Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 31 март 2022 г., брой 5663
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(31.03.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.31287
USD   1.75789
CHF   1.89721
EUR/USD   1.1126*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Бакстън Тейлър АД - София
Банка ДСК ЕАД - София
Главпроект 2001 АД - София
КАМТ АД - Карнобат
Нова инвестиционна компания АД - София
Селл АД - Мирково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Общият индекс на цените на производител през февруари 2022 г. нараства с 32.3% в сравнение със същия месец на 2021 година. Ръст на цените е регистриран при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 81.8%, в преработващата промишленост - със 17.9%, и в добивната промишленост - с 9.7%, съобщи НСИ. Месец по-рано, за януари 2022 година националната статистика отчете поскъпване на индустриалното производство с 32.6 на сто, което беше и исторически рекорд откакто през 2001 г. започва да се води тази статистика.

Източник: 3e News

Газът ще поскъпне с 13,35% от 1 април 2022 г., показват предварителните разчети на Комисията за енергийно и водно регулиране. Изчисленията на КЕВР с данни от газовия хъб в Нидерландия до 29 март показват, че цената на газа за април трябва да е около 128 лв. за мегаватчас. В подаденото заявление на „Булгаргаз“ от 11 март се прогнозираше, че цената на горивото за април ще нарасне с 58% до 179 лв. за мегаватчас. Но то отразяваше борсовите цени на горивото за първите десет дни на месеца. След това цената се понижи и затова поскъпването на газа ще бъде по-малко.

Източник: Труд

 
Дружества
Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Чипита България АД - Казичене   23 716  
  2   Симид София ООД - София   7 003  
  3   Симид Агро ЕООД - Пловдив   5 299  
  4   Хлебозавод Тимс ЕООД - Хасково   1 781  
  5   Яна-1 ЕООД - Ресен   1 506  
  6   Здравко Георгиев ЕТ - Перник   1 354  
  7   Хлебопроизводство и сладкарство ЕООД - Троян   1 074  
  8   Савимекс ООД - Варна   1 027  
  9   Хлебозавод Стражица ООД - Стражица   875  
  10   Хлебна промишленост АД - Харманли   808  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.03.2022
  Обща стойност (BGN): 5 445 365.99  
Брой търгувани компании: 53
Premium 675 030.26
Standard 2 533 239.39
АДСИЦ 2 188 907.67
Структурирани 16 787.42
Облигации 1 015.04
BEAM - Акции: 30 386.21
Най-голяма промяна в цените
Етропал АД - Етрополе 14.29 %
НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX ФОНД - София -7.90 %
BaSE - Акции: 45 080.00
BaSE - АДСИЦ: 910.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Слънчев ден“ АД и „Сердика Пропъртис“ АДСИЦ са отписани като публични дружества от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор (КФН). Ликвидацията на „Сердика Пропъртис“ започна през миналата година. Ликвидационният срок приключи в края на януари т.г., като в рамките му беше изплатен ликвидационен дял на акционерите. Курортът „Слънчев ден“ беше придобит през 2019 г. от бившия президент на футболния клуб „Ботев-Пловдив“ Ангел Палийски от Георги Гергов. Малко след прехвърлянето на контролния пакет акции от курорта новият собственик уведоми акционерите, че ще отправи търгово предложение за изкупуване на останалите акции и ще свали дружеството от Българската фондова борса (БФБ).

Източник: investor.bg

Мениджърите на "Корадо-България" АД-Стражица предлагат част от печалбата на дружеството за миналата година, която е 4 758 780.78 лв., да се разпредели за акционерите. Това е записано в поканата за свикване на редовно общо събрание на притежателите на такива книжа. Първата част от положителния финансов резултат, която е в общ брутен размер на 1 316 861.40 лв., вече е била разпределена на акционерите като 6-месечен дивидент (брутно по 0.10 лв. на акция), съгласно решение на общото събрание на компанията от 15 септември 2021 година. Втората част от печалбата, или 939 882.73 лв., се отнася към фонд "Неразпределената печалба" на дружеството. Третата част, която е в общ брутен размер на 2 502 036.65 лв., ще се изплати като годишен дивидент, като брутната единична годишен сума е по 0.19 лв. на акция.

Източник: Банкеръ

От международната ИТ компания Amdaris, със седалище в Бристол, Великобритания, обявиха, че отварят офис в София. Фирмата работи в сферата на дигиталната трансформация и до скоро преди войната развиваше сериозен бизнес в Украйна. Българският център е шестият офис на компанията, която освен в Украйна присъства във Великобритания, Румъния, Молдова и Дубай. Новият клон на Amdaris има за цел да наеме над 50 служители до края на 2022 година. Офисът в българската столица ще създаде нови възможности за работа за растящия набор от технологични таланти в страната, съобщават от Amdaris.

Източник: money.bg

Груби законови нарушения откри Антикорупционният фонд при удълбочаването на Варненското езеро. Работата по водното трасе започна преди две години, след като в района като инвеститор (портът в село Езерово и ТЕЦ "Варна") се появи Ахмед Доган. Фондът твърди, че Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е нарушило Закона за обществените поръчки, възлагайки „ин хаус“ процедура за удълбочаване на държавното дружество „Транспортно строителство и възстановяване“ (ТСВ). Било е ясно, че дружеството няма капацитет да извърши подобни услуги, а и предметът му на дейност е съвсем различен. В последствие дейността е превъзложена на частни изпълнители - консорциума „ЕС Билд“. Договорът с него е за 393 млн. лв., от които до момента са платени почти 370 млн. ТСВ сключва договори и с други изпълнители на стойност 43 млн. лв. Но вместо от „ЕС Билд“дейността във Варненското пристанище е извършена от специализирани руски кораби дълбачки, собственост на компанията "Гидрострой", регистрирана в Калининград.

Източник: Сега

"Булгартрансгаз" ЕАД обявява още една открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище "Чирен", съобщиха от дружеството. Проектът е от стратегическо значение за подобряване на енергийната сигурност и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ в страната и региона. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 133 694 000 лева без ДДС. За част от дейностите по изпълнение на договора е предвидено разсрочено плащане за 24-месечен период, като съответният процент на оскъпяване във връзка с него е лимитиран до 3 процента за всеки 12-месечен период и следва да бъде офериран от участниците в процедурата.

Източник: БТА

Регулирана информация

На 30.03.2022 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2021 год. на КММ АД - Шумен       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

6 нови предизвикателства в BIA Open Innovation Platform

Българската стопанска камара обявява национален литературен конкурс по повод своята годишнина


Предстоящи събития

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

5-14 април: Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво

12 февруари – 10 април: IAB Digital Marketing Masterclass

12-18 април: Онлайн Панаир "Спорт и Здраве III"

18-29 април: Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022


Актуални дискусии

До 31.03.2022: Здравеопазване: ЗИД на ЗЗ и ЗИД на ЗЗО

До 04.04.2022: Регионална политика: Наредба за изпълнение на стоманени конструкции

До 07.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на ГПК /МС/

До 07.04.2022: Енергетика:ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

До 08.04.2022: Транспорт: ДА „Безопасност на движението по пътищата“

До 14.04.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за опазване на околната среда

До 14.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Наказателния кодекс

До 21.04.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за социално подпомагане

До 26.04.2022: Финанси и данъчна политика: ЗИД на Кодекса за социално осигуряване

До 27.04.2022: Бизнес среда: изменение на нормативни актове на МСВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 14 май 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 14 май 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

В офиси на руската газова компания Газпром в Германия бяха извършени обиски от антимонополни органи на ЕС, съобщиха запознати с въпроса лица, в момент, когато надзорният орган на ЕС засилва разследването си на компанията за доставки на газ за Европа. През януари антитръстовият шеф на ЕС Маргрете Вестагер попита газови компании, включително Газпром, за ограничаването на доставките след обвинения, че руският гигант е задържал допълнително производство, което - ако беше реализирано - би довело до намаляване на растящите цени. Вестагер вероятно ще засили събирането на информация за европейските предприятия на Газпром, съобщи пред Ройтерс миналия месец лице, запознато с работата на регулатора. Европейската комисия отказа да коментира. Газпром Експорт заяви, че няма коментар. Газпром и Кремъл многократно са отричали, че са спирали доставките на газ, като твърдят, че всички твърди и дългосрочните задължения са изпълнени.

Източник: БТА

Америка

Виетнамският автомобилен производител VinFast и правителството на американския щат Северна Каролина подписаха меморандум за разбирателство за създаването на първия завод за производство на VinFast в Северна Америка. Компанията възнамерява да вложи до 2 милиарда долара във първата фаза на проекта, създавайки над 7 хиляди работни места. Подразделението на най-големия конгломерат във Виетнам Vingroup заяви, че планира да инвестира 4 милиарда долара в първия си заводски комплекс в САЩ. Строителството трябва да започне тази година, след като компанията получи необходимите разрешителни и се очаква да бъде завършено до юли 2024 г. Първоначалният капацитет на завода ще бъде 150 000 единици годишно. VinFast започна да приема предварителни поръчки по целия свят за два електрически SUV с цел доставките да започнат през четвъртото тримесечие.

Източник: money.bg

Азия

Продажбите на дребно в Япония са се свили за пръв път от пет месеца насам през февруари, докато удълженото действие на противоепидемичните мерки удари сектора на услугите и предизвика опасения за перспективите за възстановяването, водено от потреблението през това тримесечие. Тази седмица японското правителство премахна ограниченията, но домакинствата продължават да са нащрек за покачването на цените, предизвикано от войната в Украйна и рязкото поевтиняване на японската йена. Продажбите на дребно са намалели с 0,8% на годишна база през февруари. За сравнение - средните пазарни прогнози бяха за понижение от 0,3%. През януари показателят е нараснал с ревизирани в посока надолу 1,1%. Понижението през миналия месец е било първото от септември, когато делта вариантът на коронавируса претовари болниците в азиатската страна. На месечна база продажбите на дребно са намалели с 0,8%, след като през януари са нараснали с ревизирани в посока нагоре 0,9 на сто.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
30.03.2022
Dow Jones Industrial
35 228.81 (-65.38)
Nasdaq Composite
14 442.30 (-177.36)
Стокови борси
30.03.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)101.95
Heating oil ($US/gal.)3.3600
Natural gas ($US/mmbtu)5.5200
Unleaded gas ($US/gal.)3.1500
Gold ($US/Troy Oz.)1 921.00
Silver ($US/Troy Oz.)24.72
Platinum ($US/Troy Oz.)987.60
Hogs (cents/lb.)124.23
Live cattle (cents/lb.)138.00

       Опознай България

Жул Паскен

Юлий Пинкас, известен по света под името Жул Паскен, е художник, акварелист, гравьор, виден представител на т.нар. Парижка школа от началото на века. Роден във Видин на 31 март 1885 г., натурализиран американец, той завършва живота си със самоубийство през 1930 г. във френската столица. Работи в Германия, Франция, Англия, САЩ, пътува по Европа, Централна Америка, Северна Африка, Палестина. Творбите му представят в свежи, ефирни, нежни по тоналност картини хора от низините - улични продавачи, танцьорки, проститутки и т.н. Картини на Паскен се пазят в Музея на изкуствата в Париж, в Гренобъл, в много частни колекции по света.
Вляво: Жул Паскен - Автопортрет


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.03.2022
Българска версия: 30207, Английска версия: 2915

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2024
 ПВСЧПСН
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
5293031    

Февруари 2024
 ПВСЧПСН
5   1234
6567891011
712131415161718
819202122232425
926272829   

Март 2024
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031


 2024   2023   2022  
 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999