Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 24 март 2022 г., брой 5658
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(24.03.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.34850
USD   1.78046
CHF   1.90460
EUR/USD   1.0985*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Билд-Инвест АД - Стара Загора
Захарни заводи АД - Горна Оряховица
Интернешънъл Асет банк АД - София
МД Инвест АД - София
Селл АД - Мирково
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През 2021 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в стандарт на покупателната способност (СПС), варира между 55 процента от средното равнище за Европейския съюз (ЕС) в България до 277 процента в Люксембург. България отчита БВП на глава от населението от 45 процента под средното ниво за ЕС, определено на 100 пункта, съобщи Евростат. Люксембург и Ирландия са регистрирали най-високите нива на БВП на глава от населението за 2021 г. – съответно 177 и 121 процента над средното ниво за ЕС.

Източник: БТА

Компенсациите от страна на държавата заради високите цени както на електроенергията, така и на природния газ, ще продължат до края на м, април, а за мрежовите оператори - до края на м. юни 2022 г. Едновременно с това таванът за подпомагане на бизнеса се вдига от 250 на 300 лв/мвтч., реши правителството. Битовите клиенти, които ползват природен газ, както и клиентите на топлофикационни дружества, които използват природен газ като основно гориво, ще бъдат подпомогнати и за м. април 2022 г. с фиксирана сума за всеки мегаватчас.

Източник: БСК

 
Дружества
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Инмат Козарево ООД - София   11 630  
  2   Пътстрой 97 АД - Хасково   2 250  
  3   Холсим Кариерни материали АД - София   2 028  
  4   Поларис 8 ООД - Варна   1 924  
  5   Холсим Кариерни материали Рудината АД - София   1 899  
  6   ХидроекоПИМ ООД - София   1 587  
  7   Минерал 2000 ЕООД - София   1 553  
  8   Холсим Кариерни материали Пловдив АД - Пловдив   1 530  
  9   Инертни материали - Ямбол АД - Ямбол   1 316  
  10   Пе-Ва-Комерс ЕООД - Розово - СЗ   1 164  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 23.03.2022
  Обща стойност (BGN): 4 341 187.54  
Брой търгувани компании: 52
Premium 710 598.63
Standard 2 655 139.67
АДСИЦ 711 635.91
Структурирани 39 296.60
Облигации 190 999.40
BEAM - Акции: 33 517.34
Най-голяма промяна в цените
Топлофикация - Бургас ЕАД - Бургас -11.43 %
Първа инвестиционна банка АД - София 8.17 %
BaSE - Акции: 1 700 390.77
BaSE - АДСИЦ: 188 930.44
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Енергийният подхолдинг на Еврохолд България АД - Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), който придоби дружествата на ЧЕЗ Груп в България през 2021 г., увеличава дела си в ЧЕЗ Разпределение България АД и ЧЕЗ Електро България АД до съответно близо 99% и 97% от капитала. Увеличеното участие е резултат от сделки на Българската фондова борса на 18 март на обща стойност над 100 млн. лв. На тази дата EEEC е придобила 207 107 акции (10.74% от капитала) на ЧЕЗ Разпределение и 1 379 акции (27.58% от капитала) на ЧЕЗ Електро. EEEC ще отправи търгово предложение за придобиване на остатъчните акции в двете енергийни дружества. Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Комисията за финансов надзор.

Източник: money.bg

Направиха "първа копка" на високотехнологичната сграда на Центъра по компетентност "Clean & Circlе" ("Клийн енд Съркъл"). Изграждането на специализираната сграда е част от проект за чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика, финансиран с подкрепата на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и съфинансиран от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 23 667 925 лева. Сградата ще бъде построена върху терен на Софийския университет "Св. Климент Охридски", който е водещ партньор в проекта, и ще се намира в района на Физическия факултет на университета.

Източник: БТА

Две фирми получават по над половин милион лева за щети, причинени им от Ковид-пандемията. „Туристическа Агенция Солвекс“ ЕООД ще получи превод от 550 770 лева. В първия за годината транш тя бе одобрена за 635 610 лв., а в края на 2020-та - за 245 000 лв. Фирмата организира изходящ и входящ туризъм. Варненското дружество „Клуб Магелан“ е със субсидия от 549 635. През януари тя е получила 634 300 лв., а от транша преди него – 293 000 лв. Фирмата работи за организиране на туристически посещения в и извън България. Субсидията на „Абакс“ ЕООД е на стойност 368 085. През месец януари тя е трета в списъка, когато е получила 424 784 лв. Помощта за туроператора „Емералд Травел България“ е 340 664,64 лв. През декември 2020 г. дружеството е субсидирано с 358 577 лв.

Източник: actualno.com

„Българска роза“ АД, гр. Карлово, ще разпредели по 0,05 лева брутен дивидент на акция от печалбата за 2021 г. Общото събрание ще се проведе на 10 май 2022 г. в Карлово. Общата сума на дивидента, който се планира да бъде изплатен, възлиза на 267 549 лева. Последно компанията изплати дивидент в размер на 0,08 лева на акция през 2019 г. от печалбата за 2018 г. „Българска роза“ приключва 2021 г. с печалба в размер на 343 хил. лева спрямо загуба от 136 хил. лева за 2020 г. Дружеството увеличава приходите от продажби до 3,87 млн. лева през миналата година в сравнение с 2,941 млн. лева през 2020 г., или с 31,6% на годишна база. 

Източник: investor.bg

Предварителния финансов резултат на "Тексим Банк" АД за четвъртото тримесечие на 2021 година е печалба от 325 хил. лева при 128 хил. година по-рано. Банковата група включва "Тексим Банк" /банката майка/ и контролираните от нея три дъщерни дружества. В управляващото дружество "Тексим асет мениджмънт" ЕАД притежава 100% от капитала. То е организирало четири договорни фонда - "Тексим България", "Тексим Консервативен фонд""Тексим Балкани" и "Тексим Комодити Стратеджи". Банката майка притежава по 100% от дружествените дялове на "Тексим Проекти" ЕООД и на „Тексим Проджект къмпани“ ЕООД.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

СА Пловдив с призив за подкрепа на украинските бежанци в Пловдив

Предложиха 760 лв. минимална заплата, работодателите са против

Вдигането на минималната работна заплата в условия на криза води до съкращения

Предложения на ИСА-Габрово по процедурата по ОПИК за подобряване на енергийната ефективност на МСП

Българската стопанска камара обявява национален литературен конкурс по повод своята годишнина


Предстоящи събития

30 март: Уебинар: Дигитална трансформация – интелигентно управление на финансите и контрола на разходите

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

5-14 април: Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво

12 февруари – 10 април: IAB Digital Marketing Masterclass

12-18 април: Онлайн Панаир "Спорт и Здраве III"

18-29 април: Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022


Актуални дискусии

До 25.03.2022: Земеделие: промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

До 25.03.2022: Финанси и данъчна политика: промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

До 25.03.2022: Образование: ЗИД на Закона за висшето образование

До 29.03.2022: Здравеопазване: профилактични прегледи и диспансеризация

До 30.03.2022: Туризъм: Устройствен правилник на Министерството на туризма

До 30.03.2022: Регионална политика: ЗИД на Закона за пътищата

До 30.03.2022: Култура: Национален фонд „Култура"

До 31.03.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за опазване на околната среда

До 04.04.2022: Регионална политика: Наредба за изпълнение на стоманени конструкции

До 08.04.2022: Транспорт: ДА „Безопасност на движението по пътищата“

До 14.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Наказателния кодекс

До 21.04.2022: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за социално подпомаганеВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 12 март 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 12 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Компаниите в ЕС, които са засегнатите от санкциите срещу Русия заради инвазията й в Украйна, могат да получат държавна помощ до 400 хил. евро. Това показва документ на Европейската комисия (ЕК), видян от Reuters. Решението да се облекчат временно правилата за държавната помощ, за да се помогне на хиляди компании, изпитващи нарушения в мрежите за доставки заради санкциите, се случва, след като преди две години Брюксел предприе същия ход за бизнесите, пострадали от пандемията от коронавирус. Изпълнителният заместник-председател на ЕК Маргрете Вестагер коментира, че санкциите, които съюзът и неговите западни партньори са наложили срещу Москва, имат "силен ефект върху руската икономика", но те "също така се отразяват и на европейската икономика и това ще продължи през идващите месеци". Според документа компаниите в земеделския сектор и рибарството могат да получат до 35 хил. евро под формата на директни грантове, данъчни преференции и други. Бизнесите, засегнати от високите цени на природния газ и електричеството, могат да поискат помощ, която да не превишава 30% от съответните разходи с максимум до 2 млн. евро.

Източник: Капитал

Америка

Няколко американски сенатори от двете партии работят с Министерството на финансите на САЩ, за да се опитат да блокират достъпа на Русия до нейните държавни резерви в злато, съобщи изданието Axios, цитирайки запознати със ситуацията източници. Въпросните златни резерви са на стойност приблизително 132 милиарда долара. По предварителна информация, група американски сенатори са подготвили законопроект за налагането на санкции за операции със злато на Централната банка на Русия. По информация от запознатите източници, тази седмица министърът на финансите Джанет Йелън ще се срещне с четирама сенатори, за да обсъдят въпросния законопроект. Изданието Axios пише по собствена информаиця, че офисите на четиримата сенатори са работили и през миналия уикенд с представители на Министерството на финансите на САЩ, за да могат да бъдат направени някои технически промени в законопроекта. Според изданието, сенатор Ангъс Кинг е казал, че американският Сенат е възможно да приеме законопроекта за блокиране ("замразяване") на златните резерви на Русия още тази седмица.

Източник: money.bg

Азия

Китайската компания China Road and Bridge Corporation (CRBC) започна строителството на участък от магистрала в Сърбия за 1,7 милиарда евро, съобщава сръбското правителство. Пътният участък е от паневропейския коридор XI. Срокът за изграждането на 75-километровата отсечка, свързваща град Пожега и село Дуга Поляна в южната част на Сърбия, е четири години. Белград сключи договор със CRBC през декември миналата година., като тогава правителството заяви, че проектът ще струва €1,5 милиарда. Разходите обаче са анраснали заради поскъпването на строителните материали, вследствие на войната в Украйна. След финализирането на проекта на Сърбия ще остава да финализира само 32-километров участък между Белград и границата с Черна гора. След това страната ще е завършила Коридор XI на нейна територия. Паневропейският коридор XI е фериботен/магистрален коридор, свързващ италианския пристанищен град Бари с румънсата столица Букурещ, преминавайки през териториите на Черна гора и Сърбия.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
23.03.2022
Dow Jones Industrial
34 358.50 (-448.96)
Nasdaq Composite
13 922.60 (-186.21)
Стокови борси
23.03.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)114.34
Heating oil ($US/gal.)3.7800
Natural gas ($US/mmbtu)5.1300
Unleaded gas ($US/gal.)3.4000
Gold ($US/Troy Oz.)1 940.70
Silver ($US/Troy Oz.)25.20
Platinum ($US/Troy Oz.)1 020.80
Hogs (cents/lb.)122.98
Live cattle (cents/lb.)135.98

       Опознай България

Козница - резерватът на дивите кози

Козница е сред най-разнообразните в биологично отношение райони в България. През 2008 г. е обявен за защитена местност. Релефът на местността е силно насечен, с височинна амплитуда близо 1500 м, защитената местност покрива площ от 6501,5 дка. Тук могат да се видят обширни вековни гори от бук, бял бор, смърч и ела. Най-популярното дърво е Голямата ела, която има обиколка на ствола - 1,5 м на височина близко 6м. Името на резервата идва от дивите кози, които го обитават от край време. Също така характерни за резервата са кафявите мечки, чиито брой е значителен. През последните години в защитената местност работят археолози. Там са открити останки от древни крепости и тракийско светилище, в което са намерени ценни находки като керамични съдове и други. Открити са и голям брой гробове всечени в скалите.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.03.2022
Българска версия: 30056, Английска версия: 2876

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999