Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 07 юни 2021 г., брой 5459
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(07.06.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28245
USD   1.61412
CHF   1.78598
EUR/USD   1.2117*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Авторемонт АД - Дупница
Агромашинаимпекс Шумен АД - Шумен
Бред Кооп Павликени ЕАД - Павликени
Еластик 2000 АД - Световрачене
Еластик АД - Световрачене
Плевен холдинг АД - Плевен
Търговска къща Мебел АД - София
Холсим Кариерни материали Пловдив АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Гаранционна програма в размер на 2,5 млрд. лв. в помощ на малкия и средния бизнес обяви министърът на икономиката Кирил Петков. Компаниите ще могат да теглят кредити от частни банки в размер на до 70% от оборота си за 2019 или 2020 г. в зависимост кой е бил по-голям. Държавата ще покрива 50% от риска със средствата от трите гаранционни програми - на Българската банка за развитие, на Фонда на фондовете и на Европейския инвестиционен фонд. Държавата покрива и до 80% от индивидуалните експозиции. От компаниите няма да се изисква допълнително обезпечение под формата на имущество. Собствениците на фирмите трябва да станат съдлъжници по кредита, което означава, че поемат ангажимента да го върнат и като физически лица.

Източник: 24 часа

До септември 2021 година лихвите по депозитите ще се запазят на достигнатите ниски равнища. При лихвените проценти по новоотпуснатите кредити се очаква известно покачване, според прогнозата на БНБ. Очаква се несигурност при влиянието на държавния бюджет върху ликвидността на останалите сектори, която произтича главно от динамиката на икономическата активност и от създалата се политическа несигурност след парламентарните избори през април. Потенциален източник на ликвидност за бюджета през прогнозния период представлява постъпването на средства по държавния заем от Европейския инструмент SURE в размер на 511 млн. евро.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   ПИМ ООД - Хасково   42 129  
  2   Индекс 6 ООД - Пловдив   28 959  
  3   Хранинвест-Хранмашкомплект АД - Стара Загора   25 933  
  4   Айгер Инженеринг ООД - Пловдив   23 244  
  5   Термохран Инженеринг АД - Стара Загора   13 036  
  6   Родина Хасково АД - Хасково   11 245  
  7   Биомашиностроене - Интернешънъл АД - Пловдив   9 808  
  8   Донидо Машин Индъстри АД - Хасково   7 921  
  9   Алфа и Зет ООД - Хасково   7 407  
  10   Никос Хранинженеринг ООД - Добрич   6 377  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.06.2021
  Обща стойност (BGN): 762 389.22  
Брой търгувани компании: 43
Premium 47 689.08
Standard 429 139.22
АДСИЦ 46 468.75
Структурирани 8 097.25
Облигации 230 994.92
Най-голяма промяна в цените
Елхим - Искра АД - Пазарджик -9.52 %
Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София 6.36 %
BaSE - Акции: 394.80
BaSE - АДСИЦ: 133.83
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Реализацията на индустриалните зони се оказа ефективен механизъм за привличане на инвестиции в някои региони. Общинският съвет в Хасково е одобрил предложението за строителството на индустриален парк на терена на бившето военно летище "Узунджово" между Хасково и Димитровград. Общинарите са приели докладна за даване на предварително съгласие за покупко-продажба на терена с площ близо 3600 декара. Инвеститор ще бъде "Тракия икономическа зона - юг". Пазарната цена на земята, върху която ще бъде разположена индустриалната зона, е около 15 млн. лева. Общинския съвет в Бургас е подкрепил инициатива за сътрудничество между Община Бургас, Община Пловдив и СНЦ "Клъстер Тракия икономическа зона“ в процеса за привличане на инвеститори. И в момента Община Бургас развива индустриални зони самостоятелно и в партньорство с "Национална компания индустриални зони“ ЕАД чрез съвместното дружество "Индустриален и логистичен парк Бургас“ АД, в което е акционер.

Източник: Банкеръ

Фондът LAUNCHub Ventures участва като съинвеститор в американската платформа за нетуъркинг Orbiit със съосновател и изпълнителен директор българката Биляна Фрейе. Рундът е в размер на 2.7 млн. долара, като водещ инвеститор е фондът Bread and Butter Ventures, а от LAUNCHub Ventures осигуряват близо една трета от сумата. В компанията влизат още фондовете High Alpha Capital, Company Ventures, Acceleprise, Founders Fund и няколко бизнес ангела. Платформата ще използва свежия капитал за разрастване на продуктовия и инженерния екип. До момента Orbiit е преминала през два инвестиционна рунда. Първият, в размер на 1 млн. долара, е воден от Founders Fund, който сега също влиза като съинвеститор. Новият свеж капитал от 2.7 млн. долара е осигурен от общо шест фонда, като водещ е американският Bread and Butter Ventures. За първи път в компанията влиза българският LAUNCHub Ventures, като по думите на партньорите фондът участва с около една трета от общото вложение.

Източник: Капитал

Ремонтът на пътя Берковица - Монтана ще струва 5 846 411,78 лв. От тях 4 969 450,01 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 759 975, 08 лв. е национално съфинансиране. 116 986,69 лв. е приносът на Агенция "Пътна инфраструктура". Целта на проекта е развитие на пътната инфраструктура в трансграничния район чрез подобряване на достъпа до транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T) в региона. В четвъртък Пътната агенция обяви, че напредва основният ремонт на 7,71 км от път II-81 Берковица - Монтана, в участъка между селата Боровци и Благово (от км 86+289 до км 94+000). Второкласният път е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина.

Източник: Банкеръ

Комисията за финансов надзор одобри Петър Андронов за член на Надзорния съвет на ДЗИ - Общо застраховане ЕАД и на ДЗИ - Животозастраховане ЕАД, съобщават от KBC Group. Андронов ще изпълнява ролята на председател на надзорните съвети на двете дружества по силата на новата си роля като член на Управителния съвет на КВС Груп и главен изпълнителен директор на бизнес ресор „Международни пазари“. В тази връзка малко по-рано той зае позициите на председател на съветите на директорите на K&H Банк и K&H Застраховане в Унгария – компаниите, с които КВС Груп присъства на пазара в страната.

Източник: profit.bg

Събранието на варантопритежателите на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ е свикано за 10 юни 2021 г. по желание на варантопритежателя „Феърплей Интернешънъл“ АД, притежаващ над 3% от емисията варанти, който е заявил, че иска да запише варантите си. След искането на „Феърплей Интернешънъл“ АД акциите на „Феърплей Пропъртис“ АДСИЦ поскъпнаха рязко от 0,48 лв. за акция до около 0,7 лв. за акция или с около 45%. По проспект варантите могат да се упражнят само при цена от 1 лв. за акция, които ще постъпят в дружеството. Емисионната ценаот 1 лв. е с около 50% над текущата. Емисията варанти е 232 017 800 броя, всеки от които дава възможност за записване на 1 акция с емисионна цена от 1 лв., или общо 232 млн. лв.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 4.06.2021 год. В БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2020 год. На КММ АД - Шумен       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Предстоящи събития

8 юни: My Success: Корпоративна социална отговорност

8-9 юни: Двудневен практически курс на тема: "Сензорен анализ и дегустация на храни и напитки"

10 юни: Предприемачи на бъдещето 2021

08-11 юни: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на EACP Virtual B2B - Aerospace applications & technologies

16 юни: Работна среща за представяне на Директива 2019/904 относно пластмасовите отпадъци

16 юни: БЕЗПЛАТЕН уебинар: Финанси и бюджетиране, дигитализиране контрола и управлението на разходи

22 юни: София: Обучение по ЗБУТ

18 май – 24 юни: Курс за дигитални умения започва от 18 майВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 3 – 12 юни 2021, съботно-неделен
CCNA 1 – 02 октомври 2021, съботно-неделен
DevNet – 02 октомври 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Туристическият сезон в Гърция стартира с огромни загуби. Това отчитат от бранша след решението на Великобритания да остави страната извън така наречения "зелен" списък, което доведе до вълна от отменени резервации. Милиони британски туристи анулират резервациите си за почивка, след като Гърция остана извън "зеления списък" на безопасните страни, публикуван от правителството на Великобритания. Кметът на остров Родос обяви драматични последствия за туристическия бранш на острова, където повече от половината туристи са британци. На остров Крит хотелиерите очакваха да достигнат поне половината от туристопотока преди пандемията. Кметът на град Ханя съобщи, че британците и скандинавците са повече от половината туристи. Остава надеждата туристическият сезон на Крит да продължи и октомври. На Санторини отчитат също масово анулиране на британските резервации. За сега към този остров има увеличен интерес от французи, германци и гърци, но загубите от британския пазар не могат да се покрият, коментират хотелиерите. На Халкидики има вероятност загубата на британските туристи да се покрие от германци и преди всичко от туристи от балканските страни.

Източник: expert.bg

Америка

Дълги години автомобилният гигант Ford произвежда микробусите Transit Connect в Турция, след което ги внася в САЩ, където седалките и прозорците на много от тях моментално се демонтират за да бъде превърнати превозните средства в товарни автомобили. Причината за тази практика е ниското мито от едва 2.5% за вноса на пътнически автомобили от Европа. За сравнение, товарните автомобили влизат в САЩ с мито от 25%. Но през 2013 година щатските митници излязоха с решение, че тези превозни средства ще бъдат облагани с 25% мито. Ford заведе дело срещу решението, но загуби последната правна битка след като Върховният съд на САЩ отказа изслушване по делото. Това принуди производителят да заплати избегнатите мита за вноса на микробуси, предава CNN. През тази седмица от Ford разкриха, че цената на това съдебно решение може да бъде много по-солена. Компанията посочи, че щатската митническа агенция обмисля налагане на парична глоба в диапазон от 652 млн. долара до 1.3 млрд. долара като допълнение към вече заплатените по-високи мита за отминали периоди. Ford смятат да оспорят евентуалното наказание, което може да включва и заплащане на нови 181 млн. долара за избегнати мита в миналото.

Източник: expert.bg

Азия

Икономическата и технологична сила Китай има проблем - досега почти не успяваше да изгради чипове и е зависима от други страни. През миналата година Китай трябваше да внесе чипове на стойност 350 милиарда долара. Поради ескалацията на технологичния протекционизъм по времето на Доналд Тръмп сега Китай зададе висок приоритет на собствената си индустрия за полупроводници. Става въпрос за изграждане на собствена чип индустрия - и лишаване на американците от лост, с който да задушават китайския технологичен сектор, като например наложи санкции върху износа на чипове за Китай. Това разследване на японския бизнес вестник Nikkei показва енергията и скоростта, с която Китай започва да работи по този план. YMTC е името на компанията, която работи за Китай. Тя се опитва да разкрие цялата си верига за доставки, до химикалите и отделните винтове в машините, с които се произвеждат чиповете. Одитът обхваща не само собствените производствени линии на YMTC, но и доставчиците, доставчиците на доставчици и т.н. Делът на американските технологии, използвани в Китай, трябва да падне до нула, а на американските съюзници също трябва да бъде възможно най-нисък.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
04.06.2021
Dow Jones Industrial
34 756.39 (179.35)
Nasdaq Composite
13 814.50 (199.98)
Стокови борси
04.06.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)69.33
Heating oil ($US/gal.)2.1100
Natural gas ($US/mmbtu)3.1100
Unleaded gas ($US/gal.)2.2000
Gold ($US/Troy Oz.)1 889.80
Silver ($US/Troy Oz.)27.77
Platinum ($US/Troy Oz.)1 168.00
Hogs (cents/lb.)120.60
Live cattle (cents/lb.)118.08

       Опознай България

Годишнина от космическия полет на Александър Александров на орбитален комплекс "Мир"

На 07 юни 1988 г. в орбита излита космическият кораб от серията "СОЮЗ-ТМ5” с командир на полета Анатолий Соловьов, българския космонавт майор Александър Александров и бординженера Виктор Савиних. На 9 юни корабът се скачва с космическата орбитална станция “Мир”, където Александров успява да изпълни всичките 56 планирани експеримента с 9 уникални прибора, разработени и създадени изцяло от български учени и специалисти по програмата “Шипка”. На 17 юни 1988 г. в 14,20 часа спускаемият апарат с тримата космонавти се приземява успешно в Северен Казахстан. Александър Александров е роден на 1 декември 1951 г. в град Омуртаг. Той завършва специалност летец-инженер през 1974 г. До 1978 г. служи в бойните части на Военновъздушните сили като пилот на изтребител-бомбардировач. През 1977 г. Александров е избран за космонавт във втората група от програмата „Интеркосмос“, заедно с първия български космонавт Георги Иванов. През юни 1988 г. става вторият българин, излетял в Космоса. (Снимка: delnik.net)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.06.2021
Българска версия: 29971, Английска версия: 2874

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999