Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 20 септември 2021 г., брой 5534
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(20.09.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29119
USD   1.66030
CHF   1.78925
EUR/USD   1.1780*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Участие на малките и средни предприятия (МСП) на пазара на обществените поръчки в България
Изследване на Икономически университет – Варна
Включете се до 31 октомври
 

 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Бианор Холдинг АД - София
Булфрахт София АД - София
Ватия АД - София
Вели Лак АД - София
Велур АД - Ловеч
Гранитоид АД - Батановци
Динамокар АД - София
Добруджа Кит АД - Исперих
Евро Алианс Геотехника АД - София
Еуротерра България АД - София
З М ГРУП 3 АД - Плевен
ЗСК Девня АД - Варна
Индустриален център Искър АД - София
Казанлък К АД - Казанлък
Капитан Войновски АД - Черни вит
Кастамону България АД - Горно Сахране
Летище Пловдив АД АД - Пловдив
Лотос 06 АД - София
Магнето Алфа АД - София
Мура Боровец АД - Боровец
Нова индустриална компания АД - София
Пасат АД - София
Прайм Турист АД - София
Пътища АД - Шумен
Регистрационна техника АД - Самоков
Ремо АД - Шумен
Русе - Техноресурс АД - Русе
Строителство и ремонт АД - Варна
Трансстрой - Варна АД - Варна
Трансстрой 1 АД - Варна
Тунджа турист 2004 АД - Ямбол
Хели Ер-Сау АД - София
Хелитранс АД - София
Химатех АД - София
Чайка АД - Варна
Черно море АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Търговското салдо на България за юли 2021 г. е отрицателно в размер на 175,2 млн. евро при дефицит от 65,6 млн. евро за същия месец на миналата година, отчете Българската народна банка. От януари до юли търговското салдо е на минус с 1,415 млрд. евро при дефицит от 669,7 млн. евро за същия период на 2020 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 491,8 млн. евро при излишък от 254,8 млн. евро за юли 2020 г. За седем месеца тя излезе на плюс с 552,3 млн. евро, докато за периода от януари до юли 2020 г. беше на излишък с 1,326 млрд. евро. За юли салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 336,5 млн. евро при положително салдо от 135,7 млн. евро преди година. 

Източник: investor.bg

Преките чужди инвестиции в България от януари до юли 2021 г. са в размер на 630,4 млн. евро, като намаляват с 1,1 млрд. евро, или с 63,7%, спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Само през юли вложенията са 170,5 млн. евро, при 978,6 млн. евро година по-рано. Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български фирми и постъпления по сделки с имоти) е отрицателен и възлиза на минус 15,5 млн. евро за периода януари-юли. Той намалява със 187 млн. евро спрямо 2020 г. Това показва, че чуждестранни компании продават бизнеса си на български фирми и изтеглят капитали от страната. Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в имоти също са отрицателни и възлизат на минус 2,7 млн. евро.

Източник: Труд

 

Организация и управление на фирмата
и оптимизация на производствените процеси

Предстоящ квалификационeн REFA-курс в София:
Модул 1: “Организация на работни системи и процеси”
(01.11 - 05.11.2021 и 08.11 - 12.11.2021)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(22.11 - 26.11.2021 и 29.11 - 03.12.2021)
Посочените периоди ще бъдат съобразени с ограниченията за провеждане на присъствени обучения.
Заявка за участие в курса

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. +359 2 980 10 90, София
Дружества
Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Литекс АД - София   804 999  
  2   Бент ойл АД - София   758 616  
  3   Ромпетрол България ЕАД - София   604 410  
  4   Лукойл Ейвиейшън България ЕООД - София   294 231  
  5   Инса Порт ЕООД - Раковски   286 936  
  6   Булмаркет ДМ ЕООД - Русе   224 860  
  7   Топливо АД - София   207 422  
  8   Салина 7 ЕООД - Хисаря   205 018  
  9   Зара - Е ООД - Стара Загора   161 689  
  10   Лукойл-България Бункер ЕООД - София   160 560  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.09.2021
  Обща стойност (BGN): 3 386 908.85  
Брой търгувани компании: 41
Premium 1 086 449.92
Standard 2 208 335.98
АДСИЦ 80 166.53
Структурирани 6 736.67
BEAM - Акции: 5 219.76
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Света София АД - София -8.33 %
Алкомет АД - Шумен 8.11 %
BaSE - Акции: 1 001 984.20
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Maxima Group, която има верига магазини в региона и е с централа в Литва, обяви, че приходите на компанията на българския пазар са се увеличили с 8.9% през първата половина на 2021 г. в сравнение с миналата година. Компанията, която работи в България под бранда T-Market, отчита печалба преди данъци (EBITDA) от 175 млн. евро за периода януари-юни, което е с 12 млн. повече в сравнение с първата половина на 2020 г. В последния годишен отчет компанията обяви 1.4 млн. евро нетна печалба от страната в сравнение със загуби от 4.7 млн. през 2019 г. Maxima разшири бизнеса си в страната, като нае обекти от пловдивската верига "Триумф" през 2019 г.

Източник: Капитал

Производителят на пилешко месо „Градус“ АД планира да разпредели дивидент в размер на 6,333 млн. лв. или 0,026 лв. на една акция за първото полугодие на извънредно общо събрание на акционерите на 22 октомври в Стара Загора. Дивидентът ще бъде изплатен от печалбата, реализирана от дружеството през първите шест месеца на 2021 г., става ясно от съобщението. Изплащането му е планирано да започне на 29.11.2021 г. Нетната печалба на „Градус“ към края на второто тримесечие на 2021 г. възлезе на малко над 13,6 млн. лева спрямо 13,7 млн. лева година по-рано. За 2020 г. компанията изплати на два пъти дивидент от 0,022 лв. или общо 0,044 лв. за годината. За последните шест месеца акциите на „Градус“ поевтиняват с 3,52% при оборот от 1,026 млн. лв. и пазарна капитализация от 333,744 млн. лв.

Източник: investor.bg

Melexis, глобална инженерна компания в сферата на микроелектрониката, предстои да открие тази есен своята нова сграда, в която ще се помещават производственото и научноизследователското звено. Тя се намира в квартал Горубляне и представлява разширение на настоящата сграда на компанията. За да пусне в експлоатация новото съоръжение, компанията планира да наеме над 80 оператори и техници преди нейното откриване. Новата сградата в София е ключова част от стратегията за растеж на Melexis. Новото производствено пространство, площта за научноизследователска и развойна дейност, както и складовото пространство, ще добавят 15 000 кв. м. към настоящата площ от 7 500 кв. м. Инвестицията възлиза на около 75 милиона евро.

Източник: 24 часа

Дъщерното дружество на гръцкия търговец на дребно на играчки Jumbo в България отчита печалба за първото полугодие преди облагане с данъци в размер на 8,45 милиона евро, в сравнение с 5,57 милиона евро за същия период на 2020 г. Общите нетни продажби на Jumbo България през първата половина на тази година се увеличават до 32,65 милиона евро, от 27,7 милиона евро през предходната година. Брутната му печалба нарасна до 16,83 млн. eвро от 13,99 млн. eвро през първата половина на 2020 г. Групата управлява девет магазина в България, в които работят 814 души до края на юни, от общо 80 физически магазина и онлайн магазин.

Източник: SeeNews

Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила вливането на Застрахователно дружество „Нова Инс“ ЕАД в Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД. ЗД „Нова Инс“ беше създадено, след като „Булстрад“ придоби „ОББ-Ей Ай Джи Застрахователно дружество“ АД през 2016 г. Процедурата по придобиването започна през 2015 г., когато управителният съвет на „Булстрад“ одобри придобиването на всички 5 млн. акции от капитала на "ОББ-Ей Ай Джи“ за 3,2 млн. евро. Договорът за покупко-продажба беше подписан в края на май 2015 г., след което беше уведомена и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за сделката. Към края на май 2021 г. „Булстрад“ е на второ място по пазарен дял на пазара по общо застраховане (12,2%), а „Нова Инс“ е на последно място. На животозастрахователния пазар „Булстрад“ е на трето място по пазарен дял с 22,4%.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Добри Митрев: Българският бизнес има нужда от интензивна грижа

Щерьо Ножаров: Инфлацията ще стопи част от натиска върху бюджета от вдигането на пенсиите

Включeте се в Европейския пакт за климата

Филип Морис България е най-добър работодател според годишните награди Career Show 2021 г.

Излезе от печат бр.9 на списанието на Българска стопанска камара “Noblesse Oblige”. Тема на броя - ТУРИЗЪМ

Кандидатствайте за Годишната национална награда за социална иновации. Срок за кандидатстване: 30 септември!


Предстоящи събития

28 септември: Лекция в БСК: "Да преборим #Заблудите очи в очи"

29 септември: Включете се в Robotics Strategy Forum 2021

27-30 септември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на European Biotech & Pharma Virtual Partnering Conference 2021

22-30 септември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на 2021 EEN Green and ICT Brokerage Event

5 октомври: Хибриден форум ECOMMERCE SUMMIT 2021. БСК е партньр на форума.

8 октомври: ДАЕУ и ИАНМСП призовават бизнеса да се включи в проучване „Киберсигурност в сектора на МСП“

08 октомври: Обучение по ЗБУТ (София)

1 ноември: Отворен е приемът на заявки за "Гордея се с труда на моите родители" и Базар на професиите 2021 г.

1 ноември - 3 декември: Курс REFA - оптимизиране на производствените процеси

27-28 януари 2022: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Health Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Марио Драги настояваше за приемане на твърдата мярка и накрая получи подкрепата на всички коалиционни партньори: от 15 октомври всички работещи в Италия са длъжни да притежават т.нар. Зелен паспорт. Това означава: който иска да отиде на работа, трябва да представи удостоверение за получена ваксина срещу Ковид-19 или отрицателен тест. "Разширяваме задължението за притежание на "Зеления паспорт" - то вече ще важи както за обществения, така и за частния сектор. Правим го поради две основни причини: за да направим работните места по-сигурни и за да подсилим ваксинационната кампания", каза здравният министър Роберто Сперанца. "Не можем да си позволим есен, в която вирусът отново да набере сила и да ни принуди отново да въведем ограничения. Защото те биха се отразили на икономическото развитие, т.е. на работните дейности във всяка сфера. Поради това смятам, че този декрет е и икономическа мярка", каза министърът на труда Андреа Орландо.

Източник: vesti.bg

Америка

Saudi Basic Industries заяви, че е започнал въвеждане в експлоатация съвместният проект с ExxonMobil в Мексиканския залив до крайбрежието на САЩ и се подготвя за стартиране. Проектът включва създаването на производствено звено за етилен с годишен капацитет от около 1,8 милиона тона, което ще захранва две полиетиленови агрегати и поделение за моноетилен гликол, се казва в изявление. SABIC, четвъртата по големина в света нефтохимическа компания, очаква този проект да окаже положително въздействие върху консолидираните му финансови отчети след началото на търговската операция. Той подкрепя стратегията на SABIC да диверсифицира своите източници на суровини и да засили присъствието си в нефтохимическата промишленост в Северна Америка за широка гама продукти.

Източник: Reuters

Азия

Китайският премиер Ли Къцян обяви, че правителството ще продължи да полага усилия да стабилизира цените на суровините, като използва различни мерки. Правителството ще постави специален акцент върху използването на пазарни инструменти, коментира Ли по време на посещение в провинция Гуанси в Южен Китай. Политиките на макрониво трябва да бъдат съобразени внимателно с изискванията на местния бизнес, особено във време на икономическа несигурност, допълва той. Ли изтъква, че реформата и отварянето са изиграли ключова роля в стимулирането на икономиката. По думите му Китай ще се отвори допълнително към световната икономика, за да осигури по-голяма стабилност в производствената верига на доставките. По време на визитата си Ли коментира, че Гуанси може да се възползва както от местоположението си, така и от правилата на Азиатско-Тихоокеанското икономическо партньорство (RCEP), за да засили връзките си с други страни, участващи в него.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
17.09.2021
Dow Jones Industrial
34 584.88 (-166.44)
Nasdaq Composite
15 044.00 (-137.96)
Стокови борси
17.09.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)71.40
Heating oil ($US/gal.)2.1900
Natural gas ($US/mmbtu)4.9800
Unleaded gas ($US/gal.)2.1100
Gold ($US/Troy Oz.)1 747.20
Silver ($US/Troy Oz.)22.14
Platinum ($US/Troy Oz.)907.40
Hogs (cents/lb.)75.05
Live cattle (cents/lb.)127.53

       Опознай България

Издигната е кандидатурата на Иван Вазов за Нобелова награда за литература за 1917 г.

На 20 септември 1916 г. е издигната кандидатурата на „патриарха на българската литература” Иван Вазов за Нобелова награда за литература за 1917 г. Той е номиниран от професор Иван Шишманов. Произведението на Вазов "Под игото" е преведено на шведски език още през 1895 г. от акад. Алфред Йенсен, който бил референт и докладчик на Нобеловия комитет. Като преводач на български произведения той познавал българските творци Иван Вазов и Пейо Яворов, а с Пенчо Славейков поддържал близки отношения. За номинация за 1912 г. за литература председателят на БАН Иван Гешов предлага Иван Вазов, но проф. Иван Шишманов тогава отклонява поканата да напише мотивирано мнение, „преди да сме що-годе сигурни, че предложението ни ще бъде взето във внимание”. През същата година е номиниран Пенчо Славейков, но смъртта му слага край на процедурата по издигането на кандидатурата му. Възможността Иван Вазов да бъде номиниран отново се появява през 1916 г. Тогава застъпникът за Вазов Алфред Йенсен е бил изпратен специално от Нобеловата фондация в България за срещи с представители на БАН и с групата на д-р К. Кръстев. Вазов не получава наградата. Tя е връчена на Карл Густаф Вернер фон Хейденстам, шведски писател и поет, член на Шведската академия. (Снимка: www.nobelprize.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.09.2021
Българска версия: 29949, Английска версия: 2876

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999