Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 13 май 2021 г., брой 5443
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(13.05.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27958
USD   1.61399
CHF   1.78354
EUR/USD   1.2118*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Авионамс АД - Пловдив
Емайлхим АД - Петърч
Металургремонт 21 АД - Пловдив
Парк хотел Москва АД - София
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Икономиката на ЕС ще нарасне с 4,2 % през 2021 г. и с 4,4 % през 2022 г., според пролетната икономическа прогноза за тази година. По отношение на България прогнозата е за увеличение на реалния БВП с 3.5% през 2021 г. и с 4.7% през 2022 г. Инфлацията ще варира значително през тази година, тъй като допусканите цени на енергията и промените в ставките на ДДС пораждат значителни колебания в равнището на цените в сравнение със същия период на миналата година. Прогнозната инфлация за България е 1.6% през 2021г. и 2.0% през 2022г. Условията на пазара на труда бавно се подобряват след първоначалното въздействие на пандемията.

Източник: 24 часа

България е страната с най-силен спад на емигрантските преводи за периода от април до декември 2020 г. заради пандемията от общо 37 изследвани държави – всичките от групата с ниски и средни доходи, показват данни на Световната банка. През второто тримесечие на миналата година емигрантските преводи се понижават с почти 80 на сто на годишна база. През третото тримесечие спадът се забавя до около 60%, а през четвъртото – до малко над 50%. На второ място по спад на емигрантските преводи е Боливия, на трето е Нигерия. Преводите от Турция до България са най-скъпи и дори поскъпват още повече през последното тримесечие на 2020 г. на фона на повсеместен спад на разходите за парични трансфери. Средната такса надвишава 12%.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Производство на изделия от бетон, гипс и цимент
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Хидробетон ООД - Казичене   63 274  
  2   Атмикс ООД - София   36 075  
  3   Агромах Продакшън ЕООД - Бело поле   21 871  
  4   Брамак покривни системи ЕООД - Силистра   19 588  
  5   БГ-Бетон ООД - София   18 267  
  6   Кул ООД - Аксаково   16 003  
  7   Транспорт Строй АД - София   14 196  
  8   Атмикс бетон ЕООД - София   12 669  
  9   Стимекс ЕООД - Варна   11 182  
  10   Реликс Вибро АД - София   11 069  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 12.05.2021
  Обща стойност (BGN): 1 452 193.12  
Брой търгувани компании: 68
Premium 584 629.51
Standard 491 526.29
АДСИЦ 355 495.65
Структурирани 7 239.47
BEAM - Акции: 13 302.20
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Czech PX UCITS ETF ФОНД - София 25.12 %
Юрий Гагарин АД - Пловдив -21.88 %
BaSE - Акции: 2 002 836.30
BaSE - АДСИЦ: 1 587.57
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Insurify - базираната на технологии с изкуствен интелект платформа за сравняване на застрахователни услуги, отвори своя първи международен развоен център в София - дигиталната столица на Източна Европа. Това е най-новото постижение на бързоразвиващата се компания, която отбеляза 2.5-кратен ръст на приходите на годишна база и увеличи броя на служителите си над 3 пъти през 2020 г. В развойния център в София работи екип от 15 софтуерни инженери и експерти по изкуствен интелект, специализирани в изграждането на технологии за бързорастящи пазари. В близкото минало екипът беше част от една от най-големите мета търсачки за самолетни билети - Skyscanner, която затвори офиса си в София през 2020 г. заради негативното влияние на COVID-19 пандемията върху международните пътувания. Ръководител на Insurify в София е техническият директор Константин Халачев.

Източник: Капитал

"Есетере България" - част от американската компания за козметични продукти dōTERRA, откри официално нова розоварна - "Тера роза", в района на град Шипка. "Инвестицията е около 1.2 млн. долара, а заетите ще са между 10 и 15 в зависимост от натовареността и сезона", съобщи Пламен Николов, управител на българската фирма. Първите тестови изпитвания за дестилация на розово масло преминали успешно през февруари. Инсталацията в "Тера роза" е с четири дестилационни апарата, всеки с по 5.5-5.8 кубически метра обем. В Добрич "Есетере България" разполага с 38 дестилационни апарата. Оборудването е изцяло българска разработка. Работещите на постоянен трудов договор в българската фирма са над 100, а други около 150-160 са сезонно наети за времето от април до септември всяка година.

Източник: Капитал

Уникредит Булбанк е публикувала уведомление, че от 7 юли 2021 г. прекратява предлагането на стандартни срочни депозити, както във филиал на банката, така и чрез електронните й канали. Банката е започнала да разпраща и лични уведомления до клиентите си, на които предстои падеж по депозитите. Първа тази стъпка предприе Банка ДСК - в началото на годината тя спря да открива срочни депозити и в последствие започна да уведомява своите клиенти, че ще преоформи влоговете им в разплащателни сметки след изтичане на падежа. Парите на спестителите не само не носят доходност заради нулевите лихви, но и постепенно се топят, тъй като по разплащателните сметки се начислява такса за обслужване всеки месец от поне 2.50 лв. Клиентите на ДСК, които не са съгласни с промяната, са уведомявани, че може да изтеглят парите си, но при тегленето се начислява такса от 0.7% от сумата.

Източник: Сега

"Браво пропърти фонд“ АДСИЦ отчита 4% ръст на приходите от експлоатацията на сграда „Офис А“ до 1,31 млн. лв. за първото тримесечие на 2021 г., спрямо 1,26 млн. лв. за същия период на 2020 г. Имотът е единственият актив на фонда и се намира на бул. Цариградско шосе в гр. София в зад The Mall на ул. Иван Абаджиев 2. Към 31 март 2021 г. дружеството отчита 100% заетост на притежаванатс офис сграда, като има сключени договори с 5 наемателя. Печалбата намалява с 6% до 795 хил. лв. поради ръст на разходите за външни услуги. През тримесечието дружеството има платени главници по облигационен заем от 225 хил. лв. (както и 244 хил. лв. лихви). Общото задъжение по облигационния заем е 27,35 млн. лв.

Източник: investor.bg

Рейтинговата агенция Fitch повиши кредитния рейтинг на необезпечените и неподчинени облигации на „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) ЕАД до ниво ‘ВВ’ от ‘ВВ-’. Агенцията присъжда рейтинг на възстановяване ‘RR4’ на дълговите инструменти. Кредитният рейтинг на БЕХ в чужда и местна валута остава непроменен – с „положителна перспектива“ на ниво ‘ВВ’. Рейтингът е премахнат от „Критерий под наблюдение“ (КПН). Към края на 2020 г. около 40% от дълга на консолидирано ниво принадлежи на компанията-майка, а останалите 60% - на дъщерните дружества.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

Радосвет Радев жури в Career Show Awards 2021

Тракийски университет – Стара Загора откри ветеринарен симулационен център


Предстоящи събития

15 май: Първото издание на „Книги за смет” е на 15 май в пет града в страната

19 май: "Кино в длан" раздава награди - 19 май 2021 г.

19-20 май: Българската стопанска камара e партньор на Career Show Tech

5-27 май: Re-Dial: Дистанционно обучение „Дигитални умения за партньорство“ ниво 3

25-28 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Applied Artificial Intelligence Conference 2021

8-9 юни: Двудневен практически курс на тема: "Сензорен анализ и дегустация на храни и напитки"

08-11 юни: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на EACP Virtual B2B - Aerospace applications & technologiesВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29 май 2021, съботно-неделен
DevNet – 29 май 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Германия има нови амбиции в зелената сфера, но за да ги изпълни, ще трябва да разчита на непопулярни технологии, коментира Bloomberg. Канцлерът Ангела Меркел вече обяви, че страната ще се стреми към въглеродна неутралност до 2045 година, а не както досега - до 2050 г. Конкретните мерки ще бъдат обявени по-късно през седмицата. За да постигне нулеви въглеродни емисии до 2045 година, Берлин ще трябва да се откаже от въглищата най-късно до 2030 година, тоест осем години по-рано от предвиденото досега, а продажбите на нови бензинови и дизелови автомобили трябва да приключат до 2032 г. Това сочат изчисленията на мозъчния тръст Agora. Увеличаването на електрическата мобилност означава, че потреблението на електроенергия ще се удвои, а за нуждите на индустрията ще е нужен и чист водород, за да се изпълнят екоамбициите. Германия трябва да поработи и в още няколко насоки - съхранение на въглероден диоксид. През 2045 г. индустрията трябва да улавя и съхранява по около 73 млн. тона въглероден диоксид годишно, спрямо нула тона днес. Усилията по разработване на технологията обаче се провалят на този етап пред критиките на еколозите, които са против "инжектирането" на емисии в земните недра.

Източник: Bloomberg

Америка

Потребителските цени в САЩ през април са нараснали с 4,2% на годишна база и са се повишили с 0,8% на месечна база, се казва в съобщението за пресата от Министерството на труда на страната. Повишаването на потребителските цени през април в годишно изражение е рекордно високо от септември 2008 г. насам, когато показателят беше 4,9%. Анализаторите, анкетирани от портала Daily FX, очакваха потребителските цени да нараснат с 3,6% на годишна база и с 0,2% на месец. В края на март годишната инфлация в САЩ беше 2.6%, а месечният ръст - 0.6%. Базовата инфлация в САЩ - без тази на цените на храните и енергията, е била 3% на годишна база през април, докато цените се повишиха с 0,9% спрямо предишния месец март. И двата показателя се оказаха по-високи от прогнозите на анализаторите, които очакваха техните стойности да бъдат съответно на ниво от 2,3% и 0,3%. В същото време Министерството на труда отбелязва, че ръстът на цените в месечно изражение е най-високият от април 1982 г. насам.

Източник: money.bg

Азия

Toyota ще си партнира с японската компания ENEOS в разработката на водородна система, която ще захранва прототипа на футиристичния град Woven City, пише Tech Crunch. Визията за града, който ще се разпростира на 175 акра, е за място, в което хората работят и живеят сред всички проекти на Toyota, включително автономните маршрутни таксита e-Palette и роботите на компанията. Екосистемата ще бъде напълно свързана и ще се захранва от водород. Woven Planet, иновативното подразделение на Toyota, което е начело на проекта, обяви, че японската петролна компания ENEOS, която инвестира значително във водород, ще помогне в изграждането на града на бъдещето. Партньорството подчертава и визията на Toyota за водородно бъдеще. Двете компании ще работят заедно в опит да открият дали е възможно изграждането на водородна верига за доставки — от производство до доставки и употреба. ENEOS, която вече управлява 45 зарядни станции за водород в Япония, ще изгради още една и край Woven City. Очаква се това да се случи до края на 2023 г. "Вярваме, че енергията от водород ще играе интегрална воля в реализацията на въглероден неутралитет в световен мащаб", казва президентът на ENEOS Катсуюки Ота. Изграждането на самия град започна през февруари край град Сусоно, в полите на планина Фуджи.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
12.05.2021
Dow Jones Industrial
33 587.66 (-681.50)
Nasdaq Composite
13 031.70 (-357.74)
Стокови борси
12.05.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)65.38
Heating oil ($US/gal.)2.0500
Natural gas ($US/mmbtu)2.9700
Unleaded gas ($US/gal.)2.1400
Gold ($US/Troy Oz.)1 817.40
Silver ($US/Troy Oz.)27.11
Platinum ($US/Troy Oz.)1 219.00
Hogs (cents/lb.)112.03
Live cattle (cents/lb.)122.33

       Опознай България

Хисаря

Хисаря е един от най-известните балнеолечебни курорти в България. Тук извират 22 извора с лечебна минерална вода, около които е изграден модерен балнеосанаториум и туристически комплекс. По време на Римската империя градът (наречен Аугуста) е бил голям лечебен център с императорски палати, широки каменни улици, мраморни бани, много статуи на римски богове и буйна растителност. След като е бил изгорен от готите през 3в, в началото на 4в. градът е бил възстановен, този път с високи крепостни стени. През 5-6в. като част от Византийската Империя, Хисаря достига разцвета си. При турското нашествие оказал ожесточена съпротива, заради което бил унищожен, а населението избито. През 17в. турците разбрали, че най-голямото преимущество в района са минералните извори. Затова те възстановили някогашния курорт. Заради многото крепостни руини го нарекли Хисаря (Крепост). Античната римска крепост Августа в Хисаря е археологически резерват, отличен образец на античното строително изкуство и може би най-внушителният и добре запазен паметник от този вид в България. Крепостната стена е дълга около 2,5 км и на места височината на руините достига 10 м. Крепостта е имала 44 кули. Тук могат да се видят останките от римски бани, както и арената на втория по големина амфитеатър, разкрит в България досега.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 13.05.2021
Българска версия: 29979, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999