Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

4 април – Ден на атлантическата солидарност

На 4 април България отбелязва Деня на атлантическата солидарност. На този ден през 1949 г. във Вашингтон е подписан Североатлантическия договор. Страната се присъединява към НАТО на 29 март 2004 г., поемайки ангажимента да развива и укрепва принципите и целите на Договора и да допринася за засилване на солидарността между съюзниците за отстояване на свободата и тяхното общо наследство, основаващо се на ценностите на демокрацията, свободата на личността и върховенството на закона.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.02.2020
Българска версия: 30008, Английска версия: 2891

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.