Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Георги Обретенов

Георги Тихов Обретенов е роден през 1848 г. в град Русе и е най-малкият син на баба Тонка Обретенова. Завършва класното училище в Русе, след това помага на баща си в търговията му в село Исакча (Северна Добруджа). През пролетта на 1870 г. постъпва в юнкерското училище в Одеса. Във връзка с подготовката на въстанието през 1875 г. се завръща в Русе. Включва се в организираната в Търново чета. След неуспеха на старозагорското въстание през 1875 г. се прехвърля в Румъния. Гюргевският комитет оценява подготовката на Георги Обретенов и го изпраща за помощник апостол на Иларион Драгостинов и военен инструктор във Втори сливенски революционен окръг по време на Априлското въстание. Георги Обретенов решава да напусне Сливен и да се прехвърли в друг революционен окръг. Заедно с оръжието си Обретенов носи и печатни революционни прокламации, устав, въстаническо знаме и революционни стихове. По-късно Обретенов се връща в Сливен и дава нов тласък на подготвителните работи за въстание. Военният инструктор носи в Сливен модерни пушки. Ръководителите на въстаническата група, събрана на "Куш Бунар", Иларион Драгостинов, Стоил Войвода, Георги Обретенов и Георги Дражев решават въпреки малкия брой въстаници да осъществят плана за обиколка и вдигане на въстание в балканските села из Котленския край. Опитвайки се да се върне към Нейково за храна, четата е пресрещната и започва първото голямо сражение с башибозуци, редовна войска и черкезка конница. Като се оттегля, четата води бой. Георги Обретенов с точната си стрелба задържа напора на врага и прикрива другарите си, чието старо и негодно оръжие не може да им служи в боя. Осъзнавайки, че е тежко ранен той се самоубива на 10.05.1876 г.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.