Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 17 август 2021 г., брой 5510
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(17.08.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.30442
USD   1.66143
CHF   1.81802
EUR/USD   1.1772*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  ГБС Плевен АД - София
Дамяница АД - Дамяница
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица достига 3,062 млн., от които 1,643 млн. са мъже и 1,418 млн. - жени. Коефициентът на заетост е 52,1%, съответно 58,4% при мъжете и 46,3% при жените, отчита Националният статистически институт. Спрямо първото тримесечие на годината, когато броят на заетите в страната е 3,028 милиона души, коефициентът на заетост нараства със 7 процентни пункта от 51,4%. През второто тримесечие на 2021 г. в сектора на услугите работят 1,925 млн. души, или 62,9% от заетите лица, в индустрията – 946,5 хил. (30,9%), и в селското, горското и рибното стопанство – 190,4 хил. (6,2%). От всички заети лица 3,6% (109,4 хил.) са работодатели, 6,6% (202,5 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 89,2% (2,731 млн.) - наети лица, и 0,6% (19,0 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2,069 млн.

Източник: investor.bg

Пети пореден месец инфлацията на годишна база се ускорява и през юли 2021 г. спрямо юли 2020 г. тя е вече 3%, сочат данните на НСИ. С най-голям принос към инфлацията през седмия месец на 2021 година са режийните разходи за жилището, които се повишават с 2,7% спрямо предходния месец, тъй като бяха вдигнати цените на тока, водата и топлоенергията. Транспортните разходи на българина се повишават на месена база още повече - с 2,8%, защото горивата трайно поскъпват.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Преработка и консервиране на риба и други водни животни
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Алмар сийфуд АД - Бургас   20 153  
  2   Север - Експорт ООД - Варна   10 344  
  3   Фишком ООД - Сливен   9 605  
  4   Електа ЕООД - Варна   8 346  
  5   Черноморски риболов Бургас АД - Бургас   7 659  
  6   Рея Фиш ЕООД - София   6 335  
  7   Есетра Комерс ЕООД - Болярци - Пд   6 102  
  8   Турита АД - Куклен   5 175  
  9   П.А.Л БГ ЕООД - София   4 286  
  10   Делта Индъстри АД - Созопол   4 117  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 16.08.2021
  Обща стойност (BGN): 5 077 526.87  
Брой търгувани компании: 40
Premium 75 923.82
Standard 4 897 046.77
АДСИЦ 45 674.32
Структурирани 72.75
BEAM - Акции: 58 809.22
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София 9.29 %
Сирма груп холдинг АД - София -3.92 %
BaSE - Акции: 448.80
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Над 320 млн. лв. са стигнали до бизнеса под формата на кредити с гаранция от Българската банка за развитие. Само през месец юни до бизнеса са достигнали гаранции по предоставено финансиране за 24 млн. лв. по сключените 151 договора. През юли банките-партньори по антикризисната програма са получили от ББР потвърждение за гарантиране на 94 кредита на стойност над 23 млн. лв., отчете ББР. Документи за кандидатстване за финансирането се подават в офисите на 8 банки-партньори: БАКБ, Инвестбанк, Пощенска банка, УниКредит Булбанк, Банка ДСК, ПИБАлианц Банк и ОББ. Преди седмица правителството прие промени в програмата за финансиране на бизнеса, пострадал от корона кризата. Тези промени ще влязат в сила, след като бъдат одобрени и от Европейската комисия.

Източник: Банкеръ

Германската компания Allergo Healthcare, която произвежда противоалергични покривала за легла, подготвя шивашка фабрика в Плевен. Българско дружество "АлергоТекс медицинише текстилиен" вече наема работници, но за момента няма информация кога ще започне производството. Предприятието ще е разположено на площ от 6000 кв. м на мястото на бившия завод за кабели "Електрокабел" - друга германска инвестиция, която преустанови работа преди близо три години. Allergo Healthcare е създадена преди 25 години и има производствена база в Германия за производство на покривала за легла за хора с алергии към прахови акари и страдащи от невродермит и астма. Разширяването на капацитета й е резултат от увеличеното търсене на такива продукти в световен мащаб, като от компанията посочват, че предприятието в Плевен ще бъде най-голямото производство на предпазващи от алергия калъфи в Европа. Местното дружество "АлергоТекс медицинише тестилиен" е регистрирано в началото на август с 2000 лв. капитал. Едноличен собственик и управител е Даниел Шьонфелдер, който е собственик и на Allergo Natur Health Care.

Източник: Капитал

Нетипична за пристанищата дейност - отдаване под наем на площи за заведения и атракциони - все повече се превръща в приоритет за "Пристанище Варна" ЕАД. Годишните отчети на дружеството сочат, че приходите от наеми за 2020 г. са 1.004 млн. лв., през 2019 г. - 864 000 лв., година по-рано - 704 000 лв., през 2017 г. - 646 000. През 2006 г. са били едва 88 000 лв. Площите са отдадени за 10 години, а половината от постъпленията отиват в държавния бюджет. Отдаваните терени се намират на терминал Варна - изток, разположен в централната част на града. Там от години никнат ресторанти, дискотеки, виенски колела и т.н., за сметка на пристанищните съоръжения. Намаляват обработените товари на държавното пристанище. За 2020 г. обработените обеми са с 15% по-малко спрямо 2019 г., съответно загубата се увеличава (малко над 5 млн. лв. по последни данни).

Източник: Сега

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение жалбите на четири дружества срещу избора на ДЗЗД "Кенпайп БГ" да строи газовата връзка на България със Сърбия. Решението на антимонополния орган, което е взето на 29 юли, може да се обжалва пред Върховния административен съд. Дружеството, в което българският клон на канадската "Кенпайп Индъстрис Интернешънъл" и българското ѝ дружество "Кенпайп Индъстрис Интернешънъл България" държат съответно 5 и 95 на сто, бе избрано в началото на юни да строи 62-километровия български участък от общо 170 км трасе от София до Калотина и Ниш. То предложи цената от 136.8 млн. лв. без ДДС и да изгради връзката за 300 дни при прогнозна стойност от 143 559 450 лв. без ДДС и поискани 350 дни за завършване на строежа от датата на подписването на контракта. 

Източник: mediapool.bg

Интеркапитал груп АД ще увеличи капитала си, като издаде привилегировани акции, реши общото събрание на акционерите,проведено на 16 август 2021 г.. С промяната в устава се записва, че дружеството ще може да издава и привилегировани акции с гарантиран (вкл. кумулативен) и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от законодателството. Тези акции няма да дават право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Капиталът на компанията ще бъде увеличен с до 1,925 млн. нови, поименни, безналични, привилегировани акции без право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,7 лева, решило е още общото събрание на акционерите на Интеркапитал груп. Капиталът ще се увеличи от 3,85 млн. лева на 5,775 млн. лева.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

АОБР сезира институциите за високите цени на електроенергията


Предстоящи събития

9 септември: Тук-Там Кошер 2021 с отстъпка за членове на БСК.Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Комуникационният конгломерат United Group е пред придобиване на гръцкия телеком Wind Hellas. Групата, която е мажоритарна собственост на базирания във Великобритания фонд BC Partners, е получила съгласие от страна на собственика на Wind Hellas Crystal Almond Holdings . Сделката трябва да бъде одобрена от гръцките регулатори. При успешно решение United Group очаква транзакцията да бъде финализирана през 2022 г. Това е поредното придобиване за United Group на Балканския полуостров, където групата е собственик на различни телекомуникационни и медийни компании в Сърбия, Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Гърция и България. Wind Hellas има 4.2 млн. потребители в страната и за 2020 г. отчита 509 млн. евро приходи. Компанията е вторият по големина телеком в Гърция след Cosmote и преди Vodafone Greece. Според съобщението на United Group, сега целта е да бъдат комбинирани функциите на Wind и Nova, така че да бъде създаден "силен интегриран оператор, който ще е втори в страната в предоставянето на широколентов интернет и телевизионни услуги".

Източник: Капитал

Америка

Американският мобилен оператор T-Mobile US започва собствено разследване след съобщения за предполагаема хакерска атака. Електронното издание Motherboard - VICE съобщи първо за инцидента, при който хакер от онлайн форум твърди, че продава лични данни, които включват имена, номера на социално осигуряване, адреси, телефонни номера и информация за шофьорските книжки. Изданието е било в контакт с продавача и потвърди, че данните, които е видяло, принадлежат на клиенти на T-Mobile. Съобщава се също така, че анонимният продавач е поискал 6 биткойна (около 270 хил. долара) за данни, принадлежащи на около 30 милиона акаунта, като останалите се предполага, че се продават по частни канали. „Наясно сме с твърденията, направени в нелегален форум, и активно проучваме тяхната валидност“, казва говорител на T-Mobile. Ако този пробив на личните данни бъде потвърден, той може да засегне почти всеки клиент на T-Mobile в САЩ, след като във финансовия си отчет за второто тримесечие телекомуникационната компания отчете, че разполага с около 104,79 милиона клиенти в САЩ.

Източник: investor.bg

Азия

Икономиката на Китай се забавя повече от очакваното през юли. Екстремните климатични проявления и повишения брой заразени с Covid-19 добавят още пречки пред възстановяването на страната, което вече изглеждаше като достигнало своя връх. Месечните индикатори, които следят активността в индустрията, потреблението и инвестициите, показват, че растежът отстъпва по-бързо от очакваното и спада спрямо юни, показват данните на китайското Национално статистическо бюро. Те идват след като редица икономисти вече започнаха да намаляват прогнозите си за икономическия растеж на Китай. Публикуваните в понеделник данни включват два ключови компонента на брутния вътрешен продукт: индустриалното производство, което се покачва с 6,4 процента спрямо същия период на миналата година; и инвестициите в дълготрайни материални активи, които бележат ръст от 10,3 процента през първите седем месеца на годината спрямо 2020 г. И в двата случая повишението бе под очакванията и бележи спад спрямо публикуваните за юни данни.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
16.08.2021
Dow Jones Industrial
35 625.40 (110.02)
Nasdaq Composite
14 793.80 (-29.14)
Стокови борси
16.08.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)67.32
Heating oil ($US/gal.)2.0500
Natural gas ($US/mmbtu)3.9400
Unleaded gas ($US/gal.)2.2100
Gold ($US/Troy Oz.)1 788.30
Silver ($US/Troy Oz.)23.88
Platinum ($US/Troy Oz.)1 020.00
Hogs (cents/lb.)89.00
Live cattle (cents/lb.)129.13

       Опознай България

Битката при Траянови врата

Битката при Траянови врата от 17 август 986 г., е най-голямото поражение, което византийският император Василий II претърпява в походите си за покоряване на България. Битката е предхождана от безуспешна обсада на Сердика (днешна София), след която Василий отстъпва обратно към владенията си в Тракия. Българска войска, предвождана от Самуил, преследва византийците и ги обкръжава в полите на Средна гора. Значителна част от армията на Василий II е унищожена, а той самият едва успява да се спаси. Петнадесет години след като византийците завладяват българската столица Преслав победата при Траянови врата затвърждава успехите, постигнати във въстанието на комитопулите през 976 г. В условия на непрестанни борби с Византия Първата българска държава просъществува още няколко десетилетия със средище, изместено от Преслав на североизток в Охрид на югозапад. Споменът за победата над Василий II е отразен тридесет години след нея в Битолския надпис на Ароновия син цар Иван Владислав. (Източник: bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.08.2021
Българска версия: 29959, Английска версия: 2876

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999