Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Празник на град Омуртаг

На 7 юни е празникът на град Омуртаг. Той се намира на важните пътища София - Варна, и от Истанбул и Одрин към река Дунав, на северния склон на Стара планина. Населението на града е около 11 000 жители. Най – старите следи от живот в района датират от преди около 7 хиляди години. Старото име на града е Осман Пазар. Благодарение на разположението си на важни пътища тук с бързи темпове са се развивали занаятите и търговията.  По време на Руско-турската война градът изиграва важна роля. Християнският храм Свети Димитър, построен от жителите на града през 1837 г. като вкопана църква, е изпозван от турската армия за склад за хранителни продукти и военни материали. При отстъплението си османските войски опожаряват града. Поради особеностите на историята си, наред с църквата тук има и джамия, построена през 1804 г. На мюсюлманските празници тя събира много изповядващи Исляма жители на региона. През 1934 г. градът получава днешното си наименование – Омуртаг, по името на един от най-великите български владетели.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.05.2019
Българска версия: 29882, Английска версия: 2912

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.