Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 26 януари 2022 г., брой 5617
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(26.01.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.33635
USD   1.73574
CHF   1.88714
EUR/USD   1.1268*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Финансови новини

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) съобщи, че започва преговори за членство с шест държави, сред които и България. Процесът по членство започват още и Аржентина, Бразилия, Хърватия, Перу и Румъния.„Индивидуални пътни карти за подробен процес на оценка ще бъдат подготвени и осигурени на тези страни, които потвърдят своето придържане към ценностите, визията и приоритетите“ на ОИСР. След като бъдат получени отговори от страните кандидатки на официалното писмо на генералния секретар, ще бъде приета пътна карта от Съвета на ОИСР и ще бъдат зададени индивидуални условия, правила и цялостен процес за прием.

Източник: investor.bg

Постъпленията от ДДС при внос на стоки през 2021 г. отбелязват ръст след влизането на България в Европейския съюз (ЕС), надхвърляйки 4,5 млрд. лв. Това е с 30,1% повече от предходната година и с 8,6 на сто над заложеното в годишния план, заяви директорът на Агенция „Митници“ Павел Тонев. През 2021 г. постъпленията от мита при внос са се повишили и вече достигат 289,7 млн. лв., което представлява 120,1% изпълнение на заложения план. В периода януари - април приходите от акциз са били с 86.8 млн.лв по-малко, а през периода май-декември ръстът е 302 млн.лв. Касовите постъпления за 2021 г. от акциз на горива нарастват с 6,6% и с номиналния си размер от 2,44 млрд. лв. изпреварват резултатите не само от предходната година, но и от 2019 г.

Източник: Монитор

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(07.03 - 11.03.2022 и 14.03 - 18.03.2022)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(28.03 - 01.04.2022 и 04.04 - 08.04.2022)
Посочените периоди ще бъдат съобразени с ограниченията за провеждане на присъствени обучения.
Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, София

 

Дружества
Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Чипита България АД - Казичене   23 986  
  2   Симид София ООД - София   10 174  
  3   Симид Агро ЕООД - Пловдив   5 178  
  4   Хлебозавод Тимс ЕООД - Хасково   1 583  
  5   Яна-1 ЕООД - Ресен   1 221  
  6   Лозана 62 ЕООД - Радиново   802  
  7   Хлебмаш Комерс 95 АД - Пазарджик   691  
  8   Здравко Георгиев ЕТ - Перник   636  
  9   Джи Ви Ел България Холдинг ООД - София   616  
  10   Агрокорн ООД - Бургас   414  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 25.01.2022
  Обща стойност (BGN): 1 273 214.76  
Брой търгувани компании: 41
Premium 34 223.27
Standard 987 178.05
АДСИЦ 64 845.12
Структурирани 33 240.54
Облигации 5 100.00
BEAM - Акции: 148 627.79
Най-голяма промяна в цените
Илевън Кепитъл АД - София -15.38 %
Юрий Гагарин АД - Пловдив 10.00 %
BaSE - Акции: 529.56
BaSE - АДСИЦ: 535.00
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Ръководителите на БСК и „СОФ Кънект“ (новият оператор на Летище София) постигнаха договореност да обединят усилия в бизнес анализите, включително оценка на потенциала на товарния транспорт и дейностите по ремонт и поддръжка на авиационна техника, както и по въпросите свързани с управлението, квалификацията и обучението на човешките ресурси и управлението и оптимизацията на процесите. В момента тече модернизация на обектите, намиращи се на Терминал 2 на Летище София. В ход са и два мащабни инвестиционни проекта – ремонт на паркинга на летището и подготовка за покупка на нова багажна система.

Източник: БСК

Немска компания за производство на електронни компоненти има интерес да открие производство в Пловдив. Плановете за потенциално навлизане в региона предвиждат инвестиция Клас А и разкриване на 150-200 работни места в първите 3 г., като фирмената политика предполага наемането на местна работна ръка с добри езикови познания. Дружеството произвежда електронни компоненти за полупроводниковата и аутомотив индустриите, чрез пълен курс от щамповане, шприцване, сглобяване и тестване. Освен производствени дейности, компанията извършва и редица научноизследователски операции, като има и няколко патента. Това стана ясно на среща в общината между зам.-кмета по бизнес развитие Стефан Стоянов и главния изпълнителен директор на немската компания.

Източник: Марица

Фабрика за преработка на биоплодове ще се изгражда в село Радиново. Там ще се произвеждат биосокове изцяло от пресни плодове. Новото предприятие ще стане част от голямото индустриално семейство в икономическа зона "Марица", която е част от Тракия икономическа зона. В края на ноември 2021 г. там бе открит медицински център „Тракия Медикал – Марица“ - първият в страната, разположен в индустриална зона. Новото преработвателно предприятие в с. Радиново ще се простира на площ от 3432 кв. м., а производственото хале ще се разположи на 1410 кв. Планирано е годишното производство да бъде 130 000 литра. Соковете ще са натурални, в тях няма да се влагат захар, подсладители, ароматизатори, вода и консерванти. Инвеститор на фабриката за биосокове е „Сибота“ ЕООД, с едноличен собственик Станимир Чолаков.

Източник: Марица

Проектната компания ICGB, която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция-България, е най-новият оператор на платформата PRISMA. ICGB подписа договор с PRISMA European Capacity Platform GmbH - водеща европейска търговска платформа за предлагане на капацитет, отбелязвайки ключов етап в подготовката за пускането на газопровода в търговска експлоатация. ICGB ще предлага на търг свободния капацитет на интерконектора в точките за междусистемна свързаност с DESFA и TAP в Гърция чрез PRISMA. В момента PRISMA свързва общо 19 пазара и работи с над 40 инфраструктурни оператора. Платформата оперира с над 660 търговци.

Източник: 3e News

За 2021 година „Градус“ АД - Стара Загора е на печалба в размер на 13.67 млн. лв. За 2020-а положителният финансов резултат на компанията беше 11.69 млн. лева. „Градус“ АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. То е насочило своята дейност в управлението на дъщерните предприятия и разпределяне на финансите между тях. Дружествата от групата на “Градус” са специализирани в сектора „Птицевъдство“, с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи и търговия“. За миналата година в компанията майка са влезли парите от печалбите им за 2019 година. Дъщерните дружества са изплатили на компанията майка общо 13.99 млн. лева, като сумата расте със 17% спрямо 2020-а. Приходът от лихви също се е увеличил - с 43 хил.лв, или с 11% в сравнение с 2020 г.

Източник: Банкеръ

Регулирана информация       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

26 януари: Пресконференция на АОБР

20 декември – 31 януари: SDG Pioneers 2022 - Световните награди за напредък по Целите за устойчиво развитие ще се проведат и в България от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

1 февруари 2022 г.: Retail Summit 2022

10-11 февруари 2022: Уебинар за възможностите за участие в обществени поръчки на Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници

24 януари – 28 февруари: Дистанционно обучение на тема „Управление на проектни дейности от работодателски и синдикални организации на регионално ниво – част 1“

3-31 март: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Cycling Europe - Matchmaking and expert talks

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2022Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага, цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 - 12 февруари 2022, съботно-неделен
DevNet Associate  -11 март 2022, съботно-неделен

 

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация:
тел.0888 832172
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Централната банка на Унгария повиши основния си лихвен процент за осми пореден месец, след като инфлацията в страната не се забави в съответствие с прогнозите на банката. Във вторник регулаторът повиши лихвата по едноседмичните депозити от 2,4% на 2,9% - това е над медианната прогноза за увеличение до 2,7% в анкета на Bloomberg. Банката увеличи и горната граница на лихвения коридор от 4,4% на 4,9%, като така даде възможност за допълнително затягане на паричната политика. Представителите на централната банка продължиха да настояват за затягане на паричната политика, след като инфлацията, включваща ценовите изменения на храните и енергията, достигна 14-годишен връх от 7,3% през декември. Основната инфлация, извън храните и енергията, е достигнала най-високото си равнище от 20 години насам, докато рекордните разходи преди изборите също дават тласък на вътрешното търсене. 

Източник: investor.bg

Америка

Казахстанските власти възнамеряват да отделят 20 милиарда долара за развитие и диверсификация на транспортни маршрути, заяви президентът Касъм Жомарт-Токаев по време на онлайн среща на високо равнище на държавните глави на страните от Централна Азия и Китай. "Важно е да се продължи диверсификацията на транзитните транспортни маршрути и да се внедрят интегрирани логистични решения, в това число и чрез откриването на нови сухопътни коридори. Казахстан от своя страна планира до 2025 г. да инвестира за тази цел 20 милиарда долара. Това несъмнено ще разшири транзитните потоци от Китай, а също и ще удовлетвори растящите потребности на страните в региона", каза Токаев. Той отбеляза, че по оценка на Световната банка, развитието на транспортните връзки в Централна Азия може да осигури 15-процентен ръст на БВП на страните в Централна Азия и Китай.

Източник: 24 часа

Азия

Южнокорейската компания LG Energy Solution (LGES) планира да вложи 2,1 млрд. долара съвместно с General Motors за изграждането на завод за батерии за електрически превозни средства в САЩ, съобщи компанията майка LG Chem. Очаква се LGES и GM да имат еднакво участие в проекта чрез Ultium Cells, тяхното американско съвместно предприятие за батерии. Това е техният трети съвместен завод за батерии в САЩ. LGES отказа да предостави подробности за местоположението или производствения капацитет на новия завод. През декември Ройтерс съобщи, че GM е предложил на LGES изграждането на завод за батерии на стойност 2,5 милиарда долара близо до Лансинг, Мичиган. Корейците контролират над 20% от глобалния пазар на батерии за електромобили и доставят своите продукти на компании като Tesla Inc., Volkswagen AG и Hyundai Motor Co. LGES строи вече два завода с GM – един в Охайо и друг в Тенеси, с общ производствен капацитет от 70 гигаватчаса (ГВтч).

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
25.01.2022
Dow Jones Industrial
34 297.73 (-66.77)
Nasdaq Composite
13 539.30 (-315.83)
Стокови борси
25.01.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)85.23
Heating oil ($US/gal.)2.6300
Natural gas ($US/mmbtu)4.0400
Unleaded gas ($US/gal.)2.4600
Gold ($US/Troy Oz.)1 847.90
Silver ($US/Troy Oz.)23.78
Platinum ($US/Troy Oz.)1 025.90
Hogs (cents/lb.)97.25
Live cattle (cents/lb.)140.10

       Опознай България

Ждрело Вратцата

Вратцата представлява тясно и скалисто ждрело, разположено по североизточните склонове на Врачанска планина, западните части на Стара планина. Ждрелото Вратцата се намира само на около половин километър от самият град Враца и притегателно място на всички, които се възхищават от природата, както за туристите, така и за всички алпинисти. В района на Природна забележителност Вратцата са запазени останки от средновековна крепост Вратица (IX-XIV в.). Там се е издигало старото укрепление и крепостните съоръжения, а стръмните планински склонове са били естествена врата, “порта” за пътя и средновековното селище по протежение на река Лева. Била е 200 метра дълга и един метър широка. Затова не без основание посочената от Прокопий Кесарийски крепост Валве (на латински означава “двукрила врата”) се локализира с укреплението при Вратцата. Предназначението й е било да прегражда пътя на славянските отреди през Врачанския пролом към Сердика и югозападните части на Балканския полуостров.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.01.2022
Българска версия: 30013, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999