Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 16 март 2022 г., брой 5652
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(16.03.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.32690
USD   1.77948
CHF   1.89482
EUR/USD   1.0991*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Биндер АД - Сливен
Интертрейд АД - Русе
Ковашко-пресов завод АД - София
ТЕЦ Бобов дол ЕАД - Големо село
Хан Омуртаг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Инфлацията в България продължава да се покачва за дванадесети пореден месец и през февруари 2022 г. достига 10% на годишна база, съобщи НСИ. Стойността е сравнима с нивата от края на 2008 г., но засега остава под върховите стойности от времето на Световната финансова криза. Само за месец потребителските цени отчитат ръст от 1.4% в сравнение с януари. Ускорена инфлация се наблюдава през последните месеци във всички развити страни вследствие на възстановяващата се от пандемията икономическа активност и България не остава встрани от този процес.

Източник: Капитал

През 2021 година износът на стоки от България за Европейския съюз се увеличава с 26.3% спрямо 2020 г. и е в размер на 45.27 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.1% от износа за държавите членки на общността, изчисляват от националната статистика. Само през декември износът ни за ЕС нараства с 43.5% спрямо същия месец на 2021-а и е на стойност 3.89 млрд. лева.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Отглеждане на едър рогат добитък
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2020 г.
(хил. лв.)
  1   Диана Ми - Минчо Иванов ЕТ - Кортен   3 258  
  2   Грими Хюсеин Хюсеин ЕТ - Пещера   3 193  
  3   Планета 98 ЕООД - Поликраище   776  
  4   ГЕЦ ГИ Агро ЕООД - Загорци - Бс   663  
  5   Комсо ООД - Цалапица   642  
  6   Милкком България ЕООД - Раковски   558  
  7   Асеница 96 ООД - Пловдив   424  
  8   Чех & П ЕООД - Велико Търново   405  
  9   Комплексна опитна станция Ямбол ЕООД - Ямбол   356  
  10   Вароша 05 ЕООД - София   352  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 15.03.2022
  Обща стойност (BGN): 1 402 149.03  
Брой търгувани компании: 50
Premium 92 538.58
Standard 996 316.31
АДСИЦ 219 966.93
Структурирани 5 356.69
Облигации 69 850.20
BEAM - Акции: 18 120.32
Най-голяма промяна в цените
Софарма АД - София -12.25 %
Индустриален холдинг България АД - София 6.95 %
BaSE - Акции: 187 918.95
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Изграждането на интерконектора Гърция-България напредва, като дейностите по линейната част са във финална фаза, а наземните съоръжения напредват с добри темпове. 50% от дейностите по изграждане на кранови възли вече са изпълнени. Това беше установено по време на инспекция на ръководството на ICGB по цялото трасе на газопровода на българска и гръцка територия. Към средата на март линейната част на газопровода е пред финал. Всички кранове необходими за изграждането на крановите възли вече са доставени и по монтажа им се работи с ускорени темпове.

Източник: 3e News

Две поръчки за разширението на газохранилището в Чирен е обявил държавния газов оператор "Булгартрансгаз", който управлява сегашното съоръжение за нагнетяване и добив на газовите запаси на страната. Едната е за доставка на материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на допълнителните наземни съоръжения, които ще позволят увеличаване на капацитета на газохранилището. Тя е за 300 млн. лв. без ДДС. Втората е за изработване на инвестиицонен проект за построяване на газопровод, който да свърза хранилището със съществуващата газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз" в близост до козлодуйското село Бутан. Тази обществена поръчка е за 820 хил. лв. без ДДС.

Източник: mediapool.bg

"Алтерко" АД, производителят на IoT продукти и продукти за интелигентен дом, чиято централа е в София, ще увеличи капитала на дъщерното си дружество "Алтерко Роботикс" ЕООД. Решението вече е гласувано от съвета на директорите на компанията майка. Акционерният капитал на "Алтерко Роботикс" се увеличава от настоящите 1 500 000 лева (766 937.82 евро) с 5 500 000 лева (2 579 043.16 евро) до 7 000 000 лева (3 579 043.16 евро). Това ще стане чрез записването на 5 500 000 дружествени дяла с номинална стойност 1 лев всеки. Новите дялове ще бъдат записани изцяло от „Алтерко“. Увеличението на капитала ще бъде осъществено изключително със средства на компанията майка.

Източник: Банкеръ

Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова е сменила изпълнителният директор на Държавната консолидационна компания (ДКК). Новият изпълнителен директор е Смиляна Нитова-Кръстева. Досегашният директор Михаил Кумчев, който беше назначен само преди месец, остава в 5-членния Съвет на директорите на холдинговото дружество, но без право да го представлява. Под шапката на ДКК са около 20 държавни дружества - от военни заводи до предприятието за кисело мляко "Ел Би Булгарикум". Дружеството управлява и 640 млн. лв. за ремонт на язовирите.

Източник: mediapool.bg

Община Велико Търново избра изпълнител на ремонтните дейности на музей “Възраждане и Учредително събрание”. Това е бургаската фирма “Геоплан Кънстракшън” ЕООД, а предвидените средства са в размер на 2,3 млн. лв. без ДДС. Оферти подадоха фирмите “Стима” ООД, “Мистрал 7” ООД и “Геоплан Кънстракшън” ЕООД. Първите двама участници са отстранени, тъй като офертите им са неподходящи и имат пропуски. След изпратена покана до допуснатия до преговори участник – фирма “Геоплан Кънстракшън” ЕООД. Компанията е предложила да намали процента печалба в ценовото предложение от 10 % на 9,4 %, което ефективно намалява крайната цена от 2 270 566 лв. без ДДС на 2 258 123 лв. без ДДС.

Източник: Янтра - Велико Търново       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Община Шумен и Стопанската камара стартират дарителска кампания за Херсон

Председателят на БСК: Компенсациите за небитови потребители трябва да продължат и през април

БСК: Настояваме таванът на компенсациите за тока или да падне, или да бъде увеличен

Международни обществени поръчки: бизнесът приветства дългоочаквания инструмент

Българската стопанска камара обявява национален литературен конкурс по повод своята годишнина


Предстоящи събития

15-17 март, Брюксел: Дни на гражданското общество 2022 г.

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

5-14 април: Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво

12 февруари – 10 април: IAB Digital Marketing Masterclass

18-29 април: Решаване на проблеми с Excel – ниво за напреднали

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022

31 май – 1 юни: RE-Source Southeast 2022


Актуални дискусии

До 16.03.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на ГПК /МС/

До 16.03.2022: Енергетика:ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

До 18.03.2022: Земеделие: ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

До 18.03.2022: Бизнес среда: промени в Закона за насърчаване на инвестициите

До 18.03.2022: Транспорт: ЗИД на Закона за движението по пътищата (МС)

До 18.03.2022: Околна среда: ЗИД на Закона за опазване на околната среда

До 20.03.2022: Здравеопазване: показателите за шум в околната среда

До 20.03.2022: Здравеопазване: промени в Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда

До 21.03.2022: Социална политика и заетост:размер на МРЗ от 1 април 2022 г.

До 25.03.2022: Финанси и данъчна политика: промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

До 25.03.2022: Образование: ЗИД на Закона за висшето образование

До 04.04.2022: Регионална политика: Наредба за изпълнение на стоманени конструкции

До 08.04.2022: Транспорт: ДА „Безопасност на движението по пътищата“

До 14.04.2022: Правосъдие и вътрешни работи: ЗИД на Наказателния кодексВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1  - 12 март 2022, съботно-неделен

DevNet Associate  - 12 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Безработицата във Великобритания се понижи до предпандемични нива през трите месеца до януари, въпреки вълната на силнозаразния вариант Омикрон в началото на годината, показват данни на британската официална статистика ONS. В същото време продължава увеличаването на трудовата заетост в страната, предава The Guardian. Бизнес заетостта се повишава през февруари с 275 хиляди души в сравнение с предходния месец, достигайки рекордните 29.7 милиона, след като през януари британските работодатели разкриха 108 хиляди нови работни места. Нивото на безработица през трите месеца до януари включително се понижи до 3.9% от 4.1% през последното тримесечие на 2021 г., достигайки най-ниското си ниво от трите месеца до януари включително през 2020 г. - непосредствено преди началото на коронавирусната пандемия.

Източник: economic.bg

Америка

Федералният резерв на САЩ ще прекрати своята изключително облекчена парична политика от пандемията в сряда и ще засили борбата срещу упоритата висока инфлация с първо от вероятно поредица повишения на лихвите тази година. Промяната, започваща с очаквано увеличение с четвърт процентен пункт на референтния овърнайт лихвен процент на централната банка на САЩ, се работи от миналата есен и вече повиши цената на жилищните ипотеки и други ключови видове кредити в очакване на какво ще направи Фед, за да ограничи цените, които растат с най-бързия им темп от 40 години. И все пак спешността около срещата по политиката на Фед тази седмица се засили, тъй като инфлацията не показва признаци на отслабване и дори може да се повиши още повече на фона на инвазията на Русия в Украйна, която предизвика скок на цените на петрола този месец. 

Източник: Reuters

Азия

Китайският компания Haval вдига цените на автомобилите в Русия, които сега слизат от поточната линия на завода в Тула, с около 50%. Такова рязко покачване на цените е рядкост в историята на руския пазар. Дори на фона на сериозната девалвация на рублата, само GM незабавно прехвърли разходите в крайните цени, което се отрази на продажбите, твърдят анализатори. Сега обаче ситуацията е различна - освен Haval, в масовия сегмент при автомобилите, в Руската федерация се произвеждат само модели на Lada и част от конвейера на "Автотор" е в експлоатация, така че предлагането е ограничено от складовите наличности. Haval, твърдят източниците на "Комерсант", е срещнала трудности с логистиката и с недостиг на компоненти. Според новата ценова листа на китайската автомобилна компания, цените на моделите се повишават с 950-980 хиляди рубли, или с 40-50%. Автомобилният завод Haval в Тула доскоро е работил на три смени.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
15.03.2022
Dow Jones Industrial
33 544.34 (599.10)
Nasdaq Composite
12 948.60 (367.40)
Стокови борси
15.03.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)96.60
Heating oil ($US/gal.)2.9900
Natural gas ($US/mmbtu)4.6400
Unleaded gas ($US/gal.)2.9600
Gold ($US/Troy Oz.)1 918.60
Silver ($US/Troy Oz.)25.01
Platinum ($US/Troy Oz.)997.30
Hogs (cents/lb.)120.08
Live cattle (cents/lb.)136.80

       Опознай България

Боен празник на 4-ти пехотен Плевенски полк

4-ти пехотен Плевенски полк е формиран в гр. Ловеч през октомври 1884 г. В състава му влизат Видинска № 10, Севлиевска № 14 и Ловчанска № 13 пеши дружини. Всички имат формени знамена, дарени от княз Александър І на 30 август 1881 г. в София. В Сръбско-българската война (1885 г.) воюва при Врабча, Трън, Сливница, Пирот и Ниш. През 1889 г. от 3-та и 4-та дружини на 4-ти пехотен Плевенски полк се сформира 16-ти пехотен Ловчански полк. През 1894 г. полкът е преименуван на 4- ти пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Княз Борис Търновски полк. По време на Балканската война (1912- 1913 г) е включен в състава на 9-та пехотна Плевенска дивизия и участва в боевете при Одрин и щурма на Акалан и Курт дере на Чаталджа от 4 до 6 ноември 1912 г. По време на Втората балканска война (1913 г.) воюва срещу сърбите при село Габровци, на брега на Тимок и срещу гръцките войски в района на Разлог и Предела. По време на Първата световна война (1915-1918 г.) участва в Нишката и Косовската операция на Първа българска армия, под командването на генерал Климент Бояджиев, в състава на 9-та пехотна Плевенска дивизия. Воюва срещу сърбите при Дрянова глава, Дервент, Ниш и Косово поле, срещу французите и англичаните в долината на река Вардар, височината Близнаците и Дойран. Във връзка с реорганизацията на армията от 1 декември 1920 г. 4-ти пехотен Плевенски полк се преименува в 4-та пехотна Плевенска дружина. През 1928 г. от състава на 4-та пехотна Плевенска и 3-та пехотна жандармерийска дружина се формира отново 4-ти пехотен Плевенски полк, който до 1935 г. продължава да носи явното наименование 4-та пехотна Плевенска дружина. На 3 октомври 1937 г. в с. Паламарца, Поповско, полкът получава ново бойно знаме. От ръцете на царя го приема командирът полковник Г. Ганчев. Полкът участва в заключителния етап на Втората световна война в Европа (1944 -1945 г.) в състава на 9-та пехотна Плевенска дивизия. (Източник/снимка: www.boiniznamena.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.03.2022
Българска версия: 30055, Английска версия: 2876

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999