Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 10 май 2021 г., брой 5440
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(10.05.2021)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25300
USD   1.62188
CHF   1.78403
EUR/USD   1.2059*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
arbitration.bia-bg.com

 


Общи събрания днес
  Алианц България - Пенсионно осигурително дружество АД - София
Алианц България ЗАД АД - София
Билдинг Хоспиталс 2 АД - София
Българска външнотърговска компания АД - София
Български електронни системи и технологии АД - София
Вапцаров АД - София
Ей Би Си Комерс България АД - Бургас
Застрахователно акционерно дружество Енергия АД - София
Индустриален бизнес център АД - София
Инжинерингова Компания Зио-Хим Енерго АД - София
Мизия Търговище АД - Търговище
Многопрофилна болница за активно лечение-Света Анна - Варна АД - Варна
Нектар АД - Севлиево
Професи Лабс АД - Пловдив
Пътнически превози 99 АД - Велико Търново
Пътнически превози АД - Велико Търново
Строителна Механизация АД - Шумен
Хебъртранспорт АД - Пазарджик
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на март 2021 г. парите в обращение достигнаха 21 208.7 млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на март 2020 г.) те нараснаха с 15.4 на сто, или с 2825.5 млн. лв., съобщиха от Българската народна банка /БНБ/. През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-ниско както в процентно отношение (9.1 на сто), така също и в абсолютна стойност (1527.3 млн. лв.). В края на март делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.69 на сто, а на разменните монети - 2.30 на сто. Делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.01 на сто.

Източник: 24 часа

През март 2021 г. средният лихвен процент по заеми в левове се покачил до 7.88 на сто, отчита БНБ Това е с повече и спрямо февруари, и спрямо март 2020 г., когато средната лихва е била 7.66%. В същото време при ипотечните кредити посоката остава "надолу" - до нов рекорд. Средната лихва по тях вече е само 2.75% - с 0.05 пр. п. по-ниско от февруари. Спада и годишният процент на разходите (ГПР), който освен лихвата включва таксите и комисионите, които банките начисляват на клиентите си. А при заемите за потребление ГПР расте и през март е достигнал 8.42% - като увеличението спрямо март е с 0.33 процентни пункта.

Източник: Сега

 
Дружества
Производство и обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2019 г.
(хил. лв.)
  1   Дублекс Гласс ООД - Свиленград   4 460  
  2   Дъ Глас Ко. ЕООД - София   2 329  
  3   Вид Глас 1 ООД - София   2 098  
  4   Булкорп ООД - Разград   1 509  
  5   Скайглас ООД - София   837  
  6   Волфрам ООД - София   831  
  7   Полиринг ЕООД - Търговище   746  
  8   Декор България ЕООД - Пловдив   608  
  9   Ден ЕООД - Габрово   547  
  10   Герджика ЕООД - Пловдив   343  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 07.05.2021
  Обща стойност (BGN): 655 249.46  
Брой търгувани компании: 39
Premium 88 874.69
Standard 457 357.35
АДСИЦ 56 474.49
Структурирани 52 542.93
Най-голяма промяна в цените
Индустриален капитал - холдинг АД - София -9.56 %
София комерс - заложни къщи АД - София 5.26 %
BaSE - Акции: 2 367.59
BaSE - АДСИЦ: 681.60
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Оборотът с акции и облигации, търгувани на „Българска фондова борса“ АД, се увеличава с 29% на годишна база до 51,5 млн. лв. през април 2021 г. За четиримесечието на 2021 г. оборотът е нагоре с 15,5% до 148,3 млн. лв., спрямо 128,3 млн. лв. за януари-април 2020 г. Сделките през април 2021 г. са 6 341, като намаляват с 13% на годишна база (спрямо същия месец на миналата година). За четирите месеца е имало 24 963 трансакции - повишение с 3%, спрямо януари-април 2020 г. Като цяло сделките през април 2021 г. са повече от средномесечното за последните 3 години.

Източник: investor.bg

В последната една година има видимо раздвижване в сегмента на соларните централи с навлизането в България на изявени европейски компании, които развиват проекти в областта на възобновяемата енергия. Преди година австрийската компания "Енери Дивелопмънт" ГмбХ (Enery Development GmbH), която е европейски лидер в този сектор, закупи 100% от акциите на две софийски фирми "АКВА Пауър Си Еф Карад Пи Ви Парк" ЕАД и на "Номак България" ЕАД, които управляваха фотоволтаичния парк "Караджалово". Тогава тези фирми бяха под контрола на "Международна компания за хидро и електрически проекти - АКВА ПАУЪР", Саудитска Арабия, която работеше чрез тях само у нас. През април тази година дойде ред и на "Енери Дивелопмънт" ГмбХ да смени собственика си. Предстои концентрация между "Три Сийс Инишиътив Инвестмънт Фънд“ С.А. СИКАВ-РАИФ, "Ар Пи ГЛОБЪЛ Австрия" ГмбХ, "Енери Мениджмънт" ГмбХ и "И Ди Джи Пуулинг" ГмбХ & Ко КГ, от една страна, и „Енери Дивелопмънт“ ГмбХ, от друга. В КЗК е постъпило уведомление, че купувачите искат да придобият съвместен контрол това дружество и предприятията, контролирани от него.

Източник: Банкеръ

Компанията „Шварц Ай Ти България“ получи сертификат за инвестиция клас „А“ по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Размерът на инвестицията по проекта възлиза на 570 000 лв. и в резултат от него ще бъдат разкрити нови 100 работни места в София. „Шварц Ай Ти България“ ЕООД е глобална компания с предмет на дейност издаване на програмни продукти, дейности в областта на информационните технологии и информационни услуги. Инвестиционният проект, който получи сертификат, е за „Разработване и поддръжка на софтуер“ и предвижда разширяване на дейността в областта на високите технологии. Целта му е разширяване на обема на предоставяните IT услуги и създаване на IT продукти с висока добавена стойност, които да се използват в дейността на дружества от групата на Шварц в Европа.

Източник: Монитор

Акциите на производителя на пилешко месо "Градус" поевтиняха с 10 процента до 1.40 лв. в търговия на Българската фондова борса на 7 май 2021 г., след като фирмата се оказа в центъра на скандал във временната парламентарна комисия за ревизия на правителствата в последните десет години. Отрицателната реакция на инвеститорите идва след като фермерът Светослав Илчовски разказа как е бил заставян да прави "кух оборот" на "Градус", за "да излязат на БФБ, да си вдигнат стойността на дружеството и да продадат акции, които нямат стойност, на българските пенсионни фондове. От "Градус" обявиха, че ще заведат всички възможни дела срещу Илчовски, заради твърденията му пред парламентарната комисия, и ще сезира компетентните органи в защита на своите права и законни интереси за изнасянето и разпространяването на неверни твърдения от него.

Източник: mediapool.bg

В Плевен се инвестират 28 милиона лева за проекти в областта на екологията. През април 2022 г. ще бъде завършена напълно рекултивацията на закритото старо общинско депо за битови отпадъци, съобщи кметът на общината Георг Спартански. Той уточни, че за тази дейност са отпуснати безвъзмездно близо 12 милиона лева. Рекултивираната площ е над 17 хектара, а техническата и биологичната рекултивация е завършена през първата година на проекта. Успоредно с това община Плевен работи за доставката на 14 електрически автобуса със зарядни станции към тях. Екоинвестицията е за 16,3 милиона лева. Чрез този проект ще бъдат разкрити нови автобусни линии, нужни за индустриалната зона на Плевен, както и до близки селища, които вече са се превърнали в жилищни квартали на града.

Източник: 3e News       Българска стопанска камара 
В помощ на външнотърговската дейност
 

 


 
Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света
 

 
 
Новини от БСК и членовете на БСК

АОБР настоява за отлагане на пазарното обединение на българо-гръцка граница


Предстоящи събития

11 май: Безплатна онлайн дискусия „Годишно приключване на 2020 г. и прилагането на ЗКПО и ЗДДС“

11 май: Retail Digital Summit 2021

3 - 12 май: Connect Day 2021

10-12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Software Days – The Future of Digital Business

12 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на BIONNALE 2021

19 май: "Кино в длан" раздава награди - 19 май 2021 г.

19-20 май: Българската стопанска камара e партньор на Career Show Tech

5-27 май: Re-Dial: Дистанционно обучение „Дигитални умения за партньорство“ ниво 3

25-28 май: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Applied Artificial Intelligence Conference 2021

8-9 юни: Двудневен практически курс на тема: "Сензорен анализ и дегустация на храни и напитки"

08-11 юни: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на EACP Virtual B2B - Aerospace applications & technologiesВъншноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 1 – 29 май 2021, съботно-неделен
DevNet – 29 май 2021, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейската комисия се е отказала да прави нови поръчки за ваксини AstraZeneca след юни, когато изтича договорът с фармацевтичната компания. Това заяви в неделя комисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон. За сметка на това ще се увеличат разходите за набавянето на повече дози от иРНК продукта на Pfizer/BioNTech, стана ясно още от думите му. Миналия месец Комисията стартира съдебно дело срещу AstraZeneca за неспазване на договора за доставка на ваксини срещу COVID-19 и за липса на „надежден“ план за осигуряване на навременни пратки. Решението на ЕК съвпада със задълбочаването на страховете относно потенциалните странични ефекти на англо-шведската ваксина. Европейският регулаторен орган по лекарствата заяви в петък, че преглежда докладите за рядко нервно-дегенериращо разстройство при хора, имунизирани с оксфордския препарат. Стъпката идва след установяването, че той може да е бил причина за случаите на съсирване на кръвта, които все пак бяха окачествени като много редки.

Източник: Reuters

Америка

Американският Федерален резерв се опасява от влошаване на икономическата ситуация в Европа и потенциален негативен ефект върху САЩ,. Това става ясно от доклада на резерва за полугодието. Междувременно от Европейската централна банка отново заявиха, че мащабните фискални стимули от другата страна на Атлантика представляват риск за икономическите перспективи. Въпреки това през юни Франкфурт може да забави темпа на изкупуване на облигации по „пандемичната“ си програма. Ако кризата с Covid-19 отново се влоши, може да има проблеми в Европа, се казва в доклада на Федералния резерв за полугодието, цитиран от Блумбърг. В документа е записано, че ако правителствените мерки на Стария континент се окажат недостатъчни, е възможно някои големи банки да претърпят „значителни неизпълнения“ на кредитите, а оттам негативният ефект да се усети и във Вашингтон. ФЕД предупреждава, че корпоративната задлъжнялост трябва да бъде следена „със зорко око“ и предупреждава, че инвеститорите са „превъзбудени“. В Европа тревогите са други – огромните стимули във Вашингтон, които повишиха доходността по държавните облигации.

Източник: Bloomberg

Азия

Китай увеличи повече от очакваното впечатляващите си търговски показатели през април. Износът и вносът на втората по големина икономика в света се ускориха като достигнаха най-високия си ръст от 10 години насам на фона на поскъпващите борсово търгувани стоки. В цифри, износът на Китай нараства с 32,3% през април спрямо година по-рано, а вносът се повишава с 43,1%. Търговският излишък на страната достига рекордните $42,85 милиарда. Бързото възстановяване на икономиката на САЩ и застоялото фабрично производство в много други държави, засегнати от пандемията, подкрепиха търсенето на стоки, произведени в Китай, твърдят финансовите анализатори. Глобалният апетит за китайски стоки остава силен през месеца, благодарение на стимулиращите пакети, въведени от развитите икономики, които спомогнаха за подхранване на търсенето на стоки за бита, мебели и електронни устройства. С ускоряването на въвеждането на ваксини и отварянето на повече икономики, се очакваше ръстът на износа на Китай да се успокои тази година, тъй като потребителите започнаха да харчат повече за услуги. Но данните от април показват, че все още не се е случило.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
07.05.2021
Dow Jones Industrial
34 777.76 (229.23)
Nasdaq Composite
13 752.20 (119.39)
Стокови борси
07.05.2021
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)65.14
Heating oil ($US/gal.)2.0200
Natural gas ($US/mmbtu)2.9700
Unleaded gas ($US/gal.)2.1600
Gold ($US/Troy Oz.)1 831.90
Silver ($US/Troy Oz.)27.76
Platinum ($US/Troy Oz.)1 261.60
Hogs (cents/lb.)112.85
Live cattle (cents/lb.)116.03

       Опознай България

Хаджи Димитър (10 май 1840 г. - 18 юли 1868 г.)

Димитър Николов Асенов, или както е по-известен – Хаджи Димитър, е един от най-прочутите български войводи. Роден е на 10 май 1840 г. в гр. Сливен, и загива геройски, едва 28-годишен, в битка срещу турците на 18 юли 1868 г. при връх Бузлуджа, в Шипченска планина. Неговата смърт е възпята в едно от най- популярните произведения на Христо Ботев, носещо името на войводата. Строфа от това стихотворение е изписана със златни букви на вратата на Поезията в Париж. Димитър е роден в семейството на търговеца Никола и Маринка Асенови. Когато е на 2 години, семейството му отива на поклонение в Йерусалим. Оттогава Димитър е хаджия.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.05.2021
Българска версия: 29980, Английска версия: 2875

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999