Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Село Драганово

Село Драганово е възникнало в края на ХII - началото на XIII век и носи името на основателя си – Драган, живял още преди турското робство. Драганово е разположено край река Янтра на десния й бряг, община Горна Оряховица. Поминъкът е бил земеделие, животновъдство, градинарство и риболов. Но тъй като населението е било многочислено, било много трудно да се изхранва с тия занаяти. По-будните и предприемчиви са се насочили към гурбетчийство. Хората започнали да закупуват земя за градинарство и много от тях се установяват там за постоянно. Много от местните жители се установили в Унгария, Австрия, Чехия, Полша и Австралия. Останалите в Драганово хора се занимавали предимно със земеделие и животновъдство. Днес в селото живеят около 3000 души. За духовното богатство на хората свидетелства Народно читалище Съединение-1888, основано в селото през 1888 г. от Петко Коларов (баща на Асен Разцветников), Марин Пенков, Петър Попатанасов и Иван Бочев. Там Димитър Папазов ръководи смесения хор за школувано пеене, от който по-късно се обособяват: женския хор за школувано пеене с диригент Пламен Кабакчиев и мъжки хор с ръководител Димитър Славов. В момента към читалището действат мъжки хор; женски народен хор; група за стари градски песни; група за църковни песнопения; театрален състав; детски театрален състав. Читалището има библиотечен фонд от 14 069 бр.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 08.08.2020
Българска версия: 29998, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.