Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Гробница до Долно Луково

Гробницата до Долно Луково (област Ивайловград, югоизточна България) е изградена на нивото на древния терен и покрита с могилен насип с височина 4м. Гробната камера е изградена от грижливо оформени мраморни и варовикови блокове, съединени помежду си с железни скоби, залети с олово. Подът е покрит с мраморни плочи. Камерата е покрита с двукатно положени големи варовикови блокове. Първият ред на стените е от кубични мраморни плочи, в които е изсечена пластична украса на гробница. Във висок релеф се представени геометрични фигури – дискове, квадрати, правоъгълници, една петолъчна звезда, както и две реалистично изработени зооморфни изображения – конска глава и риба. Тези фигури заедно с полумесеца, изсечен на входа, образуват композиция със силно естетическо въздействие, която вероятно крие закодирана информация, свързана с погребалния култ. Гробницата е била ограбена още в древността. Голяма част от находката, както и части от човешки скелет, са открити разпилени в преддверието и пред него. Традицията за извършване на многократни погребения в гробници под могилния насип и извършване на конски жертвоприношения е белег на тракийската аристокрация. В гробницата при с. Долно Луково вероятно е погребан местен тракийски цар, чиито име и резиденция не се известни до момента.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 23.04.2021
Българска версия: 29982, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.