 г. The Sunday Telegraph пише, че министри са решили да създадат група, наречена Great British Nuclear, която да открие места, на които могат да бъдат позиционирани централите, да ускори процеса по планиране и да привлече частни фирми за управление на всяка от локациите. Очаква се новата стратегия за сигурността, която ще бъде представена в четвъртък, да покаже ангажимента на правителството да подкрепи изграждането на поне две нови големи ядрени централи до 2030 г. в допълнение към малки модулни реактори. Страната залага на енергията, добивана от вятърни турбини в открито море, а целта ѝ е да засили енергийната си независимост.

Източник: investor.bg

Америка

Американският производител на електромобили Tesla отчете рекордни продажби за първото тримесечие, като до голяма степен изпълни очакванията на анализаторите. Въпреки това производството се е свило спрямо предходното тримесечие заради прекъсвания във веригите на доставките и спирането на работата на завод в Китай. Tesla е продала 310 048 превозни средства през тримесечието, което представлява леко повишение спрямо предходното тримесечие и с 68% повече спрямо година по-рано. Wall Street очакваше компанията да продаде 308 836 превозни средства, сочат данни на Refinitiv. Tesla е произвела 305 407 коли от януари до март, под бройката от 305 840 за предходния отчетен период. Най-високо оцененият производител на автомобили в света се справя с пандемията и проблемите с веригите на доставките по-добре от своите конкуренти, а новият му завод в Шанхай тласка растежа на компанията нагоре.

Източник: investor.bg

Азия

Търговията с Китай, третата по големина експортна дестинация на ЕС и най-големият партньор за внос, се е увеличила значително през 2021 г., показват данни на европейската статистическа служба Eurostat. Кризата с COVID-19 е забавила както износа, така и вноса между ЕС и Китай през първите месеци на 2020 г., но и двете бързо се възстановяват през следващите месеци и през миналата година, сочат данните. Между 2011 и 2021 г. износът за и вносът от Китай също значително расте. През този период износът на ЕС за Китай е бил най-висок през 2021 г. (223 млрд. евро) и най-нисък през 2011 г. (127 млрд. евро), като средногодишният растеж достига 7%. Що се отнася до вноса от Китай, той е бил най-висок през 2021 г. (472 млрд. евро) и най-нисък през 2013 г. (239 млрд. евро). Средният годишен темп на растеж на вноса е 6% през този период. Между 2011 и 2021 г. ЕС непрекъснато регистрира търговски дефицит с Китай, който се увеличава от 129 млрд. евро през 2011 г. до пикова стойност от 249 млрд. евро през 2021 г.

Източник: economic.bg

 
Индекси на фондови борси
01.04.2022
Dow Jones Industrial
34 818.27 (139.92)
Nasdaq Composite
14 261.50 (40.98)
Стокови борси
01.04.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)99.28
Heating oil ($US/gal.)3.5100
Natural gas ($US/mmbtu)5.7400
Unleaded gas ($US/gal.)3.1600
Gold ($US/Troy Oz.)1 920.60
Silver ($US/Troy Oz.)24.69
Platinum ($US/Troy Oz.)989.00
Hogs (cents/lb.)120.45
Live cattle (cents/lb.)135.85

       Опознай България

Александрово - тракийска гробница

Тракийската гробница в Александрово е открита през 2000 г. от археолога Георги Китов. Могилата с оригиналната гробница е разположена в непосредствена близост до селото. Принадлежала е на тракийски цар или знатен аристократ от 4 век пр.н.е. Гробницата има невероятно добре запазени стенописи. Те са разположени по стените както на гробната камера, така и на коридора и преддверието. Изобразени са предимно ловни сцени (лов на глигани и на елени), както и погребален пир. И двете сцени вероятно се отнасят към отвъдния свят, обикновено пресъздаван в гробниците. Известно е, че в представите за отвъдното на аристократическото учение на траките съществуват идеи за „вечния лов“ и „вечно пируване и пиянство“, в които обожествените герои (антроподемони) прекарват безвремето си. Гробницата има 15-метров дромос (тесен и дълъг коридор или проход, водещ към погребална камера), правоъгълно преддверие и кръгла гробна камера с камбановиден свод. Ритуалното ложе е било разрушено още в древността. Копието (реплика) на Александровската гробница се намира в експозицията на Музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“ край село Александрово, област Хасково.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.04.2022
Българска версия: 30206, Английска версия: 2915

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999